עלון ישיבת הר עציון לתלמידי הישיבה המשרתים בצבא

שבת פרשת ואתחנן י"א אב ה'תשס"ב, גליון מספר 870

"ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר: ה' א-להים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי א-ל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנֹן"            (דברים ג כג-כה).

"אין חנון בכל מקום אלא לשון מתנת חנם אע"פ שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חנם לפי שאמר לו (שמות לג) וחנותי את אשר אחון אמר לו בלשון ואתחנן"            (רש"י).

דבר זה תמוה, הרי תפילתו של משה לא נענתה, שלא זכה להיכנס לארץ. אם כן, איך אפשר לומר שאף בדין היה לו לתבוע?

באמת לא ניתן לתבוע מהקב"ה כלום, וגם מה שלכאורה "מגיע" לאדם ניתן לו בחסדי המקום. באמת כל מה שאנו מקבלים הוא מתנה מאת הקב"ה, אלא שיש שני סוגי מתנות: מתנה במשפט ומתנת חינם.

זהו הסבר הפסוק, "ורִחמתי את אשר ארחם" מי ש"מגיע" לו ברחמים אתן לו ברחמים, "וחַנֹתי את אשר אָחֹן" ומי שלא מגיע לו אחון אותו במתנת חינם. כלומר, אף מי ש"מגיע" לו אינו אלא ברחמים            (ע"פ השפת אמת).

            שבת שלום,

            ישי גולדשטיין ומשה בלידשטיין.

חדשות

מדוע נתבשר משה על מותו בפרשת פינחס / אריאל שרלו

איטר בנטילת לולב / יוני קוסלובסקי

לפרשת ואתחנן / חיים מרטין

סוף הזמן / מנדי קרמרסקי

ארכיון דפי קשר

קובץ "וורד 97" להדפסה

 

חזרה לעמוד הראשיהחדשותמדוע נתבשר משה על מותו בפרשת פינחס / אריאל שרלואיטר בנטילת לולב / יוני קוסלובסקילפרשת ואתחנן / חיים מרטיןסוף הזמן / מנדי קרמרסקי

קישור לאתר עלון- שבותהפניה לאתר הישיבה:  http://www.etzion.org.ilארכיון דפי קשרקובץ "וורד 97" להדפסהחיפוש בדפי קשר ישניםמנוי קבוע דרך הE-MAILכתוב לנו