יום העצמאות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל שובנו א-להי ישענו מוקדש לזכרם של 23,447 חללי צה"ל ו2,576 נפגעי טרור שמסרו נפשם על קידוש השם. שני פרקי התהילים הרצופים- פ`ד ופ`ה מציגים שילוב של `עת ספוד ועת רקוד`. תכונה מיוחדת שקיימת בעמ`י המאפשרת לנו לבצע את השניים ביחד, בגלל האמונה שלנו במהות קיומה של מדינת ישראל- קידוש השם בעולם. שיחות מועדים
הרב יהודה עמיטל משמעותה הדתית של מדינת ישראל אם רוצים אנחנו לקרב את הגאולה השלמה, אנו חייבים להקפיד יותר על ערכים מוסריים בחיי הפרט והכלל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל שלטון הצדק והאמת שיחה שנאמרה בערב יום העצמאות בישיבה התשנ"ט.
הרב משה ליכטנשטיין זכור לנו ברית אחרונים: מאי יום העצמאות כמה וכמה פנים למשמעותה הדתית של הקמת המדינה בדורנו וליום העצמאות הבא לציין אירוע זה. ברצוננו לעמוד על אחת מן הפנים הללו ולבחון אותה דרך האספקלריא של ימים טובים אחרים שנוסדו בעקבות ארועים היסטוריים בחיי האומה.
הרב אהרן ליכטנשטיין קוממיות מה חשיבותה של קוממיות ישראל בארצו? האם יש חשיבות גם לקוממיות חלקית?
הרב יהודה עמיטל משמעותה הדתית של מדינת ישראל כיצד עלינו להתבונן על מדינת ישראל דהיום?
הרב יהודה עמיטל שובנו א-לוהי ישענו לעיתים השמחה והעצב מתערבים זה בזה, כאשר אנו חוגגים את הקמת המדינה אך נזכרים בלוחמים שנפלו למענה.
הרב יעקב מדן ונתתי בכם רוח - וחייתם! חזון העצמות היבשות הוא משל לשתי המשמעויות של קיבוץ הגלויות: שיבת העם לארצו ואחדות כל שבטי ישראל.
הרב אהרן ליכטנשטיין 14: "כי שמחתני ה' בפעלך, במעשי ידיך ארנן"
הרב יהודה עמיטל 16: שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאותיו
ד"ר אביעד הכהן 17: שעשה נסים לאבותינו ולנו
הרב יהודה עמיטל 15: שומר ישראל, שמור מדינת ישראל
הרב אהרן ליכטנשטיין 31: וירוממוהו בקהל עם ובמושב זקנים יהללוהו
הרב אהרן ליכטנשטיין 09: "וקדשתם את שנת החמשים שנה"
הרב יהודה עמיטל 08: משמעותה הדתית של מדינת ישראל
הרב יהודה עמיטל ילדים וילדות משחקים ברחובותיה עוצמתה של נבואת זכריה, אודות זקנים וילדים הממלאים את רחובות ירושלים, נראית רק לעינו של מי שמסתכל על המציאות מתוך תודעה הסטורית מפותחת, וכך עלינו להסתכל על המציאות גם כיום.
הרב יהודה עמיטל שובנו א-להי ישענו - שיחה ליום העצמאות עוצמתה של נבואת זכריה, אודות זקנים וילדים הממלאים את רחובות ירושלים, נראית רק לעינו של מי שמסתכל על המציאות מתוך תודעה הסטורית מפותחת, וכך עלינו להסתכל על המציאות גם כיום.
הרב יואל בן נון יום העצמאות - מזמור שיר ליום עצמאותנו מזמור ק"ז תוקן ע"י הרבנות הראשית להיאמר ביום העצמאות. נראה שהוא מתאר במדויק את הגאולה הציונית: קיבוץ גלויות בדרך הים מארבע קצוות הארץ לאחר צרה נוראית. בסיום המזמור, מתואר אובדן-הדרך של הדור שאינו מבין את עוצמת גאולתנו ואינו יודע להודות על כך לקב"ה.