יום ירושלים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות יום ירושלים - בחירת ירושלים בסקירה תנ"כית הפותחת בחומש בראשית, דרך שמות העיר וכלה בסיפורי דוד, בוחן הרב תמיר גרנות את תולדות העיר ואת בחירתה הכפולה - בידי אדם ובידי שמים. היש בכך כדי ללמדנו על מהותה של ירושלים? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן תפילה לכיוון ירושלים יש לכוון בהשתחוויות עד כמה שניתן כלפי ירושלים. ולכו"ע יכוון ליבו כלפי ירושלים וכלפי בית המקדש, כשם שעשה דניאל בתפילתו. נושאים בהלכה (חזרה)
הרב אהרן ליכטנשטיין יפה נוף משוש כל הארץ - שיחה ליום ירושלים ירושלים היא מצד אחד תשתית לעולם - הקיום הבסיסי של העולם נוצר ממנה, ומצד שני נובעים ממנה כל היופי וההדר של העולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין ירושלים על ההיבטים המיוחדים באופייה של ירושלים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין קדושת ירושלים קדושת ירושלים מייחדת אותה משאר ערי הארץ, אולם היא נובעת דווקא מקדושתה של הארץ. בימים שבהם עלולה ירושלים להיכלל במו`מ המדיני, עלינו לחזק את מעמדה של ירושלים בפרט ואת תופעת הקדושה בכלל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין דרישת ציון וירושלים שיחה ליום ירושלים: "כי אעלה ארוכה לך, וממכותיך ארפאך, נאום ה'. כי נידחה קראו לך, ציון היא, דורש אין לה" ... שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה עמיטל יום חפציבה יום ירושלים היה צריך להיקרא יום חפציבה, שכן שחרור ירושלים מבטא את חפץ הקב`ה בישראל. ניסי מלחמת ששת-הימים הדגישו את התכנון הא-לקי ואת ההשגחה (הגלויה והנסתרת) על עם ישראל. עוד יש לציין, שלא שוחררה ירושלים אלא בזכות אחדות האומה.
הרב אהרן ליכטנשטיין 18: ירושלים - בין מקום קדוש למקום טהור הרכבת הקלה מפליגה מהר הרצל אל פסגת זאב, וחולפת דרך התחנה המרכזית והעיר העתיקה. עד כמה ברורה לנו הקרבה למקום המקדש והחיים התוססים ה'טבעיים'? הרב אהרן ליכטשנטיין זצ"ל דן בירושלים כסמל - סמל לטהרה וסמל לקדושה. כיצד נפייס בין המגמות הללו?
הרב יהודה עמיטל 19: פצחו ורננו יחדיו חרבות ירושלים הרב עמיטל זצ"ל מתעלה מעל לתקינות הפוליטית, שב ומדגיש את "הנצח זו ירושלים", את המשב המיסטי שמניד בנו שחרור ירושלים ומאפשר לנו להביט בעיניים רעננות על המציאות, ולמצוא בירושלים את המשען היהודי שלנו, אך גם את העתיד האוניברסלי "כי מציון תצא תורה".
ד"ר יוסף עופר שלום ירושלים השם 'ירושלים' מורכב, בין השאר, מהמילה שלום. מהי המשמעות של המילה 'שלום' בתנ"ך?
הרב מנחם ליבטאג פסח, שבועות ויום ירושלים מדוע אין תאריך למעמד הר סיני, ואין גם אף מצווה המזכירה את מעמד הר סיני?
הרב מרדכי ברויאר יום ירושלים - אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה מזמור פ"ז שבתהילים עוסק בשבחה של ירושלים. חז"ל דרשו ממנו את אמרתם הידועה - "אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה". ואכן, נראה מהמזמור שכשהקב"ה יכתוב את מוצאו של כל אחד מבני האדם, כל היהודים ייכתבו על שם ירושלים, בלי קשר למקום הולדתם.