יום כפור
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות יום הכיפורים - מלכות וזכרון בחדש השביעי מתי תוקעים בתפילת ראש השנה? למה? מה עיקרו של יום כפי שעולה ממחלוקת ר' עקיבא ור'יוחנן בן נורי בשאלת מיקומן של המלכויות? מהי נקודת המחלוקת ביניהם, ומהן השלכותיה? כמי נפסקה ההלכה? מהו המקור לאמירת מלכויות בראש השנה? למה המלכות קשורה דווקא ל"חדש השביעי"? למה סודרו המועדים בחודש השביעי דווקא בראשון ,בעשירי ובחמישה עשר? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן עבודת מוצאי יום הכיפורים אחד הנושאים שתופס מקום מרכזי בשיחותיהם של בעלי המוסר לקראת יום הכיפורים הוא עבודת מוצאי יום הכיפורים. נבחן זאת לאור דבריהם של בעלי המוסר. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן עבודת מוצאי יום הכיפורים נעסוק דווקא בעבודת מוצאי יום הכיפורים, שתפסה מקום מרכזי בשיחותיהם של בעלי המוסר לקראת יום הכיפורים. בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב משה ליכטנשטיין תשובה וכפרה האם הפטרת יום הכיפורים מלמדת אותנו על תשובה או שמא על כפרה? עיון בשני המושגים ומשמעויותיהם, תוך שימת דגש על הזיקה של מצוות שבין אדם לחברו למצוות שבין אדם למקום עיון בהפטרות
הרב אהרן ליכטנשטיין "מן המצר קראתי י-ה" – על תשובה של נורמה ותשובה של משבר דברים שלהלן אני מבקש לבחון שני דגמים של תשובה, על מקורותיהם, אופיים, והיחס שביניהם. שיחות מועדים
הרב יהודה עמיטל שיחה ליום הכיפורים - שתי עצות ליום הכיפורים שתי עצות ליום הכיפורים מפי הרב עמיטל זצ"ל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יואל בן נון כפרת שעיר המשתלח ויום הכיפורים ייחודיותו של יום הכיפורים נובעת ממידת הרחמים, שבה מנהיג הקב`ה את עולמו ביום הקדוש.
הרב אליקים קרומביין בזאת יבא אהרן אל הקודש מה טיבה של כניסתו של אהרן אל הקודש ביום הכיפורים? עיון בפירוש הגר''א לפרשה זו.
הרב יהודה עמיטל 14: י"ג מידות של רחמים
שמאי ליבוביץ 15: הפייסות ביום הכיפורים - ההלכה והפיוטים
הרב משה טרגין 08: טיבה וטבעה של תפילת הנעילה
הרב חיים נבון 09: עינוי יום הכיפורים ומשמעותו
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק 03: "יום אחד" - זה יום הכיפורים מבית מדרשו של הגרי"ד
שמואל יסלזון 03: אבינו מלכנו
הרב יהודה עמיטל שתי עצות ליום הכיפורים מעשה בר' אליעזר שירד לפני התיבה ואמר עשרים וארבע ברכות [בתענית על בצורת] ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר 'אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו, למענך רחם עלינו' - וירדו גשמים...
הרב משה טרגין חפינת הקטורת ביום הכיפורים בתהליך הקטרת הקטורת, התורה מצווה על הכוהן לחפון חלק מהקטורת בידו. האם חפינה זו היא חלק מהותי מעבודות הקטורת, או שזה רק אמצעי טכני להקטרתה? מדוע צריך הכהן הגדול ביום הכיפורים לחפון פעמיים?
הרב עודד מיטלמן יום הכיפורים - אשריכם ישראל