ליקוטי מוהר"ן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דן האוזר היער בלי קץ וסוף – חיי מוהר"ן צה רבנו עשה זה עתה כפרות והחליף דבר בדבר, כמנהגנו להחליף את חיינו אנו בחיי זה התרנגול. אך כיצד דבר זה ייתכן? הלא האדם הוא אדם והתרנגול הוא תרנגול! מילה מנחה בסיפור היא המספר "אחד". ייתכן שהוא מרמז לנו על הסוד של הסיפור שלנו, הסוד של ה"אחד". ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה פו - פסיעה קטנה אדם צריך להתקדם בפסיעות קטנות, הוא צריך בשביל זה 'סעד' - את האמת שהיא בבחינת 'רגל שלישית', את השבת ואת הצדקה. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה קז - ושבית שביו דרכיו של היצר הרע נפתלות. במאמר זה נעקוב אחר כמה מן הדרכים המפתיעות הללו ונראה את התמודדויותיו האמיצות של ר' נחמן עמם. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר חנוכה - תורה ז - ליקוטי מוהר"ן תנינא חנוכה מסמל את חנוכת הבית, המקום של הברית הקודמת למושג החטא, ומשום כך מגיעות ממנו הסליחה והמחילה. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה פז – תאבה האשה תורה פז: תקציר: על התנהלותו של האדם המאמין בעולם ,על סוד הזיווג ועל סודו של אלול נוכל ללמוד מהדרכתו של אברהם לאליעזר עבדו בחפשו זיווג ליצחק. על כך במאמר הבא... ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה קטו – האמת לאמיתה מהי האמת לאמיתה, ומדוע דווקא דרכה אפשר למצוא את הקב"ה גם במניעות. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר על חיים, מלכות ואריכות ימים - תורה נו, א-ג ר' נחמן טוען שלכל אחד מישראל יש "מלכות". איך אפשר להבין זאת? מי הם הנתינים ואיך זוכים לה אפשר לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר הממשלה על המלאכים - תורה א ליקוטי מוהר"ן תנינא עד כמה התורה רוצה אותנו צייתנים ומה מרחבי הבחירה שלנו? כיצד אנו בני האדם יכולים למשול במלאכים? על כל אלה תוכל לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר סוד האחד - שבחי הר"ן לו מהו "סוד האחד" ומדוע הוא סוד? ומהי הדרך הקשה, אך הנכונה ביותר לשמור עליו ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה קעו - על הריקנות והרוח הנושבת ממנה על קבלת האדם באשר הוא, על הריקנות הקיומית ועל מה שהיא מובילה אליו ועל החטא ומקורו, תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה פב - קשר של שתיקה על שלושת הקליפות בתקשורת בין בני אדם לבין הקב"ה ובינם לבין עצמם, על שני פניה של השתיקה, ושני צדדיה של קליפת נגה. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה צא - ויהי ידיו אמונה על הידים הנוטות כלפי מטה, והאמונה כמעשה וכהשענות ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה כג - ליקוטי מוהר"ן תנינא - על השמחה השמחה היא משאת הנפש של כולם. מה מונע מאיתנו להגיע אליה וכיצד ניתן להתגבר על מניעות אלו? על כך ועוד, במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה קיג - נפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו על כיצד ומדוע האדם צריך להסכים לדין שגוזרים עליו, על לימוד זכות ועל מידה כנגד מידה. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תיקון הדיבור - תורה כט מהו 'דיבור טוב', מהו עומק העניין של הבגדים, ובשמירה עליהם כנקיים, ואיך כל זה קשור לספירת המלכות ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה קצ - בעל בחירה שאלה פרשנית בדבר פשט הכתובים במעמד הר סיני מובילה את ר' נחמן ואותנו לשאלות מהותיות בנוגע לערכה של הבחירה בעבודת ה' וכיצד לחנך מבלי לאלף. על כל אלה ועוד תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תאוות רשעים תאבד - תורה פח תנינא במאמר זה יורד עמנו ר' נחמן למקומות נמוכים, למקום התאוות, על מנת להעלות אותנו משם. איך הוא עושה זאת ואיך כל זה קשור לפסח תוכלו לקרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר אחד היה אברהם בין שני חלקיו של ליקוטי מוהר"ן מופיעה השמטה המדברת על הפסוק "אחד היה אברהם". המאמר שלפניכם יעסוק באמונת האחדות ובדגשים שדולה ר' נחמן מאברהם אבינו להכרה באחדות זו. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר מעוף - חיי מוהר"ן תרג יש שכינו את חסידות ברסלב "חסידות של רבי מת". על מהות הנהגתו המבוזרת של ר' נחמן עוד בחייו ועל אחת כמה לאחר מותו, ללא יורש אחריו, תוכלו קרוא במאמר הבא. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה סב - ליקוטי מוהר"ן תנינא - מסע האמונה מדוע אנחנו צריכים לנסוע ממידת הדין ולהיות בשיתוף מתמיד עם הקב"ה, שגם הוא שיתף את מידת הרחמים כשברא את עולמו. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר ליקוטי מוהרן תנינא מד - אודיע אמונתך בפי על גבורה דקליפה וגבורה דקדושה, גבורה שנגמרת לעומת כזו שלא, ועל העזות שקיימת דווקא בדיבור. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה נג תנינא - גודל יקרת המחשבה מהו 'גודל ייקרת המחשבה' ומדוע אם רק נדאג שמחשבותינו יהיו 'באמת' נוכל להיפטר מכל מחשבות השווא והדמיון, שמקורן באשליית הנצח. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה נד - מידת ההסתפקות מהי מידת ההסתפקות, איך מגיעים אליה ומדוע היא כל כך יסודית בקבלת התורה, תוכלו לקרוא במאמר הבא: ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה רסב - מעיין מבית השם החידושים בתורה הן כמעין הנובע, לא רק במובן המקובל אלא גם בגלל הקשר בין מעין לדמעות ובין בכי לבין מסכת. לאחר חורבן הבית נתרחקה השכינה והתבצרה בתוך השכל אולם חידושי התורה המגיעים מתוך יראת שמים ובכי יכולים להורידה חזרה לארץ. ליקוטי מוהר"ן (2)
הרב דן האוזר תורה פא - עלו זה בנגב צירופי התורה המסתתרים מאחורי שיחות החולין של הצדיק יכולים ללמדנו על הקשר בין עולם הקודש לעולם החולין . ליקוטי מוהר"ן (2)

עמודים