עלון שבות לבוגרים 16
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה ברין 06: "מי ייתן ראשי מים ועיני מקור דמעה" - יום הזיכרון לשואה ולגבורה - בין הדת והמדינה
הרב משה טרגין 02: חובת ההימנות על קורבן פסח
הרב עזרא ביק 03: למשמעותה של חווית ה"סדר"
הרב שלמה לוי 04: הבציעה על המצות בליל הסדר
הרב יאיר קאהן 01: איסור מלאכה בערב הפסח
הרב יעקב מדן 05: ספירת העומר - משמעות חקלאית ומשמעות היסטורית
הרב אהרן ליכטנשטיין 07: מעשה מצווה שעשוי להביא לחילול שבת
הרב מנחם אלדר 08: העוסק במצווה פטור מן המצווה
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: "שלושה סימנים באומה זו" – דברים בעקבות שביתת הנכים
הרב יהודה עמיטל 10: ממחוייבות לאחריות
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: מוילנה לירושלים
הרב חיים נבון 09: שני יהודים - כמה דעות?
הרב דניאל וולף 12: "צורכי עמך מרובים, ודעתם קצרה" - תגובה למאמרו של הרב ליכטנשטיין
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: וצדיק באמונתו יחיה - דברי מספד לזכר ר' אהרן סולובייצ'יק ז"ל
הרב יהודה עמיטל 14: אבי העזרי - לזכרו של הרב מנחם מן שך ז"ל