עלון שבות לבוגרים 18
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יובל שרלו 06: ערכים במבחן מלחמה - רב-שיח לזכרו של רם (רמי) מזרחי הי"ד הרב יובל שרלו, הרב אהרן ליכטנשטיין, הרב שבתאי רפפורט
הרב חיים נבון 04: כמה "זיתים" יש ב"כזית"?
הרב אהרן ליכטנשטיין 02: תשלומין במצוות
הרב יהודה עמיטל 01: תנו לתורה לנצח
פרופ' יונתן גרוסמן 03: ח - קרבן או סעודה
פרופ' אלי ויזל 07: "יתגדל ויתקדש שמיה רבה!"
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: "יש דבר שיאמר ראה זה חדש? כבר היה לעולמים!" – דברים במלאת שנה לפיגוע הטרור במגדלי התאומים
הרב אהרן ליכטנשטיין 11: "מלך במשפט יעמיד ארץ" - על חובת ההצבעה בבחירות
הרב יהודה עמיטל 08: "אהבת אותנו, ורצית בנו?!"
טוביה פרי 09: הבן השונה במשפחה – עיון בסיפורי האבות
הרב יעקב פרנצוס 05: הלל בליל פסח להלל הנאמר במהלך ליל פסח ישנם שני מאפיינים ייחודיים: האחד, אמירתו בלילה, למרות שהמשנה במגילה (כ, ע"ב) מונה אותו כאחד מהדברים הנאמרים ביום. השני, פיצולו לשניים, כשאת החלק הראשון אנו אומרים לפני הכוס השניה ואילו חלקו השני נאמר לאחר הארוחה, לפני שתיית הכוס הרביעית.