עלון שבות לבוגרים 2
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי 12: דיני הגעלה במכשירים חשמליים בני זמננו בעניין דרך ההגעלה היעוצה במיקרוגל ובמדיח כלים, ואף שמקצת דינים אלו כבר עלו על שולחן מלכים, נשתדל להציג בקצרה את יסודות הבעיות, ואת פתרונן. נושאים בהלכה (חזרה)
הרב אהרן ליכטנשטיין 10: בעניין שימור מצה קיימות שתי הלכות בדין שימור: בכל שבעת ימי הפסח - אליהם התייחס הרמב"ם בפרק ה' - קיימת חובה של שימור "שלילי", של מניעת חימוץ. לא כן בלילה הראשון, עליו מדבר הרמב"ם בפרק ו, בו יש צורך בשימור "חיובי", לשם מצת מצווה.
הרב יואל עמיטל 01: עבודת הקרבנות בזמן הזה
הרב ברוך קץ 02: קרבן האשם
הרב יעקב פישר 03: ויקרא
ד"ר יוסף עופר 06: הפטרת שבת הגדול
הרב יובל שרלו 05: "זבחי שלמים עלי"
הרב יהודה שביב 04: תורת המנחה
הרב יואל בן נון 07: היכן ביתנו האמיתי?
הרב מאיר מדן 08: על חטא שחטאנו לפניך ביצר הטוב
הרב מאיר שפיגלמן 09: "הים ראה וינס"
יהודה עציון 11: כזה ראה וחדש
הרב אברהם וולפיש 13: מבנה וסדר במשניות מסכת פסחים
הרב רמי ינאי 14: מה נשתנה
הרב יעקב מדן 15: מתחיל בגנות ומסיים בשבח
הרב אהרן ליכטנשטיין 17: כך היא דרכה של תורת "הרב" - לדרך לימודו של הגרי"ד סולובייצ'יק
הרב משה ליכטנשטיין 18: סבא רבא
יונתן צ'יפמן 20: "מגיד" – בעקבי תורתו של "הרב"
הרב יאיר קאהן 19: "וזה לך האות כי אנכי שלחתיך"
הרב יעקב מדן 22: המלחמה בטרור חייבת להיות טוטאלית
הרב מאיר נהוראי 16: דין הסיבה באכילת מצה ובארבע כוסות
הרב מנחם ולדמן 21: בני ה"פלסמורה" באתיופיה - בין עבר לעתיד
הרב יוסף צבי רימון 26: ממדף הספרים של בוגרי הישיבה
הרב משה מאיר 24: בגרות בוגרת ובוגרים
עמוס ספראי 25: גלגולו של בקבוק משקה - לזכרו של ר' יוסף גואטה

עמודים