פרקים במשנתו של מניטו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם שיעור מבוא: קורות חייו של מניטו ומשמעותם מבין רבני הדור שלפנינו, אחד המוכרים פחות והשגרתיים פחות הוא הרב יהודה ליאון אשכנזי, המכונה מניטו. אנו פותחים את הלימוד בסקירה של קורות חיים. של מניטו לקורות החיים יש משמעות, והראיה היא שהוא עצמו בוחר לפתוח את ספרו בסקירת תולדותיו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם המימדים השונים במשנת מניטו (א) בשיעור זה ניגע באופן בו מניטו רואה את סיפור חייו של אברהם אבינו בפרט, ואיך צריך לראות את סיפורי התנ"ך בכלל לפי משנתו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבריאה ומחשבת הבריאה (ב) בשיעור זה נדון בפער בין הצגת העולם בתחילת חומש בראשית לעומת האופן בו הוא מצטייר ביום-יום, ובאופן שבו צריך לבחון את ההיסטוריה כתוצאה מכך. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם קניין זכות הקיום (ג) בשיעור זה נביא את דברי הרמח"ל על השאלה מדוע הרב"ה ברא את העולם, ולאן מניטו פיתח את הדברים. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבריאה כאקט מוסרי (ד) בשיעור זה נעסוק במרכזיותו של הצמצום שעשה הקב"ה בבריאת העולם כיסוד למעשה המוסרי. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם המעשה המוסרי (ה) בשיעור זה נראה את תפיסת המוסר של מניטו למול תפיסות עיקריות בעולם המערבי. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם התנאים לדרישה המוסרית (ו) בשיעור זה נדון בהבדל בין הגישה המוסרית של קאנט לזו של היהדות, ובחיסרון של הראשונה לעומת השנייה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבחירה החופשית (ז) בשיעור זה נדון בסתירה בין דטרמניזם לבחירה חופשית. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם התורה בקריאת לכתחילה ובקריאת דיעבד (ח) בשיעור זה נראה איך מניטו מקשה על היחס בין חירות לדטרמיניזם בתרבות המודרנית, ואת ההשפעות של ביקורת זו על הקריאה בתנ"ך. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הקריאה לכתחילה – עיקרון ויישומו (ט) בשיעור זה נדון בגישת הרמב"ם בסוגיית השגחת ה' על העולם, וביישומה בפירוש המקרא. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת החלופות – השוואה לשיטת הספורנו (י) בשיעור זה נראה את גישת הספורנו לבחירה חופשית כפי שהיא משתקפת מהקדמתו לתורה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת החלופות – השוואה לשל"ה (יא) בשיעור זה נתבונן במשנת השל"ה על בחירה וגזירה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם קין והבל (יב) בשיעור זה נראה את המרכזיות של רצח הבל בסיפור בראשית. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם משוואת האחווה (יג) בשיעור זה נראה את יסודות התפיסה האתית של מניטו ביחסים בין אדם לחברו, ביחיד ובאומה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם זוגיות לאור משוואת האחווה (יד) בשיעור זה נראה כיצד עקרון משוואת האחווה מתבטא בקשר הזוגי בין איש לאשתו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם איחוד הערכים והמידות (טו) בשיעור זה נראה איך שלושת האבות ייצגו מידות שאיזנו אחת את השנייה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם איחוד הערכים והמידות – המשך (טז) בשיעור זה נמשיך מהשיעור הקודם, על חוסר האיזון במידות של ישמעאל ועשו, ובאיזון שקיים מנגד בין שלושת האבות. פרקים במשנתו של מניטו