פרשת ויגש
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פרשת ויגש - הירידה למצרים בפרשתנו שולח יוסף הזמנה אל אביו: "רְדָה אֵלַי אַל תַּעֲמֹד". לא בקלות נענה האב. בתגובותיו הראשונות הוא אינו מאמין, ורק אחרי שרואה את העגלות ששלח יוסף, הוא מתרצה. גם לאחר יציאתו לדרך ממשיכים העיכובים. מה עוצר את יעקב? מה עובר עליו בדרכו למצרים? 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויגש – ויוסף היה במצרים בשיעור זה נתמקד בפעילות השלטונית של יוסף במצרים, אף שחלקה לוט בערפל. מה היו תגובות המעמד הגבוה של מצרים למינויו המפתיע של יוסף וכיצד התמודד יוסף עם תגובות אלו? מדוע יוסף 'מנצל' את חולשת אנשי מצרים בשנות הרעב, על מנת להופכם לעבדים? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת ויגש– המסרים הספרותיים ברשימת בני יעקב רגע לפני המפגש המחודש בין יעקב ליוסף, עוצרת התורה ועורכת רשימה של בני יעקב. מה מטרת הרשימה? מדוע מונים שבעים נפש ולא שישים ותשע? כיצד מגיעים לשלושים ושלושה בני לאה, ולשישים ושישה יורדים למצרים? מתוך שאלות אלו נעמוד על דמותו של יעקב, ועל התיקון שעשה ביחס לבניו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת ויגש – אֲנִי יוֹסֵף הַעוֹד אָבִי חָי- היבטים שונים סביב התגלותו של יוסף מדוע לאחר מות יעקב, חששו אחי יוסף מתגובתו? מה פשר ההבדלים בין תגובתו לאחר התגלותו לאחיו, לבין תגובתו לאחר מות אביו? ומדוע מקבילה התורה בין שני הנאומים הללו, למרות ההבדלים ביניהם? בעקבות המענה על שאלות אלו ונוספות, נוכל להביא ראיה לכך שחלק מסיפור יוסף ואחיו, היה מעין 'טרגדיה של טעויות'. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור גורמי ההשפעה על התנהגותו של יוסף במפגש עם אחיו וביטוים – חלק ב' בעיונינו לפרשת מקץ הצענו שלושה גורמי השפעה, בעזרתם ניתן להסביר את אופני ההתנהלות של יוסף עם אחיו לאורך שני המפגשים שהתקיימו במצרים: תודעת השליחות מן העבר האחד, ורגשות מעורבים של כעס ונקמה יחד עם געגוע עמוק מן העבר השני. בעיונינו לפרשת זו, ננתח את הפסוקים המתארים את רגעי המפגש... 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק נאומו של יהודה זה לשון הרמב`ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: `לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה`. בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם. 01- פרשת השבוע
הרב זאב ויטמן ירידתו הכפולה של יעקב למצרים 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק שנות הדמדומים 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויגש - נאום יהודה ואפשרות הרשומון בסיפור המקראי ר?שומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מִצְרַיְמָה 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ויגש - מנהיגותו של יוסף במצרים למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת ויגש - יוסף ויהודה מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים. 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת ויגש - ואלה שמות בני ישראל בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויגש - מנהיגותו של יהודה (ב) למה יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין עם ראובן וכן מסכים לשלוח אותו עם יהודה? האם כל הבעיה בדבריו של ראובן היא העיתוי בו הם נאמרו? במה נמדדת ערבותו ואחריותו של יהודה לשלומו של בנימין? מה היה בנאומו של יהודה, שגרם ליוסף להתגלות אל אחיו? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויגש - בשבעים נפש בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויגש - יעקב וישראל מתי מכונה יעקב בשם `ישראל`? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן אוי לנו מיום הדין, או לנו מיום התוכחה בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי לימוד תורה בנהיגה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן מפגש יעקב ויוסף חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויגש - אחדות ישראל הנבואה מבטיחה כי ישראל יישארו עם אחד ולא יחצו לשני עמים. מה יהיה אופייה של אחדות זו? עיון בהפטרות
הרב יהודה עמיטל וירא את העגלות? הלימוד הגדול בפרשת עגלה ערופה הוא נושא הלוויה. מדוע היא כה חשובה? חשיבותה היא בתחושה הניתנת לאדם כי הוא אינו בודד, אלא חלק מקבוצה ומקהילה. יש ללמוד מכך להקדים שלום, להתעניין ולדאוג לשלום חבר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין להורות לפניו גושנה ממה חשש יעקב אבינו? מדוע שלח לפניו את יהודה? מה צריך להיות יחסו של היהודי לחייו הרוחניים כאשר הוא בגלות? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב משה ליכטנשטיין שיחת לפרשת ויגש - מחיר הגלות בשיחה זו הרב משה ליכטנשטיין מציג את גדולתו ועוצמתו של יוסף בכך ששמר על זהותו הישראלית, אך יחד עם זאת מציג את המחירים הכבדים ששילם על החיים בתרבות מצרית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין האב מלמד את בנו תורה לכתחילה, הבן צריך ללמוד תורה מאביו דווקא. מערכת החינוך היא פתרון של בדיעבד בלבד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין הוי דן את כל האדם לכף זכות יוסף אינו מזמין את אחיו לאחר מות יעקב אל שולחנו, וכן בדרך לקבורת יעקב מביט בבור שאליו נזרק. החאים מפרשים זאת לרעתם. ישנה חשיבות גדולה בציווי לדון כל אדם לכף זכות בשל הבאת השלום הכרוכה בכך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים