פרשת ויצא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמעון קליין פרשת ויצא: היכן הוא בית א-להים? אילו התבקש אדם להצביע על המקום הראוי לבנות בו בית א-להים/בית מקדש, על בסיס הסיפור המקראי בספר בראשית, דומה שהוא לא היה מהסס מלהצביע על העיר בית אל. מה טיבו של המקום - בספר בראשית? מדוע מחשבת יעקב עליו כמי שעשוי להיות 'בית א-להים' לא זכתה להתגשם? 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק סולם יעקב בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו? 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק יעקב ומצרים 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויצא – ארמי אובד אבי בשיעור זה נבחן את מערכת היחסים בין לבן לבין יעקב, לאור התמונה הכללית של יחסי בית נחור לבין בית אברהם. כפי שנראה, ישנו נתק משמעותי בין בית נחור לבית אברהם. ננסה לענות על שאלת הסיבה לנתק זה, ועד כמה הוא קשור להבדלים התיאולוגיים של כל אחת מהמשפחות, כפי באה לידי ביטוי בלבן – וגם בבלעם. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת ויצא – בין יעקב לרחל סיפור האהבה של יעקב ורחל ממלא את פרשת ויצא, וממנו ניתן ללמוד על קבלת הפנים והסביבה החברתית בחרן, על גידולה של רחל. מתוך השוואה בין רחל לבין רבקה, נבחן את ספיחי החינוך של לבן, ואת תהליכי ההשתחררות ממנו. 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת ויצא –אֱ-לֹהֵי אַבְרָהָם וֵאלֹהֵי נָחוֹר יִשְׁפְּטוּ בֵינֵינוּ - המאבק הסמוי בין יעקב ללבן לכאורה, העימות בין לבן ליעקב הוא סכסוך משפחתי שיצא מפרופורציות, או סיפורו של מהגר בחברה בעייתית. אולם, במהלך השיעור נבחן את אפשרות נוספת, לפיה בעיני לבן ובעיני יעקב, היה לסכסוך זה - כמו גם למקרים אחרים - משמעות דתית, מעין מאבק בין אלילי לבן לבין אלוקי יעקב. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - המפגש על הבאר מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מ?טרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר. 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור יעקב – איש הגלות בעיונינו לפרשת חיי שרה עמדנו על דמותו של יצחק. יצחק, כפי שראינו, מתואר בסיפורי בראשית בצילו של אברהם וכמי שחווה במהלך חייו ארועים בעלי זיקה ודמיון לחוויות של אביו. הוכחנו, כי דווקא סיפורי ההמשכיות והדמיון, הם אשר מעצבים את הבשורה הגדולה של הבן הממשיך, דור שני לחלוצי העליה לארץ ישראל, המממש את ההבטחה הלכה למעשה. העיון במחזור סיפורי יעקב מציב שאלה דומה לזו ששאלנו על אודות הבשורה שבפרקי יצחק. אולם, ביחס ליעקב אין אלו הצמצום בהיקף הסיפורים, הדמיון לסיפורי העבר או הפאסיביות של דמותו שמעוררים תהייה לפשר המופת. 01- פרשת השבוע
הרב זאב ויטמן המקום אשר יבחר ה' 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ויצא - חלום יעקב השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב`ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב`ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה') 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ויצא - נדרו של יעקב ותרפיה של רחל 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן פרשת ויצא - בית אל כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויצא - מציאות וחזון למה יוצא יעקב מבאר שבע לכיוון חרן? האם זה בגלל הפחד מעשו, או שהוא הולך לחפש אישה? במה דומה לקיחת האישה ליצחק ע`י אליעזר לנישואי יעקב? ומהם ההבדלים בין שני אירועים אלו? למה יעקב לא מגרש את לאחה לאחר שמתגלה רמאותו של לבן? למה דווקא לאה הופכת להיות האם המשמעותית מבחינת השבטים? מהו המהלך הא-לוקי המלווה את יעקב לאורך חייו ? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויצא - שיבה מאוחרת מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויצא - יעקב ורחל כיצד לא הבחין יעקב שהכלה המובאת אליו היא רחל? מדוע גרם לו הקב`ה לטעות זו? ומדוע רחל לא סיפרה ליעקב על רמאותו של לבן? מהם חסרונות 'נישואי האהבה' - נישואיהם של יעקב ורחל, לעומת 'נישואי הייעוד' - נישואיהם של יצחק ורבקה? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן יחד לב וגל אבן מפי באר מים בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי תפילת ערבית: רשות או חובה המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן סולם יעקב חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויצא - ועם קדושים נאמן הנביא מוכיח את ישראל על חוסר נאמנותם לקב`ה, ומציב את יעקב כסמל הנאמנות לה'. עיון בהפטרות
הרב אהרן ליכטנשטיין בית א-לוהים ו`שער השמים` מהו ההבדל בין `בית` לבין `שער`? הבית והשער - שניהם מבטאים את רעיון הצמצום מחד, ואת 'מלוא כל הארץ כבודו' מאידך. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין בית הא-להים ושער השמים לא רק בית המקדש מהווה בית א-להים ושער השמים בחדא מחתא, העולם כולו מהווה בעצם בית בפני עצמו, "ויפה שעה אחת של דברי תורה בעולם הזה מכל חיי העולם הבא", ועם כל זאת אינו אלא שער, פרוזדור לעולם הבא. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת ויצא - בית הא-להים ושער השמים בשיחה זו הרב ליכטנשטיין זצ"ל מנתח את המושג 'בית שער השמים' - מה בין שער השמים לבית, בין עליונים לתחתונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין חזרת יעקב על עקביו – מדוע על פי המדרש יעקב הולך לחרן, אך חוזר חזרה `למקום` ושוב חוזר לחרן. חזרתו נובעת מרצון לחזק את עצמו בשלוש רמות: ברמה האישית, ברמה המשפחתית כחוליה בשרשרת האבות, וברמה הדתית. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין בית הא-להים ושער השמים האם בית הא-לוקים ושער השמיים הם אותו מקום? הדבר מעלה שאלה לגבי מקומו של הקב`ה בעולם. ניתן ללמוד ממצות מזוזה על הכלתו של ה' בעולם. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים