פרשת ויקהל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב גד אלדד פרשות ויקהל-פקודי –ועשו להם מקדש ושכנתי בתוכו: לביאור כפילות פרשיות המשכן מדוע התורה מפרטת את מעשה המשכן, לאחר שכבר פירטה את ציווי המשכן? מדוע התורה לא פשוט כותבת שהעם עשה כדבר משה? בשיעור זה ננסה לענות על השאלה, על ידי עיון בתוצאות חטא העגל והמשא ומתן בין ה' לבין משה לגבי השראת השכינה - עיון שיוביל אותנו להבנה עד כמה הקמת המשכן לא הייתה מובנת מאליה. 01- פרשת השבוע
הרב יאיר קאהן פרשת ויקהל פקודי – נקדש את שמו בעולם האם פרשת ויקהל ופרשת פקודי הן יחידה אחת או שתי יחידות? האם המשכן ובגדי הכהונה שייכים למערכת אחת, או שיש הבדל מהותי ביניהם? מדוע בפרשת המשכן נאמר מספר פעמים שעשו כאשר הראה ה' בהר, וכיצד הדברים קשורים למשימתנו בעולם? 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מלאכות שבת ומלאכות המשכן 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין כל נדיב ליבו 'קחו מאתכם תרומה' פונה משה אל העם, ובמילים אלו נפתח דיבור בו ישמע העם לראשונה על התוכנית לבניית משכן. 'כל נדיב לבו יביאה' הוא ממשיך, ועובר לתאר את החומרים שיובאו כתרומה לה'. העם שומע, ופותח את ליבו לרווחה, תורם ונודב. מדוע תרומה? מדוע לא מוטל 'מס' על העם? האם התרומה היא צורך או ערך? פסוקי הפרשה מציגים התעוררות גדולה שהתחוללה בעם, ושאלה מתבקשת היא - מה הניע אותם לתרום בנדיבות לב רבה כל כך? 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת ויקהל - ארון וכרובים 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ויקהל - פרשיות השבת בספר שמות למה פותחת פרשת ויקהל בציווי על השבת? למה לא להתחיל ישר מהציווי על המשכן? פרשנים רבים הבינו מכאן שהשבת נובעת מעניין המשכן או מלמדת עליו משהו. מה באים להביע שני הציוויים הנוספים על השבת, מלבד זה המופיעיבעשרת הדברות? מדוע נוסף בפרשתנו האיסור של הבערת אש בשבת? מה הקשר בין השבת, המשכן והבריאה? 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור ותחזינה עיננו בשובך לציון – הערגה למקדש והחשש מבניינו במהלך הדורות 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת ויקהל - נדיבות הלב וחכמת הלב במלאכת המשכן 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת ויקהל - המבוא לתיאור עשיית המשכן המבוא הארוך לבניית המשכן בנוי על שני 'עמודים': התרומה והעשייה. המאמר עוסק בעיון במבוא זה, ובמשמעות שני ה'עמודים' הללו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויקהל - ל`ט אבות מלאכה - מניין? כיצד הגיעה הגמרא למניין ל`ט אבות המלאכה? האם ניתן למצוא בפשוטו של מקרא קשר בין מלאכות השבת לבין מלאכת המשכן? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן ויגבה לבו בדרכי ה' בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי נטילה לעבודת הכהנים המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן שבת ומלאכת המשכן - תכלית ואמצעים חסידות לפרשת שבוע
הרב אהרן ליכטנשטיין משכן וכלים מדוע מצווה משה את בצלאל ליצור קודם את כלי המשכן ורק לאחר מכן את המשכן- דבר הנוגד את ההגיון? משה רוצה להדגיש כי עיקר החשיבות של המשכן היא בכלים ולא במבנה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת ויקהל פקודי - הקמת המשכן על ידי משה בפרשתנו מסופר שמשה הוא זה שהקים את המשכן. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל מביא שני פירושים שעלו בחז"ל לעניין זה, ומנתח לאורם את משמעות בניית המשכן ע"י משה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין ויקהל משה הקהלת עם ישראל נועדה לתקן את היחסים שבין עם ישראל לקב"ה, אך בעיקר את היחסים שבין העם למשה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין כל נדיב לבו יביאה בקיום המצוות צריך להקפיד על כל פרטי ההלכה, אבל מאידך - צריך להיזהר שלא לאבד את הצד הערכי של המצווה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין משכן וכלים הקב"ה ציווה לבנות משכן ואחר כך כלים, ואילו משה אמר לבצלאל לבנות את הדברים בסדר ההפוך. מה משמעות ההבדל בין שתי הגישות? כיצד הדבר נוגע אלינו כלומדי תורה? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין פרשת ויקהל - ויקהל משה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין משכן וכלים משה משנה מצווי הקב`ה ומבקש מבצלאל לבנות קודם את כלי המשכן. הדבר אינו הגיוני מבחינה פרקטית. משה מבין כי על מנת להלהיב את בוני המשכן יש לתת להם קודם לבנות את השיא של משכן שהם כליו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין משכן וכלים משה משנה את סדר עשיית המשכן, ובצלאל מתקן אותו. בצלאל אינו רק אומן אלא יש בנשמתו יכולת לראות מעבר לעשיית הפריטים למשכן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין וכבוד ה' מלא את המשכן שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין משכן וכלים ישנו הבדל מבחינת סדר הדברים בין הציווי על בניית המשכן ועשיית הכלים, ובין הביצוע הפרקטי. המדרש, הגמרא והרמב"ן מתייחסים לכך, וננסה לראות מה משמעות כל אחת מהאפשרויות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה עמיטל איש הרוח ואיש המעשה מדוע מבינים משה ובצלאל את סדר בניית המשכן באופן שונה? משה הוא איש הרוח, המייצג את האנשים בעלי סדרי עדיפויות רוחניים מסודרים ומוגדרים. בצלאל הוא איש המעשה - ארכיטקט - עושה את הדברים לפי הספר, למרות שייתכן שקיום כזה חסר הבנה מעמיקה של חשיבות הפרטים שאליהם הוא מתייחס. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יהודה שביב פרשת ויקהל - העושים במלאכה הקבלה בין המקדש למשכן, בעקכות בוניהם: בצלאל ואהליאב אל מול חירם. שיעורים על ההפטרות

עמודים