פרשת כי תשא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן פרשת כי תשא – מהעגל ללוחות השניות מיד לאחר חטא העגל מבקש משה רחמים על עם ישראל, והקדוש ברוך הוא סולח? מדוע סלח הקדוש ברוך הוא לעם ישראל? ננסה לענות על שאלה זו, תוך השוואה לחטא המרגלים, שם לא הצליח משה להעביר את רוע הגזירה. במהלך הדברים, נעמוד גם על היחס בין י"ז בתמוז לבין תשעה באב. 01- פרשת השבוע
הרב אמנון בזק כִּי קָרַן עוֹר פָּנָיו כשירד משה מן ההר עם הלוחות השנִיים, קרן עור פניו. מה פשרה של תופעה ייחודית זו? מדוע התרחשה רק כעת? האם היא קשורה לחטא העגל? 01- פרשת השבוע
הרב אליקים קרומביין לימוד זכות על חטא העגל מדוע חטאו ישראל בחטא העגל? האם הבנת מניעי חטאם של ישראל זהה ללימוד זכות על החוטאים? 01- פרשת השבוע
הרב גד אלדד פרשת כי-תשא –"מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" מה מטרת המפקד בתחילת הפרשה? מדוע צריך לתת מחצית השקל יחד עם המפקד? במהלך השיעור נעמוד על הסיבות השונות לתרומה, על האופנים השונים של מפקד בני ישראל, ומתוך כך נגיע למסקנה מפתיעה על היחס בין התרומה לבין מניית ישראל. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת כי-תשא - הברית המחודשת (א) מה פשר פעולותיו של משה לאחר חטא העגל? שלוש מטרות היו לו: מניעת השמדת העם, סליחה ונשיאת החטא וכריתת ברית מחודשת. 01- פרשת השבוע
הרב עזרא ביק פרשת כי-תשא - הברית המחודשת (ב) מה מייחד את המצוות המופיעות בסוף פרשת כי-תשא? מדוע דווקא מצוות אלו מרכיבות את הברית המחודשת שכרת הקב"ה עם ישראל לאחר חטא העגל? 01- פרשת השבוע
ד"ר ברכי אליצור חלקו של אהרן במעשה העגל מהמקרא ועד לספרות חז"ל? 01- פרשת השבוע
הרב שמעון קליין סוד ה' ליראיו שתי תורות נִתנו לישראל בסיני - תורה שבכתב ותורה שבעל פה. מהיכן לנו זאת? מה בין האחת לבין השנייה? שתי תשובות לשאלות אלו בפרשתנו, שתי תפישות עולם. לימודנו יחל בתורה שבעל פה - בהלכה המובאת במדרש חכמים, ממנה נשוב אל מקורותיה - בכתובים. 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט מחצית השקל – מצוה לשעתה או מצוה לדורות 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט הפטרת פרשת כי-תשא - המבחן בכרמל (מלכ`א י`ח) אליהו הנביא, במעמד בהר הכרמל, נושא תפילה הכוללת שתי תפילות שונות. הבנת משמעותן של שתי התפילות מלמדת אותנו על שתי המטרות של אליהו במעמד זה: הכחשת נבואות הבעל מזה, והתפקיד הרגיל של הנביא - המשך הברית בין הקב"ה לבין עם ישראל - מזה. 01- פרשת השבוע
הרב יהודה ראק פרשת כי-תשא - מחצית השקל בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי-תשא - מצוות הברית מדוע חוזר הקב`ה על קובץ המצוות של שבת, ע`ז ורגלים, שכבר ניתן לעיל? יתר על כן - מדוע החזרה אינה מדוייקת, אלא יש בה כמה שינויים, והאם אלה שינויים בעלי ערך? מהם הצדדים השווים בין שני קבצי מצוות אלו, ומהם הצדדים השונים ביניהם? נראה ששניהם בעלי גרעין הלכתי זהה, אך הם משמשים או מדגישים מטרות שונות. מהו התפקיד של כל אחד מקבצי מצוות אלו? 01- פרשת השבוע
הרבנית שרון רימון פרשת כי-תשא - מחצית השקל 01- פרשת השבוע
הרב אלחנן סמט פרשת כי-תשא - השבת והמשכן מדוע מופיעה פרשת השבת בסוף הציווי על המשכן? מאיפה למדו המפרשים שיש איסור לבנות את המשכן בשבת? מהו הקשר המהותי בין השבת למשכן? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת כי-תשא - תרומה ונדבה // מדוע עשו בני ישראל את העגל? מהו ההבדל שבין תרומת מחצית השקל לבין שאר תרומות המשכן? מדוע ייחדה לה התורה פרשייה בפני עצמה? במה מצדדת התורה: בחופש או בשוויון? כיצד המתח בין שני הערכים הללו מתבטא בסדר פרשיות התורה, מסכתות המשנה וברכות תפילת העמידה? 01- פרשת השבוע
הרב נחמיה רענן רחמנא ליבא בעי בעלי המוסר על פרשת השבוע
הרב בנימין תבורי מחצית השקל המצווה השבועית
הרב נחמיה רענן מחצית השקל חסידות לפרשת שבוע
הרב משה ליכטנשטיין פרשת פרה - על חטא וגאולה כשחטאי ישראל משווים לטומאת נידה יש בזה נחמה כי מטומאה זו הנידה עתידה להיטהר ומדובר בחטא שקורה בגלל טבע האדם אולם יש בכך רמז לכך שאלו חטאים שמועדים לחטוא בהם שוב. ההשוואה לטומאת מת חמורה יותר כי הרבה יותר קשה להיטהר ממנה ומדובר בחטאים שבהם יש שחיתות מוסרית. אולם כמו שהפרה יכולה לטהר למרות שאין תיקון למוות כך חטאים אלו שלכאורה אין להם כפרה הקב"ה מטהר. ישנם שני סוגי גאולה: גאולה בעקבות תשובה שהיא הגאולה העדיפה וגאולה כדי למנוע חילול השם ובעקבות סבל עם ישראל בגלות. ההפטרה עוסקת בגאולה שלא מתוך תשובה אך זו לא הגאולה השלמה והמרוממת אליה אנו שואפים. עיון בהפטרות
מר משה מושקוביץ פרשת כי תשא שנת תשע"ו עיונים בפרשנים
הרב יהודה עמיטל 'מחצית השקל' – על המיוחד והכללי בעם ישראל מדוע מצוות ספירת עמ`י כל כך חשובה שאי עשייתה בצורה נכונה יכול להביא לנגף? ספירה עלולה לפגוע ביחוד של כל אדם כאשר הוא הופך למספר. משה רבינו היה מסוגל להכיל בתוכו את כל עמ`י ולשמור על יחודיות של כל אחד ואחד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב משה ליכטנשטיין "ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם" במניית עם ישראל ישנו חשש של עין הרע, אך גם "שתרום קרן ישראל". כיצד יתיישב המתח שבין העמדות, ואיך דרך זו מתקשרת לחיי היום-יום שלנו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב משה ליכטנשטיין שיחה לפרשת כי תשא - ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם הרב משה ליכטנשטיין מצביע על שני כיוונים מנוגדים בחז"ל ביחס למפקד בנ"י, ומנסה לבחון מתי המפקד מבורך ומתי יש בו קללה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין מחצית השקל גם העני מחוייב במתן מחצית השקל ונתינת צדקה. חיוב זה בא במטרה ללמד גם את העני להיות חלק מעם קדוש. על מנת לשמור על רמתה הערכית של כלל האוכלוסיה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב משה ליכטנשטיין אליהו ועובדיה – על היחס לכלל ישראל בהפטרה מספר מלכים א' (פרק יח) אנו רואים את המתח שבין אליהו לעובדיה. ייתכן שאליהו הציל את היהדות המופשטת, את ה"איידישקייט", אבל עובדיה הציל את היהודים והותיר בני הנביאים לפליטה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח

עמודים