שיחות לפרשת משפטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל משפטי ה' אמת צדקו יחדו? המצוות בתורה מקורם במבט רחב על העולם המשלב את כל חלקי העולם ועל כן יש בו נצח. דתות אחרות אשר ניסו לקבוע מערכת חוקים כשלו בגלל חוסר יכולתם לראות אל מעבר למה שנראה מולם ולשלב הכל יחד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין הפשרה יתרונותיה וחסרונותיה של הפשרה, הן בתחום המשפטי והן בתחום החברתי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת משפטים - "אשר תשים לפניהם" תורתנו היא מחד תורת משה, קדושה ונשגבה, אך מאידך, התורה היא מורשה קהילת יעקב. הרב ליכטנשיין זצ"ל דן במתח זה, לאור הפסוק הראשון בפרשתנו על פירושיו השונים. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין אשר תשים לפניהם הפירושים השונים לפסוק הראשון של פרשתינו מלמדים שכל אחד יכול להגיע לדרגה גבוהה בהבנת משפטי הקב"ה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין מקומה של פרשת משפטים המשפטים והדינים שנתנים בפרשה זו, ניתנו לאומות העולם על מנת שיוכלו לעשות סדר בחברתם. אך לעמ`י נתנו מצוות אלו על מנת שיתקרבו להקב`ה. על מנת שיבנו עולם רוחני. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין אשר תשים לפניהם למי נועדו המשפטים והמצוות? ישנם פוסקים שראו בפרטי המצוות דבר שנועד רק לאליטה. ראיה זו מוטעת. לימוד התורה והכניסה לפרטי כל מצווה היא זכות לכל אחד בעם ישראל. היא חובה על המנהיגים, והיא זכות לכלל ישראל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב משה ליכטנשטיין הישג חלקי הוא הישג "הנה אנכי שולח מלאך - כאן נתבשרו שעתידין לחטוא, ושכינה אומרת להם (שמות לג ג) כי לא אעלה בקרבך". מה משמעותם של דברים אלו? החטא ידוע מראש, והוא צפוי כחלק מהמציאות בעולם חסר. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין המחויבות לתורה שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין אשר כתבתי להורותם מהי תכלית לימוד העיון? ללימוד יש חשיבות גדולה כשלעצמו, גם בלי קשר למעשה. מצד שני, יש חשיבות גם למעשה. על הדילמה של לומד התורה לאזן בין לימוד התורה לעזרה לכלל. ישיבות ההסדר מממשות רעיון זה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין לימוד ומעשה חשיבות הלימוד והמעשה כשני עקרונות השלובים זה בזה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין נעשה ונשמע שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת משפטים - למיקומה של פרשת משפטים מיקומה של פרשיית משפטים לכאורה תממוה, וזאת משתי סיבות - פרשת יתרו מסתיימת במצוות הקשורות למזבח, ועל כן מסתבר היה שפרשיות המשכן ימקומו כאן. שנית, ההפרדה בין מעמד הר סיני לברית האגנות דורש הסבר. הרב אהרן ליכטנשטיין עונה על שאלה זו, מתוך חיבור בין פרשת משפטים לבין התגלות ה' לעם ישראל והברית באגנות. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב ברוך גיגי השוה הכתוב אשה לאיש לכל דינין שבתורה בשיחתו של הרב גיגי בענייני דיומא, סעודה שלישית, כ"ה בשבט ה'תשע"ח, התייחס לסוגיית מעמד הנשים ביהדות ובראי חז"ל. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין "אשר תשים לפניהם" ישנו הבדל גדול, כמותי ואיכותי, בין קבלת התורה של משה לקבלת התורה של כל עם ישראל. עם ישראל קיבל את רוב התורה ממשה רבנו, ואילו משה שמע הכול ישירות מהקב"ה. מה משמעות הבדל זה? האם התורה שייכת רק ליחידים? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין למיקומה של פרשת משפטים מיקומה של פרשת משפטים בספר שמות תמוה משתי סיבות. שיחת ראש הישיבה