שיחות לפרשת שופטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין תמים תהיה עם ה' א-לוהיך מיהו `תמים`? מה חשיבותה של התמימות? שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין שיחה לפרשת שופטים - תמימות ושלמות בפרשתנו עם ישראל מוזהרים להתרחק מן בעלי האוב ודורשי המתים למיניהם, המוגדרים שם כ'תועבות הגוים', וכנגדם מצווים להיות תמימים עם ה'. הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל פורס שלוש שיטות שונות בהסבר מושג התמימות ומנתח את המשמעויות העולות מהשוואה זו. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין תמימות ושלמות הקב`ה מצווה את אברהם לפני ברית המילה להיות תמים וכן את בני ישראל לאחר שנאסרת עבודת כשפים. האבן עזרא רואה בתמימות קיום מצוות ללא שאלות. הרמב`ם אינו מחשיב את התמימות כאחת המצוות אלא בהבנה ברורה בחוסר ההגיון של כשפים. הרמבן טוען כי התמימות היא הניתוק מאמצעיים חיצונים בבניית הקשר עם הקב`ה, מתוך שלמות שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב משה ליכטנשטיין בין הפטרתינו ל"נחמו". ישנם קווי דמיון רבים בין הפטרה זו לבין הפטרת נחמו. הפטרה זו משתמשת בחזרתיות המוכרת משם (אנוכי אנוכי, עורי עורי) ויוצרת נבואת נחמה המתיחסת אל העבר, אל ההווה וכולל גם הבטחה לעתיד. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב אהרן ליכטנשטיין תמימות ושלמות הקב`ה מצווה את ישראל `תמים תהיה`. ניתן להבין את `תמים` כציווי לקיים מצוות ללא שאלות, מתוך הרגש כדברי א`ע או כציווי לפעול מתוך השכל הישר כדברי הרמב`ם. הרמבן מציע חיבור בין השניים- פעולה המערבת שכל ורגש. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח
הרב יעקב מדן אל ירך לבבכם נראה את גישתו המפורסמת של הרמב"ם לציווי, ולעומת זאת את דברי נחמיה לעם. מתוך דברי נחמיה ננסה לבחון את ההתרחשויות הביטחוניות במדינת ישראל, ומה הציווי אומר לנו כיום בשדה הלאומי והבין-לאומי. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע תשע"ח