לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

קש''ת - מגילת שיר השירים

קש''ת - מגילת שיר השירים שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
1 שיעור 1  קדושתו של שיר השירים הרב יעקב מדן  רבי עקיבא מכריע במשנה כי שיר השירים הוא קודש קודשים. ברם, קביעה זו אינה פשוטה לאור דמותו של שלמה המלך. בחז"ל מצאנו גישות שונות לגבי השאלה האם אהבתו של שלמה לנשים הייתה לשם שמיים או שמדובר באהבה יצרית. ייתכן כי גישות אלו משפיעות על השאלה האם שיר השירים הוא חלק מכתבי הקודש או שמא מדובר באוסף שירי אהבה אנושיים.    סוג השיעור ואיכותו 
2 שיעור 2  הוכחת קדושת שיר השירים הרב יעקב מדן  הכרעת התנאים היא ששיר השירים הוא אחד מכתבי הקודש, והוא עוסק במערכת היחסים שבין כנסת ישראל לבין הקב"ה. בשיעור זה ננסה להוכיח את נכונות טענה זו דרך בחינת שתי תופעות מעניינות במגילה: הראשונה היא דימויי הכלה למקומות רבים בארץ ישראל, והשנייה היא דברי הכלה הרעיה עצמה: "שחורה אני ונאוה, כאהלי קדר כיריעות שלמה".    סוג השיעור ואיכותו 
3 שיעור 3  למשמעות השם שלמה הרב יעקב מדן  שיעור זה מתחלק לשני חלקים: בחלק הראשון נעסוק בראיה נוספת לקדושתו של שיר השירים, ראיה הנובעת ממשמעות שמות החתן במגילה: שלמה ודוד. החלק השני עוסק בפסקה הפותחת את שיר השירים ובתמונה העולה ממנה.    סוג השיעור ואיכותו 
4 שיעור 4  המלך והרועה הרב יעקב מדן  פתיחתו של שיר השירים מתארת את יחסי האהבה שבין החתן והכלה בשני תיאורים שונים: תיאור אחד של מלך הכונס לחופתו את כלתו, ותיאור שני של קירוב וריחוק בין רועה לבין הרעיה. בשיעור זה ננסה לנתח את שני התיאורים הללו ולבחון מה מסמלים מבחינת היחס שבין כנסת ישראל לקב"ה.    סוג השיעור ואיכותו 
5 שיעור 5  קירבה והתרחקות הרב יעקב מדן  פסוקי שיר השירים מתארים פעם אחר פעם נסיונות התקרבות על ידי הדוד והרעיה, נסיונות אשר אינם מתממשים. בשיעור זה נבחן את פרק ג' בשיר השירים מתוך נקודת מבט זו, וננסה לראות מיהם המונעים אשר מכשילים את נסיונות ההתקרבות הללו.    סוג השיעור ואיכותו 
6 שיעור 6  סיכום סדרת שיר השירים הרב יעקב מדן  בשיעור זה נסיים את העיסוק בחלקו האחרון של שיר השירים, חלק אשר חוזר במידה רבה על חלקה הראשון של המגילה. בחלק השני של השיעור נסכם את עיקרי הדברים אשר נידונו בסדרת שיעורים זו: החל משאלת קדושתו של שיר השירים, וכלה במערכת היחסים המורכבת בין הדוד והרעיה המתגלה בשיר השירים.    סוג השיעור ואיכותו