לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

לחיפוש נוסף:

נמצאו 723 תוצאות.

יוםיום עיונים בספר שופטים

# כותרתהמחברתקציר
1   פרעה "אשר לא ידע את יוסף" והדור "אשר לא ידעו את ה'גרסת html נריה קליין  הקבלה בין פרק ב' לסיום ספר בראשית ופתיחת ספר שמות מלמדת כי בני ישראל כפויי טובה כלפי ה' בדיוק כפי שפרעה היה כלפי יוסף. 

חסידות לפרשת שבוע

# כותרתהמחברתקציר
2 פרשת בראשית  איכה לגרסת Word הרב נחמיה רענן   

פרשה בראשית

# כותרתהמחברתקציר
3 פרשת בראשית  חטא דתי, חטא מוסרי ועונש גלות לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק בחטא אדם הראשון כאב טיפוס לחטא הדתי, בחטא קין כאב טיפוס לחטא המוסרי ובהשוואה בין שניהם. 
4 פרשת בראשית  וישע... לא שעה, מדוע? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע לא שעה הקב"ה למנחתו של קין, ואילו למנחתו של הבל - כן? הפגם של קין נובע מבחירת עיסוקו - עובד אדמה. עיון בדברי הרב הירש והלל צייטלין. 
5 פרשת בראשית  תיאור בריאת העולם לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  הבריאה מתוארת במקרא בשתי צורות, אשר - במידת מה - סותרות זו את זו. האם יש פה סיפור אחד או שניים? מה המשמעות של הסיפור הכפול? 
6 פרשת בראשית  המשבר האקולוגי של דורנו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  התורה 'הואשמה' בכך שציוויי הקב"ה לאדם בנוגע ליחסיו עם הטבע הביאו למשבר האקולוגי. האם כך הם פני הדברים? עיון בסיפור הבריאה ובפירושים השונים מעלה שדווקא ההיפך הוא הנכון. 
7 פרשת בראשית  מאכלי האדם והחיות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  עיון בפירוט המאכלים המותרים לאדם ולחיות מעלה שגם בשלב הראשון, לפני היתר אכילת הבשר, היה הבדל בין מאכלי האדם לבין מאכלי החיות. המאמר מתחקה אחר השלבים השונים בדרגתו של האדם על פי המאכלים העולים על שולחנו. על פי ההבחנה הזו, ניתן גם להסביר אירועים נוספים: חטאו של קין, חטא האדם הראשון ועוד. 
8 פרשת בראשית  חטאו ועונשו של הנחש לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  במה חטא הנחש? חז"ל והמפרשים הציעו תשובות שונות לשאלה זו: אולי היה מסית, אולי סיפר לשון הרע, ואולי בא על חווה ("הטיל בה זוהמה"). מחטאו של הנחש לומדים הלכות רבות מדיני המסית: אין מהפכין בזכותו והוא נענש אף בלי התראה. נראה, שההבדל בין עונשו של הנחש לבין עונשו של האדם מלמדנו גם על מותר האדם - "צלם א-לוהים" - על פני חיות הטבע. 
9 פרשת בראשית  למך אבי נח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כיצד ידע למך שבנו עתיד לנחם את העולם? ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בהקבלה שבין נח למשה, או אולי בתקוותו של למך לכפרת קללתו של האדם הראשון. עוד ייתכן, שיש להשוות בין למך אבי נח לבין למך בן-בנו של קין: זה - אחד מ"בני האלוהים", בני דור המבול, שבעוונם נשחתה הארץ; וזה - אבי האחד ששרד, המבטא תקווה ובקשה לנחמה מאת הקב"ה. 
10 פרשת בראשית  "ויתהלך חנוך את הא-לוהים" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  בין הדמויות השונות שבפרשת בראשית, מתואר חנוך בן ירד אך בקצרה, ורב הסתום מן הגלוי אודותיו. ברור כי זהו אדם מיוחד, שהכתוב מעיד עליו כי התהלך את הא-לוהים; ברם, מה משמעות הביטוי "ואיננו כי לקח אותו א-לוהים"? למה לקח אותו א-לוהים? מדוע קצרו חיי חנוך יחסית לשאר הדורות שבפרשה? ומה משמעותה של פרשה קצרה זו? השיעור מבקש לשרטט קו העובר בין ארבע הדמויות המרכזיות בתחילת חומש בראשית - אדם, חנוך, נח ואברהם - בשאלת מקומו של האדם מול א-לוהיו ומול סביבתו. 
11 פרשת בראשית  "וירא א-לוהים כי טוב" לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  דווקא מסיפור בריאת האדם, נעדר התיאור "וירא א-לוהים כי טוב". ואכן, לאחר זמן אנו מגלים כי כל מחשבות לבו של האדם - רק רע כל היום, וכי יצר לב האדם רע מנעוריו. מהו "טוב", ומדוע לא יכול גם האדם להיברא "טוב"? 
12 פרשת בראשית  פרשת הבריאה - פרק א של ספר בראשית לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
13 פרשת בראשית  סיפורה של חוה- פרק ד' לגרסת Word יהודה ראק  השיעור משווה בין תיאור לידת קין ותיאור לידת שת. בלידת קין נוצרת תחושה של שיויון בין האדם לבין הקב"ה ועל כן נופל קין בגאוותו. בלידת שת נמצאת ההבנה כי החיים והמוות הוא מהקב"ה, ומשם מתועלים כוחותיו של האדם לאפיקים חיוביים יותר עד לידת אנוש. 
14 פרשת בראשית  "אדם הראשון לא הותר לו בשר לאכילה" הרב אלחנן סמט   
15 פרשת בראשית  פרשת בראשית לגרסת Word הרב עזרא ביק   
16 פרשת בראשית  עץ הדעת ועץ החיים לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
17 פרשת נח  בין העולם הראשון לשני לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  אם באמת 'התאכזב' הקב"ה מהעולם והביא עליו מבול - מדוע נתן לו להתפתח מחדש? מי ערב שמצב זה לא יחזור על עצמו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההבדל המהותי בין העולם לפני המבול לבין העולם לאחריו: היתר אכילת הבשר. 
18 פרשת נח  החטא ועונשו בסיפור על בבל ומגדלה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור מגדל בבל ודור הפלגה נראה כסיפור על חטא ועונשו. אולם מה טיבו של חטא זה, והיכן בדיוק הוא מתואר בסיפור? עיון בשיטות השונות, ובהצעת הסבר המתבססת על הרקע התרבותי -היסטורי של אותה תקופה. 
19 פרשת נח  פרשיות התולדות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  פרשיות התולדות השונות מחלקות את חומש בראשית לכמה חלקים. חלוקה זו מלמדת אותנו על עיקר המשמעות של חומש בראשית: הבחירה באברהם ובזרעו. 
20 פרשת נח  פרשת המבול - בין שתי בריתות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  על פי פשט הכתובים, נראה שהקב"ה כרת ברית עם עולמו בזמן הבריאה. ברית זו באה לידי ביטוי בציווי הכפול אל נח בנוגע לתיבה ולמבול. אך מדוע, אם כן, היה צורך בברית נוספת לאחר המבול? מה מוסיפה ברית הקשת בענן? 
21 פרשת נח  התגלות הקב"ה לנח לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא התגלה הקב"ה לנח לבשר לו על סופו של המבול? התשובה לשאלה זו טמונה בהבנת הבעייתיות שבהתגלות הקב"ה במים: במקום שיש מים - יש פחות השראת שכינה. יחס זה מבאר, מלבד את פרשתנו, גם את בריאת העולם וגם את קריעת ים סוף. 
22 פרשת נח  נח, יונה ועורב לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה משמעותה של פרשת שילוח העורב והיונה לראות הקלו המים? מדוע נזקק נח לשלחם אם בסופו של דבר ממילא יצא מן התיבה רק בעקבות דבר ה' אליו לעשות כן? ומה פשר יחסי הקרבה והחיבה שיש לו עם היונה, לעומת הניכור והריחוק השוררים בינו ובין העורב? השיעור מנתח את פרשיית שילוח העופות שלב אחר שלב, ועומד על משמעויותיה על רקע ההקבלה בין חידוש העולם לאחר המבול לבין בריאת העולם בפרק א'. 
23 פרשת נח  שרידה ותחייה - על צדקותו של נח לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  נח מתחיל כצדיק תמים, אך מסיים את חייו שיכור ומושפל. כיצד מתרחשת טרגדיה כזאת? הקבלה בין נח בסיפור השמדת העולם במבול לבין אברהם ולוט בסיפור השמדת סדום, מגלה כי כשלונו של נח נעוץ בכך שהוא לא דאג לזולתו ולא ניסה לעזור לסביבתו, בניגוד משווע לאברהם, שניסה לעזור אפילו לאנשי סדום החטאים. 
24 פרשת נח  אכילת בשר לפני ואחרי המבול לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
25 פרשת נח  מגדל בבל לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מה בא ללמדנו סיפור זה על האנושות? מדוע דווקא סיפור זה מהווה חתימה של תקופת בראשית, ולאחריו עוברים לתקופת האבות? מה היה רע במעשה מגדל בבל? האם בניית עיר ומגדל יכולה להיות בעייתית? האם האחדות איננה דבר חיובי? למה היתה האחדות חשובה להם כל כך? מהי משמעותו של הסיפור כולו? איך מגיב ה' לכל הסיפור? למה בחרה התורה לספר את הסיפור באופן מעורפל?  
26 פרשת נח  נחמת האדמה לגרסת Word הרב יהודה ראק  בהולדת נח מייחל למך כי בהולדו ינחם העולם. נח משמש כתזכורת לכך שישנו טוב באדם, ובכך מפעיל הוא את מידת הרחמים אצל הקב"ה. 
27 פרשת נח  סיפור המבול – מבנהו המשוכלל לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
28 פרשת נח  הקשת בענן לגרסת Word הרב אמנון בזק  מה טיבו של "אות הברית" – הקשת בענן? מה משותף לברית הקשת ולברית המילה ובמה הן שונות זו מזו? 
29 פרשת נח  אחדות ואינדיבידואליזם לגרסת Word הרב עזרא ביק   
30 פרשת נח  הבריאה החדשה לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
31 פרשת לך-לך  כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע בחר ה' באברם? המדרש מספר שני הסברים המשיבים על שאלה זו. סיפור הנפילה לכבשן האש מקביל לסיפורם של חנניה, מישאל ועזריה; וסיפור ניתוץ הפסילים מקביל לסיפורו של גדעון הנותץ את פסילי אביו. עיון בשתי ההקבלות הללו עשוי ללמדנו על הקבלה רחבה בין אברהם לבין גדעון, ועל חטאם של נמרוד ושל אנשי דור הפלגה (שיבוא על תיקונו באחרית הימים, ב"שירת הכרם" של ירמיהו). 
32 פרשת לך-לך  אברהם אבינו - ראשית של אמונה ותורה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  המגמה הבולטת בתיאור אברהם אבינו בספר בראשית היא להציג אותו בפותח דרך חדשה, המנותק מהעולם הקודם אך מנסה להתחבר אליו כדי לקרבו לאמונה, לתורה וליראת ה'. 
33 פרשת לך-לך  ליישוב סכסוכים משפחתיים לגרסת Word לגרסת html אריאל שופר  מהו ההבדל המהותי בין אברהם לבין לוט? מדוע הם נאלצו להיפרד איש מרעהו? 
34 פרשת לך-לך  שעבוד הגר ושעבוד מצרים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  ההשוואה בין דברי הקב"ה לאברהם לבין דברי המלאך להגר לאחר בריחתה, בין שעבוד הגר לשעבוד מצרים, מלמדת אותנו על יחס התורה להתנהגותה של שרה להגר. 
35 פרשת לך-לך  האם חטאה אמנו בעינוי הגר? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  חלק מהמפרשים רואים בעינוי הגר חטא של שרה אמנו, אך עיון מדוקדק בסיפור, על רקע התקופה ועל רקע פשט הפסוקים, מעלה שהתורה מצדיקה את מעשיה של שרה. 
36 פרשת לך-לך  הבטחת הזרע והארץ לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  ארבע פעמים חוזר הקב"ה ומבטיח לאברהם את הבטחת הזרע והארץ. מדוע עשה זאת הקב"ה מספר כה רב של פעמים? 
37 פרשת לך-לך  ניסיון כפול לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כהקדמה, עוסק המאמר בנושא התיחום של סיפור המופיע בתורה, ומציע מספר קריטריונים כדי לתחם סיפור כזה. בהמשך, עוסק המאמר בסיפור ירידת אברהם למצרים. לכאורה, נראה שהסיפור מסתיים לפני סיפור פרידת לוט. בעיון נוסף, ניתן לראות ששני הסיפורים הם בעצם סיפור אחד, והפרידה של לוט החלה במצרים. כל זה מהווה ניסיון כפול לאברהם: הן בלקיחת אשתו, והן בעזיבת לוט. 
38 פרשת לך-לך  פשרה של מלחמת המלכים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה החשיבות הגדולה של הסיפור המפורט על מלחמת המלכים? מה הקשר בינו לבין ברית בין הבתרים? נראה, שהברית וגזירת השעבוד באו בעקבות הכרעתו המוסרית של אברהם להציל את לוט ואת אנשי סדום, למרות המחיר הרב שהוא וזרעו עתידים לשלם. 
39 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע גזר ה' על בני אברהם גלות ושעבוד במצרים? לדעת שמואל, אברהם חטא בחוסר-אמונה. ר' אבהו ור' יוחנן, לעומתו, הזכירו חטא אחר שאברהם חטא בו. מסתבר, שמחלוקת זו משקפת גם שיפוט להתנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים ולאופן הכריתה של הברית בין הבתרים. 
40 פרשת לך-לך  לישוב סיכסוכים משפחתיים לגרסת Word לגרסת html אריאל שופר  הריב בין רועי אברהם לרועי לוט מוביל לפרידה משום שהוא מבטא פער מוסרי עמוק ביותר שאינו מאפשר ללוט ולאברהם לשבת ביחד. פרשת פגישת אברהם עם מלך סדום וסירובו לקחת מחוט ועד שרוך נעל מבטאת את התרחקותו של אברהם מממון זר. לוט עושה מעשים שאינם מוסריים תחת מעטה מוסרי לכאורה. הוא מפרש באופן מוטעה את המתנות שקיבל אברהם ממלך מצרים וחושב שמותר לו לגזול את הכנעני כי ממילא הוא יירש אותו בעתיד. 
41 פרשת לך-לך  אברהם והפסילים: בבואה מדרשית לסיפור מקראי לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  בשיעור זה נבחן מדרש מפורסם - הסיפור על שבירת הפסילים בידי אברהם, באמצעות השיטה הספרותית של 'הסיפור המרומז'. מדרש זה מזכיר את סיפורו של גדעון, ומטרתו להסביר מדוע בחר הקב"ה דווקא באברהם. האמנם השיפוט המקראי כלפי אברהם וכלפי גדעון הוא זהה? 
42 פרשת לך-לך  "במה אדע" - שאלה וברית לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מדוע הוזכר שעבוד מצרים בברית בין הבתרים? האם מדובר בעונש לאברהם על חוסר אמונתו? ראשית, נראה כי כריתת הברית היא שכר על התנהגותו של אברהם במלחמת ארבעת המלכים. שנית, קיימת הקבלה בין פרשיית הברית לבין סיפור בריחת הגר. הקבלה זו מלמדת את אברהם - ואותנו - משהו על השגחת ה' בעולם: ה' גואל את העשוקים מיד לוחציהם; ובכך טמון גם הפתרון לבעייתנו. 
43 פרשת לך-לך  שתי הבשורות על הולדת יצחק לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
44 פרשת לך-לך  ייעודו של אברהם לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מיהו אברם אשר מקבל את הברכה כפי שמופיעה בתחילת הפרשה? האם שמענו עליו או על מעשיו? מדוע הוא זכה לברכה מיוחדת זו? אברם מופיע במדרשים כמי שעמד מול תרבות בבל, נמרוד ובוני מגדל בבל. בניגוד לנח, התורה מסתירה למה דווקא אברם נבחר. סיפורו של נח מתמקד בעברו, ואילו סיפורו של אברם מתמקד בעתיד. הוא זה שיעצב את עתידו. לאחר הציווי הולך אברם לארץ כנען. למה דווקא לשם? אברם מבין שתפקידו לקרוא בשם ה' בניגוד לאנשי דורו שרצו לעשות שם לעצמם. למה ה' לא מנחה את אברם מה לעשות?  
45 פרשת לך-לך  הקריאה בשם ה' לגרסת Word הרב יהודה ראק  אברהם קורא בשם ה'. המפרשים ראו במעשה זה השכנת שכינה וקריאה לעולם לראות את גדולת ה'. בכך מתבטא תפקידם של האבות בהבאת מלכות ה' בעולם. 
46 פרשת לך לך  "מֵאַרְצְךָ" – אל "הָאָרֶץ הַזֹּאת" לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
47 פרשת לך-לך  פרשת לך לך לגרסת Word הרב עזרא ביק   
48 פרשת לך-לך  ברית בין הבתרים הרב זאב ויטמן   
49 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  הבשורה על לידת יצחק מופיעה במקרא פעמיים ברצף. מדוע הכפילות? אברהם ושרה זוכים בבן בשני מישורים נפרדים: במישור הפרטי, ובמישור הלאומי-היסטורי. 
50 פרשת וירא  הולדת יצחק ושילוח הגר וישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר עוסק בהיבט המוסרי של שילוח הגר וישמעאל: משמעות שילוח ישמעאל ביחס ליצחק, פירוש המונח 'שילוח' ופשר סיפור סכנת חייו של ישמעאל והצלתו. 
51 פרשת וירא  תכונותיו של זרע אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  סיפורה של סדום, על כל הכלול בה, מלמד אותנו, בין השאר, אילו תכונות צריכות להיות בזרעו של אברהם. 
52 פרשת וירא  האם בראש פרשתנו מתחיל סיפור חדש? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נראה שהסיפור בתחילת פרשת וירא הוא המשך של הסיפור שבפרשת לך-לך, בעיקר בגלל המילה "אליו" שבפתיחת הפרשה. האם כך הדבר? האם היו האנשים מלאכים או אנשים רגילים? עיון בפרשנותו של הרשב"ם על פרשת וירא. 
53 פרשת וירא  בין שילוח הגר לשילוח הפילגשים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע שילח אברהם את הגר וישמעאל בחוסר כל, ולא נתן להם כלום, שלא כמו לבני הפילגשים? מה פשר התנהגותה של הגר בהשליכה את ישמעאל תחת אחד השיחים? נראה, שהקב"ה העמיד את הגר בניסיון הדומה במקצת לעקדת יצחק, אלא שבניגוד לאברהם, שעמד בניסיון, הגר סירבה להשתתף בו. 
54 פרשת וירא  דרך ה' ודרך הצדקה והמשפט לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מהו היחס בין האמונה לבין החסד בעולמו הרוחני של אברהם אבינו? המאמר בוחן את סיפור ברית המילה, את הכנסת האורחים של המלאכים, את הויכוח עם הקב"ה בעניין סדום, את עקדת יצחק ואת מצוַת ידיעת ה' כדי לתת מענה לשאלה זו. 
55 פרשת וירא  בשורת לידת יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  הכפילות שבבשורה על הולדת יצחק, זו שבברית מילה וזו שמבשרים המלאכים מוסברת בשני אפיונים של לידת יצחק. היותו ממשיך ההבטחה להקמת עם נבחר והבשורה על לידתו כברכה שבאה כגמול טוב על פועלם של אברהם ושרה בהכנסת האורחים. בלידת יצחק מוצאים את מימוש שתי הבשורות המבטאות את שני סוגי ההנהגה הא-לוהית: זו האישית-מוסרית, וזו הלאומית-הסטורית. 
56 פרשת וירא  הצלת לוט מסדום לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בקריאה פשוטה נראה שהמלאכים המגיעים לסדום ממלאים שני תפקידים: הצלת לוט והחרבת העיר. למעשה, יש להם תפקיד ראשוני יותר: בחינת ובדיקת העיר, אם יימצאו בה עשרה צדיקים אם לאו. זוהי הסיבה לכך שהם מסרבים בתחילה להתארח אצל לוט: וכי כיצד יוכלו לבחון את העיר ואת מספר הצדיקים שבה מתוך ביתו של לוט?! אמנם, אנשי העיר דאגו, באופן אירוני, ללמד את המלאכים על תרבות העיר גם בהיותם בביתו של לוט. מעתה, מדוע ניצל לוט? הלא ה' אמר לאברהם שאם לא יימצאו עשרה צדיקים בתוך העיר - תיחרב כל העיר?  
57 פרשת וירא  "ואת בריתי אקים את יצחק" לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מדוע גורש ישמעאל? האם הוא חטא? האם הוא לא היה ראוי? הקבלה מאלפת בין עקידת יצחק לבין גירוש ישמעאל מלמדת אותנו כיצד מתנהגים אברהם ויצחק במצבי לחץ וכיצד מגיבים במצבים כאלו ישמעאל והגר; הזרע הנבחר עשוי מן החומרים מהם קורצו הזוג הראשון - ולא הזוג השני, המגורש מבית אברהם והנדחה מן הברית בצו ה'. 
58 פרשת וירא  "פתח האהל" – בין ההתגלות לאברהם להתגלות למשה לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
59 פרשת וירא  הנביא המתפלל לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מה בדיוק מגלה ה' לאברהם לפני הפיכת סדום? למה ה' מגלה זאת לאברהם? האם ה' מגלה לו שהוא עומד להפוך את סדום, או שמא הוא רק מודיע לו על המשפט של סדום? מה תפקידו של הנביא? כיצד זה בא לידי ביטוי בתפילותיהם של משה ושל ירמיהו? 
60 פרשת וירא  ברכת אברהם לגרסת Word הרב יהודה ראק  הקב"ה משתף את אברהם בכוונתו להחריב את סדום מתוך יעוד אברהם להיות שליח הקב"ה להפצת דרכו, ובכך מתברך זרעו של אברהם. 
61 פרשת וירא  בין אברהם ללוט-הסיפור בפרקים י"ח-י"ט – מבנהו ומגמתו לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
62 פרשת וירא  אברהם והמלאכים לגרסת Word הרב אמנון בזק  "וירא אליו ה'" – היראות זו, מה טיבה? מה היחס בינה לבין התגלות המלאכים לאברהם? נעמוד על גישתו הייחודית של רשב"ם בביאור פרשה זו ועל הקשר בין שני תכני ההתגלות: ההבטחה על הולדת הבן וההודעה על כילוי סדום. 
63 פרשת וירא  אברהם והמלאכים לגרסת Word הרב עזרא ביק   
64 פרשת וירא  התגלות א-להית אל אברהם לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
65 פרשת חיי-שרה  ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון? 
66 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק לממשיכו של אברהם אביו, יש בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה, ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
67 פרשת חיי-שרה  מעמדו של ישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה, כי בצד בחירת יצחק כממשיכו של אברהם אביו, ישנו בכל זאת מעמד מיוחד לישמעאל. מהו מעמד מיוחד זה ובזכות מה הוא זכה בו? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ההשוואה בין גירוש הגר לבין בריחתה. 
68 פרשת חיי-שרה  יפה שתיקתן של עבדי אבות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  אחד הכלים הספרותיים המקובלים הוא שימוש בכינויים שונים לאדם במקום בשמו. על ידי השינויים בכינוי ניתן ללמוד על השינויים ביחס לאותו אדם. בפרשתנו, משתמשת התורה בכלי זה ביחס לעבד אברהם. מה ניתן ללמוד מכך על העבד ועל שתיקתו בבית רבקה? 
69 פרשת חיי-שרה  תולדות אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מתעקש אברהם לקחת אישה ליצחק דווקא מצאצאי תרח? מדוע לא מפורטים בתורה "תולדות אברהם"? 
70 פרשת חיי-שרה  קבורת שרה במערת המכפלה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה התרחש בדיון בין אברהם לבין בני חת? מי מכר בסופו של דבר את המערה - עפרון או בני חת? ובשביל מה בכלל נכתבו כל חילופי הדברים בנוגע למכירה? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המציאות של אותם ימים, ועל רקע ההקבלות והמילים המנחות בסיפור מכירת המערה ובסיפור מותו של אברהם. 
71 פרשת חיי-שרה  ניסיון ופשרו לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מה מטרת ניסיונו של אליעזר על הבאר? האם אברהם שלח את עבדו דווקא למשפחת בתואל? אם כן - מדוע הוא ניסה את כל בנות חרן? מדוע לא ציווה אליעזר על אחד מהאנשים בשיירתו לעזור לרבקה להשקות את גמליו? 
72 פרשת חיי-שרה  קטורה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  לשם מה נשא אברהם את קטורה? אפשר שהתשובה לשאלה זו מהווה מפתח להבנת היחס שבין יצחק לבין שאר בניו של אברהם. מי הוא זה שאמור לרשת את ארץ ישראל מהפרת עד החידקל? 
73 פרשת חיי-שרה  "תנו לי אחוזת קבר עמכם" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בתחילת הפרשה אנו קוראים על פטירתה וקבורתה של שרה אמנו. עצם אזכור מיתתה של שרה הוא יוצא דופן, משום שככלל אין התורה מציינת את פטירתן של האימהות. ואכן, פטירת שרה אינה נזכרת לשם עצמה, כי אם כסיפור רקע לסיפור העיקרי - קניין מערת המכפלה. מה חשיבותו של סיפור זה, על המשא ומתן הארוך המתואר בו? באמצעות ניסוח ראשוני עמום של בקשתו, הצליח אברהם ליצור רושם ראשוני חיובי על בני חת וכך להביא לתוצאה הרצויה לו, וכן להעביר מסר חשוב לצאצאיו הלומדים את הסיפור. 
74 פרשת חיי-שרה  כלה ליצחק לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  בשיעור זה נעקוב אחרי דמותה המיוחדת של רבקה, הדומה דמיון מפתיע לאברהם. נראה כי למעשה כל סיפור מציאת הכלה ליצחק מתמקד בה, וכי יש לה השלכות גם על הבנתנו את דרכי ה' בעולם לאחר העקידה. 
75 פרשת חיי-שרה  " לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני... רק אל תשב את בני שמה" לגרסת Word הרבנית שרון רימון  למה התורה מאריכה כל כך בסיפור קניית מערת המכפלה? מיהי האשה הראויה ליצחק? למה מתנגד אברהם לנישואין עם הכנענים? למה רוצה אברהם לקחת אשה דווקא מארצו וממולדתו, לאחר שהקב"ה אמר לו להתנתק מהתרבות שלהם? מדוע כל כך חשוב לאברהם שיצחק לא יצא לחרן? מה יקרה אם שני העקרונות יתנגשו: יצחק לא יכול לצאת מהארץ, אך האשה מחרן לא תסכים לבוא לארץ ישראל? על איזה מהעקרונות מוכן אברהם לוותר במקרה שכזה?  
76 פרשת חיי-שרה  מצוותן של אבות ושיחתן של עבדי אבות לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
77 פרשת חיי-שרה  סיפור קניין אחוזת הקבר לגרסת Word הרב יהודה ראק  על פי שיטתו של הרב ברויאר השיעור מציג 2 רבדים בסיפור קניית הקבר לשרה. הרובד הראשון מתאר קניה של קבר עבור שרה ואילו הרובד השני מתאר קניה של שטח בארץ ישראל על מנת שיהיה שטח זה קניין מדור לדור 
78 פרשת חיי-שרה  "אשת חיל מי ימצא" – דרך בחירתה של רבקה לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
79 פרשת חיי-שרה  דמותה של רבקה לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשתנו מאריכה לתאר את דמותה של רבקה אמנו. נעיין בסיפור המפגש בין עבד אברהם ובין רבקה, נעמוד על ההקבלות שהוא מקביל בינה ובין אברהם אבינו, ומתוך כך נעמיק את היכרותנו עם אישיותה המיוחדת. 
80 פרשת חיי-שרה  כשרבקה פגשה את יצחק לגרסת Word הרב עזרא ביק   
81 פרשת חיי-שרה  ארץ ישראל לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
82 פרשת תולדות  יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מהי דמותו של יצחק? מדוע, למרות הפסיביות הבולטת שלו, הוא נחשב לאחד מאבות האומה? 
83 פרשת תולדות  רבקה - אם האימהות לגרסת Word לגרסת html אריק נמט  מה פשר דמותה של רבקה? המאמר עורך השוואה בינה לבין תמר. 
84 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  נראה שמעשיו של יצחק אבינו דומים מאוד למעשיו של אביו אברהם. עיון מדוקדק יותר, בעיקר בפרשת היחסים של אברהם ויצחק עם אבימלך, מראה שיצחק בעצם מכריע בשאלות מוסריות שנותרו פתוחות מימי אברהם. 
85 פרשת תולדות  ברכות יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו מעלה מספר תמיהות: האם היה זה מעשה ראוי? מדוע רבקה לא דיברה עם יצחק ופעלה מאחורי גבו? מה יחסו של יצחק למעשהו של יעקב? המאמר עוסק בשאלות אלו על רקע המסגרת הספרותית של הסיפור. 
86 פרשת תולדות  ברכת יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  האם התכוון יצחק שהבחירה תעבור לעשיו? נראה, שיצחק קיווה ששני בניו יהיו ההתחלה של עם ישראל, ולכן ייעד לכל אחד תפקיד אחר. 
87 פרשת תולדות  ויתרוצצו הבנים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר בתיחום הסיפור המופיע בתחילת פרשתנו. המסקנה היא שהסיפור עוסק בלידתם, ומכוח זה - גם בנערותם של יעקב ועשיו. בחלקו השני, המאמר עוסק בהשפעתו של הסיפור הזה על המשך השתלשלות העניינים, ובעיקר על גניבת הברכות. 
88 פרשת תולדות  ברכת האבות, בחירת יעקב ומהלך ההיסטוריה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  גניבת הברכות ע"י יעקב נבע מ'מחלוקת' שהתגלעה בין יצחק לרבקה בנוגע להמשכיות עם ישראל. לעיתים, הקב"ה נותן לאדם לבחור בין שני דרכים, ובבחירתו הוא קובע כיצד יתקדם העולם. 
89 פרשת תולדות  על המאבק שבין יעקב לעשו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  האם טעה יצחק כאשר ביקש לתת את הברכה לעשו? מה הייתה כוונתו של יצחק, ומה הייתה כוונתה של רבקה? 
90 פרשת תולדות  זכותו של עשו לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  עם כל עוינותם לעשו, חז"ל שמרו לו זכות אחת גדולה: כיבוד האב שקיים כלפי יצחק. מה חשיבותה של מצווה זו? מעיון בפסוקים, מתברר שעשו נמנע מלהרוג את יעקב רק בשל מצוֹת כיבוד האב שקיים. השבטים לא קיימו את כיבוד האב, ולכן הגיעו לידי (כמעט) רצח יוסף. מה בין עשו לדוד המלך? 
91 פרשת תולדות  בין אברהם ליצחק לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  רבים מציירים את דמותו של יצחק כמקבילה לחלוטין לזו של אברהם, כעולה ממדרש הגדול : "כל מה שאירע לאברהם אירע ליצחק". מתוך כך הסיקו רבים שיצחק לא חידש דרך מיוחדת, וכי גדולתו היא בעיקר ביכולתו לשמר ולייצב את דרכו של אברהם. האמנם כך הדבר? ייתכן שכל נקודות ההשוואה רק מחדדות את ההבדלים הקיימים ביניהם ואת דרכו המיוחדת של יצחק. 
92 פרשת תולדות  ועתה בני שמע בקולי לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  השהות הממושכת והקשה של יעקב אצל לבן מקשה על הקריאה הרגילה, הרואה את רבקה כמצילת ברית אברהם ואת גניבת הברכות כמהלך הכרחי וחיובי. יש להציע, אם כן, פרשנות אחרת לסיפור, שהמסר שלה הוא חוסר יכולתו של האדם להתערב במהלך האלוקי של המציאות. 
93 פרשת תולדות  בכורה, בחירה וברכה לגרסת Word הרבנית שרון רימון  למה מעוניין יעקב לקנות את הבכורה? מה יתרונו של הבכור? למה עשיו לא מחשיב כלל את הבכורה? למה נדחו הבכורים לאורך כל ספר בראשית?  
94 פרשת תולדות  הבן הנבחר לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
95 פרשת תולדות  ברכת יצחק לגרסת Word הרב יהודה ראק  השיעור מציג 2 רבדים בגנבת הברכות על ידי יעקב. הרובד הראשון הוא פעולתה של רבקה כמיישמת התוכנית הא-לוקית. הרובד השני הוא פעולתו של יעקב שהיא בבחינת גניבה ועליה הוא נענש בעתיד 
96 פרשת תולדות  סיפור ברכותיו של יצחק – מבנהו ופרשנות תמונה אחת מתוכו לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
97 פרשת תולדות  פיצול הברכות לגרסת Word הרב עזרא ביק   
98 פרשת תולדות  "תתן אמת ליעקב" לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
99 פרשת ויצא  סולם המקדש, באר שבע ובית אל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  המדרש מביא שתי דעות בנוגע למקומו של סולם יעקב: באר שבע ובית אל. מה הקשר בין שני המקומות הללו לבין חלום יעקב? 
100 פרשת ויצא  מה' יצא הדבר לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  בתוך מסגרת הסיפור העוסק ביציאת יעקב מארץ כנען ובחזרתו אליה, מספרת התורה על גלותו של יעקב. מטרת המאמר היא להבליט את הקשרים שבין הסיפורים השונים שבמסגרת. הבנת קשרים אלו מאפשרת לגלות את המסר של הסיפור כולו. 
101 פרשת ויצא  יעקב כאברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  עזיבת יעקב את הארץ מעלה תמיהה גדולה, ודאי על רקע האיסור ליצחק. המאמר מקביל בין קורות יעקב לבין קורות אברהם, הן הקבלה תוכנית והן הקבלה ספרותית. יעקב נדרש לבנות מחדש את עם ישראל לאחר משבר דחייתו של עשו, שהיה ממש בנו של יצחק. 
102 פרשת ויצא  שיבה מאוחרת לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מיוחדת היא פרשת ויצא, שכולה פרשת מסורה אחת ובה 148 פסוקים הכתובים ברצף, ללא כל הפסקה של פרשה סתומה או פתוחה ביניהם. האם ישנה משמעות לעובדה זו? המאמר בודק נקודה זו על ידי העיקרון של חציית הסיפור באמצעו, והקבלה בין שני חצאיו. 
103 פרשת ויצא  נדרו של יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  יש להניח, שאם ה' הבטיח משהו - הוא יקיים. מדוע, אם כן, נשבע יעקב אבינו לעבוד את ה' רק אם יקיים ה' את הבטחתו? יתירה מזו: מדוע בכלל נודר יעקב נדר בעקבות ההבטחה שקיבל? במאמר זה נבחן את התגלות ה' ליעקב וננסה לענות על שאלות אלו. 
104 פרשת ויצא  המפגש על הבאר לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה עניינו של סיפור מפגש יעקב עם הרועים על הבאר? המאמר בוחן מפגש זה כסיפור מַטרים לשאר חייו של יעקב, ובמשמעותה של הבאר על רקע ההשוואה בין אישה לבין באר, ועל רקע סיפורי הזיווג האחרים שהתחילו במפגש על הבאר. 
105 פרשת ויצא  מפתח של חיה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא זכתה רחל לפרי בטן? מה פשר טענתה ליעקב ומהי סיבת התפרצותו? המאמר עוסק בנשים העקרות שבמקרא, ובעיקר ברחל, בלאה וביחסים בתוך משפחת יעקב. 
106 פרשת ויצא  בית אל לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כיצד היה נראה סולם יעקב? מה היה מבנהו, היכן הוא עמד ולהיכן הגיע שיפועו? 
107 פרשת ויצא  "וימצא דודאים בשדה" לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  הרצף של תיאור לידות בני יעקב נקטע פעמיים: על ידי דו-שיח קשה בין רחל ויעקב לאחר לידת יהודה, וע"י סיפור הדודאים, לאחר לידת בני השפחות. שיחתם של יעקב ורחל אכן השפיעה באופן ניכר על בניית משפחת יעקב - בעקבותיה לקח יעקב את בלהה ואת זלפה; אך מהי משמעותו של סיפור הדודאים? 
108 פרשת ויצא  על מלאכים, מצבות ואחים לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  שתי פגישות עם מלאכים תוחמות את הפרשה, אך ישנם הבדלים רבים בין שתי הפגישות. ההבדלים הללו הם פועל יוצא של השינוי הגדול שעבר יעקב מיציאתו לחרן ועד חזרתו מחרן: הוא הפסיק לגלם את דמות הסוחר הערמומי, והתחיל לבטוח בה' באמונה שלמה.  
109 פרשת ויצא  חלום יעקב לגרסת Word הרב תמיר גרנות  השיעור נפתח בהשוואת הבטחת הקב"ה ליעקב בחלום, לנדרו ותגובתו של יעקב לחלום. יעקב לא מקשר בין ההבטחה הכללית לפרטית, לכן נדרו הוא של אדם בצרה. מדוע לא מקבל יעקב את ההבטחה האלוקית אלא מתייחס לצד הפרטי? ומדוע הוא נצרך לנדר בכלל? יעקב מתלבט האם החלום היה התגלות נבואית או שמא רק חלום שבדה מליבו. החידוש הגדול הוא שהקב"ה הוא לא רק אלוקי הארץ אלא גם אלוקי העם והאדם.  
110 פרשת ויצא  מציאות וחזון לגרסת Word הרבנית שרון רימון  למה יוצא יעקב מבאר שבע לכיוון חרן? האם זה בגלל הפחד מעשו, או שהוא הולך לחפש אישה? במה דומה לקיחת האישה ליצחק ע"י אליעזר לנישואי יעקב? ומהם ההבדלים בין שני אירועים אלו? למה יעקב לא מגרש את לאחה לאחר שמתגלה רמאותו של לבן? למה דווקא לאה הופכת להיות האם המשמעותית מבחינת השבטים? מהו המהלך הא-לוקי המלווה את יעקב לאורך חייו ? 
111 פרשת ויצא  נדרו של יעקב ותרפיה של רחל לגרסת Word הרב יהודה ראק   
112 פרשת ויצא  "בֵּית אֵל יִמְצָאֶנּוּ וְשָׁם יְדַבֵּר עִמָּנוּ" (הושע י"ב, ה') לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
113 פרשת ויצא  סולם יעקב לגרסת Word הרב אמנון בזק  בצאתו לחרן התגלה ה' ליעקב בחלום והבטיח לו כמה הבטחות. באשר לאחת ההבטחות יעקב עדיין מהסס, והוא נודר נדר לחיזוק ההבטחה. מדוע היסס יעקב עד שהוצרך לנדור? כיצד קשור מראה הסולם לחששותיו? 
114 פרשת ויצא  יעקב ומצרים לגרסת Word הרב עזרא ביק   
115 פרשת ויצא  המקום אשר יבחר ה' לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
116 פרשת וישלח  לדמותה של רחל לגרסת Word לגרסת html יהודה ראק  דמותה רחל, כמו דמויות רבות במקרא, היא דמות של תשובה. בתחילת דרכה, רחל חטאה באבק עבודה זרה, אך לפני מותה זכתה לשוב בתשובה והפכה למליצת יושר על ישראל לעתיד לבוא. 
117 פרשת וישלח  בין שכם לנבו - מנהיגות, מלכות, קינאה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מדוע נשתנו גורלו ותפקידו של לוי מגורלו ומתפקידו של שמעון? המאמר עוסק בשאלה זו, וכן בתפקידי המלך והכוהן ובהשתקפותם אצל משה ואהרן. 
118 פרשת וישלח  נדר ושינוי שם לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  התורה מספרת פעמיים על שינוי שמו של יעקב. מה הצורך בכפילות זו? 
119 פרשת וישלח  המפגש הכפול בין יעקב לעשו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  הפער בין ההכנות של יעקב למפגש עם עשו לבין המפגש בפועל הוא עצום. נראה שסצינת המאבק עם המלאך, הממוקמת במרכזו של סיפור המפגש עם עשו, מהווה חלק אינטגרלי מעלילתו, ומסבירה את אותו הפער. 
120 פרשת וישלח  שינוי שמו של יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  שינוי שמו של יעקב הוא שינוי משמעותי יותר מאשר השינוי מ'אברם' ל'אברהם'. מהי המשמעות העמוקה של שינוי זה? 
121 פרשת וישלח  מותה של רחל בעת לדתה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  במקרים אחרים - מודגשות מאוד רגשותיו של יעקב, אך דווקא במות אשתו האהובה - קולו של יעקב אינו נשמע. מדוע? מדוע בכלל מתה רחל בדמי ימיה? המפתח לשאלות הנ"ל נמצא בבן שנולד ובשני שמותיו: בן-אוני ובנימין. 
122 פרשת וישלח  נדרו של יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מפשט הכתובים עולה שמעשה דינה אירע כדי לגרום ליעקב לקיים את נדרו - להקים מזבח בבית אל. מדוע לא מילא יעקב את נדרו כבר שהגיע לארץ? 
123 פרשת וישלח  כל האומר ראובן חטא... לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  לחטאו של ראובן עם בלהה ניתנו פירושים רבים. אנו, ננסה לבחון את מעשה ראובן בשני אופנים: ראשית - אם חטא גילוי עריות ועשה על כך תשובה; ושנית - אם רק בלבל את יצועי אביו. תוך כדי עיון, נבחן גם את נבואתו של הושע בן אלה, הנביא שעמד משבט ראובן. 
124 פרשת וישלח  ויותר יעקב לבדו לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מיהו המלאך המסתורי, ומדוע הוא נלחם ביעקב? האם יש מטרה לפציעת יעקב? מהו פשר שינוי השם של יעקב? דרך עיון בהכנותיו של יעקב למפגש עם עשיו נגלה כי יעקב מתכוון, למעשה, להתמודד עם עצמו ועם עברו; נקודה זו תאפשר לנו להבין את סיפור המאבק עם המלאך.  
125 פרשת וישלח  בקורת כוח השיפוט - "על מעשה שמעון ולוי" לגרסת Word הרב תמיר גרנות  הבעיה המוסרית שעולה לגבי מעשה שמעון ולוי, נובעת מהיחס הכפול שעולה מתגובותיו של יעקב, כאן ובברכותיו באחרית ימיו. נראה שהתורה מבקרת את חוסר מנהיגותו של יעקב במקרה זה, ונותנת גיבוי מוסרי לשמעון ולוי. ביקורתו של יעקב היא על המידה של העונש אותו בחרו שמעון ולוי לתת לשכם ואנשיו.  
126 פרשת וישלח  קבורת רחל בדרך לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מה משמעות מותה של רחל בשעת הלידה? למה נקברה רחל בדרך? האם היא נקברה בדרך בגלל אילוץ טכני בלבד, או שמא יש לה משמעות? במדרש מתואר איך רחל מתפללת על בניה ונענית - למה דווקא היא נענית ושאר האבות לא? מה מיוחד ברחל?  
127 פרשת וישלח  משמעות הכפרה בתורה לגרסת Word הרב יהודה ראק   
128 פרשת וישלח  שמעון ולוי אחיי דינה לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
129 פרשת וישלח  עמדת התורה כלפי מעשה שמעון ולוי בשכם לגרסת Word הרב אמנון בזק  מעשה שכם המתואר בפרשתנו מעמיד בפנינו אתגר רציני: הריגת כל אנשי שכם ע"י שמעון ולוי בשל חטיפת דינה היא מעשה בעל השלכות מוסריות רבות, אך קשה מאוד לזהות את עמדת התורה כלפיו. השיעור מנסה לעמוד על הערכת מעשה שכם לאור האמור בפרשייה עצמה ולאור השוואה לפרשיות אחרות במקרא. 
130 פרשת וישלח  בית-אל לגרסת Word הרב עזרא ביק   
131 פרשת וישלח  האם ניתן ללמוד זכות על מעשה שמעון ולוי? לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
132 פרשת וישב  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
133 פרשת וישב  מהותו של יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב אוריאל ציפסר  בתורת הסוד, יוסף מכונה "יוסף הצדיק". גם מעיון בפשוטו של מקרא, ניתן להראות שתפקידו של יוסף הוא להביא את השפע לעולם, ולהוסיף טוב למציאות. 
134 פרשת וישב  מכירת יוסף ומיתת בני יהודה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מיקומו של סיפור יהודה ותמר מלמד אותנו על משמעותו. ירידת יהודה הייתה תוצאה של מכירת יוסף, וכן מה שאירע לו היה עונש על מעשיו. בסופו של דבר, יהודה חזר בתשובה ותיקן את מעשיו. 
135 פרשת וישב  פשרם של חלומות יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה פשרם של חלומות יוסף? מהי תכליתם? מדוע היה צריך לחלום שני חלומות? האם חלומות אלו התגשמו? מה המשמעות של ההשתחוויה בחלום - האם זה בדווקא או זה מבטא משהו אחר? מה תכליתם של חלומות בכלל? 
136 פרשת וישב  מכירת יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מי באמת מכר את יוסף - האחים או המדיינים? מה הייתה תוכניתו של ראובן? המאמר עוסק בשאלות אלו ובעוד שאלות העולות מפרשת מכירת יוסף. 
137 פרשת וישב  סיפור יהודה ותמר לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  סיפור יהודה ותמר נראה כסיפור-משנה בתוך הסיפור של מכירת יוסף. מה משמעות מיקומו של סיפור זה? האם סיפור זה קשור לסיפור המכירה? מתי התרחש סיפור זה? 
138 פרשת וישב  למי ניתנה הבכורה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מיהו הבכור בין השבטים? נראה שתפקיד זה התחלק לשלושה: ראובן הוא גדול האחים, יהודה הוא המנהיג והבכורה ניתנה ליוסף. המאמר עוסק בחלוקה זו על רקע ניתוח אופיים ומעשיהם של השלושה. 
139 פרשת וישב  מעמק חברון לעמק דותן לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מסעו של יוסף מעמק חברון לאחיו שבעמק דותן מעלה קשיים פרשניים רבים. יש שהציעו שהמדרשים על פרשה זו אינם עולים בקנה אחד עם התיאור הריאליסטי של האיזור; אך למעשה - המדרשים רק עוזרים לנו להבין את הרקע של הסיפור המצומצם המתואר בפסוקים. 
140 פרשת וישב  שני חלומות ושני פתרונות לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה תפקיד פתרון חלומו של שר האופים בקורותיו של יוסף במצרים? מה היה נגרע מהעלילה אלמלא היה שר האופים חולם? הלא שר המשקים שכח, בסופו של דבר, את יוסף ואת פתרונו, וגם כשנזכר בו אחרי שנתיים - סביר שהוא נזכר בפתרון חלומו, ולא בפתרון חלום שר האופים. מהו, אפוא, תפקידו של חלום זה ושל פתרונו? 
141 פרשת וישב  אברך אסיר לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מדוע יוסף יורד מגדולתו פעם אחר פעם? מה פשר סיפור יהודה ותמר, ומדוע הוא נמצא באמצע עלילות יוסף? אחד הנושאים המרכזיים של ספר בראשית, החל מפרשת וישב ועד סוף הספר, הוא מלוכה ומלכות; על פי נקודת מבט זו ניתן לענות על השאלות שהעלינו לעיל, ולהסביר את מבנה סיפורי יוסף.  
142 פרשת וישב  תפקידי החלומות בסיפורי יוסף לגרסת Word הרב תמיר גרנות  בחינת התפתחות סיפור יוסף מגלה ששלב המפנה הוא השלב בו יוסף עובר להיות "פותר חלומות" - מנקודה זו ואילך משתפר מעמדו, עד שבסופו של המהלך הוא מתמנה למשנה למלך מצרים. המעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו לחלומות, מחולם לפותר, משתקף גם במעבר מפאסיביות לאקטיביות ביחסו למציאות: מנקבע לקובע. 
143 פרשת וישב  דמותו של יוסף לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מדוע יוסף תופס מקום מרכזי כל כך ב"תולדות יעקב"? האם בזכות היותו בן רחל ובזכות אהבת אביו אליו, או שמא תכונותיו הקנו לו מעמד מיוחד בין אחיו? מהם המאפיינים העיקריים של דמותו? האם מעמדו חיובי או שלילי? מהם חלומותיו ומה פשרם? האם הם התגשמו?  
144 פרשת וישב  מכירת יוסף לגרסת Word הרב יהודה ראק   
145 פרשת וישב (א)  סיפור יהודה ותמר - סיפור בתוך סיפור? לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
146 פרשת וישב (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (א) - חלומות שר המשקים ושר האופים (פרק מ') לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
147 פרשת וישב  פרשת יהודה ותמר לגרסת Word הרב אמנון בזק  יהודה מונע את אחיו מהריגת יוסף, אך מציע למכרו לעבד. כיצד רואה התורה מעשה זה? מה הקשר בין מכירת יוסף לבין פרשת ער, אונן, שלה ותמר? ומה ניתן ללמוד מפרשה זו על קבלת אחריות ועל 'שקרים לבנים'? 
148 פרשת וישב  "ונראה מה יהיו חלומותיו" לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
149 פרשת מקץ  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
150 פרשת מקץ  פרשת מקץ לגרסת Word לגרסת html עוזי פוקס  המסר המרכזי של פרשת מכירת יוסף הוא שעם כל ההכנות והנסיונות האנושיים לנהל את העולם - בסופו של דבר, הקב"ה הוא המנהל היחיד של העולם. זוהי גם הסיבה לכך שיוסף לא שלח אות-חיים לאביו. 
151 פרשת מקץ  פתרון חלום פרעה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע קיבל פרעה דווקא את פתרונו של יוסף לחלומותיו, למרות שפותרי החלומות הרשמיים שלו הציעו לו פתרונות אחרים? נראה, שהפתרון טמון ב'חוצפתו' של יוסף - להציע דרך להתמודד עם הרעב. 
152 פרשת מקץ  מתי אמר ראובן "אל תחטאו בילד"? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כיצד ראובן אומר לאחים "אל תחטאו בילד", והרי הוא הציע להם לזרוק אותו אל הבור? מעיון מדוקדק בפרשת המכירה, ניתן להבין שראובן ניסה גם לומר לאחיו לא לחטוא בילד. המאמר עוסק גם במושג הספרותי 'הבטה לאחור'. 
153 פרשת מקץ  התנהגותו של יוסף בצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע מכרו האחים את יוסף? מדוע יוסף, לאחר שעלה לגדולה במצרים, לא שלח שליחים לאביו לספר לו שהוא חי במצרים? 
154 פרשת מקץ  סיפור יוסף ואחיו - מה בא ללמדנו? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מהו המסר של סיפור מכירת יוסף? מהי מטרתו מבחינת השתלשלות העניינים? האם זהו רק ריב בין האחים, או שהוא מייצג את תחילת התגשמותה של ברית בין הבתרים? בשאלות אלו ואחרות עוסק המאמר על פרשתנו, המציע ניתוח ספרותי של סיפור של מכירת יוסף ושל האירועים שבאו בעקבותיו. כן עוסק המאמר במשמעות הפתיחה "ואלה תולדות...", המופיעה רבות בחומש בראשית. 
155 פרשת מקץ  על חלומות ופתרונם לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  בחינת החלומות השונים שפתר יוסף מעלה שפתרונותיו היו סבירים בהחלט, וקשה להאמין שאף אחד אחר לא פתר כך את החלומות. אם כן, מה הייחודיות של יוסף כפותר חלומות? 
156 פרשת מקץ  פשר ההתנכרות לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מדוע התנכר יוסף לאחיו, ומדוע לא שלח שליחים להודיע לאביו כי הוא חי? ניתן להציע, שיוסף ידע שחלומותיו אינם אלא נבואות, ופעל במרץ להגשמתם. כמו כן, יוסף פעל להחזיר את אחיו בתשובה על מכירתו. מה ההבדל בין תשובתו של ראובן לבין תשובתו של יהודה? מה מקומה של התשובה בספר בראשית? מדוע חטאיהם של אבות האומה הם מינוריים, ודווקא בניו של יעקב חוטאים לפתע חטאים הזוקקים תשובה גדולה? 
157 פרשת מקץ  "אין נבון וחכם כמוך" לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  כל החלומות הקשורים בדמותו של יוסף הם צמדי-חלומות: צמד החלומות שחלם הוא עצמו, חלומות שר המשקים ושר האופים וצמד החלומות של פרעה. בין הצמדים ניתן לראות התפתחות בכמה היבטים, המלמדת כי יש לראות את שלושת צמדי החלומות כמערכת אחת. כפי שנראה, שני הצמדים הראשונים הכינו את יוסף לקראת עמידתו מול פרעה, והעניקו לו את היכולת לפתור נכונה את חלומו. 
158 פרשת מקץ  על שקים ועל אחים לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מהו פשר התנהגות יוסף בהחזרת הכסף לאחים? מדוע הוא מעוניין בכליאת בנימין? ניתן לבחון שאלות אלו מכמה נקודות מבט, ואחת מהן היא כי יוסף מעוניין להעמיד את אחיו במצב בו הם עמדו לפני עשרים שנה, כאשר הם מכרו אותו לעבדות.  
159 פרשת מקץ  פתרון חלומות פרעה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  איך ידע יוסף לפתור את חלומות פרעה? מהו המפתח לפענוחם? בשיעור זה נסביר בעיה זו, וכן ננתח את ההבדלים שבין חלומות פרעה המקוריים לבין מה שהוא מספר ליוסף, ונראה כיצד בעזרת ההבדלים הללו הראה יוסף לפרעה את חכמתו הרבה. כמו כן, נסביר כיצד חלומות פרעה הבהירו ליוסף את חלומותיו שלו, וגרמו אצלו למהפך.  
160 פרשת מקץ  מנהיגותו של יהודה (א) לגרסת Word הרבנית שרון רימון  למה נלקחה הבכורה מראובן? מהו סגנון המנהיגות של ראובן ושל יהודה? מהם ההבדלים בן שני סגנונות אלו? למה בסופו של דבר יהודה הוא זה שקיבל את ההנהגה? 
161 פרשת מקץ  שתי הבחינות בסיפור מינוי יוסף לגרסת Word הרב יהודה ראק   
162 פרשת מקץ (א)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
163 פרשת מקץ (ב)  יוסף פותר חלומות בארץ מצרים (ב) יוסף בעמדו לפני פרעה מלך מצרים (פרק מ"א) הרב אלחנן סמט   
164 פרשת ויגש  נאומו של יהודה לגרסת Word הרב אמנון בזק  זה לשון הרמב"ן בפירושו לנאום יהודה בתחילת הפרשה: "לא ידעתי טעם לאריכות דברי יהודה". בעיוננו ננסה לעמוד על התובנות המיוחדות העולות מן הנאום, ובתוך כך להבין מקצת ממה שהביא את יוסף לחדול מן ההתנכרות לאחיו ולהתוודע אליהם.    סוג השיעור ואיכותו 
165 פרשת מקץ  יעקב ויהודה לגרסת Word הרב עזרא ביק   
166 פרשת מקץ  מדוע התנכר יוסף לאחיו? לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
167 פרשת ויגש  הפילוג והאחדות: כפל הטעות המרה והלם הגילוי (ח"ג) לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  מפני מה לא שלח יוסף שליחים אל אביו, להודיעו כי עודנו חי? שאלה זו עמדה במוקד מחלוקת פרשנית מעל דפי "מגדים", בין הרב יואל בן-נון לבין הרב יעקב מדן. 
168 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  כיצד נמנו יורדי מצרים? כיצד הגיעה התורה למניין של 70 אנשים? 
169 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
170 פרשת ויגש  נאום יהודה ואפשרות הרֵשומון בסיפור המקראי לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  רֵשומון הוא מצב שבו מקרה מסוים מתואר על ידי מספר אנשים הסותרים זה את זה. האם בתורה ייתכן מצב שסיפור מסוים יסופר רק מנקודת מבטם של אנשים מסויימים, ולא מפי המספר ה'יודע כל'? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח של נאום יהודה, על ההבדלים הרבים והמהותיים שבין התיאור בנאום לבין תיאור המקרים בעת התרחשותם. 
171 פרשת ויגש  ירידת יעקב ובניו למצרים לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  האם תכנן יעקב ביקור קצר במצרים, או שתכנן להשתקע שם? מדוע תכנן כך? מה המשמעות של תפילתו בבאר שבע? מדוע הקריב שם זבחים? 
172 פרשת ויגש  בשבעים נפש לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בחלקו הראשון, עוסק המאמר במשמעותה של רשימת האנשים מבית יעקב שירדו מצרימה. בחלקו השני, הוא דן במספר שאלות העולות מרשימה זו: מדוע יש חוסר עקביות במניית בני לאה? לפי החשבון יוצא שיש רק שישים ותשעה אנשים, ולא שבעים? האם מונים נשים או לא? 
173 פרשת ויגש  מעשיו של יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע לא הודיע יוסף לאביו שהוא חי? מדוע התנכר יוסף לאחיו? כיצד ייתכן שאף אחד מהאחים לא הכיר את יוסף, אפילו אחרי כל הסימנים שיוסף נתן להם? המאמר עוסק בשאלות אלו, ובניתוח נאומו של יהודה. 
174 פרשת ויגש  יוסף ויהודה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  מה המשותף ומהם ההבדלים בין יוסף ליהודה? שני השבטים הללו הם עיקר תולדותיו של יעקב, ומשניהם עתידים לעמוד לנו משיחים. 
175 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  בפרשתנו, התורה מונה את בני יעקב שירדו למצרים. מניין בני יעקב הוא 69, ובכל זאת התורה מסכמת את המניין במספר 70. זאת ועוד: כיצד לא נולדו בנות בבית יעקב? וכיצד הצליח יהודה להקים כל כך הרבה צאצאים בזמן כל כך קצר? מסתבר, שהמספר 70 אינו מספר אמיתי, ומטרתו להשוות בין יורדי מצרים, נוחלי הארץ, לבין אומות העולם: "בהנחל עליון גוים בהפרידו בני אדם - יצב גבולות עמים למספר בני ישראל". 
176 פרשת ויגש  ערבונו של יהודה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בפרשת ויגש מגיע סיפור יוסף ואחיו לשיאו. בעמידתו מול יוסף ובניסיונו לשכנע את יוסף לאפשר לבנימין לשוב לאביו, מתגלה יהודה כבעל תעצומות נפש מיוחדות במינן. בשיעור נראה כיצד סיפור יהודה ותמר מהווה רקע לעמידתו של יהודה מול יוסף, הן כחלק מן המבנה הכיאסטי של סיפור יוסף ואחיו, והן בדמיון הגדול שבין שתי הסיטואציות - שבשתיהן עומד בסופו של דבר על הפרק 'עירבון' של יהודה. 
177 פרשת ויגש  נאום יהודה וקהל היעד שלו לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  נאום יהודה עובר תפנית חדה ובלתי מובנת: בתחילת דבריו נראה כי יהודה תובע צדק ומשפט וגם מתחנן לרחמים, אך לאחר מכן הוא מבקש להפוך לעבד במקום בנימין. בחינת קהל היעד של יהודה תעזור לנו להבין נכונה את טיעוניו.  
178 פרשת ויגש  מנהיגותו של יוסף במצרים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  למה מתעכבת התורה לספר לנו על פעילותו המנהיגותית-כלכלית של יוסף במצרים בעיצומן של שנות הרעב? יוסף דואג למשפחתו,ללחם וכלכלה, בעוד שהמצרים רק הולכים ומשתעבדים לפרעה. נראה, שהתורה מתארת את פעולותיו של יוסף, בכדי להדגיש את העובדה שהוא מכין את הקרקע לעם שבדרך, ובתוך כך הוא גם מגשים את חלומותיו שלו. 
179 פרשת ויגש  מנהיגותו של יהודה (ב) לגרסת Word הרבנית שרון רימון  למה יעקב לא מסכים לשלוח את בנימין עם ראובן וכן מסכים לשלוח אותו עם יהודה? האם כל הבעיה בדבריו של ראובן היא העיתוי בו הם נאמרו? במה נמדדת ערבותו ואחריותו של יהודה לשלומו של בנימין? מה היה בנאומו של יהודה, שגרם ליוסף להתגלות אל אחיו? 
180 פרשת ויגש  כהני מצרים וכהני ישראל לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במדיניותו של יוסף כלפי המצרים כהכנה לחיי עם ישראל שם, על רקע ההבדל המהותי שבין כוהני מצרים לבין כוהני ישראל. 
181 פרשת ויגש  מִצְרַיְמָה לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
182 פרשת ויגש  שנות הדמדומים לגרסת Word הרב עזרא ביק   
183 פרשת ויגש  ירידתו הכפולה של יעקב למצרים לגרסת Word הרב זאב ויטמן   
184 פרשת ויחי  עלי היו כולנה לגרסת Word לגרסת html הרב חנן שלזינגר  עלי היו כולנה - בגללי היו כולנה. יעקב מבין שבגלל שבועתו ללבן נגזרה מיתתה של רחל. עם תחושה זו הוא חי עד סוף ימיו, והיא באה לידי ביטוי בהתנהגותו לאורך השנים ובדבריו לבניו לפני מיתתו. 
185 פרשת ויחי  ויחי יעקב - ויחי יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מיהם השבטים המנהיגים על פי ברכת יעקב? האם יוסף הוא אב בפני עצמו? 
186 פרשת ויחי  פרידה מיעקב אבינו לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  נראה שלכל אורך חייו של יעקב - כל מעשיו נעשים תמיד משני מניעים: מניע מקומי ומניע אלוקי. אלא שיש הבדלים ביניהם. מדוע זהו המצב? מה פשר ההבדלים הנ"ל? 
187 פרשת ויחי  ברכות יעקב לבניו לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מהו מעמדו המיוחד של יוסף ושל שני בניו? האם מעמד זה זהה ל'בחירה', או שמא הוא מעמד מסוג אחר? האם כוונת יעקב בברכותיו הייתה לברך בלבד, או שמא היו לו גם כוונות נוספות? 
188 פרשת ויחי  אפרים ומנשה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  בדרך כלל, נהוג להסביר את דברי יעקב ליוסף בדבר קבורתה של רחל, בכך שיעקב ביקש מיוסף לקבור אותו בארץ כנען. המאמר דן בהסבר זה, מקשה עליו מספר קושיות מפשט הכתובים ומביא את פירושו של הרס"ג על הקשיים שבו ועל פירוקם. הסבר זה גם מבהיר את הקשר בין שלושת נושאי דבריו של יעקב: ההתגלות בבית אל, מעמדם של אפרים ומנשה ומותה של רחל. 
189 פרשת ויחי  הבחירה בספר בראשית לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מקובל לחשוב שלכל אורך ספר בראשית, הקב"ה בוחר תמיד בבן הצעיר. עיון בפרשיות השונות מעלה שזה אינו המצב לאורך כל הדרך. אם כן, מהו הקריטריון לבחירה? 
190 פרשת ויחי  מות רחל וקבורתה לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  היכן נקברה רחל? מדוע דווקא היא מבכה על בניה, והקב"ה נענה לתפילתה? התשובה לשאלה זו היא מסע מרתק, העובר דרך תולדות יוסף ובנימין (מהולדת בנימין ומכירת יוסף ועד לפילגש בגבעה, חורבן שילה וגלות עשרת השבטים) ודרך מלחמות האחים לאורך ההיסטוריה (ממכירת יוסף, דרך רצח גדליה ועד לחורבן הבית השני ומרד בר כוכבא). זכותה הכפולה של רחל - מסירת נפשה על הולדת בנימין ומסירת הסימנים לאחותה - עמדה לה, כדי שהקב"ה ישמע לתפילתה בכל דור ודור. 
191 פרשת ויחי  תשובתו של יוסף לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  במחצית השנייה של ספר בראשית אנו קוראים על תהליך התשובה של בני יעקב. ראשון השבים הוא ראובן, שניסה למנוע את מכירת יוסף, ובכך תיקן את חטאו בפרשת בלהה; אחריו - יהודה, מהתנהגותו בפרשת תמר ועד לנכונותו לשבת כעבד תמורת בנימין; וכך גם האחים כולם, שהכו על חטא מכירת יוסף באמרם "אבל אשמים אנחנו". נראה שגם יוסף עבר תהליך של תשובה: בפרשת מכירת הארץ למצרים, ובכך שלא סיפר לאביו על חטאם של אחיו. 
192 פרשת ויחי  דמעותיו של יוסף לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  יוסף בוכה בפרשתנו בפעם השביעית; מעקב אחר בכיותיו של יוסף וניתוחן מגלה לנו את הטרגדיה הגדולה של חייו, ואת סופו ומותו הבודדים והעצובים. נושא נוסף שעולה בפרשה הוא היחס שבין הרצון להגשים חזון ונבואה לבין המחוייבות למשפחה. 
193 פרשת ויחי  ברכות יעקב לגרסת Word ??  במרכז פרשת ויחי נמצאות הברכות שמברך יעקב אבינו את צאצאיו. מה בדיוק מעמדן של ברכות יעקב ומהי כוונתו של יעקב אבינו בברכו את בניו? האם מדובר באיחול או תפילה, סוג של חלוקת ירושה ותפקידים, או מעין נבואה?  
194 פרשת ויחי  יוסף - מגלות לגאולה לגרסת Word הרבנית שרון רימון  מהם ההבדלים ומהן נקודות הדמיון בין מות יעקב למות יוסף? למה יוסף לא נקבר בארץ, אלא מושם בארון במצרים? מדוע יוסף איננו מצווה על אחיו לקוברו בארץ כבר עכשיו, בדומה לצווי של אביו, אלא מצווה לקחת את עצמותיו רק כאשר בני ישראל יגאלו ממצרים? למה דווקא יוסף הוא זה שמבשר לאחיו על הגאולה, ולא יעקב בעצמו? ממתי התחילו השעבוד והגלות במצרים? מהי מהותו המיוחדת של יוסף, אשר מלווה את העם בתהליך הגלות ובתהליך הגאולה? 
195 פרשת ויחי  פגישתם השניה של יעקב ויוסף לגרסת Word הרב יהודה ראק   
196 פרשת ויחי  "מי אלה?" – המפגש בין יעקב לבין יוסף ובניו לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
197 פרשת ויחי  יעקב ומצרים לגרסת Word הרב עזרא ביק   
198 פרשת ויחי  ויחי יעקב – בארץ מצרים לגרסת Word הרב זאב ויטמן   

פרשה שמות

# כותרתהמחברתקציר
199 פרשת שמות  משה: מבית פרעה לארץ מדין לגרסת Word לגרסת html הרב עזרא ביק  מקובל לראות את ספר בראשית כמתאר היסטוריה של יחידים, ואילו את ספר שמות כסיפורו של עם. עם זאת, ברור שבמוקד סיפור יציאת מצרים עומדת דמותו של משה, שהתפתחותו האישית מתוארת בפרשתנו. בפרק ב' מתוארים ארבעה אירועים שונים (מלבד לידתו): האיש המצרי המכה את האיש העברי; שני העברים הניצים; ניסיונו של פרעה להרוג את משה; והצלת בנותיו של כהן מדיין. מה משמעויותיהם של אירועים אלו? 
200 פרשת שמות  סיכום ספר בראשית ופתיחה לספר שמות לגרסת Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נבחן את השאלה האם המאפיינים של חומשי התורה מראים שישנו סיפור אחד מתמשך לאורך פרקי הספרים, או שמא הם אינם אלא סדרה של סיפורים בודדים. אנו נראה ששאלה זו תלויה בבחינות השונות של התורה, נסקור את הסיפור המתמשך של ספר בראשית, ונבדוק את הקשר לספר שמות. 

פרשה ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
201 פרשת צו  חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  המאמר עומד על מהותם של החמץ והמצה. הוא סוקר את כל המקומות שבהם יש חמץ, מצה או שניהם בתורה: פסח, שתי הלחם, מנחה, תודה, קרבן המילואים, נזיר, מנחת חינוך ואיסור חמץ על המזבח. החמץ הוא הגעה לתכלית התהליך מייצג עושר ושובע ואילו המצה, לחם העני, היא עצירת תהליך זה. הגאולה של פסח הייתה תהליך מתמשך וקשה ולא כל כך מהר הגיעו אל העושר והרווחה שבסוף ולכן החמץ אסור. ממחרת השבת - ממחרת יום טוב ולא שבת בראשית, מתחילה ספירה של 50 יום עד להגעה לחמץ של הביכורים המסמל את סיום תהליך הגאולה ממצרים, הוא מבטא את הישיבה בארץ ישראל. יציאת מצרים מהווה נקודת מוצא למהלך כפול: מטרתו מצד אחד מתן תורה ומצד שני מתן הארץ ושני התהליכים מגיעים לתכליתם בחג השבועות.  
202 פרשת אחרי מות  עבודת יום הכיפורים וספר בראשית לגרסת Word לגרסת html ??  מה פשר השעיר שנשלח לעזאזל? מהו הקשר בין שעיר זה לבין פרשת שחוטי חוץ, המובאת בסמוך? 

פרשה במדבר

# כותרתהמחברתקציר
203 פרשת מסעי  אחרית דבר לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  עיון מדוקדק בפתיחת הפרשה, הפורטת את תחנותיהם של בני ישראל במסעם במדבר סיני, יראה כי אין זו רשימת סיכום גרידא. רשימה זו ממחישה את החשיבות הרוחנית שבכל חלקי המסע, שהגיע עתה לסיומו. נוסף על כך, השיעור דן בפרשייה החותמת את הספר: טענתם של ראשי שבט יוסף ביחס לנחלת צלפחד. כפי שנראה, גם פרשייה זו חוזרת לנושאים שעלו בראשית הספר. היא מדגישה את החשיבות של העצמאות האישית ושל סמכות השבט גם יחד, והמסר שלה הולם את הנושא המרכזי של הספר כולו: הקמת המחנה, בואו לגבול ארץ ישראל וההכנה לקראת חציית הירדן. ייתכן שיש בפרשייה זו גם משום סגירת מעגל עם סופו של ספר בראשית, כדי לציין את סיום תקופת הגלות, הסבל והשעבוד, שהחלה עם מות יוסף. 

פרשה דברים

# כותרתהמחברתקציר
204 פרשת וזאת הברכה  סיומה של התורה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  התורה - סיפור חייו של משה - אכן מסתיימת במותו, אך בלי לסגור את המעגל שנפתח בפרשת בראשית: הגירוש מגן עדן. המאמר עוסק בנקודה זו על רקע ההקבלות שבין משה לבלעם. 

שיחות בראשית

# כותרתהמחברתקציר
205 פרשת בראשית  חטאו של קין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המדרש שם בפי קין והבל ויכוחים בנושאים רוחניים, אך סופו של הסיפור מלמד אותנו על המניעים האמיתיים של קין, אשר נבעו מעמדה אגוצנטרית. גם אנו צריכים להיזהר בזה, ולבחון את מניענו בעבודת ה'. 
206 פרשת בראשית  חטאו של קין לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המדרש שם בפי קין והבל ויכוחים בנושאים רוחניים, אך סופו של הסיפור מלמד אותנו על המניעים האמיתיים של קין, אשר נבעו מעמדה אגוצנטרית. גם אנו צריכים להיזהר בזה, ולבחון את מניענו בעבודת ה'. 
207 פרשת בראשית  עלה תאנה וכותנות עור לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  משמעות כותנות העור היא כפולה: ראשית - הם מלמדים על כוחה של התשובה; ושנית - הם מעידים על שינוי מהותי בצורת החיים של האדם. 
208 פרשת בראשית  "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרעם לא הושיעה למו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מדוע פתחה התורה דווקא במעשה בראשית? התשובות השונות שנותנים לשאלה זו רש"י ורמב"ן יכולות ללמד אותנו על היחס הראוי למאורעות תש"ס ('אינתיפאדת אל-אקצא'). האם הן מהוות סכנה מהותית לקיום המדינה? האם יש משמעות לתפילה גם בימינו, כאשר יש לנו מדינה וצבא חזק? כיצד עלינו לתקן את דרכינו? 
209 פרשת בראשית  מדוע חטא קין? לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדרשי חז"ל מקישים מחטאו של קין לרציחות ולמריבות המלוות את ההיסטוריה שאחריו. כך אנו למדים על שלוש הסיבות העיקריות שבגללן פורצות מלחמות בעולם, ועל חובתו של האדם להיאבק ביצרו ולא להיכנע לו. 
210 פרשת בראשית  אדם, חווה ו...הנחש לגרסת Word הרב יעקב מדן  המדרש מדבר על כך שהנחש הקדמוני היה בצורת אדם, ובעל תכונות כשל אדם, אך ללא צלם אלוקים. בעילת חוה הביאה להולדת קין, אשר היה הרוצח הראשון ולזרע של אנשים "מזוהמים". רק במבול נעלמים "בני האלוקים" ונותרים בני האדם. 
211 פרשת בראשית  אדם, חווה ו...הנחש לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מה ההבדל בין עלי התאנה לכותנות העור? מה ההבדל בין המכנסיים של הכהן הגדול לבין שאר הבגדים? למה התנהגותם של אדם וחווה לאחר החטא מאופיינת בבושה? מה הקשר בין הבושה לחזרה בתשובה? מה חשיבותם של כותנות העור שהכין הקב"ה לאדם וחווה? 
212 פרשת בראשית  חטאו ועונשו של הנחש לגרסת Word הרב יעקב מדן   
213 פרשת בראשית  כתנות עור ועלה תאנה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יש הבדל עמוק בין הלבוש שעושים אדם וחוה לעצמם לבין הלבוש שעושה להם הקב"ה. הלבוש של אדם וחווה מייצג את הבושה ואילו הלבוש של הקב"ה את הצניעות והיראת שמיים, וקבלת מצוות מתוך מאמץ. 
214 פרשת בראשית  אדון כל המעשים לגרסת Word הרב י.ד. סולוביצ'יק  התורה נפתחת בבראשית ברא על מנת שידעו אומות העולם כי לנו נתנה ארץ ישראל. בבריאה ניתנה לעם היהודי ראייה יחודית של קדושה המאפשרת לנו לראות את יופיה ויחודה של ארץ ישראל ולהיות מוכנים לתת את נפשינו עליה. מהמילים בראשית ברא אנו לומדים את ערך הבעלות. 
215 פרשת נח  צדיק בדורותיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  סיכום שיחות של הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין בנושא נח. בראשון המסר הוא שהקידמה והציוילזציה לא יכלו להתקיים ללא התורה ולכן המבול החריב את הכל והיום יש לדעת לנתב את הקידמה לכיוונים הנכונים. השני, תפילת נח"הוציאה ממסגר נפשי" מבטאת את התבדלותו של נח משכניו על ידי בניית תיבה לעצמו. לעומתו אברהם מסמל את הזיקה בין הצדיק לבין שכניו. האומה הישראלית מתחילה מאברהם ואסור לה להסתגר אלא לנסות להיטיב את העולם. בשלישי, "מבשרי אחזה אלו-ה" מסביר הרב עמיטל כי אנשי דור הפלגה הרגישו בדידות בגלל ריחוק מהקב"ה והם סברו בטעות שהוא בשמים במקום להבין שמקומו בכל אתר ואתר. במאמר הרביעי הרב לכטנשטיין מביא מדרש המשווה בין נח שהציל רק את עצמו למשה שהציל את עצמו ואת דורו. הוא מדגיש שאל לאדם להתגאות בגלל צדיקותו בהשוואה לאחרים שלא כמו נח שכאשר לא היו אחרים בעולם צדיקותו נפגעה.  
216 פרשת נח  הוציאה ממסגר נפשי לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  כיצד יכול היה נח להתפלל על בני דורו? הרי הם היו רעים וחטאים? 
217 פרשת נח  מבשרי אחזה א-לוה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מה היה חטאם של בני דור הפלגה? האם הם לא ידעו שהקב"ה מצוי בשמיים? 
218 פרשת נח  נח ואברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  ישנם מספר הבדלים בין אברהם לנח. העיקרי שבהם הוא התייחסותם לסביבה. מדוע לא ניסה נח להציל את סביבתו? מה ניתן ללמוד מכך על הדור שלנו? 
219 פרשת נח  צדיק בדורותיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  התפתחות הטכנולוגיה, הציביליזציה והתורה. 
220 פרשת נח  דמותו של נח לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה גרם לחז"ל לסלוד מהתנהגותו של נח ולא לראות בו דמות להערצה? מה הייתה טעותו בנטיעת הכרם? 
221 פרשת נח  אדם לעמל יולד לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על חשיבות העבודה כגורמת ליישובו של עולם, ועל השיקולים המנחים בבחירת מקצוע. 
222 פרשת נח  דור המבול ודור הפלגה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על ההבדלים שבין דור המבול ודור הפלגה, ועל הזהירות שעלינו להיזהר מהגישות הנהנתניות ומהגישות המגדילות את כוחו של האדם יתר על המידה. 
223 פרשת נח  מה בין נח למשה? לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה גרם להבדל שבין נח למשה? האם הפער ביכולת, או שמא הפער ברצון? 
224 פרשת נח  איש האדמה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי משמעות כינויו של נח בשם "איש האדמה"? אדם צריך להיזהר שעיסוקו לא יהפוך לזהותו, אלא שיהיה "איש צדיק" העוסק בדברים חשובים. 
225 פרשת נח  דמותו של נח לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע חז"ל הרבו כל כך לבקר את נח, שמתואר בתורה כ"איש צדיק תמים"? נח התמודד בהצלחה עם גורמים חיצוניים שהתנגדו לדרכו, אולם נכשל בנסיונו לקבוע לעצמו גבולות וסדרי עדיפויות ראויים. 
226 פרשת נח  "לא אוסיף" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  האמנם חזר בו ה' מבריאת האדם לאחר חטאו? וכי לא ידע הקב"ה מראש שיצר לב האדם הוא רע? מדוע הותר לאדם לאכול בשר רק לאחר המבול? 
227 פרשת נח  חטאם של בני דור הפלגה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  בוני המגדל מתחלקים לשלוש קבוצות שלכל אחת סיבה אחרת לבניית המגדל. בכל הסיבות יש אי הבנה של היחס בין אלוקים לבני האדם. רק כאשר יבוא אברהם תופץ האמונה בדרכה הנכונה 
228 פרשת נח  אדם לעמל יולד לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי החשיבות שנותנת היהדות לעבודה ולעמל? מה היחס הנכון בין עבודה למלאכה? מתי צריך לעסוק בחכמה ומתי בישובו של עולם, וכמה זמן יש להשקיע בכל אחד מתחומים אלו? 
229 פרשת נח  נח איש צדיק תמים היה בדורותיו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
230 פרשת נח  "לא אוסיף" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  לאחר המבול חושש האדם למעמדו בעולם. הבטחת הקב"ה כי לא יחריב את העולם והתרת אכילת בשר החיות היא שמאפשרת לאדם להיות במעמד עליון בד ובבד להיות בעל בחירה חופשית. 
231 פרשת נח  אדם ונח לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מרגע שחטאו אדם וחווה נענשו בכך שהנאות חייהם (אכילה ויחסים) יהיו לא לשם הנאה אלא לשם קיום העולם. נח מביא איתו יוזמה ופעולה. הוא בונה את התיבה ומכניס לשם את חיות ומטפל בהם. לאחר היציאה הוא נוטע כרם אותו ניתן לראות כדבר חיובי ושלילי. 
232 פרשת לך-לך  אברהם העברי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהיכן צמח אברהם? כיצד הופיע לפתע על בימת ההיסטוריה? כיצד התמודד מול הסביבה שבה גדל? 
233 פרשת לך-לך  אברהם העברי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהיכן צמח אברהם? כיצד הופיע לפתע על בימת ההיסטוריה? כיצד התמודד מול הסביבה שבה גדל? 
234 פרשת לך-לך  בחירת אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  פרשתינו מלמדת אותנו שלושה יסודות חשובים בעניין בחירת עם ישראל: הבחירה איננה תלויה במעשי עם ישראל; ארץ ישראל היא חלק בלתי נפרד מהבחירה; ויד ה' מכוונת את עם ישראל גם בלי ידיעתו. 
235 פרשת לך-לך  פדיון שבויים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על חשיבותה של מצוַת פדיון השבויים, ועל הביקורות שהתעוררו על מעשהו של אברהם. 
236 פרשת לך-לך  מצוַת המילה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מטרת האדם היא לקדש את הטבע, ולא לקבל כל דבר טבעי כדבר חיובי. 
237 פרשת לך-לך  אברהם העברי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהיכן צמח אברהם? כיצד הופיע לפתע על בימת ההיסטוריה? כיצד התמודד מול הסביבה שבה גדל? 
238 פרשת לך-לך  איש הרוח ואיש המעשה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  פרשת לך לך מגלה בפנינו שתי בחינות בדמותו של אברהם: איש המעשה מחד, ואיש הרוח מאידך. 
239 פרשת לך-לך  קיומה של ההבטחה האלוקית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם חטא יכול להשפיע על הבטחה של הקב"ה? מה ניתן ללמוד מכך על השפעת מעשינו על התוכנית האלוקית? 
240 פרשת לך-לך  ברית המילה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מה הקשר בין ברית המילה לבין שינוי שמו של אברהם ל"אב המון גויים"? היאך היא הדרך להשפיע על העולם? איזה מסר משדרת ברית המילה לעולם כולו? 
241 פרשת לך-לך  מוסר המלחמה של אברהם אבינו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  עלינו ללמוד מאברהם אבינו את מוסר המלחמה. למרות שמלחמתו של אברהם בארבעת המלכים הייתה מוצדקת, הוא חשש מפגיעה באנשים חפים מפשע. כמו אברהם, גם עלינו מוטלת החובה להיות רגישים בזמן המלחמה לערכי המוסר, גם אם עצם המלחמה מוצדקת. 
242 פרשת לך-לך  "והיה ברכה" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי גדולתו של אברהם על פני שאר האבות? מסביר, שראשית, היה אברהם הראשון ובכך קנה לו זכות ושנית, בכך שהיה ראשון הכיר הוא בהקב"ה ללא כל עזרה, ללא אדם אחר שינחיל לו את האמונה. 
243 פרשת לך לך  על שתי מלחמותיו של אברהם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  דור המבול ודור הפלגה חטאו באתיאיזם. הם לא הכירו כלל בקיומו של א-ל מכל סוג. הגעתו של אברהם לאמונה היא על ידי צפייה דווקא בעבודה זרה, דווקא באלו שחפשו במה להאמין. אברהם נלחם בעבודה זרה, אך בעיקר באתיאיזם. 
244 פרשת לך-לך  פדיון שבויים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אברהם נפגש עם מלך סדום ומתמודד מולו על אף שהוא רשע. מכך אנו למדים על חשיבותה של מצוות פדיון שבויים. 
245 פרשת לך-לך  מוסר המלחמה של אברהם אבינו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  אברהם מודאג מכך שאולי הרג חפים מפשע. עלינו ללמוד מידה זו מאברהם- גם עם מצב המלחמה הבלתי פוסק עם שכנינו. 
246 פרשת לך-לך  ייחודו של אברהם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  תפילת עמידה נפתחת בא-לוקי אברהם, א-לוקי יצחק וא-לוקי יעקב. מדוע יש צורך בהפרדה הזו? מצד שני, הברכה מסתיימת רק עם אזכור אברהם. במה הוא היה שונה משאר האבות? 
247 פרשת וירא  שמים וארץ שחוברו להם יחדיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  אברהם היושב בפתח האוהל ורואה מראה נבואה מוכיח שיתכן שילוב בין עליונים ותחתונים. השילוב היומיומי בין רוח ומעשה אינו פוגע במסירותו והתלהבותו במעשה העקדה. הקריאה "אברהם אברהם" בעקדת יצחק, באה להזכיר לאברהם שאין מצפים ממנו לשכוח את עצמיותו ורגשותיו בעת שהוא מבצע את שליחות ה'.  
248 פרשת וירא  שמים וארץ שחוברו להם יחדיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  אברהם היושב בפתח האוהל ורואה מראה נבואה מוכיח שיתכן שילוב בין עליונים ותחתונים. השילוב היומיומי בין רוח ומעשה אינו פוגע במסירותו והתלהבותו במעשה העקדה. הקריאה "אברהם אברהם" בעקדת יצחק, באה להזכיר לאברהם שאין מצפים ממנו לשכוח את עצמיותו ורגשותיו בעת שהוא מבצע את שליחות ה'.  
249 פרשת וירא  אברהם אברהם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  המלאך קורא לאברהם ומצווה עליו: חזור לאישיותך! אל תבטל את עצמיותך מפני המשימה שהוטלה עליך! 
250 פרשת וירא  המסר של העקידה לפי שיטת הרמב"ם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  שלושה מסרים יש לפרשת העקידה: אמיתות הנבואה, עד היכן יכולה להגיע אהבת ה' ויראתו, וחשיבותה של האמונה התמימה והמופשטת. 
251 פרשת וירא  מסריה של פרשת העקידה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לפרשת העקידה יש כמה מסרים. המרכזי שבהם הוא שלא צריך אמצעי מוחשי-אלילי כדי להצליח להתקשר לריבונו של עולם. 
252 פרשת וירא  שמיים וארץ שחוברו להם יחדיו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בראשית הפרשה אנו מתוודעים לאחד מהאמונות הייחודיות ליהדות: השמיים והארץ אינם נפרדים, ולעיתים הם מתערבים זה בזה. 
253 פרשת וירא  תתן אמת ליעקב חסד לאברהם לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  גם רצון לעשות חסד צריך להגיע ממקור תורני, כדי שלא יסטה ויהפוך לחוסר-חסד מוחלט. 
254 פרשת וירא  הסתכלות כללית והסתכלות פרטנית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בחינה מוסרית של מעשים נעשית הן בצורה כללית על המעשה כולו, והן בצורה פרטנית על כל פרט ופרט מהמעשה. 
255 פרשת וירא  בין יצחק לישמעאל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לדעת הרמב"ם, מטרתו של ניסיון העקידה הייתה לפרסם בקרב האומות שאמונת ה' היא אמונה אמיתית, ואברהם מוכן להקריב את בנו למענה כשם שהגויים עובדי האלילים היו מוכנים להקריב את בניהם למען אלוהיהם. גם כיום, רק הדת היהודית נותרה מזוקקת לחלוטין מגילויי גשמיות שונים. הנצרות קיבלה את אמונת השילוש, והמוסלמים מעודדים רצח בני אדם בשם התאווה לגן העדן הגשמי. הבנה זו מדגישה את ההבדל שבין מקדשי השם בכל הדורות לבין השאהידים המוסלמים של ימינו. 
256 פרשת וירא  דרך ה' לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  "דרך ה'" היא דרך האמצע של הרמב"ם. מתוך דרך חיים מובנית כזו ניתן להגיע בצורה נשלטת להתעלות ולדבקות ברגעים מיוחדים.  
257 פרשת וירא  אברהם, אברהם! לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  המלאך קורא לאברהם ומצווה עליו: חזור לאישיותך! אל תבטל את עצמיותך מפני המשימה שהוטלה עליך! 
258 פרשת וירא  "לעשות צדקה ומשפט" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  ה' משתף את אברהם בהחלטתו להפוך את סדום כי אברהם מייצג את הצדקה והמשפט- שזהו ההפך הגמור ממעשיהם של סדום. אי עשיית משפט ואי עשיית צדקה הם חטאים ההפוכים ממידותיו של הקב"ה, לפיכך עונשם החמור. 
259 פרשת וירא  צדקה ומשפט לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  הקב"ה משתף את אברהם בהחלטו להשמיד את סדום על מנת שאברהם יצווה לדורות הבאים "צדקה ומשפט". מדוע דווקא ערכים אלו? שני ערכים אלו הם הערכים שהיו חסרים בסדום, אך היו הבולטים ביותר בביתו של אברהם. בני נח אומנם לא צוו במפורש על הצדקה, אך נאמר כי ה' אוהב צדקה ומשפט- אלו הם הערכים החשובים ביותר ומי שאינו עושה זאת, גם ללא ציווי הרי הוא מנותק מהקב"ה. 
260 פרשת וירא  שמים וארץ שחוברו להם יחדיו לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אברהם מוכיח כי ניתן לחיות חיים ארציים וגשמיים ועם זאת להיות בעולמות עליונים. על פי הרמב"ם רק בודדים יכולים לחיות חיים כאלו, אך משימתינו כאומה היא להגיע לרמות אלו כאומה- החיה בעולמנו זה, ועם זאת חיה בעולמות רוחניים עליוניים. 
261 פרשת וירא  "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם" לגרסת Word הרב ברוך גיגי  אברהם מצוי כולו בחסד, אך ללא העומק התורני. הקב"ה בנסיונות מלמד אותו את החיבור 
262 פרשת וירא  דרך ה' לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה מספרת לנו כי אברהם לימד את ביתו את דרך ה'. מהי אותה הדרך? הרמב"ם מציע את דרך האמצע ואת האיזון שבין עליות גדולות לבין בינוניות. 
263 פרשת חיי-שרה  "גר ותושב אנכי עמכם" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  גר ותושב הם מונחים סותרים לכאורה שדרים בכפיפה אחת. כמו אברהם, האדם היהודי צריך להשתלב בחיי המעשה אך יחד עם זאת להרגיש זרות בחיי המעשה כדי שיוכל להגיע לדרגות רוחניות גבוהות. בתורה יש שני דרכי הנהגה: האחת בלשון מצוה והשניה בהתבוננות בדמויות ומעשיהן ולמידה מאורחותיהן. 
264 פרשת חיי-שרה  ויהיו חיי שרה מאה שנה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  כדי להיות רצוי לפני ה', לא צריך בהכרח לעשות מהפכות, אלא מספיק להיות אדם השלם באמונתו ובמעשיו. 
265 פרשת חיי-שרה  דמותה של רבקה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  דמותה של רבקה לאור מעשיה, ולאור חזרת הניסים שהתרחשו באוהלה של שרה. 
266 פרשת חיי-שרה  בחירת רבקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על הדגשים בבניית הבית היהודי, על רקע בחירת רבקה על ידי אליעזר. 
267 פרשת חיי-שרה  גר ותושב אנכי עמכם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  שתי תחושות מלוות את היהודי באופן תמידי: מחד - הוא "גר" בארץ, כביכול אינו שייך אליה, אך מאידך - הוא גם "תושב" בה. 
268 פרשת חיי-שרה  יפה שיחתן של עבדי אבות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  לעיתים, יכולה התבוננות אחת בחייה של אישיות נערצת לעמוד במקומן של אלף תוכחות מוסר. 
269 פרשת חיי-שרה  תפילת המנחה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  חשיבותה של תפילת המנחה נובעת מהיותה באמצע היום, ולכן דווקא היא מבטאת את השילוב בין החיים הרוחניים לבין חיי היומיום. שילוב זה מתבטא בחייו של יצחק, וממנו נלמד כיצד עלינו לנהוג בימינו. 
270 פרשת חיי-שרה  "שלשה סימנים באומה זו" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  במצרים משפחת יעקב הופכת ממשפחה לאומה. עם ישראל רוכש תכונות של רחמנים, וביישנין, וגומלי חסדים. אולם תכונות אלו קשה לראות היום במדינת ישראל שאינה דואגת לנזקקים. יש להבליט היום את הערכים של צדקה וגמילות חסדים. 
271 פרשת חיי-שרה  אישה כנענית ליצחק לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע התעקש אברהם שלא לקחת אישה כנענית לבנו יצחק? על הזהירות ותשומת הלב הדרושות בחינוך ילדים 
272 פרשת חיי-שרה  "גר ותושב אנוכי עמכם" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  חייו של האדם מאופיינים בסתירה קיומית בין תחושת הגרות בעולם לבין תחושת הקבע והבטחון. רק אדם הדבק בה' יכול לפתור את התחושה של הגרות והעראיות בעולם, ע"י החיבור אל נצחיותו של הקב"ה. 
273 פרשת חיי-שרה  כהדא עגלתא תמימה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אם תכונותיה הבולטות של שרה היו התמימות והפשטות, כיצד ייתכן שהייתה נביאה גדולה יותר מאברהם, כאשר חלק מתכונות הנביא הן עיסוק במושכלות והגיה בהן? איך הסיקו חז"ל ממשפט אחד בתורה, ששרה נביאה גדולה מאברהם, לאור כל הפרשות שהקב"ה מדבר עם אברהם? מהו ההבדל בין סוג הנבואה של אברהם לזה של שרה?  
274 פרשת חיי-שרה  גר ותושב לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  אברהם מכנה עצמו "גר" ו"תושב". ניתן ללמוד מכך על תפקיד האדם בעולם- ארעיותו מול חשיבותו. 
275 פרשת חיי-שרה  בחירת אישה ליצחק לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  האם אליעזר עשה ניחוש? האם עבר בכך עבירה? ניחושו של אליעזר קיבל חיזוק מגילוי זהותה של רבקה כבת משפחה, אך גם ניחושו היה חיפוש אחר גמילות חסדים על מנת שתהיה אישתו של יצחק מזדהה עם עם ערכיו של אברהם. 
276 פרשת חיי-שרה  "ויהיו חיי שרה" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  הכתוב מדגיש את חביבותה של שרה. מדוע? הרי ישנם תיאורים רבים של טעויות שהיא עשתה? מסביר הרב כי שרה ידעה להיות אנושית. נשגבותה הייתה על ידי מעשיה הפשוטים. וכן הוא מוסיף כי היחודיות של שרה ואברהם הייתה ביכולת שלהם להתקדם הלאה ולמצות כל יום בחייהם- בדרך אחת, היא הדרך לבניין עמ"י. 
277 פרשת חיי-שרה  "גר ותושב אנכי עמכם" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  המונחים דר ותושב סותרים זה את זה, אך מביאים גם לרעיון עמוק על השתלבות בחברה בגלות ובארץ 
278 פרשת חיי-שרה  ניחוש ומציאת בת זוג הרב אהרן ליכטנשטיין  בחיפוש אחר כלה ליצחק אליעזר מנחש ובוחר את רבקה. ההלכה אוסרת על ניחוש ועל כן מעשהו תמוהה. אך הניחוש של אליעזר אינו ניחוש סתמי אלא מדובר במבחן המחפש עשיית חסד. בעת חיפוש בן/בת זוג יש לחפש את אותו הבן זוג המביא לתוך הזוגיות רצון ללמוד יותר ולהתקדם יותר בלימוד התורה ועשיית מצוות. 
279 פרשת תולדות  אברהם הוליד את יצחק לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מדרש ידוע מסביר שהתורה כתבה "אברהם הוליד את יצחק" כדי להוציא מאלו שחשבו שמאבימלך נתעברה שרה. מה כוונת המדרש? 
280 פרשת תולדות  ויאהב יצחק את עשו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  יצחק אהב את תכונת הנועזות של עשיו. ואכן, עשיו אמנם לא נמנה על עם ישראל, אך זרעו - בדמותו של התנא רבי מאיר - מכניס את תכונת העזות לעם הנבחר. 
281 פרשת תולדות  ויתן לך אלוקים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מה המשמעות של ו' החיבור בתחילת ברכתו של יצחק? 
282 פרשת תולדות  ראה ריח בני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  יצחק הריח את ריח הבגדים. מדוע, אם כן, נאמר "ריח בני"? התשובה מבוססת על ההבדל שבין עשייה חיצונית של מצוות לבין עשייה פנימית שלהן. 
283 פרשת תולדות  רבקה ויעקב ומידת האמת לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על מעשיהם של רבקה ויעקב, ועל הזהירות בביקורת על אבות האומה. 
284 פרשת תולדות  ברכותיו של יצחק ליעקב לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בפרשתנו מברך יצחק את יעקב פעמיים. מה ההבדל בין שתי הברכות? מדוע דמותו של יצחק מצטיירת באופן שונה כל כך בכל אחת מהן? 
285 פרשת תולדות  "ויבז עשו את הבכורה" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יעקב ועשו מסמלים שתי תפישות עולם מנוגדות. בעוד עשו מחזיק בתפיסה תועלתנית בלבד ביחס לחיים, יעקב חי בתודעה של שליחות ושל מימוש רוחני, מעבר לחיים התועלתניים. 
286 פרשת תולדות  ויאהב יצחק את עשו ורבקה אוהבת את יעקב לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע אהב יצחק את עשו ואת ערמתו? תעוזתו וחדשנותו של רבי מאיר יכולה להסביר. יצחק ראה בעשו את ממשיכו של אברהם, בכך שתעוזתו תוכל להתמודד עם עמי העולם ולגעת בהם. 
287 פרשת תולדות  שתי ברכות יעקב לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו היחס בין שתי הברכות שמברך יצחק את יעקב בפרשתנו? למה משתנה אופיו של יצחק בין שתי הברכות שהוא נותן ליעקב? למה עוזב יעקב את ביתו והולך לארם?  
288 פרשת תולדות  ברכות יעקב ועשו לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מהי משמעות גניבת הברכות של יעקב? יצחק כלל לא התכוון לתת ליעקב את "ברכת אברהם", הברכה שאותה גנב יעקב מברכת אותו שיהיה "גביר לאחיו". דווקא ברכה זו לא רצה יתחק לתת ליעקב על מנת שלא יגיעו בניו לשחיתות. שני הבנים מבורכים בטל השמים, מה ההבדל? עשו מבורך בכך פעם אחת לנצח, אך יעקב מבורך שיצטרך לבקש זאת שוב ושוב וכך ישמור על קרבה להקב"ה. 
289 פרשת תולדות  "ויאהב יצחק את עשו" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע אוהב יצחק את עשו? יצחק מכיר את חסרונו הגדול, שהוא פסיבי יחסית לאביו והוא יודע שעל מנת לקדם את תורת ה' בעולם, יש צורך במי שיש לו אומץ ונועזות, וזהו עשו. בניגוד אליו, רבקה אוהבת את יעקב. כי היא רואה את מוחו של יעקב שהוא צדיק. לימים תשוב נועזותו של עשו בדמותו של ר' מאיר. 
290 פרשת תולדות  ברכותיו של יצחק ליעקב לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי משמעות הברכה השניה אותה מקבל יעקב? בברכה השניה יצחק מברכו ממקום של גדלות, של העברת השושלת המשפחתית. היא אינה חומרית אלא רוחנית ומיועדת אך ורק ליעקב 
291 פרשת תולדות  תשובה לגרסת Word הרב יעקב מדן  דמותו של יצחק בהשוואה לאברהם ויעקב היא שקטה, פאסיבית. כיצד השפיע מעשה העקידה על נפשו של יצחק, ואיזה מסר מביא יצחק בכל זאת לעם ישראל. 
292 פרשת ויצא  המלכות בעם ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על חשיבותה של המלוכה בעם ישראל, ועל הסכנות הרבות הטמונות בה. 
293 פרשת ויצא  ויצא יעקב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מה היו חששותיו של יעקב ביוצאו לחרן? כיצד הם באים לידי ביטוי בחלום ובדברי ה' אליו? 
294 פרשת ויצא  וישא את קולו ויבך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על הבעת רגשות כחלק אינטגרלי מחיינו, ועל הפסול הגדול שבגאווה. 
295 פרשת ויצא  ויאהב יעקב את רחל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על חשיבות הרגשות בחייו של היהודי. 
296 פרשת ויצא  בית א-לוהים ו"שער השמים" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו ההבדל בין "בית" לבין "שער"? הבית והשער - שניהם מבטאים את רעיון הצמצום מחד, ואת 'מלוא כל הארץ כבודו' מאידך. 
297 פרשת ויצא  ויצא יעקב מבאר שבע לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בתודעתו של יעקב היה שילוב ייחודי בין הצרכים היומיומיים לבין העקרונות הרוחניים הנשגבים. 
298 פרשת ויצא  האבנים שהתחברו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  סיפור האבנים שהתחברו הוא משל לעם ישראל, שצריך לשלב בתוכו יסודות וכוחות שונים. 
299 פרשת ויצא  "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  ישנן רמות שונות של ידיעה אצל האדם. ישנה ידיעה שטחית וחיצונית, וישנה ידיעה הממלאת את כל אישיותו של האדם. חיינו בארץ ישראל צריכים להיות מלווים בידיעה הממלאת את כל אישיותנו שאנו חיים במקום קדוש. 
300 פרשת ויצא  מתי תקום מלכות ישראל? לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  בכמה מקומות נראה כאילו ליעקב יש ספקות באמונתו בקב"ה: המדרש מספר שהקב"ה מזמין אותו לעלות בסולם והוא מסרב, הנדר המופיע במפורש בתורה כתוב בלשון שמעלה ספק בעזרתו של הקב"ה, והפסוק המתאר את פחדו של יעקב מפני עשו. מהי הסיבה לחוסר האמונה הזה של יעקב? ממה חושש יעקב, וכיצד חשש זה משפיע על התנהלותו? איך כל זה קשור למלכות ישראל? 
301 פרשת ויצא  "ויאהב יעקב את רחל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אהבתו של יעקב מראה לנו כי אהבה בין גבר לאישה היא דבר טבעי. הקב"ה אינו מבקש מהאדם להיות מלאך, אלא להיות קדוש. ההיחסות אל אהבה כדבר שלילי הוא משגה הנובעת משלילת רגשות אנשיים 
302 פרשת ויצא  חזרת יעקב על עקביו – מדוע לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  על פי המדרש יעקב הולך לחרן, אך חוזר חזרה "למקום" ושוב חוזר לחרן. חזרתו נובעת מרצון לחזק את עצמו בשלוש רמות: ברמה האישית, ברמה המשפחתית כחוליה בשרשרת האבות, וברמה הדתית. 
303 פרשת ויצא  המלכות בעם ישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  יעקב תיקן את תפילת ערבית אשר כל כולה אמונה הקב"ה ללא ספקות גם בחושך מוחלט. אז מדוע יעקב מטיל ספק בהקב"ה? יעקב האמין בהקב"ה אך הכיר את טבע האדם וידע כי טבע זה יכול להביא להכשלת הקשר עם הקב"ה. 
304 פרשת ויצא  בית הא-להים ושער השמים לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  האם בית הא-לוקים ושער השמיים הם אותו מקום? הדבר מעלה שאלה לגבי מקומו של הקב"ה בעולם. ניתן ללמוד ממצות מזוזה על הכלתו של ה' בעולם. 
305 פרשת וישלח  מעשה אבות סימן לבנים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על המשמעות של "מעשה אבות סימן לבנים", ועל ההימנעות ממלחמה שמא יגרום החטא. 
306 פרשת וישלח  משמעות דברי יעקב לעשו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  דברי יעקב לעשיו אינם מסתכמים בדין וחשבון ממוני, אלא טומנים בחובם ראייה היסטורית של יעקב, הבא בכוחה של ראייה זו נגד עשיו. 
307 פרשת וישלח  בין תורת אבות לתורת משה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו היחס בין המצוות שניתנו בשל אירועים היסטוריים לבין המצוות שניתנו בסיני? 
308 פרשת וישלח  דמותו של יעקב - בשבח ההבלגה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  פעמים רבות, יעקב מבליג על אירועים שונים כדי לשמור על אחדות המשפחה. 
309 פרשת וישלח  קטנתי מכל החסדים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  שני מסרים חשובים יכולים אנו לשאוב מדברי יעקב בפרשתינו: הכרת הטוב על כל מה שקורה לנו, והמחויבות שהכרת הטוב הזו יוצרת. 
310 פרשת וישלח  יעקב וישראל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי משמעות השמות יעקב וישראל? על השילוב שבין האיש התם יושב האוהלים לבין האיש הנלחם כאשר יש צורך. 
311 פרשת וישלח  "קח נא את ברכתי" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  חז"ל מתחו ביקורת על יעקב, שהתרפס בפני עשו. יש לשים לב שחז"ל לא נמנעו מלבקר את גדולי האומה, אך בכל זאת יש להבין: מה הביא את יעקב לנהוג כך? 
312 פרשת וישלח  "ביקש יעקב לישב בשלווה" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בתחילת דרכו של יעקב אנו רואים את דמותו המרשימה כמנהיג. דווקא לאחר שיעקב השיג את מטרותיו הבסיסיות והקים משפחה לתפארת, אנו עדים לתחילת ירידתו כמנהיג. דווקא כשמגיעים לשיא עלולה לבוא הירידה שכן יש תחושת שלווה ונינוחות. גם כיום, אסור לנו לשקוט על השמרים ותמיד לשאוף להתקדם, אחרת ניפול. 
313 פרשת וישלח  ביקש יעקב לישב בשלוה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יעקב נכנס לארץ ישראל לאחר כ"ב שנים כמי שיש לו הכל. הוא בטוח שהוא הגיע אל המנוחה ואל הנחלה - הוא נכנס לאופוריה. דווקא במצב כזה מתחילות הצרות לקרות - מעשה שמעון ולוי, ומעשה ראובן. עלינו ללמוד, שעל אף שנדמה לפעמים שהמשימה נגמרה, בכל זאת צריך להמשיך לשמור על מתח גבוה. מצב דומה קיים גם ביחסנו אל החרדים ואל החילונים, ועלינו לוודא שלא ניכנס לשאננות.  
314 פרשת וישלח  לדמותו של יעקב לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  לאור המפגש הקרב עם עשו, עולה מדברי רש"י כי הזמן בו שהה יעקב אצל לבן עבר עליו בניסיון 'לשרוד'. האם במשך כל שנותיו של יעקב לאחר שברח מביתו הוא לא התקדם, אלא רק שמר על הקיים? מה פשר התיאור של יעקב בתחילת הדרך כ"איש תם יושב אהלים"? מהו השינוי שעבר על יעקב בשנותיו אצל לבן? מהי המשמעות של הקריאה של יעקב "ויקרא שמו אל אלוהי ישראל" על המזבח שהוא מקים קודם כניסתו לארץ?  
315 פרשת וישלח  "כל האומר ראובן חטא..." לגרסת Word הרב יעקב מדן  השיחה מקשרת בין חטאו של ראובן לבין תפקידו במכירת יוסף, כאשר הנביא הושע משמש הקבלה לראובן 
316 פרשת וישלח  מצבה ומזבח לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בצאתו מהארץ, מבטיח יעקב כי יבנה מצבה, אך כשאר הוא חוזר הוא בונה מזבח, ורק לאחר זמן מה בונה מצבה. בניית המזבח מייצגת את תחושת הכוח שהייתה ליעקב- אך הקב"ה מזכיר לו את חוסר כוחו באסונות הנופלים עליו, ועל כן בונה יעקב מצבה, שהיא מעשה של כניעה בפני הקב"ה. 
317 פרשת וישלח  "קח נא את ברכתי" לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  יעקב מכנה 8 פעמים את עשו "אדוני". חז"ל ראו מעשה זה בעין בקורתית ביותר. אם כך, מדוע עשה זאת יעקב? ברכתו של יצחק שיועדה לעשו ונתנה ליעקב לא עסקה בשאלת ארץ ישראל (שכן יעקב בורך בה לאחר מכן) אלא בשאלת השליטה. יצחק חשב כי ראוי ונכון הוא שעשו ישלוט ביעקב ובכך יחסוך ליעקב את ההתעסקות בשליטה ויוכל לעסוק בדברים חשובים יותר. יעקב, מעוניין כעת לתקן את המצב ועל כן הוא מכנה את עשו "אדוני". 
318 פרשת וישלח  יעקב וישראל לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  שינוי שמו של יעקב לישראל נושא בתוכו משמעות עמוקה של אופי האדם 
319 פרשת וישלח  מצבה ומזבח הרב אהרן ליכטנשטיין  יעקב בונה בשובו לארץ מזבח, שבו הוא מביע את תחושת הרוממות שלו. לאחר מעשה דינה ומעשהו של ראובן יעקב מבין את מקומו ובונה מצבה פשוטה להקב"ה. 
320 פרשת וישב  למהלכה של ההשגחה הא-לוהית בפרשתנו לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  רק לאחר תקופה ארוכה ניתן להבין באופן מלא אירועים המתרחשים בהווה, אך גם אירועים אלו מתרחשים בהשגחה מלאה של הקב"ה ותלויים במעשינו. 
321 פרשת וישב  בעל החלומות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  חשיבות החלום במובן של שאיפה, הן ברמה הלאומית והן ברמה האישית. 
322 פרשת וישב  והיה בית יעקב אש לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כנסת ישראל נמשלה לאש. מחד - היא עלולה להיות הרסנית כלפי אומות העולם, אבל מאידך - עליה להפנות את כוחה להתעלות רוחנית. 
323 פרשת וישב  והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על היחס שבין עם ישראל לבין אומות העולם, על רקע הדימוי לאש והשניות הקיימת בה. 
324 פרשת וישב  מלכות בישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מלכות אינה מתאימה לעם ישראל, ולכן הוא מגיע אליה בדרך שאינה טבעית ובסיוע אומות העולם 
325 פרשת וישב  "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מניעיו של יעקב בבחירתו לשבת בארץ הם כפולים - מצד אחד הוא רוצה לשבת בה כי היא ארצו של אביו ובכך לחזק את האחיזה בארץ, ומאידך הוא מתיישב בה כי היא הארץ הנבחרת. למרות שבניו עתידים לרדת למצרים, יעקב יושב בארץ כדי שגם כשיהיו במצרים הם ידעו שהם שייכים לארץ ישראל. גם כיום, כשאנו נאלצים למסור שטחים מהארץ, עלינו להמשיך להרגיש את הזיקה הנפשית למקומות אלו. 
326 פרשת וישב  נותן החלומות יגיש פתרונם לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע פותחת הפרשה את סיפור יוסף ואחיו בפסוק "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"? יעקב מבין שכל מה שעבר עליו כל השנים היה בעקבות גניבת הברכות מעשו, והוא מתחרט על מעשיו. הוא קורא את המפה נכון ומקבל עליו את העונש באהבה. לעומתו, האחים מנסים כל הזמן להתערב במציאות, ולעשות את חשבונותיו של הקב"ה. 
327 פרשת וישב  אלה תולדות יעקב יוסף לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  למה מאריכה התורה בתולדותיהם של יעקב ובניו, ומקצרת בתולדות עשו? ממה חושש יעקב בעקבות התיאור של תולדות עשו? מהי הגישה הנכונה להתמודדות עם הסכנות אותן הגויים מעמידים בפנינו? 
328 פרשת וישב  בעמק דותן לגרסת Word הרב יעקב מדן  נסיונות להצדיק את מעשה המכירה אינם מתיישבים עם הפסוקים, ואינם נותנים מענה. התמודדותו של ראובן בנסיונו להציל את יוסף מביא לנדבך נוסף בעתיד- בן שבטו, הושע אשר גם הוא מנסה להציל את ישראל- את שבט אפרים בנו של יוסף. 
329 פרשת וישב  כח הבלגתו של יעקב לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  נראה בתחילה בפסוקים כי יעקב אינו מגיב למעשיהם של בניו (ראובן המבלבל את יצועו, שמעון ולוי הנוקמים בשכם ויוסף), אך בברכות הפרידה הוא אכן מגיב לכך. נלמד מכך כי לכל מעשה יש זמן ראוי לתגובה, ולעיתים, על מנת לשמור על שלמות המשפחה יש להבליג. 
330 פרשת וישב  מלכות בישראל לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע אותה שושלת שממנה הוקמה מלכות ישראל היא כה בעייתית (יהודה ותמר, רות המואבייה)? הרבי מקוצק מסביר כי מלכות שבה יהודי אחד עולה על יהודי אחר היא דבר זר לישראל, ועל כן היו צריכים לייבא מלכות זו ממקומות זרים. ועל כך גם התרעמות החאים על יוסף- הם רואים ברצונו למלוך דבר שלילי כי הם מתנגדים למלוכה באופן כללי. 
331 פרשת וישב  הבלגה בעת הצורך לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יעקב שעבר קשיים רבים ושרד אותם נאלץ להתמודד מול קשיים רבים במשפחתו. הוא בוחר כיצד להגיב על מנת לתת את המסר הנכון לבניו ועם זאת לשמור על איחודה של המשפחה למען הקמת עמ"י. 
332 פרשת וישב  הבלגה בעת הצורך לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יעקב מבליג לנוכח התנהגות בניו. הספרי מסביר כי הבלגה זו נועדה לשמור על אחדות המשפחה. אצל אברהם וכן אצל יצחק ישנה התערבות של האמהות, דבר החסר כאן מאוד. יעקב נאלץ להחזיק את המשפחה בעצמו.  
333 פרשת מקץ  החומריות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  ה'חומר' הוא אחד הדברים הטובים שניתנו לנו, אם רק נדע להשתמש בו כראוי. 
334 פרשת מקץ  מנורה וקטורת לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  נראה, שהמלחמה בין תרבות יוון ליהדות עומדת על נקודה עיקרית אחת: העמדת אמת חלקית כשלמה. היהדות כמו תרבות יוון, מאמינה בכך שעל האדם לשלוט על העולם, אלא שהיהודים מבינים שזה רק חלק מעבודת ה' ומההכנעה כלפיו. תרבות יוון משולה למנורה, שמאירה באור בהיר וחד. ביהדות, המנורה היא חלק הכרחי בעבודת ה', אך יש לצרף אליה גם את הקטורת אפופת המיסתורין , ולהעמיד את עבודת ה' על שני היסודות האלו. 
335 פרשת מקץ  חטאם של האבות ותשובתם של השבטים לגרסת Word הרב יעקב מדן  בתחילה קיים עולם ובו ישנו צדיק אחד ואליו מתגלה הקב"ה. מדור השבטים התגלות ה' נעשית לכלל ישראל על אף שאינם תמיד צדיקים מתוך מעבר לעם ובו חטא-תשובה 
336 פרשת מקץ  מנורה וקטורת - הומניזם וטרסנצדנטיות לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה מקשרת בין העלאת הקטורת לבין הדלקת המנורה- וכי מה הקשר? המנורה מסמלת לנו את השכל וההגיון- ולכאורה זוהי גישתה של היוונים. אך אנו משלבים את האור הזה עם הקטורת שנוראת בה מיסתורין, את מה שמעל הנראה לנו.  
337 פרשת מקץ  הערה על חומריות, מכובדות וסדר לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  החיצוניות היא ביטוי נוסף להקב"ה בעולם. עלינו להשתמש בה בתבונה ובכבוד הראוי. 
338 פרשת מקץ  להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  ישנו הבדל מהותי בין להשכיחם תורתך לבין להעבירם מחוקי רצונך. כאשר ההמרה אינה נעשית באלימות אלא על ידי משיכת הלב והרחקתו מהקב"ה, הסכנה היא גדולה יותר. משה מזהיר את עמ"י בכניסה לארץ בדיוק ממצב זה. 
339 פרשת ויגש  גזירה על הכלל וגזירה על הפרט לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  המעבר מעמדת ההתגוננות של יהודה להתקפה נובעת מהבנתו את נושא ההשגחה. 
340 פרשת ויגש  פגישת יעקב ויוסף לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על הנצחיות והרלוונטיות של התורה בכל דור, ועל שלטונו של הקב"ה המתבטא בהשגחתו. 
341 פרשת ויגש  וירא את העגלות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  פרשת עגלה ערופה מלמדת אותנו על החשיבות של מתן תשומת לב לכל אדם ואדם. 
342 פרשת ויגש  האב מלמד את בנו תורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  לכתחילה, הבן צריך ללמוד תורה מאביו דווקא. מערכת החינוך היא פתרון של בדיעבד בלבד. 
343 פרשת ויגש  להורות לפניו גושנה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ממה חשש יעקב אבינו? מדוע שלח לפניו את יהודה? מה צריך להיות יחסו של היהודי לחייו הרוחניים כאשר הוא בגלות? 
344 פרשת ויגש  "ויבך על צואריו עוד" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  חז"ל קובעים שיעקב אמר קריאת שמע בשעה שפגש את יוסף. עוצמה אדירה של יראת שמיים נחוצה כדי להמשיך בקיום המצווה בשעה שהאדם מוצף ברגשות עזים כל כך. מאידך, הטענה כאילו רגשנות היא חולשה שיש לדכאה מנוגדת להשקפת היהדות.  
345 פרשת ויגש  עם ישראל והתוכנית האלוקית לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  ההיסטוריה של עם ישראל שונה מזו של שאר האומות. בעם ישראל הדברים מתרחשים תמיד תוך קשיים, בעוד שאצל שאר העמים הדברים פשוטים יותר. הסיבה המרכזית היא שהקב"ה דורש מאיתנו יותר מאשר הוא דורש משאר העמים. 
346 פרשת ויגש  על שתי דרכים להתמודדות עם המציאות לגרסת Word הרב יעקב מדן  למה מציג יוסף את משפחתו לפרעה כמשפחה לא מוצלחת? למה הוא מנסה למנוע מהם להתברג בחברה ובהנהגה המצרית? כיצד משתנה המצב לאחר מותו של יוסף, ומהן ההשלכות למצב זה? האם ישנה דרך אחרת - להשפיע בגלות דווקא מתוך ההנהגה? בהמ שתי דרכים אלו מקבילות למצב הקיים היום? 
347 פרשת ויגש  ואלה שמות בני ישראל - הרהורים על מספרים לגרסת Word הרב יעקב מדן  ישנן מספר בעיות בספירת היורדים מצרימה- המספרים אינם זהים, נמנו רק 2 נשים וכן נמנו בני יהודה שטרם נולדו. מבעיות אלו עולה כי אופן הספירה מיצג את חלוקת הנחלות בארץ ישראל לעתיד לבוא. 
348 פרשת ויגש  תלמוד הבן ע"י אביו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  כאשר יוסף מודיע לאביו על קיומו הוא שולח לו הוכחה על ידי רמיזה למה שלמדו יחד לפני שירד למצרים. אנו לומדים מיעקב ויוסף את חשיבות לימוד התורה של אב ובן יחד. על אף קיום מוסדות לימוד תורה רבים, ישנה יחודיות ללימוד האב והבן. 
349 פרשת ויגש  "וירא את העגלות"? לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  הלימוד הגדול בפרשת עגלה ערופה הוא נושא הלוויה. מדוע היא כה חשובה? חשיבותה היא בתחושה הניתנת לאדם כי הוא אינו בודד, אלא חלק מקבוצה ומקהילה. יש ללמוד מכך להקדים שלום, להתעניין ולדאוג לשלום חבר. 
350 פרשת ויגש  הוי דן את כל האדם לכף זכות לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יוסף אינו מזמין את אחיו לאחר מות יעקב אל שולחנו, וכן בדרך לקבורת יעקב מביט בבור שאליו נזרק. החאים מפרשים זאת לרעתם. ישנה חשיבות גדולה בציווי לדון כל אדם לכף זכות בשל הבאת השלום הכרוכה בכך. 
351 פרשת ויגש  ויבך על צואריו עוד לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  נחלקו המפרשים על מי נאמר הפסוק. רש"י מציג עמדה מנוגדת לדבריו של הרבמ"ן תוך הדגשת השליטה בעולמו הרגשי בעת המפגש 
352 פרשת ויחי  מנשה ואפרים (הישרדותם הדתית, גם מחוץ לחיק המשפחה) לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע אומר יעקב "אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי"? ומדוע ברכת הבנים לדורות היא "ישימך א-לוהים כאפרים וכמנשה"? משום שהם גודלו במסורת המשפחה בזמן הניתוק מהמשפחה וזה אתגר שבעתיד עם ישראל יתמודד עימו בגלות.  
353 פרשת ויחי  לדון לכף זכות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  אחת הבעיות היום היא שאנשים לא דנים לכף זכות, כשם שנהגו השבטים לאחר מות יעקב. 
354 פרשת ויחי  לדון לכף זכות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  אחת הבעיות היום היא שאנשים לא דנים לכף זכות, כשם שנהגו השבטים לאחר מות יעקב. 
355 פרשת ויחי  ישימך א-לוהים כאפרים ומנשה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע זכו אפרים ומנשה למעמד מיוחד? על ההבדל שבין חיי אברהם ויצחק לבין חייו של יעקב, ועל משמעות ההבדל הזה כלפי כל ישראל. 
356 פרשת ויחי  מנשה ואפרים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע מתברכים ילדי ישראל בכל ערב שבת שיהיו כמנשה וכאפרים, ולא כאברהם, יצחק ויעקב? 
357 פרשת ויחי  איש אשר כברכתו ברך אותם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על חשיבות דרכו המיוחדת של כל אדם ואדם, ומצד שני - על חשיבות הבסיס המשותף, המתהווה על ידי עיסוק בתורה שבעל פה. 
358 פרשת ויחי  "ויבך יוסף בדברם אליו" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מעקב מדוקדק אחרי תיאורי הבכי השונים של יוסף יכול ללמד אותנו הרבה על מערכת היחסים בינו לאחיו. יוסף נכשל בנסיונו לשקם את הקשר שלו עם האחים, והפך להיות תלוי בהם. 
359 פרשת ויחי  על שנאה ולימוד זכות לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מה ראו האחים שגרם להם לחשוב שדווקא לאחר מות יעקב יוסף יתנכל אליהם? לאחר מות יעקב עשה יוסף מעשה שהיה נראה לאחים כמו שינוי היחס עד מות יעקב. אלא שיוסף התכוון לשם שמים, אך הוא לא חשב כיצד האחים יראו את הדברים. לו היה יוסף מאמין שיוכל ליצור קשרים הדוקים עם אחיו - היה קורא להם ושוטח את הבעיה שבה הוא נמצא, וכל הבעיה הייתה נפטרת. מה הבעיה בחוסר לימוד זכות?  
360 פרשת ויחי  "ויבך יוסף בדברם אליו" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  במהלך פגישותיו עם אחיו, בוכה יוסף מספר פעמים כאשר כל פעם היא בעלת אופי אחר. כאשר בוכה יוסף לאחר מות יעקב, בעקבות בקשת האחים שלא יפגע בהם מבין יוסף כי על אף כוחו הרב, בעיני אחיו עדיין נשארה טינה, והוא עדיין משלם את מחיר הגדולה. 
361 פרשת ויחי  ישימך א-לוקים כאפרים וכמנשה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  למה זכו אפרים ומנשה לפריבילגיה של השוואת מעמדם למעמד שאר השבטים, ולחלק ונחלה בארץ ישראל, שלא ניתנה לשאר הנכדים של יעקב? יתר על כן, למה הם זכו שיברכו בהם, ובכך משתווה מעמדם לאמהות (בברכת הבנות), בעוד שהאבות לא זכו לכבוד זה? למה מחלק יעקב, בברכתו לאפרים ומנשה, בינו לבין אבותיו? מה פירושו של הביטוי "התהלך לפני והיה תמים" אמר הקב"ה לאברהם?  
362 פרשת ויחי  הוי דן את כל האדם לכף זכות לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  לאחר מות יעקב חוששים האחים כי יוסף יפגע בהם. הדבר נובע מפירוש מעשיו של יוסף לאחר מות יעקב כצעדים לקראת פגיעה. לו היו דנים החאים את יוסף לכף זכות היו מבינים כי אין בכוונתו לפגוע בהם. עלינו ללמוד כי בחברה שלא דנים לכף זכות, כולם חשדנים, וחברה כזו היא מקולקלת! 
363 פרשת ויחי  שיחה לי' בטבת- יום הקדיש הכללי לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  אמירת הקדיש הפרטי באותו יום מטרתה להגדיל את שמו של הקב"ה בעולם. אך מטרתו של הקדיש הציבורי הוא אחר. אין לנו דרך להבין את שקרה בשואה, ואין לנו דרך לפרש את דרכיו של הקב"ה. על כן אמירת הקדיש הציבורי היא בעצם קבלת הדין- הצור תמים פועלו. 
364 פרשת ויחי  איש אשר כברכתו ברך אותם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יעקב מברך כל שבט באופן נפרד בברכה יחודית לו על פי כשרונותיו ויעודו בפרט וכחלק מעם ישראל על מנת שיגשים עצמו ואת עמ"י בשלמות 
365 פרשת ויחי  ממשפחה לעם לגרסת Word הרב ברוך גיגי  הבנים מקבלים ברכות אישיות המבדלות בין כל שבט ושבט. כל שבט מקבל נחלה משלו ועם זאת, הדגש הוא איחוד המשפחה. מרכזיות הקב"ה בחייהם של השבטים הוא הגורם המאחד אילו יעקב שואף. 

שיחות שמות

# כותרתהמחברתקציר
366 פרשת שמות  בין בראשית לשמות לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  הרמב"ן כותב כי ספר שמות עוסק בגלות וגאולה. כיצד ניתן לדבר על גאולה כאשר עמ"י עוד לא בארצו? התשובה לכך טמונה בכך שגם כאשר עמ"י נמצא בארצו הוא עדיין לא בגאולה. לעמים אחרים ההתישבות בארצם היא סוף התהליך ואילו לעמ"י, המנוחה והנחלה היא רק לאחר שנגיע למדרגת האבות. 
367 פרשת שמות  משעבוד לגאולה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ספר שמות מבהיר את חשיבות השיעבוד, היוצר אפשרות להגיע לגאולה ולייחוד שם ה' על ציבור, ולא רק על יחידים כמו בספר בראשית. 

שיחות ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
368 פרשיות תזריע-מצורע  האדם-נזר הבריאה או יצור משוכלל? לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  נחלקו רבותינו האם האדם נברא קודם לשאר הבריאות, כמתאים לפרק ב' בבראשית או לאחריהן, כמתאים לפרק א' בבראשית. לכל הבנה יש משמעות על תכלית האדם ותפקידו בעולם. 

שיחות במדבר

# כותרתהמחברתקציר
369 פרשת בהעלותך  ראשוניות בחנוכת המזבח לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על הכוח הגדול הטמון דווקא בראשיתם של תהליכים, ובפרט - בראשית חייו של האדם. 

שיחות שונות

# כותרתהמחברתקציר
370 אקטואליה  "כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרעם לא הושיעה למו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מדוע פתחה התורה דווקא במעשה בראשית? התשובות השונות שנותנים לשאלה זו רש"י ורמב"ן יכולות ללמד אותנו על היחס הראוי למאורעות תש"ס ('אינתיפאדת אל-אקצא'). האם הן מהוות סכנה מהותית לקיום המדינה? האם יש משמעות לתפילה גם בימינו, כאשר יש לנו מדינה וצבא חזק? כיצד עלינו לתקן את דרכינו? 

בשבתך בביתך יומא

# כותרתהמחברתקציר
371 יומא ע"ד ע"ב  מן ויום הכיפורים - שיעור פתיחה לגרסת Word ר' אביעד ברטוב  שיעור זה הינו שיעור פתיחה לפרק שמיני במסכת יומא. השיעור עוסק בדברי האגדתא המובאים בראשית הפרק. הגמרא מביאה מספר מימרות הדנות במן שירד לבני ישראל במדבר. בשיעור זה ננסה לראות את הקשר הקיים בין המן ליום הכיפורים. 

דף יומיומי חולין

# כותרתהמחברתקציר
372 קלה  שותפות בראשית הגזגרסת html הרב אברהם סתיו  דיון בשיטת רבי אלעאי ביחס לשותפות בראשית הגז ובתחומים נוספים. 

דף יומיומי ברכות

# כותרתהמחברתקציר
373 נט  ברכת עושה מעשה בראשית על נהרותגרסת html הרב ירון בן צבי  נעסוק בברכת עושה מעשה בראשית על נהרות ונשווה לדין הרים. 

בעלי המוסר על פרשת השבוע

# כותרתהמחברתקציר
374 פרשת בראשית  ערכו של האדם לגרסת Word הרב נחמיה רענן   

ליקוטי מוהר"ן

# כותרתהמחברתקציר
375 שיעור 40  תורה ס"ז תנינא – בראשית לעיני כל ישראל לגרסת Word הרב דן האוזר   

יסודות החיים ההלכתיים

# כותרתהמחברתקציר
376 שיעור 3  שבת - ח"א לגרסת Word הרב עזרא ביק  בשבת אסור ליצור. מדוע? השבת היא זכר למעשה בראשית ובמנוחת השבת אנו מחקים את הקב"ה. מעבר לכך, השבת נותנת הקשר ראוי ליצירה במשך כל השבוע. 

קנייני תורה

# כותרתהמחברתקציר
377 שיעור 25  השמח בחלקו לגרסת Word הרב דוד עצמון  בשיעור זה נעסוק במידה "השמח בחלקו". בראשית השיעור נבדוק את המידה הכללית של "השמח בחלקו", תוך ישום הדבר למידה פרטית של של קניין תורה. לאחר מכן נציין פרשנויות שרואות במידה זו של קנייני תורה מידה נפרדת ושונה מן המידה הכללית של "השמח בחלקו". 

מוסר

# כותרתהמחברתקציר
378 שיעור 15  התפילה כצוהר לעבודה רוחנית אישית (ח"ב) לגרסת Word הרב אליקים קרומביין  ההתבודדות, התפילה האינטימית והאינטנסיבית - היא נקודת המפתח לשינוי רוחני על פי ר' נחמן. נקודה אחת חשובה על פי שיטתו היא כי עצם היכולת להתפלל היא מתנה מאת ה', והיא איננה מובנת מאליה. נקודה נוספת היא כי השתיקה בה נתקל האדם בראשית פנייתו אל ה' היא חלק מהותי מן התפילה, ולמעשה מהווה תפילה בפני עצמה.  

מבוא לעשר הספירות

# כותרתהמחברתקציר
379 שיעור 30  אושפיזין ג': "כי הנה המלכים נועדו" - משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לגרסת Word לגרסת html הרב איתמר אלדר  יוסף הוא היסוד, וכמו היסוד המקשר בין התפארת, הכוללת בתוכה את כולם, לבין המלכות, כך גם יוסף מקשר את עם ישראל מתקופת האבות בספר בראשית, דרך משה ואהרן המעלים את עצמותיו, ועד סוף כיבוש הארץ בימי יהושע כאשר הוא נקבר. כך גם משיח בן יוסף מלווה את עם ישראל בדרך להשלמת הגאולה עד לבוא משיח בן דוד. דוד הוא המלכות, הוא מייסד את כסא ה' בעולם, הוא גם נעים זמירות ישראל אשר מתוך בקשותיו האישיות, לכאורה, מיוסדת תפילת הכלל של עם ישראל. החיבור לעתיד לבא - והיו לאחדים בידך - של בית יוסף ובית דוד הוא חיבורה של המלכות עם היסוד, הנושא על גביו את שאר הספירות, וזהו החיבור של כלל הספירות מן הכתר העליון ועד המלכות בארץ. 

מחשבה בספר בראשית

# כותרתהמחברתקציר
380 שיעור 1  אלוהים והעולם לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מה פירושו של הפסוק הראשון בתורה - "בראשית ברא א-לוהים..."? יש שראו בו הצהרה כי הא-ל והטבע אינם אחד; אך למעשה - גם ביהדות ניתן למצוא תפיסות אימננטיות ולא טרנסנדנטליות של הא-לוהות. 
381 שיעור 2  השגחה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהו היקף ההשגחה הפרטית של הקב"ה על העולם? מהו היחס בינה לבין הבחירה החופשית? כיצד הקב"ה משגיח על עולמו - באמצעות ניסים גלויים או בדרך נסתרת יותר? 
382 שיעור 3  תורה ומדע לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  בתחילת ספר בראשית, עולה השאלה של התאמת תיאור הבריאה בתורה עם המסקנות המדעיות של ימינו. כיצד נתמודד עם סתירה זו? ניתן לפקפק ביכולת המדע לשחזר את העבר, ניתן לפרש את פסוקי התורה כך שיתאימו למסקנות המדעיות, וניתן לקבוע שהתורה והמדע עוסקים בתחומים נפרדים, ואין להם כלל נקודות השקה: המדע מנסה לקבוע עובדות, ואילו התורה מבקשת להנחיל ערכים ומצוות. 
383 שיעור 4  צלם אלוקים לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהו "צלם אלוקים" שבאדם? הרמב"ם פירש שזהו השכל, ה"משך חכמה" הסביר שזוהי הבחירה החופשית, רס"ג והגרי"ד כתבו שזוהי יכולת השליטה, הרב דסלר פירש שזוהי המוסריות הטבועה באדם, רש"ר הירש הסביר שגופו של האדם הוא הראוי לאלוקיו, ובזוהר נכתב שזהו 'ניצוץ' אלוקי הטמון שבאדם. 
384 שיעור 5  היחס לביקורת המקרא לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  כיצד אנו צריכים להתמודד עם טענותיהם של חכמי ביקורת המקרא? יש מחכמי ישראל שטענו שהמבקרים כלל אינם יכולים להבין את המקרא, שכן הם אינם מנסים להבין אותו מתוך אמונה. אחרים מצאו את טעויות המבקרים והתמודדו איתם בכליהם. הרב ברויאר יסד את "שיטת הבחינות", המקבלת את גילויי המבקרים אך חולקת על משמעויות הגילויים הללו מתוך נקודת מבט אמונית. 
385 שיעור 6  התורה ותרבות המזרח הקדום לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם התורה מתמודדת עם אמונות שרווחו במזרח הקדום? קאסוטו טען שסיפור בריאת התנינים הגדולים נלחם באמונה הקדומה שהתנין הוא מפלצת הנלחמת בקב"ה. קשרים נוספים בין התורה לבין התרבויות הקדומות ניתן למצוא בדינים שונים: הנואף והנואפת, גואל הדם, רציעת העבדים, שור שהמית אדם, נגיפת אישה הרה, גניבה ולקיחת משכון. 
386 שיעור 7  מקומו של האדם בעולם לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם האדם הוא תפארת ונזר הבריאה, או שמא הוא הפחות והאפסי שביצורים? ומהי תכלית הבריאה? האם כל היצורים לא נבראו אלא בשביל האדם, או שמא אי אפשר בכלל לדבר על תכלית אחת לכל הבריאה? 
387 שיעור 8  שוויון לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  חז"ל למדו מהבריאה על עיקרון השוויון: אף אחד אינו יכול להתגאות על חבירו, שכן כולם נולדו מאותו אב. האם ליהודים יש יתרון גנטי מוּלד על הגויים? האם לכוהן הגדול יש קדושה מיוחדת, שישראל פשוט אינו יכול להידמות לה? האם היהדות דוגלת בשוויון מוחלט בין כל בני האדם? 
388 שיעור 9  יחיד וחברה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהו היחס בין היחיד לבין הציבור, בין האינדיבידואליזם לבין הקולקטיביות? הגרי"ד טען שפרשיות הבריאה מציגות בפנינו שני מודלים: של אדם המעוניין בחברה שתעזור ותסייע לו בעבודתו, ושל "איש האמונה הבודד" המרגיש צורך בקשר קיומי עם הקהילה. 
389 שיעור 10  עץ הדעת לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  עד כמה תופס החטא הקדמון - האכילה מעץ הדעת - מקום מרכזי בתודעתנו הדתית? המפרשים נתנו פירושים שונים לחטא זה ולתוצאתו: האם הוא קשור ליצר המין, אולי החטא הוא רק הפרת צו ה', ייתכן שפשרו הוא ההליכה אחרי התאוות, אולי הוא חלק מהתפתחות הציביליזציה ואולי כתגובה לו קיבל האדם את הבחירה החופשית. 
390 שיעור 11  אשמה ובושה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מה מקורה של תחושת הבושה? האם היא חיובית או שלילית? ניטשה ופרויד טענו שתחושות הבושה והאשמה הן שליליות ביותר, ואף הראי"ה והחסידות הזהירו מפני ההרסנות שלעיתים גלומה בהן. עם זאת, רבים (וביניהם הגרי"ד) הדגישו את חשיבות הבושה והאשמה בעולמנו הרוחני, ואת היותם כלי המאפשר את תיקון המידות. 
391 שיעור 12  האישה בבריאה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהו מעמדה של האישה בפרשיות הבריאה? יש להעלות שאלה זו בכמה מישורים: בריאתה של האישה בצלם אלוקים, נחיתותה מהגבר, אשמתה בחטא עץ הדעת ותפקידה בחיים המשותפים עם האיש. 
392 שיעור 13  אלימות לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מה הייתה הסיבה לרצח הראשון - רציחתו של הבל בידי קין? חז"ל הפכו רצח זה לאב טיפוס לאלימות הפושה בחברה מאז ועד ימינו. 
393 שיעור 14  יצר לב האדם לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם האדם מטבעו הוא טוב או רע? הראי"ה חשב שהאדם מבריאתו הוא טוב. חלק מחכמי המוסר חלקו עליו, וטענו שהאדם בטבעו רוצה לעשות רע. הגרי"ד הציג עמדה מורכבת: לאדם יש פוטנציאל, ועליו להשתמש בו וליצור את הטוב שבאישיותו. שאלה דומה הטרידה גם את חכמי אומות העולם: מאוגוסטינוס, דרך אדם סמית ותומס הובס ועד פרויד, רוסו ומחברי החוקה האמריקאית. 
394 שיעור 15  ענישה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהם טעמי הענישה שבני האדם מטילים על בני אדם אחרים? ניתן לציין כמה יסודות: גמול, הרתעה, מניעה, שיקום וכפרה. 
395 שיעור 16  מגדל בבל לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מה היה חטאם של אנשי דור הפלגה? ייתכן שהם ביקשו להילחם בקב"ה, אולי חטאם היה בשאיפה להתאחד, ואולי בחוסר הביטחון בה', בפגיעה בהתפתחות הטבעית של הבריאה או בשלטון המושחת. האם הציביליזציה היא חיובית או שלילית? 
396 שיעור 17  הדרך לאמונה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  כיצד מגיע האדם אל האמונה בקב"ה? יש שהאמונה בשבילם היא טבעית ופשוטה, ויש המוצאים בה דבר מורכב הדורש התמסרות ומאמץ. הרמב"ם מצא את הקב"ה באמצעות התבוננות בטבע, הגרי"ד טען שאנו פוגשים את הקב"ה פגישה ישירה באמצעות תודעתנו, ריה"ל טען שהקב"ה מתגלה אלינו דרך ההיסטוריה, ויסוד מרכזי נוסף של קשר בינינו לבין ה' הוא ההתגלות. 
397 שיעור 18  סגולה ובחירה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהו סוד הבחירה של ספר בראשית? מדוע נבחרו שם, אברהם, יצחק ויעקב, ואילו קין, לוט, ישמעאל, עשו, ראובן ומנשה נדחו מהבחירה? המאמר טוען שכל מי שנדחה - הוציא את עצמו ממשפחת אברהם מרצונו. 
398 שיעור 19  ארץ ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם ארץ ישראל היא מולדת או משימה? האם ישיבתנו בארץ היא תמידית, ואינה תלויה במעשינו, או שמא אם נחטא - תקיא אותנו הארץ? מהו ייחודה של ארץ ישראל, ובמה ייחוד זה מתבטא? מדוע בחר הקב"ה דווקא בה? האם בשל יתרונה האקלימי או הגיאולוגי, התרבות שהתפתחה בה, סגולותיה הפלאיות או אולי דווקא היותה 'ארץ ההשגחה'? 
399 שיעור 20  טעמי המצוות - ח"א לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם יש טעמים למצוות? האם ראוי לנו לחפש אחר טעמים אלו, או שמא עלינו לקיים את המצוות כגזירות מלך, בלי להתיימר להבין אותן? 
400 שיעור 21  טעמי המצוות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  בהנחה שיש למצוות טעמים - מהם טעמים אלו? בין הוגי ישראל, היו שטענו שהמצוות הן צורך גבוה, היו שציינו את ההשפעה הפסיכולוגית על מקיים המצוות, אחרים הזכירו שהמצוות הן 'סוד' הטבוע בטבע והיו שראו בהן סמלים לערכים נשגבים. בהמשך המאמר, מובאים טעמים למצווה אחת - מצוַת ברית המילה: התקדשות, קרבן, ברית לאומית ומיעוט הדחף המיני 
401 שיעור 22  הרע בעולם לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  שאלת "צדיק ורע לו, רשע וטוב לו" היא שאלה ישנה נושנה. אם הקב"ה הוא הטוב המוחלט - מדוע אנו רואים בעולם צדיקים שרע להם? הוגים שונים נתנו לשאלה זו תשובות שונות: הקב"ה מיישב את כל העוולות בעולם הבא, העולם שלנו הוא העולם הטוב ביותר שניתן היה לברוא, ומקור הרע הוא בנו ולא בקב"ה. הוגים אחרים בחרו שלא לענות על שאלה זו, ובמקום להתמודד עם השאלה התיאולוגית - להתמקד בשאלה הקיומית. 
402 שיעור 23  הלכה ומוסר לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם ההלכה היא מוסרית? שאלה זו נחלקת לכמה שאלות נפרדות. האם הדת מכירה בקיומו של מוסר נפרד מההלכה? האם הציוויים המוסריים שאינם מתבטאים במצוות מחייבים אותנו? ומה קורה כאשר ההלכה מצווה עלינו מצוות לא מוסריות? 
403 שיעור 24  העקדה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מה המסרים שאנו יכולים ללמוד ממעשה העקדה? מהנושאים המחשבתיים הרבים שהעקדה נוגעת בהם, נזכיר כאן רק שניים: אופן עמידתו של האדם מול הא-ל (האם תחושתו של אברהם הייתה תחושת סבל והקרבה, או תחושת רוגע ושלמות), ושאלת הדת והמוסר (האם הקב"ה יכול לצוות על האדם לעשות דבר שאינו מוסרי?). בתוך כך, השיעור עוסק בכמה שאלות נוספות: מהו ייחודו של אברהם על פני מקדשי ה' האחרים? מדוע מספרים חלק מהמדרשים שיצחק אכן נשחט וחזר לתחייה? 
404 שיעור 25  ירידת הדורות או קידמה? לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  האם העולם הולך ומתעלה, או שמא יש תופעה של 'ירידת הדורות'? מאמרי חז"ל רבים מצביעים על כך שמעלתו הרוחנית של העולם הולכת ופוחתת עם הדורות, אך רבים ההוגים שהסבירו שדווקא יש תהליך של התפתחות תמידית, והעולם הולך ומשתלם לקראת הגאולה. יש שביקשו לגשר בין שתי הגישות: להסביר שהדורות האחרונים עומדים כל כתפי הדורות הראשונים, לחלק בין תקופות שונות או בין תחומים שונים. מכל מקום, אין ספק שלפחות מבחינה מוסרית - הדברים אינם פשוטים, ובבמקביל לתהליך של מוסריות יש גם תהליך של ברבריזציה. 
405 שיעור 26  התפילה לגרסת Word לגרסת html הרב חיים נבון  מהי משמעותה של התפילה? חלק מהוגי הדעות הסבירו שהמתפלל מוסיף לזכויותיו, וכך גורם לחתימת גזר דינו לטובה; אך אין ספק שאין זה היחס האינטואיטיבי שלנו לתפילה. לגרי"ד שיטה מיוחדת בנושא התפילה: היא נובעת תמיד ממצב של מצוקה וצער, עיקר תוכנה הוא הבקשה והיא מהווה מימוש של עבודת ה' בכל אישיותו הממשית של המתפלל. 

דרכי העיצוב של הסיפור המקראי

# כותרתהמחברתקציר
406 שיעור 17  תיחום הסיפור (ג): 'גבולות דינמיים' לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  בשיעור זה נדון בגבולות דינמיים לסיפור: האם יכול להיות שסיפור אחד יתוחם בכמה אופנים שונים? בשיעור זה ננסה לבחון שאלה זו, תוך עיון בסיפור גניבת הברכות בספר בראשית. 

תנך שמואל ב

# כותרתהמחברתקציר
407 פרק י"ג (2)  פרשת אמנון ותמר (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בפרשת אמנון ותמר, ונדון במשמעותן של ההקבלות הספרותיות הברורות שבין פרשה זו ובין שתי פרשיות בספר בראשית. 

עיונים ביחזקאל

# כותרתהמחברתקציר
408 שיעור 4  מעשים סמליים ופשרם (א) ד"ר טובה גנזל  שלא כמו נביאים אחרים, יחזקאל מצווה בראשית תקופת נבואתו לשתוק, ולאחר מכן פותח במעשים סמליים. ננסה להסביר את אופיה המיוחד של הנבואה לאור אופיו של העם שמקבל את הנבואה. 

ההפטרות

# כותרתהמחברתקציר
409 פרשת בראשית  כל הנברא בשמי לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  ההפטרה מוסיפה כמה נדבכים לפרשה על מהותה של הבריאה ועל מהותו של העולם. 
410 פרשת ויגש  והיו לאחד לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  אחדות עם ישראל היא מוטיב העובר דרך פרשיות ספר בראשית ודרך נבואת יחזקאל שבהפטרה. צירוף הפרשה וההפטרה מלמד אותנו על היחס שבין שבטי ישראל בכלל, ובין יהודה לבין יוסף בפרט. 

עיון בהפטרות

# כותרתהמחברתקציר
411 הפטרת בראשית  הגאולה כבריאה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  הפטרת פרשת בראשית משלימה את הפרשה בכך שהיא נותנת מתבוננת על הבריאה מנקודת מבט שונה, בה לא האדם וייעודו נמצאים במרכז הבריאה אלא הקב"ה וכבודו. כבודו של הקב"ה גם משמש כסיבה לגאולת ישראל, ומכאן ממשיכה ההפטרה לבאר כיצד שמירת כבוד שמיים מתיישבת עם העונשים לעם ישראל. במקביל, מדגישה ההפטרה את הגאולה כבריאה מחודשת, המחייבת תהילה וכבוד לקב"ה. 
412 הפטרת שבועות  חתונת ישראל וקודשא בריך הוא לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  במשנה חגיגה נאמר: ""אין דורשין בעריות בשלשה, ולא במעשה בראשית בשנים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו". בעריות החשש הוא מטעות. ישנו ויכוח אם המגבלות במעשה מרכבה נובעות מהחשש מטעות בהבנה או שהן בגלל הצניעות המתבקשת מפאת העניין כשלעצמו. בבסיס המחלוקת עומדת השאלה אם מעשה מרכבה עוסק ברוממותו של הקב"ה או בקשר של הקב"ה עם עם ישראל. בשבועות מותר לקרוא בציבור במעשה מרכבה או מכיוון שזו קריאה בעלמא או מפני שמשמעות החג היא האינטימיות הנוצרת בין ישראל לקב"ה ולכן בקריאת ההפטרה אין חשש לפגיעה בקשר זה. 

פרקי אלישע

# כותרתהמחברתקציר
413 שיעור 4  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  לאחר הסתלקות אליהו, אלישע נאבק לזכות בהכרה מצד בני הנביאים והעם. נדון בנס חציית הירדן ונסביר את חשיבות האמירה של אלישע "איה ה' א-לוהי אליהו". בני הנביאים אינם משלימים עם הסתלקותו של אליהו ומבקשים לחפש אותו. עימות זה עם בני הנביאים מהווה שלב חשוב בהכרה של בני הנביאים באלישע כיורשו של אליהו. 
414 שיעור 5  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  אנשי יריחו מבקשים מאלישע לתקן את מי עירם. בבקשה זו הם מראים שהם מכירים בו כיורשו של אליהו. עם זאת, הבקשה עצמה מבטאת הבנה שדרכו של אלישע היא אחרת מדרכו של אליהו. בניגוד לאליהו, שמעשהו הראשון כנביא היה מניעת מים, אלישע ממתיק את מי יריחו ובכך מתקן וממתיק את דרך רבו - אליהו. 
415 שיעור 6  אלישע בראשית דרכו: המאבק על ההכרה בו כיורשו של אליהו - מלכים ב' ב' (ח"ג) לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  התקלסות הנערים באלישע היא חלק ממאבקו לזכות בהכרה כיורשו של אליהו. בעזרת הבנה זו, נסביר את משמעות הקריאה "עלה קרח", את תגובתו החריפה של אלישע ואת דרך הענישה - דובים.  

המקדש א

# כותרתהמחברתקציר
416 שיעור 19  תולדות השראת שכינה (ט) / עבודת ה' של יעקב אבינו לגרסת Word הרב יצחק לוי  "לא כאברהם שכתוב בו 'הר'... ולא כיצחק שכתוב בו 'שדה'... אלא כיעקב שקראו 'בית'" (פסחים פח ע"א). שיעור זה, השיעור האחרון על עבודת ה' בספר בראשית, ייוחד לעבודתו הייחודית של יעקב אבינו, המשקפת שלמות, בחינת "בית" – דבר המתבטא, בין השאר, בהיותו היחיד מבין האבות הזובח זבחים ומקים מצבות. יוקדש גם פרק קצר לעניינה של בית אל, "מקדש האבות", המזוהה עם אב זה באופן מיוחד. 
417 שיעור 21  תולדות השראת שכינה (יא) / שירת הים: האזכור המפורש הראשון של המקדש בתורה לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעורינו עד כה ראינו כי בספר בראשית רומזת התורה למקדש במקומות שונים. בשיעור זה נבחן את האזכור המפורש הראשון של מקדש בתורה – בשירת הים. התייחסות זו למקדש משתלבת בביטוי רב-העצמה שבקריעת ים סוף ושבשירת הים להכרה במלכותו יתברך ובשלטונו המוחלט על הבריאה כולה. כניסת העם לארצו והקמת המקדש בה יהוו, על פי השירה, גילוי של מלכות זו. 

המקדש ד

# כותרתהמחברתקציר
418 שיעור 6  היחס בין המשכן לאהל מועד (חלק א) לגרסת Word הרב יצחק לוי  בשיעור זה, נרצה לבחון באופן מעשי את היחס בין שתי היריעות התחתונות המשכן והאוהל. לשם כך ועל מנת להסביר את משמעויות הדברים, נעסוק בראשית השיעור בפירוט מבנה המשכן. נפתח בכמה דברי רקע, ונתוני יסוד לגבי מידות המבנה ומידות היריעות, ננסה לראות מהו היחס בין היריעות למבנה, ונעסוק במשמעות כיסויי המשכן.  

עיונים בפרשנים - בראשית

# כותרתהמחברתקציר
419 פרשת בראשית  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
420 פרשת בראשית  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
421 פרשת בראשית  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
422 פרשת בראשית  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
423 פרשת בראשית  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
424 פרשת בראשית  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
425 פרשת בראשית  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
426 פרשת בראשית  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
427 פרשת בראשית  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
428 פרשת בראשית  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
429 פרשת בראשית  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
430 פרשת בראשית  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
431 פרשת נח  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
432 פרשת נח  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
433 פרשת נח  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
434 פרשת נח  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
435 פרשת נח  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
436 פרשת נח  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
437 פרשת נח  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
438 פרשת נח  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
439 פרשת נח  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
440 פרשת נח  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
441 פרשת נח  שנת תשע"א ר' משה מושקוביץ'   
442 פרשת נח  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
443 פרשת נח  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
444 פרשת לך-לך  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
445 פרשת לך-לך  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
446 פרשת לך-לך  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
447 פרשת לך-לך  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
448 פרשת לך-לך  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
449 פרשת לך-לך  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
450 פרשת לך-לך  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
451 פרשת לך-לך  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
452 פרשת לך-לך  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
453 פרשת לך-לך  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
454 פרשת לך לך  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
455 פרשת לך-לך  שנת תשע"א ר' משה מושקוביץ'   
456 פרשת לך-לך  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
457 פרשת לך-לך  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
458 פרשת וירא  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
459 פרשת וירא  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
460 פרשת וירא  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
461 פרשת וירא  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
462 פרשת וירא  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
463 פרשת וירא  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
464 פרשת וירא  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
465 פרשת וירא  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
466 פרשת וירא  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
467 פרשת וירא  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
468 פרשת וירא  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
469 פרשת וירא  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
470 פרשת וירא  שנת תשע"א ר' משה מושקוביץ'   
471 פרשת וירא  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
472 פרשת וירא  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
473 פרשת חיי-שרה  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
474 פרשת חיי-שרה  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
475 פרשת חיי-שרה  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
476 פרשת חיי-שרה  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
477 פרשת חיי-שרה  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
478 פרשת חיי-שרה  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
479 פרשת חיי-שרה  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
480 פרשת חיי-שרה  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
481 פרשת חיי-שרה  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
482 פרשת חיי-שרה  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
483 פרשת חיי-שרה  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
484 פרשת חיי-שרה  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
485 פרשת חיי-שרה  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
486 פרשת חיי-שרה  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
487 פרשת חיי-שרה  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
488 פרשת תולדות  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
489 פרשת תולדות  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
490 פרשת תולדות  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
491 פרשת תולדות  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
492 פרשת תולדות  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
493 פרשת תולדות  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
494 פרשת תולדות  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
495 פרשת תולדות  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
496 פרשת תולדות  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
497 פרשת תולדות  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
498 פרשת תולדות  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
499 פרשת תולדות  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
500 פרשת תולדות  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
501 פרשת תולדות  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
502 פרשת ויצא  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
503 פרשת ויצא  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
504 פרשת ויצא  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
505 פרשת ויצא  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
506 פרשת ויצא  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
507 פרשת ויצא  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
508 פרשת ויצא  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
509 פרשת ויצא  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
510 פרשת ויצא  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
511 פרשת ויצא  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
512 פרשת ויצא  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
513 פרשת ויצא  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
514 פרשת ויצא  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
515 פרשת ויצא  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
516 פרשת וישלח  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
517 פרשת וישלח  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
518 פרשת וישלח  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
519 פרשת וישלח  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
520 פרשת וישלח  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
521 פרשת וישלח  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
522 פרשת וישלח  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
523 פרשת וישלח  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
524 פרשת וישלח  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
525 פרשת וישלח  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
526 פרשת וישלח  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
527 פרשת וישלח  שנת תש"ע ר' משה מושקוביץ'   
528 פרשת וישלח  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
529 פרשת וישלח  שנת תשע"ב ר' משה מושקוביץ'   
530 פרשת וישלח  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
531 פרשת וישב  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
532 פרשת וישב  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
533 פרשת וישב  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
534 פרשת וישב  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
535 פרשת וישב  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
536 פרשת וישב  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
537 פרשת וישב  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
538 פרשת וישב  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
539 פרשת וישב  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
540 פרשת וישב  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
541 פרשת וישב  שנת תש"ע ר' משה מושקוביץ'   
542 פרשת וישב  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
543 פרשת וישב  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
544 פרשת וישב  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
545 פרשת מקץ  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
546 פרשת מקץ  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
547 פרשת מקץ  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
548 פרשת מקץ  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
549 פרשת מקץ  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
550 פרשת מקץ  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
551 פרשת מקץ  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
552 פרשת מקץ  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
553 פרשת מקץ  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
554 פרשת מקץ  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
555 פרשת מקץ  שנת תש"ע ר' משה מושקוביץ'   
556 פרשת מקץ  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'  באילו בעלי חיים יש דין נטילת נשמה? מהי הגדרת הכינה אותה מותר להרוג בשבת? מה דין התולעים הגדלים בפרות? מה דין בעלי חיים המתהווים מן הזיעה? האם מותר להרוג פרעושים משום צער? 
557 פרשת מקץ  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
558 פרשת מקץ  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
559 פרשת ויגש  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
560 פרשת ויגש  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
561 פרשת ויגש  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
562 פרשת ויגש  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
563 פרשת ויגש  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
564 פרשת ויגש  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
565 פרשת ויגש  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
566 פרשת ויגש  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
567 פרשת ויגש  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
568 פרשת ויגש  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
569 פרשת ויגש  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
570 פרשת ויגש  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
571 פרשת ויגש  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
572 פרשת ויגש  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
573 פרשת ויחי  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
574 פרשת ויחי  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
575 פרשת ויחי  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
576 פרשת ויחי  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
577 פרשת ויחי  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
578 פרשת ויחי  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
579 פרשת ויחי  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
580 פרשת ויחי  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
581 פרשת ויחי  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
582 פרשת ויחי  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
583 פרשת ויחי  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
584 פרשת ויחי  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
585 פרשת ויחי  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
586 פרשת ויחי  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
587 פרשת ויחי  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   

לימוד עצמי של ספר בראשית

# כותרתהמחברתקציר
588 שיעור 1  בראשית א', א לגרסת Word אושר טביבי   
589 שיעור 2  בראשית א', א-ה לגרסת Word אושר טביבי   
590 שיעור 3  בראשית א', ו-ח לגרסת Word אושר טביבי   
591 שיעור 4   בראשית א', ט'-י"ג לגרסת Word אושר טביבי   
592 שיעור 5  בראשית א פס' יד-יט: לגרסת Word אושר טביבי   
593 שיעור 6  בראשית א פס' כ-כג לגרסת Word אושר טביבי   
594 שיעור 7  בראשית א פס' כד-לא לגרסת Word אושר טביבי   
595 שיעור 8  בראשית ב לגרסת Word אושר טביבי   
596 שיעור 9  בראשית ג לגרסת Word אושר טביבי   
597 שיעור 10  בראשית ד לגרסת Word אושר טביבי   
598 שיעור 11  בראשית ו לגרסת Word אושר טביבי   
599 שיעור 12  בראשית ו לגרסת Word אושר טביבי  זכור, בפעם שעברה עמדנו על כך שמבחינת מבנה היחידה (פרק ו פס' א-ח) נראה כי נוכחות הנפילים בארץ נבעה ישירות מחטאי האדם המיניים ומשקפת את אותה מציאות עגומה. עלינו לשאול כעת האם מבנה זה מקבל אישוש ממקומות אחרים בתנ"ך 
600 שיעור 13  בראשית פרק ו פס' ט לגרסת Word אושר טביבי   
601 שיעור 14  קשר שבין גן העדן למשכן לגרסת Word אושר טביבי   
602 שיעור 15  קשר שבין גן העדן למשכן לגרסת Word אושר טביבי   
603 שיעור 16  מארת כנען לגרסת Word אושר טביבי   
604 שיעור 17  מגדל בבל לגרסת Word אושר טביבי  עמדנו בפעם שעברה על הקשר שבין גן העדן למשכן. כעת עלינו להסביר היטב את קשר שבין שתי הפרשות. 
605 שיעור 18  בעניין אנשי המגדל לגרסת Word אושר טביבי   
606 שיעור 19  תולדות האנושות לגרסת Word אושר טביבי   
607 שיעור 20  בראשית פרק יב – ירידת אברהם למצרים (א') לגרסת Word אושר טביבי   
608 שיעור 21  בראשית פרק יב – ירידת אברהם למצרים (ב') לגרסת Word אושר טביבי   
609 שיעור 22  פרק יג לגרסת Word אושר טביבי   
610 שיעור 23  פרק יד לגרסת Word אושר טביבי   
611 שיעור 24  פרק טו לגרסת Word אושר טביבי   
612 שיעור 25  פרק טז לגרסת Word אושר טביבי   
613 שיעור 26  פרק יז לגרסת Word אושר טביבי   
614 שיעור 27  פרק יז לגרסת Word אושר טביבי   
615 שיעור 28  פרק יח לגרסת Word אושר טביבי   
616 שיעור 29  פרק יח (ב) לגרסת Word אושר טביבי   
617 שיעור 30  פרק יח (ג) לגרסת Word אושר טביבי   
618 שיעור 31  פרק יח (ד) לגרסת Word אושר טביבי   
619 שיעור 32  פרק יט לגרסת Word אושר טביבי   
620 שיעור 33  פרק יט (ב) לגרסת Word אושר טביבי   
621 שיעור 34  פרק יט (ג) לגרסת Word אושר טביבי   
622 שיעור 35  פרק יט (ד) לגרסת Word אושר טביבי   
623 שיעור 36  פרק כ לגרסת Word אושר טביבי   
624 שיעור 37  פרק כא (א) לגרסת Word אושר טביבי   
625 שיעור 38  פרק כא (ב) לגרסת Word אושר טביבי   
626 שיעור 39  פרק כא (ג) לגרסת Word אושר טביבי   
627 שיעור 40  פרק כב (א) לגרסת Word אושר טביבי   
628 שיעור 41  פרק כב (ב) לגרסת Word אושר טביבי   
629 שיעור 42  פרק כב (ג) לגרסת Word אושר טביבי   
630 שיעור 43  פרק כב (ד) לגרסת Word אושר טביבי   
631 שיעור 44  פרק כג (א) לגרסת Word אושר טביבי   
632 שיעור 45  פרק כג (ב) לגרסת Word אושר טביבי   
633 שיעור 46  פרק כד לגרסת Word אושר טביבי   
634 שיעור 47  פרק כד (2) לגרסת Word אושר טביבי   
635 שיעור 48  פרק כה (1) לגרסת Word אושר טביבי   
636 שיעור 49  פרק כה (2) לגרסת Word אושר טביבי   
637 שיעור 50  פרק כה (3) לגרסת Word אושר טביבי   
638 שיעור 51  פרק כו (1) לגרסת Word אושר טביבי   
639 שיעור 52  פרק כו (2) לגרסת Word אושר טביבי   
640 שיעור 53  פרק כז לגרסת Word אושר טביבי   
641 שיעור 54  פרק כז-כח (2) לגרסת Word אושר טביבי   
642 שיעור 55  פרק כז-כח (3) לגרסת Word אושר טביבי   
643 שיעור 56  פרק כח לגרסת Word אושר טביבי   
644 שיעור 57  פרק כט לגרסת Word אושר טביבי   
645 שיעור 58  פרק כט-ל לגרסת Word אושר טביבי   
646 שיעור 59  פרק כט (2) לגרסת Word אושר טביבי   
647 שיעור 60  פרק ל-לא לגרסת Word אושר טביבי   
648 שיעור 61  פרק לא (2) לגרסת Word אושר טביבי   
649 שיעור 62  פרק לא-לב לגרסת Word אושר טביבי   
650 שיעור 63  פרק לב-לג לגרסת Word אושר טביבי   
651 שיעור 64  פרק לג- לד לגרסת Word אושר טביבי   
652 שיעור 65  פרק לה לגרסת Word אושר טביבי   
653 שיעור 66  פרק לו לגרסת Word אושר טביבי   
654 שיעור 67  פרק לז פסוקים א - יא לגרסת Word אושר טביבי   
655 שיעור 68  פרק לז – המשך לגרסת Word אושר טביבי   
656 שיעור 69  פרק לח לגרסת Word אושר טביבי   
657 שיעור 70  פרק לט לגרסת Word אושר טביבי   
658 שיעור 71  פרק מ לגרסת Word אושר טביבי   
659 שיעור 72  פרק מא לגרסת Word אושר טביבי   
660 שיעור 73  פרק מא (2) לגרסת Word אושר טביבי   
661 שיעור 74  פרק מב לגרסת Word אושר טביבי   
662 שיעור 75  פרק מג לגרסת Word אושר טביבי   
663 שיעור 76  פרק מד לגרסת Word אושר טביבי   
664 שיעור 77  פרק מה לגרסת Word אושר טביבי   
665 שיעור 78  פרק מה (2) לגרסת Word אושר טביבי   
666 שיעור 79  פרק מו (1) לגרסת Word אושר טביבי   
667 שיעור 80  פרק מו (2) לגרסת Word אושר טביבי   
668 שיעור 81  פרק מו (3)- פרק מז לגרסת Word אושר טביבי   
669 שיעור 82  פרק מז (2) לגרסת Word אושר טביבי   
670 שיעור 83  פרק מז (3) לגרסת Word אושר טביבי   
671 שיעור 84  פרק מז (4) לגרסת Word אושר טביבי   
672 שיעור 85  פרק מו (5) לגרסת Word אושר טביבי   
673 שיעור 86  פרק מח לגרסת Word אושר טביבי   
674 שיעור 87  פרק מט לגרסת Word אושר טביבי   
675 שיעור 88  פרק מט- ברכת שמעון ולוי לגרסת Word אושר טביבי   
676 שיעור 89  פרק מט- ברכת יהודה לגרסת Word אושר טביבי   
677 שיעור 90  פרק מט- ברכת יששכר וזבולון לגרסת Word אושר טביבי   
678 שיעור 91  פרק מט- ברכת דן לגרסת Word אושר טביבי   
679 שיעור 92  פרק מט- ברכות גד, אשר ונפתלי לגרסת Word אושר טביבי      סוג השיעור ואיכותו 
680 שיעור 93  פרק מט – ברכת יוסף לגרסת Word אושר טביבי      סוג השיעור ואיכותו 
681 שיעור 94  פרק מט – ברכת בנימין לגרסת Word אושר טביבי      סוג השיעור ואיכותו 
682 שיעור 95  פרק מט – צואת יעקב לבניו לגרסת Word אושר טביבי      סוג השיעור ואיכותו 

יוםיום שיחות

# כותרתהמחברתקציר
683 פרשת בראשית  מה ניתן ללמוד מהפסוק הראשון בתורה?גרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הפסוק הראשון בתורה נראה קצת סתום. מה בכל זאת ניתן ללמוד ממנו? שני מסרים עיקריים, הראשון הוא שהקב"ה הוא טרנצנדנטי, ולכן אנו לא יכולים להשיג ממהותו מאומה. גם אם יש אלים אחרים בעולם, קיים הבדל מהותי בין הקב"ה להם: הם באים מתוך העולם והוא לא.  

יוםיום פרשה

# כותרתהמחברתקציר
684 פרשת בשלח  דרך ארץ פלישתיםגרסת html הרב יואל בן-נון  מדוע לא הוציא הקב"ה את ישראל ממצרים דרך ארץ פלישתים? מהי המלחמה שבני ישראל היו רואים ושבים בגללה למצרים, ובמה היא שונה מהמלחמה שהתרחשה על ים סוף? מדוע משתמשת התורה בראשית פרשת בשלח בשם "א-לוהים", ולא בשם הוי"ה (כמו בכל פרשיות יציאת מצרים)? כיצד ייתכן היה שעם ישראל יצא ממצרים בלי לעבור בים סוף ובלי לעמוד למרגלות הר סיני? 
685 פרשת אמור  "ממחרת השבת"גרסת html הרב יואל בן-נון  מדוע מפרשת ההלכה את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס ליו"ט הראשון של פסח, ולא לשבת בראשית? כיצד מתקשר ביטוי זה עם כפילות הלוח העברי? 
686 פרשת מסעי  "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם"גרסת html הרב יואל בן-נון  מה בין גבולות ארץ כנען שבפרשת מסעי לבין גבולות הארץ שבספר בראשית? מדוע התורה מדגישה בספרי ויקרא ובמדבר את "ארץ כנען", ואילו בספר דברים מודגשת דווקא "הארץ" - מנהר מצרים עד נהר פרת? 
687 פרשת וישב  הזכרת שם ה' והיעלמותוגרסת html הרב יואל בן-נון  בפרשת וישב מופיע שם ה' ונעלם חליפות. הוא מופיע בתחילת סיפורו של יוסף, אך אינו מופיע בסיפור מכירת יוסף, ירידת יהודה למצרים, והחל מפתרון חלומות שרי המשקים והאופים. מדוע נעלם שם הוי"ה? מדוע הוא אינו מופיע עוד בספר בראשית, עד מעמד הסנה שבתחילת ספר שמות? 
688 פרשת שמות  "ואומַר לך בדמייך חיי"גרסת html הרב יואל בן-נון  בניגוד לספר בראשית, המתאר דומיננטיות של גברים, בספר שמות דווקא הנשים דומיננטיות. סיפור מפתח בהקשר זה הוא סיפור ברית המילה שערכה ציפורה בבנה. מי היה הבן שלא נימול - גרשום או אליעזר? מדוע לא מל משה את בנו? מה היה תוכנה של ברית המילה לפני מעמד הר סיני ומתן תורה? עיון בפרשה זו מלמד כי עליה הסתמכו חז"ל כשקבעו כי בזכות שני דמים נגאלו ישראל ממצרים - דם הפסח ודם מילה. 
689 פרשת בראשית  האיש והאישהגרסת html הרב יואל בן-נון  מדוע דרשו חז"ל שהאיש והאישה נבראו "דו פרצופים"? ומדוע הופרדו הדבקים במהלך הבריאה? מה פשר הקביעה "והוא ימשול בך" - האם זוהי קללה שעלינו להתגבר עליה, או שמא גזירה אלוקית נצחית המחייבת אותנו? 

יוםיום מדרש

# כותרתהמחברתקציר
690 פרשת בראשית  "ותשלך אמת ארצה"גרסת html ר' יצחק ברט  המדרש מספר שטרם בריאת האדם, התווכחו המידות האלוקיות - האמת, השלום, הצדק והחסד - האם לברוא אותו או לא. בסופו של דבר, השליך הקב"ה את האמת ארצה וברא את האדם. ייתכן להסמיך מחלוקת זו לדבריו הידועים של הרב קוק על חטא הארץ, שבראה עץ שטעמו וטעם פריו אינם זהים, במקום שיהיה טעם העץ כטעם הפרי. 

יוםיום הלכה בפרשה

# כותרתהמחברתקציר
691 פרשת וישלח  איסור אכילת גיד הנשה, ומערכת המצוות של ספר בראשיתגרסת html ר' יצחק בן-דוד  התורה אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה, שכן איבר זה מסמל את הנשגב מבינתו של האדם. גם שתי המצוות האחרות של הספר - ברית המילה ו"פרו ורבו" - מסמלות את המתח שבין עשייתו של האדם בעולם הזה לבין הכרתו בקב"ה הנעלה והמופלא מהגיונו. 
692 פרשת בראשית  המאורות הגדולים ויום השבתגרסת html ר' יצחק בן-דוד  שתי מערכות של מועדים מקודשים מוכרים בעולם ההלכה: המערכת של שלושת הרגלים, המבוססת על הירח והשמש, והמערכת של ימי השבוע, המבוססת רק על האמונה בקב"ה, בלי עוגן בעולם המציאות. באופן מפתיע, דווקא המערכת המציאותית נקבעת באופן בלעדי ע"י בני אדם, ואילו המערכת השנייה קבועה וקיימת משבעת ימי הבריאה. 

יוםיום בעשט

# כותרתהמחברתקציר
693 פרשת אמור   ספירת העומר: "פתחו שערים ויבוא גוי צדיק"גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  ספירת העומר מייצגת את העלייה ההדרגתית, שהראי"ה קוק מוצא לה רמז בטעם ה"דרגא". עלייה זו היא איטית וקצובה, אך היא גם תמידית ואינה מפסיקה. 
694 פרשת בראשית  אפשר גם לצעוק בלחש...גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  בעולם החסידות, פעולה גשמית הנעשית בקדושה יכולה לקדש את העולם. לכן, אין צורך לפעול כלפי חוץ, ויכול הצדיק לפעול בתוך עצמו - ולקדש את העולם בעבודתו. 

יוםיום שפת אמת

# כותרתהמחברתקציר
695 פרשת ויקהל  שותפות האדם בבריאה ושותפות הקב"ה בבניין המשכןגרסת html ר' עדיאל זימרן  כשם שהקב"ה הותיר לאדם מקום להשלים את בריאת העולם, ולא כילה את מלאכת הבריאה בששת ימי בראשית, כך נדרשו ישראל להותיר לקב"ה מקום במלאכת המשכן, ולא להשלימו לבדם.  
696 פרשת בראשית  "ותשלך אמת ארצה"גרסת html ר' יצחק ברט   
697 פרשת בראשית  "הכל יכול וכוללם יחד"גרסת html ר' עדיאל זימרן   

יוםיום תנך

# כותרתהמחברתקציר
698   "זכרתי לך חסד נעורייך" - ירמיהו ב'גרסת html ר' עדיאל זימרן  נבואתו הראשונה של ירמיהו, בראשית פרק ב', היא נבואת נחמה הפותחת פרק של נבואת פורענות. מהו אופייה של נבואה זו? האם זוהי נבואת-המשך להקדשת ירמיהו, אולי פתיחה כללית לספר, ושמא פתיחה לנבואת הפורענות? 

יוםיום יהושע-שמואל א'

# כותרתהמחברתקציר
699   הידרדרותגרסת html ר' עמיחי שֹהם  בחינה של תקופת השופטים מלמדת על הידרדרות מראשית התקופה ועד סופה: בעוד בראשית התקופה היו תקופות שקט ארוכות יחסית בין השופטים, בסוף התקופה תקופות השקט הללו התקצרו; וכן אורך השיעבוד וחומרתו הלכו והחמירו מראשית התקופה ועד סופה. מה פשר הידרדרות זו? האם היא קשורה לסירובו של גדעון להתמנות למלך? 

יוםיום מהר"ל נתיבות עולם

# כותרתהמחברתקציר
700   תורה היא סדר העולםגרסת html ר' משה כהן  מעשה בראשית מושתת על התורה 

קש''ת - פרשת השבוע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
701 פרשת בראשית  דמותו של חנוך הרב אמנון בזק  בפרשות הפתיחה של ספר בראשית מתוארות ארבע דמויות משמעותיות: אדם, חנוך,נח ואברהם. כיצד משתלבת דמותו של חנוך ברביעיה זו? האם חנוך היה צדיק גמור או שמא דמותו אינה מושלמת? בשיעור זה ננסה לבנות מהלך מסודר באשר להדרגתיות שיש בין ארבע הדמויות הללו, בעיקר ביחס שבין עבודת ה' לבין המעורבות בעולם של הצדיק.    סוג השיעור ואיכותו 
702 פרשת נח  הבריאה השנייה הרב אמנון בזק  עיון בפרשתנו מגלה השוואה די מדויקת בין תיאור בריאת העולם שבפתיחת פרשת בראשית לבין תיאור היציאה מן התיבה. כך עולה שביציאת נח מן התיבה נברא בעצם העולם כולו בפעם השנייה. ברם, ניתן להצביע על הבדל משמעותי בין הסיפורים, והוא היחס לעולם הטבע: הבריאה הראשונה מתאפיינת ביחס חיובי לכל מה שטבעי, ואילו בריאת העולם בפרשת נח מתאפיינת ביחס שונה כלפי הטבע כולו, בבחינת "כבדהו וחשדהו".    סוג השיעור ואיכותו 
703 פרשיות מטות-מסעי  נחלת עבר הירדן המזרחי הרב אמנון בזק  בפרשתנו אנו למדים על נחלת עבר הירדן המזרחי על ידי בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. האם ישנו הבדל בין נחלתם של בני גד וראובן, אשר יזמו את הפנייה אל משה, לבין חצי שבט המנשה שצורף לנחלה מאוחר יותר? בשיעור זה ננסה לעמוד על שאלה זו דרך עיון מדוקדק בפרשיית מלחמת ארבעת המלכים ובראשיתו של ספר דברים. מעיון בפרשיות הללו מתגלה שמעמדם של חלקים שונים בעבר הירדן המזרחי אינו זהה.    סוג השיעור ואיכותו 
704 פרשת שלח  משמעותה של מצוות ציצית הרב אמנון בזק  בסוף פרשת שלח אנו לומדים על הציווי להטיל פתיל תכלת בכנפות הבגדים. כיצד משתלבת מצוה זו ברקע הכללי של חטא המרגלים ושל רצף תלונות בני ישראל בראשית ספר במדבר? עיון במילים מסוימות המופיעות בפרשה מגלה כי מדובר במילים החוזרות גם בחטא המרגלים. נדמה כי שורש חטאי בני ישראל נעוץ בראיית המציאות שלא על רקע אמוני. מצוות הציצית נועדה לתקן את הנקודה הזו בדיוק.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - משך חכמה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
705 פרשת בראשית  פרשת בראשית הרב שלמה ברין      סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מגילת רות (הרב יונתן גרוסמן) שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
706 שיעור 2  פרק ב' - דמותו של בועז הרב יונתן גרוסמן  בפרק ב' של מגילת רות עולה על הבמה דמותו של בועז. בשיעורינו ננסה לעמוד על האופן שבו מוצג בועז, בעיקר לאור השוואה בין יחסו של בועז לרות אל מול יחסו של הנער העומד על הקוצרים. בנוסף, ננסה לעמוד על המקבילות הספרותיות שבין פרק זה לבין פגישת עבד אברהם ורבקה בספר בראשית, ונעמוד על המשמעות שמאחורי הקבלה זו.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מגילת קהלת שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
707 שיעור 1  מחזוריות הבריאה הרב יעקב מדן  בשיעור זה אנו פותחים את ספר קהלת. בראשית השיעור נעסוק בשאלת קדושתו של ספר קהלת - האם הוא מטמא את הידיים ובצדדי הדיון בענין זה. לאחר מכן נעבור לדון לסוגייה הפותחת את ספר קהלת - המחזוריות המעגלית של הבריאה. עיון בסוגייה זו לאור סופו של ספר קהלת, מגלה לנו כי קהלת אינו מתלונן על עצם המחזוריות אלא על העובדה שלעיתים מחזוריות זו נראית כמבזבזת כוחות מועילים.    סוג השיעור ואיכותו 
708 שיעור 11  פולמוס החכם וירא האלוהים הרב יעקב מדן  פרק ח' בספר קהלת מהווה מעין פולמוס בין דמותו של החכם ודמותו של ירא האלוהים. בראשית השיעור נדון בסוגייה שחתמה את שיעורינו הקודם - ביאור הביקורת הקטלנית על האישה: "ומוצא אני מר ממוות את האישה". לאור עיון במקורות נוספים עולה שהאישה כאן היא סמל לחכמה, ואלו דברי ירא האלוהים אשר תוקף את גישתו של החכם אשר מובילה לכפירה. בהמשך הפרק אנו מוצאים דברי תגובה של החכם לטענה זו.     סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - תפילה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
709 שיעור 1  תפילה דאורייתא או דרבנן - מחלוקת הרמב"ם והרמב"ן הרב ברוך גיגי  הרמב"ם סבור שמצווה מן התורה להתפלל בכל יום. הרמב"ן חולק, ולדעתו מצוות התפילה אינה אלא מדרבנן. בשיעור זה ננסה לעמוד על יסודות התפילה לדעת ראשונים אלו. במסגרת שיטת הרמב"ם נראה כי יסוד התפילה הוא עצם הקשר שבין האדם לבין הקב"ה. הרמב"ן לעומת זאת ממקד את התפילה בבקשת הצרכים על ידי האדם. שתי גישות אלו באות לידי ביטוי גם בדברי תלמידי רבנו יונה בראשית מסכת ברכות באשר לחשיבות שבסמיכת גאולה לתפילה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מעגל השנה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
710 שיעור 2  הלכות חנוכה - זמן ההדלקה ודין "בית" הרב יוסף צבי רימון  מהו זמן ההדלקה הראוי לנר חנוכה - שקיעת החמה או צאת הכוכבים? כיצד ינהג מי שלא יכול להדליק בראשית הלילה, האם ידליק מאוחר בלילה, ידליק על ידי שליח או שידליק מפלג המנחה? האם יש צורך ב"בית" על מנת להדליק נר חנוכה - מה דינם של מטיילים או של המעוניינים להדליק במקומות ציבוריים? כיצד ינהג מי שאינו לן בביתו בחנוכה, היכן ידליק?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מהרל שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
711 פרשת מקץ  עיונים בפרשת מקץ ובענייני חנוכה הרב בני להמן  שיעור זה נחלק לשני נושאים: בחלק הראשון של השיעור נעסוק בראשיתה של פרשת מקץ, ובעיקר בשאלה מדוע לא קיבל פרעה את פתרון החלומות שהוצע לו על ידי יועציו, ומהו החידוש היסודי בפתרונו של יוסף. בחלק השני של השיעור נעסוק בענייני חנוכה, במחלוקתם של בית שמאי ובית הלל האם ההדלקה היא מוסיף והולך או פוחת והולך, וכן בשאלה האם ניתן להדליק נר חנוכה בנר שעווה.    סוג השיעור ואיכותו 
712 פרשת יתרו  עיונים קצרים בפרשת יתרו הרב בני להמן  בראשית הפרשה אומר רש"י כי משה רבנו שקול כנגד כל ישראל. מהו משמעות מדרש זה? המהר"ל מסביר כי משה מייצג את הצורה הרוחנית העליונה שטמונה בסגולת ישראל, ובמובן זה הוא שקול כנגד כלל ישראל. לאור עיקרון זה ניתן גם להבין את דברי חז"ל על כך שניתן ללמד סנגוריה על עם ישראל החוטאים בעגל שכן נאמר "אנוכי ה' אלוקיך" ולא בלשון רבים. המכוון הוא לכך שהתורה ניתנה דווקא לכלל ישראל, וזהו בבחינת משה רבנו, וכשהעם חוטא הרי בבחינת פרטים בלבד. יסוד נוסף של המהר"ל בפרשה הוא העיקרון של כפיית הר כגיגית במתן תורה. המהר"ל מסביר כי כיוון שהתורה עקרונית כל כך לעולם, לא ייתכן שהיא תהיה תלויה בבחירת עם ישראל. אולם, במקומות נוספים מסביר המהר"ל שיש גם צורך בקבלת תורה מרצון חופשי.    סוג השיעור ואיכותו 
713 פרשת תרומה  עיונים קצרים בפרשת תרומה הרב בני להמן  מדוע דרשו חז"ל כי התרומה המוזכרת בראשית הפרשה מכוונת גם לתרומות החובה - מחצית השקל לאדנים ומחצית השקל לקרבנות? המהר"ל מבין כי מדובר בתיקון מקיף לחטאם של ישראל בעגל. רש"י מביא כי עצי השיטים למשכן ננטעו במצרים על ידי יעקב אבינו - המהר"ל מקשר זאת לעיקרון יסודי בדבר דמותו המאחדת של יעקב, הוא אשר מהווה את בסיס המשכן ואת הבריח התיכון שלו. בנוסף, דן המהר"ל בקדושת המשכן, והוא קובע כי האדם רק יוצר את המסגרת, אך הקדושה נובעת מן הקב"ה. לסיום, נדון במנורה, שם מסביר המהר"ל את היחס הנכון בין הציווי "ועשית מנורה", לבין קביעת חז"ל שהקב"ה בעצמו יצר את המנורה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - אדם וביתו שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
714 שיעור 1  שיעור 1 הרב עמיחי גורדין  השיעור עוסק בכלים להתרוממות מהאדם הטבעי, של פרק א' בבראשית, לאדם האנושי. יש ביניהם הבדל בתשוקה לחיי נצח [הנצחה], ובתשוקה לידע. הבדלים אלו מבוטאים על ידי עץ הדעת ועץ החיים. משמעותו של הידע לאדם.    סוג השיעור ואיכותו 
715 שיעור 2  שיעור 2 הרב עמיחי גורדין  השיעור עוסק בכלים להתרוממות מהאדם הטבעי, של פרק א' בבראשית, לאדם האנושי. יש ביניהם הבדל בתשוקה לחיי נצח [הנצחה], ובתשוקה לידע. הבדלים אלו מבוטאים על ידי עץ הדעת ועץ החיים. משמעותו של הידע לאדם.    סוג השיעור ואיכותו 
716 שיעור 14  שיעור 14 הרב עמיחי גורדין  השיעור עוסק בתפישת הזוגיות. הרב גורדון פורס בפנינו שתי גישות שונות לנישואין – גישה אחת כללית, תועלתנית, לשם הבאת ילדים, לצורך הכלל, ללא מקום לפרט. גישה שנייה היא נישואין כסיפוק רצונותיו ותאוותיו של הפרט, כשהתכלית היא הנאת בני הזוג. הדרך היהודית היא שלישית, המשלבת את שניהם למשהו חדש, כיון ששני צדדים אלה חשובים, כמו שרואים מפרקים א' וב' בבראשית.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - תניא שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
717 שיעור 5  אהבה ויראה הרב הלל רחמני  בראשית דברינו נמשיך לדון בשאלה האם יכול הבינוני להעלות מחשבות זרות או שמא עליו להתרחק מכל מחשבה שאיננה קדושה, מחשש שמא הוא יימשך אחריה. לאחר מכן, נחל את הדיון בסוגייה העקרונית של דרכי ההתמודדות של האדם עם נפשו הבהמית: מהן העצות שאותן מתווה בעל התניא כדרכי התמודדות ראויה? נראה כי עיקר ההתמודדות היא דרך העצמת מידות האהבה והיראה שבנפשו של האדם.    סוג השיעור ואיכותו 
718 שיעור 8  בחינות "סובב" ו"ממלא" בעבודת ה' הרב הלל רחמני  כיצד באה לידי ביטוי החלוקה בין בחינת "סובב כל עלמין", כלומר הנוכחות הנסתרת של השכינה במציאות, לבין בחינת "ממלא כל עלמין", הנוכחות ההדרגתית של השכינה, בעבודת ה' הפרטית של האדם? שאלה זו מובילה אותנו ליסוד ההתבוננות במשנתו של בעל התניא, בה מפרט האדמו"ר הזקן את הדרך לבחון כיצד העולם כולו יונק את ההארה שלו מהשכינה הסובבת והמסותרת.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
719 שיעור 13  צירוף מאכלים לברכת המזון הרב יוסף צבי רימון  כאשר אדם אוכל פחות מכזית פת, אולם הוא אוכל מאכלים אחרים ושובע מסעודתו, האם ניתן לחייבו בברכת המזון על סמך שביעה זו, או שמא אכילת כזית פת הינה תנאי הכרחי לברכת המזון? דיון זו הינו בעל השלכה משמעותית לסעודת שבת, בה נוצר מצב בו שבעים מן הסעודה על אף שרק טועמים מן החלה, האם מותר לנהוג כך, או שמא יש להקפיד על אכילת החלה בראשית הסעודה?    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - הלכה יומית - שמיטה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
720 שיעור 30  חרישה הרב יוסף צבי רימון  רבי עקיבא דורש כי הפסוק "ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות" בא לאסור חרישה בשמיטה ובתוספת שמיטה. כיצד ייתכן להבין שפסוק זה עוסק בדיני השמיטה ולא בדיני שבת בראשית?    סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - פרשת שבוע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
721 פרשת יתרו  מהי מטרת עשרת הדיברות הרב זאב ויטמן  השיעור עוסק בניסיון להבין מהי מטרתו של מעמד הר סיני. במהלך השיעור, מוצגת בהרחבה העובדה שלמעשה עשרת הדיברות היו ידועות כבר קודם לכן , כפי שנראה מספר בראשית (החל מאיסור רצח, הבולט בפרשיית קין והבל, וכלה באיסור לא תחמוד אשר מופיע ברמה חלקית בפרשיית אבימלך ואשת אברהם). המוקד של המעמד, אם כך, הוא בעצם המעמד - כפי שמתואר בספר דברים, ובחיזוק מוחלטות האמון במשה רבינו כמעביר התורה לעם מחד וכשליח העם אל ה' מאידך.     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - פרשת השבוע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
722 פרשת חיי שרה   קניית מערת המכפלה הרב אמנון בזק   בפרשה מתוארת התעקשותו של אברהם לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא. התעקשות זו, ופירוט סכומי הכסף של הקנייה אינם ייחודיים לקניית מערת המכפלה. הם מופיעים גם בקניית גורן ארוונה על ידי דוד, שכם על ידי יעקב ושומרון על ידי עמרי. העובדה שאלו ארבעת ערי הבירה אינה מפתיעה - יש צורך בתיאור הקניה המשפטית של הערים המרכזיות בארץ ישראל, על מנת לבסס את הבעלות עליהם במובנים המשפטיים ולא רק הדתיים (ספר 'בראשית').     סוג השיעור ואיכותו 

קש"ת - שיעורים בספר שמות שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
723 ספר שמות  שיעור 1 - שעבוד מצרים הרב יעקב מדן  השיעור עוסק בשאלת הצדק - האם יש להתייחס לשיעבוד בשפה של שכר ועונש. בראשית הדברים השעבוד הושווה לאיוב, לאחר מכן הודגש כי קיימים שתי הגיונות: הגיון היסטורי רוחני [מהר"ל] או ממשי (אשר הפיצוי האישי על הנזק הנגרם בעטיו מגיע רק בעולם הבא), והגיון של שכר ועונש (כדעת הרמב"ן על חטא אברהם).     סוג השיעור ואיכותו 

לחיפוש נוסף: