לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

לחיפוש נוסף:

נמצאו 375 תוצאות.

פרשה ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
1 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד לגרסת Word הרב אמנון בזק   

פרשה שמות

# כותרתהמחברתקציר
2 פרשיות ויקהל-פקודי  תפקידם הכפול של הכוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מדוע לא מבצע משה את מה שצווה ביחס למשיחת הכלים והכוהנים, כפי שביצע את הציוויים אודות הקמת המשכן, והמתין עד לחומש ויקרא? נראה, שלמשכן יש תפקיד כפול: התוועדות ה' עם משה והקרבת קרבנותיהם של ישראל. במקביל, קיים גם תפקיד כפול לכוהנים. 
3 פרשת פקודי  השראת השכינה במשכן לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  נימה מרירה במקצת מלווה את סיומו של ספר שמות: למרות חזרת השכינה, משה רבנו אינו יכול להיכנס למשכן. האם משהו איננו כשורה? האם משה אינו ראוי לכך? על מנת לענות על שאלה זו, בוחן המאמר הקבלה טקסטואלית בין פרשת פקודי לבין פרשת משפטים, אשר תסייע בהבנת הקשר התוכני שבין ספר שמות, ספר ויקרא וספר במדבר. 
4 פרשת פקודי  מדוע מסיימת התורה את ספר שמות בתיאור המסעות? לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  עיון בפרשת תצווה מלמד כי קיים פער בין הציווי על בניית המשכן לבין בניינו בפועל. בפרשת תצווה מופיע ציווי על משיחת הכלים והקדשתם ועל משיחת הכוהנים והקדשתם, אך ביצועו של ציווי זה נדחה עד לספר ויקרא. האם פסוקי הסיום של ספר שמות מתארים את סיום הקמת המשכן ואת השראת השכינה בו, או שמא מטרתם ליצור הקבלה למעמד הר סיני? 
5 פרשת פקודי  על חלקים וחתיכות - ההוראות לבניית המשכן לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  משה ממלא בדייקנות את כל ציוויי ה' בנוגע להקמת המשכן, מלבד אחד מהם: משיחת הכהנים וחינוכם ומשיחת המקדש. אולם למרות שאלו לא מבוצעים, ה' מקדש את המשכן על ידי הופעת כבודו בענן. עובדה זו בולטת עוד יותר על רקע קידוש המשכן בידי ה' המתרחש בשנית בספר ויקרא, בפרשת שמיני. בשיעור זה נסביר כיצד הדברים קשורים, ונראה כי הם משקפים שני אספקטים של המשכן. 

פרשה ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
6 פרשת ויקרא  מנחת העומר לגרסת Word לגרסת html הרב צבי שלוה  מהן מהותה ומשמעותה של מנחת העומר? מדוע היא מופיעה שלא בהקשרה, בפרשת ויקרא? המאמר משווה בין מנחת העומר לבין המן, שאותו אכלו בני ישראל במדבר. 
7 פרשת ויקרא  תורת כהנים ותורת ישראל לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר עוסק במעמדו של האדם מישראל ביחס לעבודת הכוהנים בבית המקדש, על רקע הכפילות הקיימת בין פרשת ויקרא לבין פרשת צו. 
8 פרשת ויקרא  הקרבן לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  הקרבת הקרבנות איננה טקס טכני בלבד, אלא מקדמת את המטרה המרכזית של המשכן. המאמר עוסק בנקודה זו על פי מבנה פרשת ויקרא. 
9 פרשת ויקרא  החטאת והאשם לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בעבירות שעליהם חייבים להביא חטאת או אשם, במשותף ובמייחד כל קבוצת עבירות. 
10 פרשת ויקרא  הקרבנות העולים והיורדים לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  גם החטאת וגם האשם הם, במידה מסויימת, קרבן עולה ויורד. בחטאת - סוג הקרבן נקבע לפי מעמדו של החוטא, ובאשם - לפי גילו. המאמר מנתח את ההבדלים הללו ואת תפקידם של החטאת והאשם. 
11 פרשת ויקרא  שאור, דבש והמזבח לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  פירוט ארבעת סוגי המנחה הרגילים מסתיים באזהרה שלא להקריב שאור ודבש על המזבח. השיעור עוסק בחריגותו של איסור זה ובמשמעותו לאור משמעותם הסימבולית של המצה והחמץ בתורה בכלל. 
12 פרשת ויקרא  מבנה ספר ויקרא וחלוקתו לגרסת Word הרב תמיר גרנות  כיצד עלינו לחלק את הספר ולקבוע את מבנהו? השיעור מנסה להציע את חלוקתו של הספר ומבנהו על פי מבחנים פנימיים בלבד, ומתוך כך לקבוע את סדר הנושאים ומשמעותו. החלוקה מתבצעת על פי הקריטריונים הבאים: כל דיבור של ה' ייחשב כיחידה/פרק בפני עצמו. פתיחות כלליות או חתימות כלליות יגדירו יחידות גדולות יותר. מעבר מז'אנר אחד למשנהו, ייקבע סיום או התחלה של יחידה גדולה. יחידות בתוך הספר, שאינם חלק מרצף הדיבורים ההלכתיים, יהוו גם הם קריטריון לקביעת היחידות הגדולות יותר של הספר. נשים לב גם לנמענים של הדיבור. 
13 פרשת ויקרא  קרבן המנחה לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  בין שני קרבנות הנדבה המובאים מהבהמה - העולה והשלמים - מביאה התורה את דיני קרבן המנחה. מה אופיו של קרבן המנחה. מה הקשר בינו לבין קרבן העולה, ומהם ההבדלים בין שניהם? 
14 פרשת ויקרא  מלח ברית אלוקיך' לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
15 פרשת ויקרא  קרבן עולה ויורד לגרסת Word הרב יהודה ראק  השיעור יעסוק ב'קרבן עולה ויורד', דהיינו הקרבן המובא על שבועת העדות, טומאת מקדש וקודשיו בשוגג ושבועת ביטוי, והמשתנה בהתאם למעמדו הכלכלי של החוטא. בשיעור נעלה מספר קשיים הנוגעים לקרבן זה, ונפתור אותם על ידי מציאת המכנה המשותף של החטאים בגינם מובא הקרבן - העיקר בחטאים הללו הוא כוונת הלב, ולא מעשה החטא. 
16 פרשת ויקרא  בין קרבנות נדבה לקרבנות חובה לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
17 פרשת ויקרא  הקטרה לגרסת Word הרב עזרא ביק   
18 פרשת צו  זמן אכילת שלמים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  זמן אכילת שלמי התודה הוא יום ולילה, בעוד זמן אכילת שאר השלמים הוא שני לילות והיום שביניהם. מהו טעמו של ההבדל? מה משמעותו של קרבן השלמים? 
19 פרשת צו  פרשת צו מול פרשת ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע התורה חוזרת שוב על דיני הקרבנות בפרשת צו, והלא הם כבר הוזכרו בפרשת ויקרא? מדוע סדר הקרבנות בפרשתנו שונה מהסדר שבפרשת ויקרא? מה משמעות הפתיחה: "זאת התורה"? 
20 פרשת צו  מנחת חינוך ומנחת חביתין לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  משפט הכתובים, נראה שהפרשה העוסקת במנחת החינוך ובמנחת החביתין עוסקת בעצם רק במנחה אחת. בשל סתירות בפרשה זו, למדו חז"ל שהתורה מצווה על שתי מנחות שונות. המאמר סוקר את שיטות המפרשים השונות בהבנת פשוטו של המקרא. 
21 פרשת צו  בין פרשת צו לפרשת ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  ישנם מספר הבדלים בין תיאור הקרבנות בפרשתינו לבין תיאורם בפרשת ויקרא: סדר הקרבנות, הדינים המוזכרים ועוד. המאמר עוסק בהבדל המהותי שבין שתי הפרשיות: פרשת ויקרא מתארת את דיני הקרבנות מנקודת מבטו של מביא הקרבן, ואילו פרשת צו מתארת אותם מנקודת מבטו של הכהן המקריב. 
22 פרשת צו  רציפות ותמורה במשכן לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בניגוד לפרשות החטאת, האשם והשלמים, אחרי הכותרת "זאת תורת העולה" התורה אינה מפרטת את פרטי קרבן העולה, אלא דנה (פעמיים) בפינוי המזבח מהדשן שעליו ובאש התמיד שעל המזבח. לדעת רש"י, יש הבדל בין פינוי הדשן מהמזבח לבין תרומת הדשן, אך בפשוטו של מקרא נראה שהיה רק פינוי אחד של הדשן. בפרשיית "תורת העולה", התורה רומזת לכך שבמקביל לכוהנים האוכלים חלק מהקרבנות האחרים, אש המזבח זוכה 'לאכול' את קרבן העולה. 
23 פרשת צו  חזון ומעשה לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך קץ  הבדלים בין פרשיות ויקהל- פקודי לתרומה - תצוה שההסבר להם הוא שמשה רואה את התמונה השלמה עם תכליתו של כל כלי ואילו עושי המלאכה אינם רואים את כל התמונה הכללית. זה ההסבר גם להבדלים בין פרשיות תצוה וצו בשבעת ימי המילואים: בזמן הזיית הדם ובפר החטאת. ההבדל הוא בין הצד הרעיוני והצד המעשי, בין חזון להגשמתו. 
24 פרשת צו  חמץ ומצה בפסח, בשבועות ובקרבנות הלחם לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  המאמר עומד על מהותם של החמץ והמצה. הוא סוקר את כל המקומות שבהם יש חמץ, מצה או שניהם בתורה: פסח, שתי הלחם, מנחה, תודה, קרבן המילואים, נזיר, מנחת חינוך ואיסור חמץ על המזבח. החמץ הוא הגעה לתכלית התהליך מייצג עושר ושובע ואילו המצה, לחם העני, היא עצירת תהליך זה. הגאולה של פסח הייתה תהליך מתמשך וקשה ולא כל כך מהר הגיעו אל העושר והרווחה שבסוף ולכן החמץ אסור. ממחרת השבת - ממחרת יום טוב ולא שבת בראשית, מתחילה ספירה של 50 יום עד להגעה לחמץ של הביכורים המסמל את סיום תהליך הגאולה ממצרים, הוא מבטא את הישיבה בארץ ישראל. יציאת מצרים מהווה נקודת מוצא למהלך כפול: מטרתו מצד אחד מתן תורה ומצד שני מתן הארץ ושני התהליכים מגיעים לתכליתם בחג השבועות.  
25 פרשת צו  תורה וממלכת כוהנים לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  מדוע לא הובאו דיני הקרבנות כולם בקובץ אחד? מה כוונת התורה בהצגת שתי רשימות נפרדות של דינים אלו: הרשימה שבפרשת ויקרא וזו שבפרשת צו? ומדוע שונה סדרן של שתי הרשימות? על מהותן השונה בתכלית של שתי הרשימות - "תורת ישראל" שבפרשת ויקרא ו"תורת הכוהנים" שבפרשת צו - בשיעור שלפנינו. 
26 פרשת צו  דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשנות חז"ל לדין פיגול שונה מפשוטו של מקרא; בשיעור זה נראה מהו מקור הסמכות של חז"ל לעשות כן, ונראה שמטרת הפרשנות הזו היא להדגיש את חשיבות הפן הרוחני של הקרבנות על פני הפן הפיזי שלהם. 
27 פרשת צו  תורה וממלכת כוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מדוע לא הובאו דיני הקרבנות כולם בקובץ אחד? מה כוונת התורה בהצגת שתי רשימות נפרדות של דינים אלו: הרשימה שבפרשת ויקרא וזו שבפרשת צו? ומדוע שונה סדרן של שתי הרשימות? על מהותן השונה בתכלית של שתי הרשימות - "תורת ישראל" שבפרשת ויקרא ו"תורת הכוהנים" שבפרשת צו - בשיעור שלפנינו. 
28 פרשת צו  איסורי הדם בספר ויקרא לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מדוע יש לחזור על איסור אכילת הדם שלוש פעמים בספר ויקרא ועוד פעמיים בספר דברים? למה יש הבדל בין האיזכורים השונים של המצווה בספר ויקרא, בכל הנוגע לקשר בין איסור אכילת הדם לאיסור אכילת חלב? בכל המקומות איסור הדם מוזכר בקשר להקרבת קרבנות, וגם הפסוקים מצביעים על הזיקה בין מעמדו של הדם כמכפר לבין איסור אכילתו, אולם, דיוק בפסוקים יראה שאיסור הדם נזכר דווקא בהקשר של קרבן שלמים. איך אפשר להבין זאת? מהו טעם האיסור של אכילת הדם? האם מותר לאכול דם חיה? מה הקשר בין איסור חֵלֶב לבין איסור דם? 
29 פרשת צו  "יודו לה' חסדו" לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
30 פרשת צו  תורות הקורבנות לגרסת Word הרב יהודה ראק  בפרשת צו מופיעה החטיבה השנייה של דיני הקרבנות בספר ויקרא. קושי מרכזי אחד בחטיבה זו הוא מציאת המאפיין המיוחד של פרשה זו מול פרשת ויקרא, במיוחד לאור העובדה שחלק מן הדינים מופיעים בשתי הפרשות, וחלק לא. קושי שני הוא הבלבול שיוצרת חתימת החטיבה בשאלת הזמן והמקום של אמירתה. המפתח לפתרון הקשיים הוא ההבנה כי יש כאן עריכה מיוחדת שהתורה עשתה, במסגרתה יש כאן חריגה מהרצף הכרונולוגי של ספר ויקרא.  
31 פרשת שמיני  היום השמיני וחטא נדב ואביהו לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מה היה חטאם של נדב ואביהו? מאמר זה מציע הסבר הקשור לתפקידם של הכוהנים ולמעמדם של ישראל ביחס להשראת השכינה. 
32 פרשת שמיני  דיני בעלי החיים: הטמא והטהור לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כאשר בוחנים את מבנה הפרק, נראה שהתורה מערבבת בין איסורי האכילה לבין ענייני הטומאה. האם יש קשר בין איסורי האכילה לבין הטומאות? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע הרמיזות הספרותיות שבפרק. 
33 פרשת שמיני  שבעת ימי המילואים והיום השמיני לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  לכאורה, סיפור שבעת ימי המילואים היה צריך להופיע בחומש שמות. ממיקומו בספר ויקרא, ניתן ללמוד פרטים חשובים על תפקיד המשכן. מה ההבדל בין שבעת ימי המילואים לבין יום השמיני? מהו הקשר בין היום השמיני לבין יום הכיפורים ושבועות? 
34 פרשת שמיני  בין החיה הנאכלת לבין החיה אשר לא תאכל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה משמעותו של סדר החיות האסורות באכילה? מה דינם של חיות שאיסורם לא הוזכר במפורש, אבל אין להם סימני טהרה? מה דינו של בשר אדם? מדוע לא נזכר דינו בתורה במפורש? 
35 פרשת שמיני  חטאם של בני אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע חטאו נדב ואביהו דווקא ביום השמיני לימי המילואים? נראה, חטאם נבע מטעות בהבנת מעמדם. לכהן הגדול יש אופי כפול: כהן גדול וכהן משוח. בני אהרון היו כהנים הדיוטות, אבל הם נמשחו. עובדה זו - היא שגרמה לטעותם של נדב ואביהו. 
36 פרשת שמיני  היום השמיני - ההפתעה שבגילוי לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  למרבה הפלא, בציווי על ימי המילואים שבספר שמות - היום השמיני אינו נזכר כלל. השיעור בוחן את היחס שבין שבעת ימי המילואים הראשונים לבין היום השמיני לאור מבנים אחרים של 'שבעה ושמונה' בספר ויקרא. נראה, שכוונת התורה לרמוז לכך שבספר שמות - לא היה הכרח שהיום השמיני אכן יתרחש, וממילא לא ניתן היה לצוות עליו. התגלות שכינה היא תמיד אירוע המתרחש באופן לא-צפוי, ואי אפשר לחזותו מראש. 
37 פרשת שמיני  "איש מחתתו" - מות נדב ואביהוא לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מדוע מתו נדב ואביהוא? בניגוד לעמימות שבסיפור המקראי, מדרש ויקרא רבה מציע שנים-עשר הסברים לשאלה זו, אך אריכות זו רק מחדדת את הקושי שבכתובים. בשיעור ננסה לעמוד על מהות החטא לאור מאורעות היום השמיני כולו ועל משמעותו להבנת עניינה של הכהונה בכלל. 
38 פרשת שמיני  גילוי כבוד ה' על המזבח ומות נדב ואביהוא לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהי משמעות מותם של נדב ואביהוא? נראה שאין פרופורציה בין החטא לבין העונש. האם אכן מדובר בעונש, או שמא בתאונה? אם היתה זו תאונה, מה גרם לה לקרות?  
39 פרשת שמיני  תחושות ותגובות אחרי מות לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
40 פרשת שמיני  איסורי הטומאה בתורה לגרסת Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נעסוק בסתירה לכאורה בין התורה שבכתב לבין התורה שבעל פה בשאלה האם יש איסור להטמא: בפרשתנו (ובעוד מקומות בתורה) משמע במפורש שיש איסור כזה, אך בהלכה אין כל איסור להטמא או חובה לטמא להטהר, אלא שאדם רשאי לגשת אל הקודש רק בעודו טהור. הפתרון לסתירה הוא ההבנה שבעקבות הקמת המשכן מחנה ישראל עצמו היה קדוש בקדושת מקדש ברמה מסויימת, אך לאחר הכניסה לארץ קדושה זו קיימת רק בתחומי המקדש 
41 פרשת שמיני  "וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי" – יכול בראש חודש?! המחלוקת על תאריכם של שבעת ימי המילואים והיום השמיני לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
42 פרשת שמיני  חטא נדב ואביהוא ופרשת איסורי האכילה לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר פרשת חטאם ומותם של נדב ואביהוא באה פרשת מאכלות אסורות. האם יש קשר בין הדברים? מהי הדרך למצוא את האיזון הנכון בעבודת ה' על פי פרשתנו? 
43 פרשת שמיני  דרוש דרש לגרסת Word הרב עזרא ביק   
44 פרשת תזריע  חיוב נשים בטבילה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  בחינה מדוקדקת של פרשיות הטהרה מגלה שהתורה אינה מצווה לעולם על נשים לטבול. מהו פשר עובדה מפתיעה זו? 
45 פרשת תזריע  טומאת יולדת ומילה לשמונה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיונים במיקומה של פרשת טומאת היולדת, בטעם המילה דווקא ביום השמיני ובקשר שבין שניהם. 
46 פרשת תזריע  משמעותו המקראית של המספר שמונה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  המאמר בוחן את משמעותו של המספר שמונה במקרא. בחינה זו נעשית על רקע ברית המילה, טהרתו של המצורע, היום השמיני למילואים ושמיני עצרת. למסקנה, המספר שבע מייצג את הטבע, והמספר שמונה - את מה שמעבר לטבע. 
47 פרשת תזריע  טהרת המצורע לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  התורה מצווה לשלח את כל הטמאים מהמחנה, אבל בפרשתינו נאמר ציווי זה רק לגבי המצורע, מדוע? מה המיוחד בטהרתו של המצורע? המאמר עוסק בשאלה זו על רקע ניתוח תהליך טהרתם של כל הטמאים. 
48 פרשת תזריע  הסגר המצורע לגרסת Word לגרסת html הרב יוסי סלוטניק  האם אדם המוסגר שבעת ימים כי אין סימני הצרעת ברורים הוא טמא למרות שספק אם יש לו צרעת או שהוא טמא כמצורע בדרגה חמורה פחות? 
49 פרשת תזריע  טומאת יולדת וקרבנה לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
50 פרשיות תזריע-מצורע  אדם המתאבל על עצמו לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  המאמר בוחן את תהליך הטומאה של המצורע ואת תהליך טהרתו. המצורע נוהג במנהגי אבלות כי הוא מתאבל על עצמו לאחר שהוא "קובר" עצמו בישיבה בדד מחוץ למחנה. תהליך טהרתו מזכיר את הטהרותו של טמא מת. אך היטהרותו וחזרתו אל המחנה מתאפשרת על ידי טקס מעבר ממוות לחיים והוולדות מחדש. 
51 פרשיות תזריע-מצורע  טעמי טומאת הצרעת ושאר טומאות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  מה מלמד אותנו המבנה של פרשת הצרעת? מהי הצרעת? מה המשמעות של טומאת הצרעת? המאמר דן בשאלות אלו על רקע הדיון בשאלת משמעות כל הטומאות שבתורה, ובפרט - טומאת הצרעת. 
52 פרשיות תזריע-מצורע  האדם, הבגד והבית לגרסת Word הרב אמנון בזק  באמצע הלכות נגעי האדם, בין דיני טומאת האדם בצרעת לבין דיני טהרתו ממנה, מופיעה לפתע פרשיית נגעי הבגדים. מדוע? מהו פשר הדבר? ניתן להציע לכך שני כיוונים: האחד עוסק בקשר שבין האדם לבין בגדיו, והשני מתמקד באופי הגורמים להופעת הצרעת.  
53 פרשיות תזריע-מצורע  על מעמד הטומאה והטהרה בתורה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהי גישתו של הרמב"ם למערכת דיני הטומאה והטהרה? ומה משמעותה ההגותית והקיומית? האם יש מתאם בין שיטת הרמב"ם בטעמי המצוות לתפיסתו ההלכתית בכל הנוגע לטומאה וטהרה? האם יש אלטרנטיבה לתפישת הרמב"ם?  
54 פרשיות תזריע-מצורע  תפקיד הצרעת לגרסת Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה נעסוק במשמעות הצרעת לאור הופעתה במקרא, ונראה כי מטרת הצרעת היא חיזוק מעמדו של נציג ה' - הנביא או הכהן. 
55 פרשיות תזריע-מצורע  דיני הטומאה והטהרה בספר ויקרא ­– סדר הפרשיות והמבנה הפנימי של כל אחת לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
56 פרשיות תזריע-מצורע  טהרת המצורע לגרסת Word הרב עזרא ביק   
57 פרשת מצורע  הטבילה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בתהליכי הטהרה של הטמאים השונים, ובעיקר בתפקידה של הטבילה - המופיעה גם במקומות שאין בהם טומאה. 
58 פרשת מצורע  על מוות ועל טומאה לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מדוע קטעה התורה את הרצף הסיפורי העובר ממות בני אהרן לדיני הכניסה אל הקודש, והפרידה ביניהם בדיני הטומאה והטהרה? מדוע נסמכו דיני המצורע למות נדב ואביהו? ייתכן שהתשובה לשאלה זו נעוצה באקסקלוסיביות ההלכתית ההדדית של מושגי הקדושה והטומאה ובזיקה שבין טומאה ובין מוות. 
59 פרשת מצורע  צרעת הבית לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
60 פרשת מצורע  בין מצורע לטמא מת לגרסת Word הרב אמנון בזק  קווי דמיון רבים נמתחים בין תהליך ההיטהרות של מצורע לבין טהרת טמא מת. דמיון זה – מה טיבו? ומה משמעותם של ההבדלים הבולטים שקיימים בכל זאת בין שני התהליכים? 
61 פרשת אחרי מות  דם ורצח בעלי חיים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהו יחסה של התורה לאכילת בשר? המאמר עוסק בשאלה זו תוך עיון באיסור שחוטי חוץ, באיסור אכילת דם וחלב, ובציווי על כיסוי הדם בחיה ובעוף. 
62 פרשת אחרי מות  עבודת יום הכיפורים וספר בראשית לגרסת Word לגרסת html ??  מה פשר השעיר שנשלח לעזאזל? מהו הקשר בין שעיר זה לבין פרשת שחוטי חוץ, המובאת בסמוך? 
63 פרשת אחרי מות  מה בין כרת לבין מיתה בידי שמים? לגרסת Word לגרסת html הרב יצחק גוטמן  מה ההבדל בין עונש הכרת לבין עונש המיתה בידי שמיים? המאמר דן בשיטות הראשונים השונות העוסקות בשאלה זו. 
64 פרשת אחרי מות  המאבק בין טוב לרע בעבודת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  בתחילת חומש ויקרא מפרטת התורה איזה קרבן צריך האדם להביא על כל חטא. לאור זאת - מדוע בכלל נצרכת עבודת יום הכיפורים? הרי האדם כבר הביא קרבן כדי לכפר על עוונו? התשובה לשאלה זו טמונה בעובדה שהחטא לא רק מחייב אלא גם מטמא, וטומאה זו מועברת רק ביום כיפור. 
65 פרשת אחרי מות  בזאת יבא אהרן אל הקודש לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  מה טיבה של כניסתו של אהרן אל הקודש ביום הכיפורים? עיון בפירוש הגר''א לפרשה זו. 
66 פרשת אחרי מות  טעמם של איסורי העריות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  כבר בחז"ל ובראשונים מצאנו מחלוקת בטעמו של איסור גילוי עריות: האם הוא נחשב לחוק או למשפט. המאמר דן בשיטות המגדירות את איסור גילוי העריות כמשפט, ומביא טעמים שונים לאיסור זה. 
67 פרשת אחרי מות  פרשת העריות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  המאמר עוסק בניתוח פרשת העריות: סדר האיסורים, מבנה הפרשה, הנשים הכלולות בה ואלו שאינן כלולות בה, וחלות האיסור על האישה. 
68 פרשת אחרי מות  בגדי הלבן בעבודת יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע לובש הכהן הגדול בגדי לבן ("בגדי בד") בעבודת יום הכיפורים? הרמב"ן הסביר שהדבר מסמל מעלה מיוחדת של הכהן הגדול ביום זה, אולם השוואה למקומות אחרים שבהם נדרש הכהן ללבוש בגדי בד(תרומת הדשן ומכנסי הכהן) מלמדת שבגדי הבד מסמלים דווקא ירידה ממעלתו הרגילה של הכהן. נראה, שיום הכיפורים (במקביל ליום השמיני למילואים) הוא יום של 'התחלה מחדש'. הכהן, ביחד עם המקדש כולו, חוזר למצבו שלפני לבישת הבגדים, כדי שיוכל לשוב וללבוש את בגדי הקודש בטהרה ובקדושה. 
69 פרשת אחרי מות  "אחרי מות שני בני אהרן" - מיתת בני אהרן ועבודת יום הכיפורים - המקשר והמפריד לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  בפתח פרשת עבודת יום הכיפורים קושרת התורה קשר של קיימא בין הציווי על עבודה זו ובין מיתת בני אהרן: "וידבר ה' אל משה אחרי מות שני בני אהרן". אנו נבחן קשר זה לאור חטאם של בני אהרן ולאור חטא העגל, על מנת להשיג הבנה מעמיקה יותר של משמעות יום הכיפורים ועבודתו - של משמעות העמידה לפני ה'. 
70 פרשת אחרי מות  לפני ה' תטהרו לגרסת Word הרב תמיר גרנות  המשנה אומרת שאין כפרה ללא תשובה. לכאורה, הדברים ברורים: איך ייתכן שהחטא יימחק, אם אדם לא עזבו עזיבה מוחלטת עד כדי כך שלא ישוב ויחטא? ישנם תנאים שחולקים על הבנה פשוטה זו. מהי שיטתם? מהם ההבדלים בין סדר עבודת יום הכיפורים במקדש כפי שהוא מתואר בתורה, וכפי שהוא מתואר במשנה? מה משמעותו וייעודו של סדר העבודה? מה היחס בין כפרה לבין כניסה ועמידה לפני הקב"ה? מה מטרת הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, ומהו ההבדל בינה לבין הקטרת הקטורת בשאר ימות השנה? מדוע מצווה הכהן הגדול ללבוש ביום הכיפורים בגדי בד בלבד? מה משמעות הטבילה של הכהן לפני ה', באוהל מועד? 
71 פרשת אחרי מות  העריות והארץ, הטומאה והקדושה לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
72 פרשת אחרי מות  כניסת הכוהן הגדול לקודש הקודשים לגרסת Word הרב אמנון בזק  אחרי מות בני אהרן הצטווה אהרן שלא להיכנס לקודש הקודשים "בכל עת". האם הציווי בא למעט כל כניסה, לבד מיום הכיפורים, או שמא מותר לכוהן הגדול להיכנס גם בזמן אחר, ובלבד שיעשה כסדר העבודה האמור בפרשה? מה ההבדל בין שתי הגישות בשאלת הקשר בין סדר העבודה הזה ובין חטאם של נדב ואביהוא? 
73 פרשיות אחרי מות-קדושים  ואשה אל אחותה לא תקח לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  המאמר דן בהסבר האיסור של שתי אחיות, כולל הסברים של כתות שפרשו מהיהדות. המאמר גם דן בסיבת האיסור, ובהסבר מעשהו של יעקב, שנשא שתי אחיות. 
74 פרשיות אחרי מות-קדושים  ההקשר הסיפורי של סדר העבודה לגרסת Word הרב יהודה ראק  פרשיית 'סדר העבודה' היא לכאורה פרשייה הלכתית קלאסית המנותקת מהקשר סיפורי. אולם, קיימים בפרשה מספר קשיים, שרק ביאור הפרשייה על רקע הקשרה הסיפורי - מותם של נדב ואביהוא - מיישבם. 
75 פרשיות אחרי מות-קדושים  "דָּם שָׁפָךְ" – "וְשָׁפַךְ אֶת דָּמוֹ" יחס התורה להריגת בעלי חיים לצורך אכילת בשרם לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
76 פרשיות אחרי מות-קדושים  חוקת הקודש לגרסת Word הרב עזרא ביק   
77 פרשת קדושים  קדושים תהיו - "רוב גופי תורה תלויים בה" לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  תחילת פרשת קדושים מעלה מספר תמיהות: מהו הבסיס לסדרם של פרקי הפרשה? מה ההיגיון העומד מאחורי סדר הציוויים? מדוע בא פרק י"ט בין פרקים י"ח וכ', למרות ששניהם עוסקים באותו נושא? בשאלות אלו עוסק המאמר, באמצעות הבנת המבנה של פרק י"ט. 
78 פרשת קדושים  ולפני עור לא תתן מכשל לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיון מדוקדק בהבנתם המטפורית של חז"ל ושל הראשונים את הפסוק "ולפני עיוור לא תתן מכשול", על רקע דיון עקרוני בהבנה מטפורית במקרא. 
79 פרשת קדושים  פרשת קדושים מול אחרי מות לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע חוזרת התורה בפרשת קדושים על הציוויים שנאמרו כבר בפרשת אחרי מות? ישנם כמה הבדלים קטנים, המסבירים חזרה זו. 
80 פרשת קדושים  ה"יום" ההלכתי לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  האם היממה מתחילה מהלילה או מהיום? בתורה נראה ששתי האפשרויות נכונות. המאמר עוסק בנקודה זו, ומסביר על פיה את ציוויי קרבן הפסח השונים. 
81 פרשת קדושים  פרשת העריות הכפולה לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  לשם מה כפלה התורה את פרשת איסורי העריות? השיעור דן בשייכותן של שתי פרשיות העריות לשתי מערכות שונות - מערכת פרשיות הטומאה והטהרה ומערכת פרשיות הקודש והחול - עומד על משמעותה של הבחנה זאת ומסביר לאורה הבדלי תוכן וניסוח שיש בין שתי הפרשיות. 
82 פרשת קדושים  "ערלה" ו"ראשית" לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
83 פרשת אמור  שתי בחינות בחג הסוכות לגרסת Word לגרסת html הרב אברהם שאמע  התורה חותמת את פרשת המועדות פעמיים. מדוע מופיעה חתימה כפולה זו? 
84 פרשת אמור  פרשת אמור לגרסת Word לגרסת html יעקב דון  בתוך פרשיות של חוקים ומשפטים, הוראות והנהגות, מופיעה פתאום פרשת המקלל, השונה באופייה מהפרשיות שלפניה ושלאחריה. המאמר עוסק בסמיכות הפרשיות שבין פרשת המקלל לפרשיות שלפניה. 
85 פרשת אמור  ממחרת השבת לגרסת Word לגרסת html הרב יואל בן-נון  כידוע, חז"ל דרשו את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס למחרת יו"ט הראשון של פסח. המאמר בוחן דרשה זו לאור כפילות פרשת המועדות ולאור לוח השנה הכפול של העם היהודי. 
86 פרשת אמור  זמן קדוש לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  בפרשתינו, מתוודעים אנו לחידוש חשוב: ישנם זמנים קדושים. המאמר עוסק בחידוש זה, ובהבהרת הבדל שבין השבת לבין שאר הימים הטובים. 
87 פרשת אמור  יום הכיפורים לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מהו "מקרא קודש"? מדוע פרשיית יום הכיפורים שבפרשת המועדות כתובה בצורה כפולה? מהו היחס בין יום הכיפורים במשכן לבין יום הכיפורים בגבולין? מהו הקשר בין יום הכיפורים לבין חג השבועות? 
88 פרשת אמור  ממחרת השבת לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  עיון ודיון בשיטת רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי בפירוש הפסוק "ממחרת השבת", שיוחס ע"י חז"ל, כידוע, למחרת יו"ט הראשון של פסח. 
89 פרשת אמור  החגים בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  בחלקו הראשון, סוקר המאמר את הופעת החגים בתורה. בחלקו השני, הוא עוסק בתיארוך הכפול - השמשי והירחי - של החגים, ובמשמעות שני התיארוכים הללו. 
90 פרשת אמור  פרשת המועדות לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  פרשת המועדות מעלה מספר שאלות: מה הקשר בין השבת לבין המועדות? מדוע מזכירה התורה באמצע פרשת המועדות את מצוות הפאה והלקט? מה פשר הסיכום הכפול בחג הסוכות? המאמר דן בשאלות אלו על רקע דיון במבנה הפרשה, ובאמצעות חלוקתה לשתי מחציות מקבילות. 
91 פרשת אמור  פרשת המקלל לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מדוע בחרה התורה לשזור את פרשת המקלל עם פרשה העוסקת בדיני נזיקין? את מי בדיוק קילל המקלל? מה הקשר בין פרשת המקלל לבין הפרשה שלפניה ושאחריה? המאמר עוסק בניתוח פרשת המקלל, תוך השוואתה לפרשת הכאת המצרי על ידי משה. 
92 פרשת אמור  מרחב וזמן לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך וקסמן  מה עניינה של פרשת המועדות באמצע פרשת אמור, לאחר דיני הכוהנים, הקדושה והמומים? מה עניינם של החגים, המופיעים בחומשים שמות, במדבר ודברים כקשורים למערכת היחסים ההיסטורית בין הקב"ה וישראל, לספר ויקרא? השיעור דן בביאורם של אבן-עזרא ורמב"ן, הרואה את עיקרה של פרשת המועדות בקרבנות החגים, ומציע גישה אחרת, לפיה הלוז של פרשת המועדות הוא התגלות ה' והמפגש עמו במימד הזמן - מפגש המשלים את ההיוועדות עם ה' במשכן, דהיינו בקדושת המקום. 
93 פרשת אמור  פרשת המקלל לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשת המקלל מעלה מספר תמיהות: מדוע התורה קוטעת רצף של מצוות ודינים על ידי פרשייה זו, וממשיכה לאחר מכן שוב פעם ברצף של מצוות ודינים? מדוע נכללים בפרשה זו, בלי שום קשר לכאורה, דיני נזקים וחבלות? התשובה לבעיות אלו נעוצה בהדגשה של התורה כי המקלל היה 'בן איש מצרי', ובקדושתם המיוחדת של ישראל. 
94 פרשת אמור  בכל מושבותיכם לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהי מטרת פרשיית המועדות המופיעה בפרשת אמור? למה יש מצוות שנזכרו כבר ומופיעות כאן שוב, ולעומת זאת יש מצוות שלא מצאו את מקומן במקום אחר אלא כאן? הביטוי "בכל מושבותיכם" מופיע פעמים רבות בפרשה זואך לא הרבה בשאר התורה. למה לא נזכר הביטוי "בכל מושבותיכם" ברוב מצוות התורה? ואם מיותר לומר שכל חוק ומצווה תקפים בכל מקום, למה יש צורך לומר "בכל מושבותיכם" במקומות ספורים דווקא, מה שיכול ללמד בטעות שבשאר המקומות אין דין כזה? ואם אכן יש כאן ביטוי שיש לו קשר מיוחד למועדות, למה הוא לא מופיע ביום הזכרון ובחג הסוכות?  
95 פרשת אמור  יחס התורה לשחיטת בעלי חיים לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
96 פרשת אמור  מהי קדושה? לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
97 פרשת אמור  פרשת המועדות לגרסת Word הרב יהודה ראק  בשיעור זה ננתח את פרק כ"ג של ספק ויקרא - 'פרשת המועדות' - מבחינה מבנית ותוכנית, ונראה כי יש שתי מגמות שונות, דהיינו שתי 'בחינות', בקביעת המועדות: האחת היא קידוש המועדים באמצעות הקרבת קרבנות לה', והשנייה היא יצירת קדושת הזמנים על ידי בני ישראל. 
98 פרשת אמור  "לְנֶפֶשׁ לֹא יִטַּמָּא" – האיסור וטעמו, כחלק מן הציוויים על הכהנים בפרשתנו (פרקים כ"א-כ"ב) לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
99 פרשת אמור  פרשת אמור לגרסת Word הרב מאיר שפיגלמן   
100 פרשת בהר  פרשת בהר ופרשת בחוקותי לגרסת Word לגרסת html ??  האם יש קשר בין פרשת בהר לבין פרשת בחוקותי? 
101 פרשת בהר  פרשת בהר לגרסת Word לגרסת html הרב זאב ויטמן  מתי נאמרה פרשת בהר? 
102 פרשת בהר  עבד עברי - אחד או שניים? לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  ההבדלים הרבים בין דיני עבד בפרשת משפטים לבין דיני עבד בפרשתנו מעלים את השאלה: האם מדובר על אותו סוג של עבד, או שאלו הם שני סוגים שונים? אם אכן שני סוגים של עבד לפנינו - מהו טעם ההבדלים שביניהם? 
103 פרשת בהר  מיקומה של פרשת בהר לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע ציוויים שנאמרו בהר סיני מופיעים רק בסוף ספר ויקרא? המאמר עוסק בשאלה זו, ומציע מבנה כיאסטי העוטף את ספר ויקרא ואת רובו של ספר שמות. 
104 פרשת בהר  היובל והשמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  מפשטי המקראות נראה שדיני השמיטה והיובל דומים, אך בעצם הטעמים העומדים ביסוד הדינים הללו - שונים. החלוקה בין היובל לבין השמיטה מסבירה גם את דיניהם השונים וגם את צורת הספירה הייחודית של כל אחד מהם. 
105 פרשת בהר  השבת והמשכן לגרסת Word הרב חנוך וקסמן  פרשת בהר מאירה באור חדש את מצוות שנת השמיטה, בקשרה אותה באמצעים ספרותיים מובהקים למצוַת השבת. מה משמעות הקשר הזה, ומדוע הוא מוצג לראשונה דווקא בספר ויקרא? השיעור ממשיך את רעיונות קדושת המקום וקדושת הזמן שנידונו בשיעור הקודם, עומד על על משמעותו של יסוד קדושת הזמן בחלקו האחרון של הספר ועל שילובם של שני סוגי הקדושה במצוות השמיטה ובתוכחה שבפרשת בחוקותי. 
106 פרשת בהר  הגלות, שממת הארץ ושביתתה לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
107 פרשת בהר  בין הפרטים והכללים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
108 פרשת בהר  זווית הראייה הייחודית של פרשת בהר לגרסת Word הרב אמנון בזק  מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בשיעור נעסוק בזווית הראייה הייחודית של פרשת בהר, הניכרת בדרך שהיא מבארת כמה וכמה מצוות, השונה מתפיסתן של מצוות אלו במקומות אחרים בתורה. 
109 פרשת בהר  פרשת בהר לגרסת Word הרב מאיר שפיגלמן   
110 פרשיות בהר-בחוקותי  בעלותם של אדם ואלוקיו לגרסת Word לגרסת html הרב ראובן טרגין  מה פשר מיקומן של פרשיות בהר ובחוקותי? מה מייחד את העניינים הנידונים בהן? המאמר טוען, שפרשיות אלו עוסקות בעניינים המדגישים את ההגבלה של בעלות ה' על בעלות האדם. 
111 פרשיות בהר-בחוקותי  ברית בחוקותי ומצוַת השמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  מדוע הפרשה פותחת בציון מקום אמירת הדברים ("בהר סיני")? מדוע הציוויים שבפרשתנו - ובעיקר מצוות השמיטה והיובל - נזכרו דווקא בסוף חומש ויקרא? 
112 פרשיות בהר-בחוקותי  'נספח אחרון' למעמד הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב יונתן גרוסמן  ניתן להביא ראיות רבות לכך שהברכות והקללות מתייחסות באופן ישיר למצוות השמיטה והיובל: סמיכות הפרשיות, המספר שבע החוזר בפרשיית הקללות, הקשר בין הגלות לבין ריצוי שנות השמיטה שישראל לא שמרו, הקבלות לשוניות שונות ומועד אמירת פרשות בהר ובחוקותי - במעמד הר סיני. מתי נצטוו ישראל במצוות אלו? נראה, שמצוות השמיטה והיובל ופרשת הברכות והקללות הם "ספר הברית", שקרא משה באוזני העם במהלך ברית האגנות שנכרתה בהר סיני. פרשת בחוקותי, אם כן, מכילה את הסנקציות המובנות בברית סיני, במקביל לתפקיד פרשת התוכחה שבכי-תבוא בברית ערבות מואב. 
113 פרשיות בהר-בחוקותי  סיום מרומם לספר ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם פרשיות בהו ובחוקותי הן פרשה אחת או שתי פרשיות? "מה עניין שמיטה להר סיני" - מדוע באמת נזכר הר סיני בפתיחת פרשת בהר? מדוע נבחרו דווקא פרשיות אלו לסיים את ספר ויקרא? מה הקשר בין הברכות והקללות לבין מצוות השמיטה והיובל? 
114 פרשיות בהר-בחוקותי  ארבע מצוות הספירה שבתורה לגרסת Word לגרסת html הרב אלחנן סמט  האם דיניהם של כל מצוות הספירה שווים? האם זבה צריכה לספור את ימיה כמו ספירת העומר? אם לא - מדוע לא? מהי המשמעות של ספירת העומר? מדוע אין בתורה תאריך לחג השבועות? 
115 פרשיות בהר-בחוקותי  ושכנתי בתוכם- חלק ב' לגרסת Word הרב תמיר גרנות  נראה כי הברית המוזכרת בסוף פרשת בחוקותי, איננה במקומה. על איזו ברית מדובר? נראה שכל הפרשה מדברת על השלב של הר סיני ולא של ההליכה במדבר. מהו הקשר בין פרק כ"ה העוסק בדיני שמיטה ויובל, ופרק כ"ו העוסק בהבטחת שכר ועונש לקיום הברית?  
116 פרשיות בהר-בחוקותי  שני הדיבורים בפרשות בהר ובחוקותי לגרסת Word הרב יהודה ראק  בפרשות בהר-בחוקותי מופיעים שני דיבורים של ה' ("וידבר ה' אל משה לאמר"), ובשיעור נעסוק בשאלת זמן ומקום אמירתם. נראה כי פרשייתנו נדחתה ממקומה הכרונולוגי בתורה, ולאחר מכן נסביר מדוע היא נדחתה ממקומה, ומדוע היא נאמרה כעת.  
117 פרשיות בהר-בחוקותי  הברכות והקללות – המבנה ומשמעותו לגרסת Word הרב אלחנן סמט   
118 פרשת בחוקותי  הארץ והברית לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 
119 פרשת בחוקותי  סיומו של ספר ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב מנחם ליבטאג  מדוע לא סיימה התורה את ספר ויקרא בפרשת התוכחה, ובמקום זאת הוסיפה את פרשת הערכים? איזו יחידה חותם הפסוק: "אלה החוקים והמשפטים והתורות"? 
120 פרשת בחוקותי  עשרת הדברות לגרסת Word לגרסת html הרב מאיר שפיגלמן  נראה ששלוש הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא - קדושים, בהר ובחוקותי - הן חזרה על עשרת הדברות. מדוע חזרה התורה על עשרת הדברות פעם נוספת? ומדוע ניסוח עשרת הדברות שונה מניסוחן בפרשת יתרו ובפרשת ואתחנן?, העיקרון המנחה את ההסבר הוא שפרשיות אלו ניתנו בין הלוחות הראשונים לבין הלוחות השניים. 
121 פרשת בחוקותי  הארץ והברית לגרסת Word לגרסת html הרב חנוך גמליאל  המאמר עוסק במשמעותה של ארץ ישראל, בעקבות הזכרת מעמדה בפרשת הקללות, ובעקבות הביטוי "ריצוי הארץ" המוזכר בפרשה. 
122 פרשת בחוקותי  ערכי האדם לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  פרשת ערכין, החותמת את ספר ויקרא, עוסקת בערכי אדם, בהמה טמאה, בית, שדה אחוזה ושדה מקנה. לרוב נקבע הערך ע"פ הנתונים הספציפיים של הדבר המוקדש, פרט לערך האדם שנקבע ע"פ גילו ומינו בלבד. השיעור עוסק בקצרה בבעיות העולות מקביעת ערכי האדם, ומנסה להבין את הקריטריונים לקביעת ערכים אלו. 
123 פרשת בחוקותי  מרובה מידה טובה על מידת פורענות לגרסת Word הרבנית שרון רימון   
124 פרשת בחוקותי  פרשת בחוקותי לגרסת Word הרב מאיר שפיגלמן   

פרשה דברים

# כותרתהמחברתקציר
125 פרשת ראה  קדושת עם ישראל בספר דברים לגרסת Word לגרסת html הרב אמנון בזק  מדוע קרבנות החובה אינם מוזכרים בספר דברים? נראה, שקיימת הבחנה יסודית בין משמעותו של מושג הכפרה בספר ויקרא לבין משמעותו של אותו מושג בספר דברים. בספר ויקרא - הקדושה היסודית היא קדושת המקדש, וכפרת העם נעשית באמצעות הכהנים דרך הכפרה על המקדש. בספר דברים - הקדושה היסודית היא קדושת עם ישראל, והוא מתכפר באמצעות תשובה ותפילה. הבדל זה בא לידי ביטוי בפרשיות שונות המופיעות בשני הספרים: הקרבנות, איסור אכילת דם, האיסור לקרוח קרחה, איסור אכילת נבלה וטרפה ופסולי החיתון השונים. 
126 פרשת ראה  תהליך הכפרה בספר ויקרא ובספר דברים לגרסת Word הרב אמנון בזק  לראשונה בתולדות עם ישראל, נאמר להם כי הקב"ה עתיד לבחור מקום מיוחד שבו ישכן את שמו, ואליו הם יביאו את מתנותיהם לה'. ברם, רשימת המתנות המובאת פעמים רבות בפרק מעוררת תהייה: מדוע מזכירה התורה את קרבנות הנדבה (עולות ושלמים, תרומות ומעשרות, נדרים ונדבות ובכורות), ומשמיטה את קרבנות החובה (החטאת והאשם)? ובכלל - מדוע מתעלם ספר דברים מקרבנות החובה? התשובה לשאלה זו עשויה ללמדנו גם את פשר ההבדל שבין ספר ויקרא וספר דברים במצוַת כיסוי הדם, ובמקור הקדושה בכלל. 
127 פרשת ראה  איש כל הישר בעיניו לגרסת Word הרב תמיר גרנות  האם היה מותר במדבר להקריב מחוץ למשכן? שהרי התורה אוסרת זאת במפורש בחומש ויקרא, ומאידך בדברים היא מצווה על זה שוב, ומשמע שהם היו מקריבים מחוץ למשכן. כיצד תירצו הראשונים שאלה זו? למה חוזרת התורה כל כך הרבה על הרעיון של עבודת ה' במקום אשר הוא בחר, וכל זאת בפרק י"ב בלבד? מהי המשמעות של חזרתיות זו?  
128 פרשת כי תצא  מהותם של איסורי הכלאיים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  במה שונה תיאור מצוות הכלאיים בפרשתנו מתיאורה בספר ויקרא? מהי מהות איסורי הכלאיים לפי המפרשים השונים כפי שעולים מספר ויקרא? מהם 'חוקות' ומהם 'משפטים'? מהי מהות איסור כלאי הבגדים? מהי מהות איסור כלאי הכרם? 
129 פרשת כי תבוא  בין ברית סיני לברית ערבות מואב לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהי המשמעות הנבדלת של שתי הבריתות: ברית סיני וברית ערבות מואב, ומדוע דרשה התורה שתי בריתות, ולא אחת? ברית סיני עומדת על האידיאה של השראת השכינה וברית ערבות מואב עומדת על הרעיון של בחירת ישראל ועליונותו על העמים. גם ב"להיות לך לאלוקים" קיים הבדל בין הבריתות. בברית סיני זה שכר על שמירת הברית ואילו בערבות מואב זהו מעשה הבא מצד העם. הבדל ישנו גם בתפיסת ארץ ישראל. תפקידה של הארץ לפי תפישת הברית בספר ויקרא היא להיות מכון לשכינה. בדברים הארץ היא השכר הטוב שהעם מקבל על שמירת הברית.  

שיחות בראשית

# כותרתהמחברתקציר
130 פרשת וישלח  לדמותו של יעקב לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  לאור המפגש הקרב עם עשו, עולה מדברי רש"י כי הזמן בו שהה יעקב אצל לבן עבר עליו בניסיון 'לשרוד'. האם במשך כל שנותיו של יעקב לאחר שברח מביתו הוא לא התקדם, אלא רק שמר על הקיים? מה פשר התיאור של יעקב בתחילת הדרך כ"איש תם יושב אהלים"? מהו השינוי שעבר על יעקב בשנותיו אצל לבן? מהי המשמעות של הקריאה של יעקב "ויקרא שמו אל אלוהי ישראל" על המזבח שהוא מקים קודם כניסתו לארץ?  

שיחות ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
131 פרשת ויקרא - זכור  ועל נסותם את ה' לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
132 פרשת בהר-בחוקותי  על הרוע וגורמיו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מה פירוש הביטוי "והלכתם עמי בקרי"? האם המקריות היא בקיום המצוות, או בהתייחסות להיסטוריה? האם אנו באמת צריכים לשפוט כל מעשה שמתרחש מסביבנו בעיניים אלוקיות של שכר ועונש? האם אנו מסוגלים לפרש את המציאות כולה על סמך ההסתכלות הצרה שלנו? כיצד אנו יכולים מצד אחד לא להתייחס אל המציאות כמקרה, ומצד שני להיזהר מגאווה יתרה ומטעויות הרות אסון?  
133 פרשת ויקרא  הכנה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  קריאת ה' למשה מלמדת על חשיבות ההכנה לפני קיום המצוות. 
134 פרשת ויקרא  חכמות בחוץ תרונה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע מדגישים חז"ל שהקול ששמע משה לא יצא החוצה? רק אז, היה צורך מיוחד לכך שקול ה' לא יישמע בחוץ, אך באופן כללי, תורת ה' צריכיה להדיע לכל רבדי הצבור והחיים, ולא להישאר בין כתלי בית המדש. בית המדרש צריך להיות מסוגל לשמוע את קול התינוק הבוכה בחוץ, אך עליו גם להצליח להוציא את דברי ה' החוצה. 
135 פרשת ויקרא  הכנה מול ספונטניות לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
136 פרשת ויקרא  הקרבנות לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  הבאת קורבנות מבטאת 2 תפיסות עולם בקשר אדם עם הקב"ה. קשר האיש והרעיה ובו הקורבן הוא מתנה שעיקרה היא הרצון להתקרב, וקשר האב והבן ובו הבן מנסה לכפר על עוונותיו. על סוג הקשר השני מדברת ההפטרה של פרשה זו. 
137 פרשת ויקרא  כנגד ארבעה בנים דברה התורה לגרסת Word הרב יעקב מדן  הבנים מציגים את שאלותיהם כתגובה לארועים שונים אותם הם חוזים, ומבקשים מענה באופן שונה אחד מהשני, ועל כן מקבלים תשובות שונות. הבנים יכולים להיות בנים שונים, אך יכולים גם להיות כולם בבן אחד. ביכולת האב לנסות ולכוון איזה בן ישב איתו בליל הסדר. 
138 פרשת ויקרא  חשיבות ההכנה בעבודת הבורא לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  להכנה לפני קיום מצוות יש חשיבות גדולה. ההכנות לחג הפסח הן שהופכות אותו למיוחד ומרגש. החסידים היו מתכוננים לתפילה שעה אחת קודם על מנת להגיע לתפילה מוכנים.  
139 פרשת ויקרא  הכנה לקיום המצוות לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  יש חשיבות גדולה לעצם ההתכוננות למצוות. עצם ההכנה היא חלק מהמצווה עצמה ועל כן ישנן מצוות שקיומן מתחיל באמרית "הנני מוכן". מצד שני היהדות גם מעודדת מצב של ספונטניות הנובעת משמחה אמיתית. 
140 פרשת ויקרא  כנגד ארבעה בנים דברה תורה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  שאלתו של הרשע באה לטעון כי המציאות של עמ"י השתנתה ולכן ההלכה אינה רלוונטית. הדרך לדון עם רשעים אינה כפי שיש לדון עם תם שאינו בא לערער אלא ללמוד. 
141 פרשת צו  כוהן ונביא לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  החלוקה בין משה הנביא לבין אהרן הכהן היא ברורה; אך בכל זאת - משה היה הכהן הראשון, והתפקידים התפצלו רק לאחר ימי המילואים. מה משמעות התפקידים של הנביא והכהן בעבודת ה'? 
142 פרשת צו  כהן ונביא לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
143 פרשת צו  הפסח לגרסת Word הרב יעקב מדן  חלקו הראשון דן במשמעות המילה "פסח" כעשיית 2 פעולות יחדיו ומכך בשאלה מי היכה במצרים- ה' או המשחית. חלקו השני דן בנושא הבית- הבית הפיזי והבית המשפחתי אשר מבדילים את בן החורין מהעבד. 
144 פרשת צו  כנגד ארבעה בנים דיברה התורה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  שאלת הרשע לעומת שאלת התם נובעת ממקום של רצון להתרחק ממנהגים ישנים. הוא אינו שואל על מנת ללמוד אלא על מנת למרוד. אנו לומדים כי קודם כל יש לענות לכל בן בצורה המתאימה לו ושנית אנו למדים על בעיותיו של הדור- יש לדעת כיצד לבוא ולתעמת עם אלו הרוצים לוותר על היהדות בטענה כי היא אינה מתאימה. יש להעביר את הוויכוח אל המגרש שלנו, לערכים ולעקרונות שלנו 
145 פרשת צו  "ועל נסותם את ה' לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  עמ"י, מרוב טוב במדבר שכח שמי שמכלכל אותו הוא הקב"ה ועל כן נשלחו עמלק להזכיר להם. עלינו ללמוד כי כאשר יש לעמ"י אסון או קושי עליו לא להתייאש מן התפילה, ולא לומר כי הקב"ה לא יאפשר מצב כזה לעמ"י. 
146 פרשת צו  כהן ונביא לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  משה מבצע בשלב ראשון את תפקיד הכהן במשך ימי המילואים, ולאחר מכן התפקיד מתפצל בינו לבין אהרן. תפקיד הכהונה יש בו שגרה, עבודת ה' ביום יום לעומת תפקיד הנביא שאינה על בסיס יומיומי ומביעה התחדשות.  
147 פרשת שמיני  בשגרה ובחידוש לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על השילוב שבין הקיום השגרתי של המצוות לבין מציאת החידוש והרעננות בהם. 
148 פרשת שמיני  בשגרה ובחידוש לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  יום הקמת המשכן, כולל בתוכו הן את הפן של החדשנות בעבודת ה', והן את הפן של השגרה בעבודה זו. ביום זה, ירדה שהכינה לראשונה על המשכן. מצד שני, זהו היום בו החלה העבודה השגרתית היומיומית של המשכן. עד אותו היום משה שימש במשכן, ומשה הוא הנביא - הוא המייצג את האירוע החד פעמי של התגלות הקב"ה. לאחר מכן נכנסו הכהנים לעבודה, והם מייצגים את השגרתיות בעבודה זו. 
149 פרשת שמיני  בשגרה ובחידוש לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
150 פרשת שמיני  בשגרה ובחידוש לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין   
151 פרשת שמיני  בשגרה ובחידוש לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
152 פרשת שמיני  בין אש לשלג לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  בפרשה, והן בהפטרה מתוארת סיטואציה בה בעקבות ניסיון לעשות "הטוב בעיני ה'" ישנה מוות- נדב ואביהוא ועוזה. התיקון למעשיהם הוא הוספת היראה לשמחה ובכך נעשית עבודת ה' בדרך הנכונה ביותר. 
153 פרשת שמיני  שבעת ימי הכנה לגרסת Word הרב ברוך גיגי  לפני טיהור בפרה אדומה הכהן מצווה לפרוש לשבעה ימים והן ללמוד את הפרשה. מכך אנו למדים כי לפני מאורע חושב עלינו לדעת לקחת זמן להתבדלות על מנת להתכונן, וכן ללמוד היטב את הפרטים וההלכות. הרב מביא כדוגמא את ההכנה לחתונה שיש ללמוד רבות לקראתה וכן בשבוע לפני החתונה החתן והכלה אינם מתראים. 
154 פרשת שמיני  בשגרה ובחידוש לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  ביום השמיני מתחילה עבודת המקדש הקבועה והשגרתית. ישנו חשש שמא העבודה הקבועה תהפוך להיות חסרת יחוד וטכנית. על כן חשוב להכניס את הפן של הנבואה אותה מייצג משה שהיא חדשנית ומיוחדת לצד הצמדות לפן ההלכתי. 
155 פרשת שמיני  בין אש לשלג לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  ישנו קשר ברור בין הפרשה לבין ההפטרה, בכך שגם עוזה וגם נדב ואביהוא מוצאים את מותם תוך רצון לעשות טוב, אך ללא מספיק יראה. עם זאת, קיימים הבדלים באופן הקרבה- שנדב ואביהוא פעלו מתוך תשוקה והתפרצות ואילו עוזה מתוך ריחוק וחוסר רוחניות. 
156 פרשת תזריע  מקורות ורעיונות בעניין לשון הרע לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  חשוב ללמוד את פרטי ההלכות, אך חשוב עוד יותר להבין את האמירה הערכית שבמצוות. 
157 פרשת תזריע  אחור וקדם צרתני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  גם כאשר נמצאים בשלב מתקדם של ההתפתחות - צריך לזכור את ההתחלה. 
158 פרשת תזריע  בריאת האדם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  היחס בין בריאת האדם לבין בריאת החיות מלמדת אותנו על מהותו ומטרתו של האדם. 
159 פרשת תזריע  קדושה וטומאה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הקישור בין הקדושה לטומאה בספר ויקרא מלמד שלעם ישראל יש מעמד מיוחד כיוון שהוא יכול ליצור קדושה בעולם, אבל בשל אותו מעמד מיוחד - הוא יכול ליצור גם טומאה. 
160 פרשת תזריע  טומאת היולדת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  טומאת היולדת באה להזכיר את גנותו של האדם, שנזקק לבריאתו של יצר המין כדי שידאג להמשך קיום העולם. 
161 פרשת תזריע  טומאת היולדת ולומדי בית המדרש לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
162 פרשיות תזריע-מצורע  על קדושה ועל טהרה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע אדם טמא אינו יכול להכנס אל הקודש? בניגוד לתפיסות אחרות בעולם, היהדות מאמינה שהקדושה נוצרת דווקא ע"י מעשי האדם. התורה מלמדת אותנו שבכדי לצאת מעולם הטומאה יש לצאת מעולמו של האדם, ולחזור למצב הראשוני שהמקווה מבטא. האם החובה לטהרה בזמן הרגל נובעת מהצורך בטהרה באכילת קדשים, או בגלל עצם הכניסה למקדש? לעמ"י ניתנה אפשרות להגיע לרמות גבוהות של קדושה אך זה מחייב מצד שני זהירות בטומאה. הזכות להשתייך לעולם הטהרה והטומאה, גוררת אחריה גם מחויבות לשמירה על עולם הקודש. 
163 פרשיות תזריע-מצורע  בריאת האדם לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
164 פרשיות תזריע-מצורע  טומאה וטהרה לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  טומאתם של הזב וטמא המת ברורה, אך מדוע טמאה היולדת ובעל קרי, שהרי מדובר במצב טבעי ומבורך? על פי הרמב"ם בשניהם קיים מצב של חסר ועל כן ישנה הטומאה 
165 פרשיות תזריע-מצורע  האדם-נזר הבריאה או יצור משוכלל? לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  נחלקו רבותינו האם האדם נברא קודם לשאר הבריאות, כמתאים לפרק ב' בבראשית או לאחריהן, כמתאים לפרק א' בבראשית. לכל הבנה יש משמעות על תכלית האדם ותפקידו בעולם. 
166 פרשת מצורע  לימוד פרשות נגעים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האדם אמנם צריך ללמוד תורה בנושאים המתאימים לו, אולם אל לו לומר ששאר התחומים שבתורה הם משעממים או 'יבשים'. 
167 פרשת מצורע  דיבה ודיבור לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  המצב האידאלי הוא שאדם לא יצטרך לשמור על עצמו מלדבר לשון הרע, אלא שעולמו הרוחני יהיה כזה, ששיחתו תעסוק בענייני תורה וחכמה באופן טבעי. 
168 פרשת אחרי מות  אחרי מות שני בני אהרן לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  הלקח המרכזי של פרשתינו הוא שאדם צריך להקפיד על הפרטים הקטנים גם כאשר הוא עוסק בדברים נשגבים ונעלים. 
169 פרשת אחרי מות  השנאה והענישה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
170 פרשת אחרי מות  במקום אשר יבחר ה'... שם תעלה עולותיך לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בשני מקומות מצווה עלינו התורה לא להקריב קורבן מחוץ לאוהל מועד. מהו ההבדל בין שני הציוויים? האם מדובר באותו האיסור? האם לשני הציוויים אותו הטעם? האם ניתן להסביר את ההבדל בין שני הציווייים לאור מצבו של עמ"י בזמן בו ניתן הציווי? מה עלינו ללמוד על עבודת ה' שלנו מציוויים אלו? 
171 פרשיות אחרי מות-קדושים  וחי בהם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על היחס לקיום המצוות, ועל ההיבדלות מדרכי הגויים. 
172 פרשיות אחרי מות-קדושים  הליכה בחוקות הגויים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה אוסרת לחקות את מעשי הגויים, בין המעשים המתועבים שלהם ובין מעשים אחרים המאפיינים את תרבותם. בעיה זו הולכת ומחריפה ככל שעם ישראל הופך להיות עם חופשי בארצו. 
173 פרשיות אחרי מות-קדושים  אשר יעשה אותם האדם וחי בהם לגרסת Word הרב ברוך גיגי  ישנה חזרה על איסורי העריות בפרקים י"ח וכ'. ההבדל בניהם נובע מכך שפרק י"ח הוא הציווי לקיים מצוות על מנת לחיות ואילו בפרק כ' נכנס מימד הקדושה. ובמימד הקדושה המטרה אינה החיים אלא קדושתם. 
174 פרשיות אחרי מות-קדושים  תרבויות ה-"שערים" וה-"שעירים" כנגד עבודת ה' לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  התורה אוסרת פעמיים על הקרבת קורבן מחוץ למשכן- אך כל פעם בעלת משמעות אחרת. הראשונה, בפרשתינו נועדה ללמד את עמ"י לנהוג אחרת מהמצרים אשר היו מקריבים קורבן ברגע של רוחניות, אך בכל מקום. הפעם השניה, בספר דברים היא הפוכה- מטרתה להזהיר את עמ"י מירידה רוחנית בכניסה לארץ ומהגעה למצב שבו הם מתרחקים מהמשכן בשל התעסקות בחיי היומיום. 
175 פרשיות אחרי מות-קדושים  הכוהנים והעם הרב ברוך גיגי  לאחר מות בני אהרן ה' מצווה על אהרן להכנס לקודש קודשים אך ורק כנציג עמ"י ביום כיפור. כניסה זו ניתנת רק כאשר הכהן מתחבר באופן מלא אל עמ"י ומכפר על חטאיהם. 
176 פרשת קדושים  שכל ומוסר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  נקודה זהה למצוות רבות - בין אדם לחבירו ובין אדם למקום - וביניהם איסורי עבודה זרה והנקימה והנטירה, היא הפנייה לשכלו של האדם. 
177 פרשת קדושים  הסכנה הטמונה בשנאה ובענישה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  שתי מצוות מחנכות אותנו לנסות להבין את החברות השונות מאיתנו, ובראשן - את החברה החילונית: איסור השנאה וחובת ההתראה לפני הענישה. 
178 פרשת קדושים  לא תשנא את אחיך בלבבך לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על היחס לקירוב החברה החילונית לדרך התורה. 
179 פרשת קדושים  שרוב גופי תורה תלויים בה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הגיוון הגדול במצוות שבפרשתינו מעיד שיש לקבל וללמוד את התורה כמכלול אחד. 
180 פרשת קדושים  ושמרתם את כל חוקותי ואת כל משפטי לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  את התורה יש לקיים כיחידה אחת כוללת. אין האדם יכול "לבחור" לו מצוות מתוך המכלול. 
181 פרשת קדושים  קדושים תהיו כי קדוש אני לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על משמעותה של חובת ההידמות לקב"ה, ועל ביטויה במצוַת נטיעת עצי המאכל. 
182 פרשת קדושים  שכל ומוסר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  נקודה זהה למצוות רבות - בין אדם לחבירו ובין אדם למקום - וביניהם איסורי עבודה זרה והנקימה והנטירה, היא הפנייה לשכלו של האדם. 
183 פרשת קדושים  מצוַת ההידבקות בקב"ה וההליכה בדרכיו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי משמעות ההליכה בדרכי ה'? כיצד מצווה זו באה לידי ביטוי? להליכה בדרכי ה' ביטויים רבים, וביניהם אף נטיעת עצים ויישובו של העולם. 
184 פרשת קדושים  שכל ומוסר לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  קשר בין איסור עבודה זרה לבין איסור לא תקם ולא תטר. הקשר הוא גם בפניה אל השכל וגם בדרישה לשמוע לצו ה' למרות ההגיון והשכל. עלינו להיות שלמים עם הקב"ה בשני המישורים, החכמה והמוסר -הציווי מה'. 
185 פרשת קדושים  "קדושים תהיו" לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מצוות הקדושה שבתורה אינן מצוות של חוויה והתעלות, אלא מצוות שבין אדם לחבירו. קודם שהאדם מתקדש ומתעלה, עליו להתייחס יפה לסובבים אותו. יש לחפש את המסרים הטמונים בתורה, ואין צורך לשוטט אחר התעלויות רוחניות במקומות רחוקים. 
186 פרשת קדושים  קדושים תהיו לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  הפרשה מלאה במצוות יומיומיות על מנת ללמד אותנו כי להיות קדוש פירושו קודם כל עשיית טוב והתרחקות מהחטא, ולא על ידי חיפוש של חוויות רוחניות. 
187 פרשת אמור  האנושיות שבמצוות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  הציווי על הכוהנים להיטמא לקרוביהם מלמד כיצד צריך האדם להתייחס למאורעות השונים שקורים לו. במקביל לקיום המצוות, נדרש האדם גם להתנהג באנושיות. 
188 פרשת אמור  האנושיות שבמצוות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  הציווי על הכוהנים להיטמא לקרוביהם מלמד כיצד צריך האדם להתייחס למאורעות השונים שקורים לו. במקביל לקיום המצוות, נדרש האדם גם להתנהג באנושיות. 
189 פרשת אמור  אמור ואמרת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  קודם שהאדם מוכן לשמוע, עליו לפתוח את לבו. 
190 פרשת אמור  האנושיות שבמצוות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  הציווי על הכוהנים להיטמא לקרוביהם מלמד כיצד צריך האדם להתייחס למאורעות השונים שקורים לו. במקביל לקיום המצוות, נדרש האדם גם להתנהג באנושיות. 
191 פרשת אמור  ובקצרכם את קציר ארצכם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  החזרה על מצוות לקט, שכחה ופאה מלמדת אותנו לקבוע את סדרי העדיפויות רק על פי ההלכה, כדי שלא להגיע לכל מיני קלקולים. 
192 פרשת אמור  התורה כמכלול לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  ראיית התורה כמכלול, הכוללת הן את המצוות שבין האדם למקום, והן את המצוות שבין האדם לחברו. 
193 פרשת אמור  תמיד בכהונתו לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע נכתבו דיני טומאת הכוהנים בפרשתינו, ולא ביחס עם שאר דיני הכוהנים? מסתבר, שהתורה רצתה לקשור את מעמד הכוהנים לבני ישראל, ובמקביל - גם לדורות, בני התורה צריכים להתקשר לכל עם ישראל. 
194 פרשת אמור  האמירה והשמיעה לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
195 פרשת אמור  הכהונה הכפולה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
196 פרשת אמור  המגדף לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  פרשת המגדף אינה נראת במקומה, ומתקשרת לפרשת נדב ואביהוא. מיקומה מדגיש את השימוש הנכון בקדושה בכל רמותיה- קדושת ה', קדושת האדם וקדושת המקום 
197 פרשת אמור  ספירת העומר- הכנה והתעלות לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע לא ירד הגשם כתקנו גם לאחר מסירת צאצאי שאול לגבעונים? כיצד תיקן דוד את הדבר? 
198 פרשת אמור  תמיד בכהונתו לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מדוע עוסקת פרשה זו בדיני טהרה של הכהנים? פרשה זו עוסקת בטומאת מת של הכהנים בזמן שאינם משרתים במשכן שכן הטמאות למת סביר להניח שיתרחש מחוץ לכותלי המשכן. כאן, הכהנים הם חלק בתוך עמ"י. 
199 פרשת אמור  תמיד בכהונתו הרב אהרן ליכטנשטיין  בפרשה זו יש חזרה לדיני כהונה. מדוע הם נכתבים כאן? על מנת להדגיש את מלאכתם של הכהנים גם מחוץ לבית המקדש. הציווים מחברים בין הכהנים לבין עמ"י הנמצא מחוץ לבית המקדש. 
200 פרשת בהר  הלכה ורוחניות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  על השילוב העדין בין התורה ליראה, בין ההלכה לתורת הסוד. 
201 פרשת בהר  כלל ופרט לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  אי אפשר להפריד בין הכללים שבתורה לבין פרטיה. 
202 פרשת בהר  מה עניין שמיטה אצל הר סיני לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  מצוַת השמיטה היא מודל, המלמד על ההקפדה על עשיית הפרטים ועל הבנת הרעיונות הכלליים. 
203 פרשת בהר  כי עבדי הם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מחד - אין אנו עבדים לאף אדם. מאידך - אל לנו לשכוח שאנו עבדיו של הקב"ה. 
204 פרשת בהר  כי עבדי הם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  משמעות הביטוי "עבדי הם" בהיבט הממעט, קרי - ולא לעם אחר, ובהיבט המרבה, כלומר - מול החופש של תרבות המערב. 
205 פרשת בהר  מצוַת הצדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  חשיבותה של מצוַת הצדקה אינה רק בעזרה לעניים, אלא גם במניעה מהאדם (או מהציבור) להיכנס למעגל העוני. 
206 פרשת בהר  מצות הצדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה עדיף - נתינת כסף לעני או מניעת עניותו? 
207 פרשת בהר  אונאת דברים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  התורה מכירה בנטיות הטבעיות של האדם, ולכן אינה דורשת ממנו להתייחס בשוויון נפש למי שמעליב אותו, אלא רק להגיב לכך באופן ראוי. 
208 פרשת בהר  בין הפרטים והכללים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  מדוע חשוב להדגיש כי פרטיה של שמיטה נלמדו בסיני? על מנת להראות את חשיבות הפרטים הקטנים בקיום מצוות. רבים רוצים לקיים את רוח המצוות ללא פרטיה, ואילו אחרים מדקדקים בפרטיה אך אינם מבינים את רוח המצווה. לא ניתן לנתק בין שני החלקים. 
209 פרשת בהר  השמיטה – זכויות הפרט או חובותיו? הרב יעקב מדן  שנת השמיטה היא שנה שבה הפרט נוטש את שדותיו ומקדיש עצמו לטובת הכלל. הצדק החברתי הקיים בתורה אינו זכות שמגיעה לכל אדם, אלא חובתו של כל אדם לחברה, ועל כן הן נאמרות בהר סיני כחלק מבניית העם איש אחד בלב אחד 
210 פרשיות בהר-בחוקותי  אם בחקתי תלכו - שתהיו עמלים בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לעבודת ה' אופי כפול: לעיתים אנו פועלים מתוך הסתכלות על כלל ישראל, ולעיתים - לומדים תורה בעיקר מתוך הסתכלות פנימה אל עצמנו. 
211 פרשיות בהר-בחוקותי  הלכה ורוחניות לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
212 פרשיות בהר-בחוקותי  הטרגדיה והתיקון לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  מצוות השמיטה נועדה למנוע את הפכית האדם לרכושני, דבר אשר יוביל לנפילה כלכלית, ומתוך כך לאי קיום מצוות. 
213 פרשיות בהר-בחוקותי  יום ירושלים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  במלחמת ששת הימים ארעו ניסים רבים שהובילו לכיבוש מהיר של ירושלים. הנס הגדול מכולם הוא התקרבות עם ישראל ליהדות, דרך ירושלים 
214 פרשת בחוקותי  תיקון האדם והטבע לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  כבר עידן ועידנים נלחם האדם עם הטבע ומנסה להכניעו. ליהדות יש פתרון: תיקון האדם, שיוביל בתורו גם לתיקון הטבע. 
215 פרשת בחוקותי  תיקון האדם והטבע לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  כבר עידן ועידנים נלחם האדם עם הטבע ומנסה להכניעו. ליהדות יש פתרון: תיקון האדם, שיוביל בתורו גם לתיקון הטבע. 
216 פרשת בחוקותי  לסיכום ספר ויקרא לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בספר ויקרא מופיעות מצוות ללא קשר לממד הזמן. דווקא פירוט כזה של מצוות מבטא את מהותו של הספר: התקשרות בני ישראל עם הקב"ה. 
217 פרשת בחוקותי  השלום לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על חשיבותו של ערך השלום. 
218 פרשת בחוקותי  והתהלכתי בתוככם והייתי לכם לא-לוהים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  בתקומתו של עם, מתעורר החשש שמא הוא ישכח את הקב"ה. דווקא בתקופה זו עלינו להיזהר מכך. 
219 פרשת בחוקותי  ונתתי שלום בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה המיוחד בברכת השלום? מה אנו צריכים להרגיש היום כלפי ערך השלום? 
220 פרשת בחוקותי  "ואם תלכו עמי קרי" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כיצד למצוא סיבות רוחניות לצרות הפוקדות אותנו, מבלי להיתפס בגאווה, כאילו אנו מתיימרים להבין את כל מה שעומד מאחורי ההיסטוריה? 
221 פרשת בחוקותי  תיקון האדם והטבע לגרסת Word הרב יהודה עמיטל   
222 פרשת בחוקותי  תיקון האדם והטבע לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  עונשו של האדם הראשון היה שהטבע יהיה לו איום- החיות הטורפים, איתני הטבע, עבודה קשה בגידול השדה. התיקון יהיה כאשר האדם ילך בדרכי ה' ואז ישלים הטבע עימו. 
223 פרשת בחוקותי  "יפה נוף משוש כל הארץ" לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  הפוסקים נחלקו בדבר קדושתה של ירושלים אל מול קדושת ארץ ישראל. האם תלויות הן אחת בשניה? האם אחת עדיפה על השניה? קדושתה של ירושלים מחוברת לקדושתה של ארץ ישראל, אך מתקיימת בפני עצמה. כך גם בתחום המדיני והממלכתי.  

דף יומיומי סנהדרין

# כותרתהמחברתקציר
224 סנהדרין מז  יקרא דחיי ויקרא דשכביגרסת html הרב שמואל שמעוני  מה המשמעות של "יקרא דחיי" ו"יקרא דשכבי" בהספד? האם להלכה יש משמעות כלשהי ל"יקרא דחיי"? היש חילוק בין הספד לאבלות? 

חסידות לפרשת שבוע

# כותרתהמחברתקציר
225 פרשת ויקרא  הגאווה בעבודת ה' לגרסת Word הרב נחמיה רענן   

המצווה השבועית

# כותרתהמחברתקציר
226 פרשת ויקרא  אשם תלוי לגרסת Word הרב בנימין תבורי   

בעלי המוסר על פרשת השבוע

# כותרתהמחברתקציר
227 פרשת ויקרא  "לב נבון יבקש דעת" לגרסת Word הרב נחמיה רענן   

מבוא לחסידות

# כותרתהמחברתקציר
228 פרשת מקץ  ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח לגרסת Word הרב איתמר אלדר  לאור העובדה שחלומות מהווים נקודות מפנה בחייו של יוסף, עוסק השיעור בחלומות ופתרונותיהם דרך משקפיהם של גדולי החסידות. במהלך השיעור תיבחנה תשובותיהם של האדמורי"ם לשאלת היחס הכפול העולה בחז"ל ביחס לחלום. 
229 פרשת ויקרא  אדם כי יקריב מכם לגרסת Word הרב איתמר אלדר  מדוע משתמש הכתוב בלשון 'אדם' ולא בלשון 'איש', כפי שהוא נוהג בדרך כלל? המילה "מכם" מעלה כמה בעיות, הן בשימוש בה בכלל, והן במיקום שלה בפסוק. איך אפשר להסביר את זה? מהו תהליך ההתקרבות לקב"ה בהקרבת הקרבן? האם הקרבת הקרבן כוללת תהליך של וויתור? עד כמה הוויתור הזה צריך להיות טוטאלי? על מה בדיוק צריך לוותר האדם בעבודתו ובחייו? 

עיונים ביחזקאל

# כותרתהמחברתקציר
230 שיעור 6  על מה חרבה הארץ? ד"ר טובה גנזל  הפסוקים בפרק ו' מתייחסים לחטאי ישראל בשמות שונים. מתוך עיון טרמינולוגי (מתוך השוואה לפסוקים בספר ויקרא ובספר דברים) בשמות הללו, ננסה להבין את כוונתו המדויקת של הנביא. 

ההפטרות

# כותרתהמחברתקציר
231 פרשת ויחי  "ויקרבו ימי דוד למות" - שתי צוואות לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  יעקב אבינו ודוד המלך מוסרים שניהם צוואה לפני מותם. מטרת שתי הצוואות היא דומה: לקבוע ולייצב את ההנהגה ביד הראוי לה.  
232 פרשת ויקרא  "עם זו יצרתי לי" - מבוא לתורת כוהנים לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  בעיקרה, תוכחת ישעיהו ממוקדת בקרבנות שישראל מקריבים, ולא באלו שישראל לא הקריבו. עוד מוכיחה ההפטרה נגד עבודה זרה, ומזכירה כי עם ישראל נוצר להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש. 

עיון בהפטרות

# כותרתהמחברתקציר
233 הפטרת ויקרא  יצרתיך עבד לי לגרסת Word הרב משה ליכטנשטיין  בהפטרה מישעיהו הקשר בין האדם לאלוקים הוא קשר של עבד ואדון. תפיסת הקרבנות בהפטרה היא מצד מידת הדין שאומרת שהקרבן נצרך בגלל רוממותו של הקב"ה כדי שהאדם שהוא עבד יכול לעמוד לפני ה'. הגאולה בהפטרה נובעת מזיקת ה' לעמו ולעבדיו אך הגאולה תהיה מלווה בתשובה ומחיקת החטא מצד הקב"ה כאדון שדואג לעבדיו ומתחשב בהם. ההפטרה מסתיימת בלעג ליוצרים את פסלי העבודה הזרה ומדגישה את הנקודה שה' הוא הבורא והיוצר. 

משך חכמה

# כותרתהמחברתקציר
234 פרשת ויקרא  קרבנות גילוי השכינה, וההבדל בין כהן משיח לנשיא לגרסת Word הרב שלמה ברין  לאיזו טעות עלולה להוביל עבודת הקרבנות? מה פשר ההתניה בין דלתות ההיכל הפתוחות לשחיטה וזריקה ועבודות הקרבן? מדוע קיים שוני ביחסה של התורה אל שגגת הנשיא ואל שגגת הכהן המשיח? 

עיונים בפרשנים - ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
235 פרשת ויקרא  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
236 פרשת ויקרא  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
237 פרשת ויקרא  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
238 פרשת ויקרא  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
239 פרשת ויקרא  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
240 פרשת ויקרא  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
241 פרשת ויקרא  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
242 פרשת ויקרא  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
243 פרשת ויקרא  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
244 פרשת ויקרא  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
245 פרשת ויקרא  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
246 פרשת ויקרא  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
247 פרשת ויקרא  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   

עיונים בפרשנים -ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
248 פרשת ויקרא  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   

עיונים בפרשנים - ויקרא

# כותרתהמחברתקציר
249 פרשת ויקרא  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
250 פרשת צו  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
251 פרשת צו  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
252 פרשת צו  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
253 פרשת צו  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
254 פרשת צו  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
255 פרשת צו  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
256 פרשת צו  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
257 פרשת צו  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
258 פרשת צו  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
259 פרשת צו  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
260 פרשת צו  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
261 פרשת צו  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
262 פרשת צו  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
263 פרשת צו  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
264 פרשת צו  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
265 פרשת שמיני  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
266 פרשת שמיני  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
267 פרשת שמיני  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
268 פרשת שמיני  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
269 פרשת שמיני  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
270 פרשת שמיני  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
271 פרשת שמיני  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
272 פרשת שמיני  שנת תשס''ה לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
273 פרשת שמיני  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
274 פרשת שמיני  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
275 פרשת שמיני  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
276 פרשת שמיני  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
277 פרשת שמיני  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
278 פרשת שמיני  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
279 פרשת תזריע  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
280 פרשת תזריע  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
281 פרשת תזריע  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
282 פרשת תזריע  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
283 פרשת תזריע  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
284 פרשת תזריע  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
285 פרשת תזריע  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
286 פרשת תזריע  שנת תשס''ה לגרסת Word ר' משה מושקוביץ'   
287 פרשת תזריע  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
288 פרשת תזריע  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
289 פרשת תזריע  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
290 פרשיות תזריע-מצורע  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
291 פרשיות תזריע-מצורע  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
292 פרשיות תזריע-מצורע  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
293 פרשת מצורע  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
294 פרשת מצורע  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
295 פרשת מצורע  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
296 פרשת מצורע  שנת תשס''ה גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
297 פרשת מצורע  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
298 פרשת מצורע  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
299 פרשת אחרי מות  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
300 פרשת אחרי מות  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
301 פרשת אחרי מות  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
302 פרשת אחרי מות  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
303 פרשת אחרי מות  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
304 פרשת אחרי מות  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
305 פרשת אחרי מות  שנת תשס''ד לגרסת Word ר' משה מושקוביץ'   
306 פרשת אחרי מות  שנת תשס''ה גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
307 פרשת אחרי מות  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
308 פרשת אחרי מות  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
309 פרשיות אחרי מות-קדושים  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
310 פרשיות אחרי מות-קדושים  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
311 פרשיות אחרי מות-קדושים  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
312 פרשיות אחרי מות-קדושים  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
313 פרשיות אחרי מות-קדושים  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
314 פרשת קדושים  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
315 פרשת קדושים  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
316 פרשת קדושים  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
317 פרשת קדושים  שנת תשס''ה גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
318 פרשת קדושים  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
319 פרשת קדושים  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
320 פרשת אמור  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
321 פרשת אמור  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
322 פרשת אמור  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
323 פרשת אמור  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
324 פרשת אמור  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
325 פרשת אמור  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
326 פרשת אמור  שנת תשס''ה גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
327 פרשת אמור  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
328 פרשת אמור  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
329 פרשת אמור  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
330 פרשת אמור  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
331 פרשת אמור  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
332 פרשת אמור  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
333 פרשת אמור  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
334 פרשת בהר  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
335 פרשת בהר  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
336 פרשת בהר  שנת תשס''א לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
337 פרשת בהר  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
338 פרשת בהר  שנת תשס''ה גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
339 פרשת בהר  שנת תשע"א גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
340 פרשת בהר  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
341 פרשת בהר  שנת תשע"ג גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
342 פרשיות בהר-בחוקותי  שנת תשס''ו גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
343 פרשיות בהר-בחוקותי  שנת תשס"ט גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
344 פרשיות בהר-בחוקותי  שנת תש"ע גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
345 פרשת בחוקותי  שנת תשנ''ט לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
346 פרשת בחוקותי  שנת תשס"ח גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
347 פרשת בחוקותי  שנת תש''ס לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
348 פרשת בחוקותי  שנת תשס''ב לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
349 פרשת בחוקותי  שנת תשס''ג (קובץ וורד) לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
350 פרשת בחוקותי  שנת תשס''ד לגרסת Word לגרסת html ר' משה מושקוביץ'   
351 פרשת בחוקותי  שנת תשס''ה גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
352 פרשת בחוקותי  שנת תשס''ג (קובץ PDF) גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   
353 פרשת בחוקותי  שנת תשע"א ר' משה מושקוביץ'   
354 פרשת בחוקותי  שנת תשע"ב גרסת Pdf ר' משה מושקוביץ'   

יוםיום שיחות

# כותרתהמחברתקציר
355 פרשת ויקרא  הכנה וספונטניותגרסת html הרב יהודה עמיטל   

יוםיום פרשה

# כותרתהמחברתקציר
356 פרשת פקודי  בין הר סיני לאוהל מועדגרסת html הרב יואל בן-נון  א. כל אדם העוסק בצורכי ציבור, חייב להגיש דין וחשבון על פעולותיו הכספיות. ב. קיימת הקבלה מדוייקת בין סוף פרשת משפטים, ביחס להר סיני, לבין סוף ספר שמות ותחילת ספר ויקרא, ביחס למשכן. הקבלה זו שימשה את הרמב"ן כדי להוכיח שהמשכן מהווה המשך ומיסוד של ההתגלות החד-פעמית של מעמד הר סיני. 
357 פרשת בהר  "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?"גרסת html הרב יואל בן-נון  בסוף ספר ויקרא, לאורך פרשיות אמור, בהר ובחוקותי, התורה חוזרת על עיקרי ספר שמות: על פרשיות המשכן, על פרשת משפטים ועל פרשת יתרו. הבנה זו יכולה להבהיר מדוע כתבה התורה פרשיות שונות (כדוגמת שמן המשחה, לחם הפנים, המקלל ועוד) דווקא בסוף פרשת אמור. החזרה על עיקרי ספר שמות הכרחית לשם כריתת ברית הברכות והקללות של פרשת בחוקותי. 
358 פרשת פינחס  פרשת המוספיםגרסת html הרב יואל בן-נון  מדוע פרשת המוספים מופיעה בספר במדבר, ולא בספר ויקרא? מה תפקידו של המוסף? מתברר כי המוסף אינו מייצג את איסור המלאכה (שהרי גם בראש חודש, שאין בו איסור מלאכה, יש מוסף), אלא מייצג את התאספות העם בצוותא. בראשי חודשים, בחגים, בשבתות ובחול המועד היו מקריבים קרבן מוסף כדי לציין ולחגוג את התאספות העם כולו. 
359 פרשת מסעי  "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם"גרסת html הרב יואל בן-נון  מה בין גבולות ארץ כנען שבפרשת מסעי לבין גבולות הארץ שבספר בראשית? מדוע התורה מדגישה בספרי ויקרא ובמדבר את "ארץ כנען", ואילו בספר דברים מודגשת דווקא "הארץ" - מנהר מצרים עד נהר פרת? 
360 פרשת ויקרא  מה הקשר בין ספרי "שמות" ו"ויקרא"?גרסת html הרב יואל בן-נון   

יוםיום מדרש

# כותרתהמחברתקציר
361 פרשת ויקרא   "אי אתה מצווה אותי אלא על ישראל"גרסת html ר' עודד מיטלמן  פרשת ויקרא פותחת בציווי למשה - "דבר אל בני ישראל". חכמי המדרש נחלקו בשאלה, מדוע הקב"ה מצווה את משה דווקא על ישראל; מדוע כה חביבים ישראל בעיניו? יש שהסבירו שישראל מסמלים את מציאות ה' בעולם, אחרים הוסיפו שישראל קוראים בשם ה', ועוד אמרו שישראל גם מקיימים את המצוות. 

יוםיום הלכה בפרשה

# כותרתהמחברתקציר
362 פרשת ויקרא  קרבנות יחיד וקרבנות ציבורגרסת html ר' יצחק בן-דוד  המדרש לומד מראשית פרשת ויקרא שאף הציבור יכול להביא קרבן עולה. אמנם, אין סומכים על קרבן ציבור. ניתן להסביר שלקרבן ציבור אין בעלים שיכול לסמוך עליו, אך ניתן גם להסביר שהסמיכה מסמלת שהקרבן מומת במקום מביא הקרבן שחטא, ולכן היא שייכת רק בקרבנות יחיד, שכן ברית כרותה לציבור שאיננו כלה. 
363   המשכן והחייםגרסת html ר' יצחק בן דוד  מה ייחודן של הפרשיות ההלכתיות הנמצאות באמצע פרשת נשא? מהו היחס בין ספר ויקרא לספר במדבר? מהו הקשר בין המשכן לבין מציאות החיים המקיפה אותו? 

יוםיום בעשט

# כותרתהמחברתקציר
364 פרשת ויקרא   "אשר נשיא יחטא"גרסת html ר' דניאל סרי-לוי  לעיתים, הקב"ה שולח לנו צדיקים כדי שיזכירו לנו את הקב"ה. 

יוםיום שפת אמת

# כותרתהמחברתקציר
365 פרשת ויקרא  אדם כי יקריב מכםגרסת html ר' עדיאל זימרן  ה"שפת אמת" מדגיש כי מוקדו של הקרבן הוא הבאת הפנימיות לפני ה', ולא פעולה ההקרבה הטכנית. כבר יצחק אבינו, ראשון המוקרבים על גבי המזבח, לא עלה לבסוף לעולה. האיל הועלה תמורתו, והוא הסתפק בהבאת אישיותו ורצונותיו לקרבן לה'. 

שיחות ויקרא שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
366 פרשת תזריע  "אחור וקדם צרתני" הרב יהודה עמיטל  מהי המשמעות של הראשוניות? הראשוניות יש בה את הריגוש של ההתחלה. חשוב לשמור על הריגוש הזה גם בתוך השגרה- כמו בהעלאת הנרות במנורה או בקיום מצוות בכל יום באופן כללי. 16-sichot/25tazria.doc  סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - פרשת השבוע שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
367 פרשת ויקרא  ?? הרב אמנון בזק      סוג השיעור ואיכותו 
368 פרשת ויקרא  ?? הרב אמנון בזק      סוג השיעור ואיכותו 
369 פרשיות בהר-בחוקותי  פרשת הערכין הרב אמנון בזק  בסוף ספר ויקרא אנו קוראים את פרשת הערכין, בה מפרטת התורה את סכומי הכסף שאדם מתחייב למקדש באומרו "ערכי עלי". הערכים שונים בין זכר לנקבה, וגם משתנים לפי גילאי האדם השונים. בשיעור זה ננסה להבין מהו המפתח לפיו נקבעים ערכי האדם - האם מדובר ביכולת העבודה שלפיה נקבע ערך האדם או שמא מדובר בסולם הנקבע לפי יכולת הפריון.    סוג השיעור ואיכותו 
370 פרשת במדבר  ספר במדבר - ספר העם הרב רמי ינאי  כיצד יש לראות ספר במדבר - האם מדובר בהמשכו הישיר של ספר ויקרא, או שמא יש לקרוא את ספר במדבר על רקע ספר שמות? בשיעור זה ננסה להראות כיצד ספרי ויקרא ובמדבר מייצגים למעשה שני המשכים של ספר שמות, כאשר ספר ויקרא מתמקד בעולם המשכן, ואילו ספר במדבר ממקד את המבט על עם ישראל וקורותיו. מבט שכזה יוכל לבאר לנו גם את משמעותו של המפקד וסדר המחנות עליהם אנו לומדים בפתיחת ספר במדבר.    סוג השיעור ואיכותו 
371 פרשת ויקרא  ראש חודש ניסן הרב אמנון בזק      סוג השיעור ואיכותו 
372 פרשת ויקרא  פרשת ויקרא הרב עזרא ביק  הקטרה    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - משך חכמה שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
373 פרשת ויקרא  פרשת ויקרא הרב שלמה ברין      סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - המצוה השבועית שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
374 פרשת ויקרא  אשם תלוי הרב בנימין תבורי  אשם תלוי הוא קרבן המובא כאשר יהודי מסופק האם הוא עבר על חטא שמחייב קרבן חטאת. כיצד יש להבין קרבן זה? גישה אחת היא להבין שמטרת הקרבן היא כפרה זמנית עד לבירור המלא של הספק והבאת החטאת הנחוצה. לפי זה, על הצד שכלל לא היה עוון הרי שהקרבן מיותר, וייתכן שהוא בכלל אינו מוגדר כקרבן. מנגד, ניתן להבין שהאשם משמעותי בכל מקרה, שכן הוא מכפר על העוון שבעצם הכניסה למצב של ספק. לחקירה זו ייתכנו נפקא מינות הלכתיות שונות, כפי שיתבאר בשיעור זה.    סוג השיעור ואיכותו 

קש''ת - מהרל שיעור שמע

# כותרתמעבירתקצירתאריך השיעוראיכות
375 פרשת ויקרא  עיונים קצרים בפרשת ויקרא הרב בני להמן  מהי המשמעות הרוחנית של מיקומו של ספר ויקרא בין חומשי התורה? כיצד יש להבין את דרשת חז"ל על כך שהעולה מכפרת על לאו הניתק לעשה ועל ביטול מצוות עשה, והלא העולה הינה קרבן חמור העולה כליל על המזבח, ואילו מצוות אלו הינן מצוות קלות יחסית בחומרתן? מדוע נאסר להעלות על המזבח חמץ, ומה פשר חלות התודה ושתי הלחם, אשר מצוותן דווקא בחמץ?    סוג השיעור ואיכותו 

לחיפוש נוסף: