לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

שיעורי הלכה בחלק יורה דעה

הלכה יורה דעה

# כותרתהמחברתקציר
1 הלכות שחיטה וטרפות  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
2 הלכות שחיטה וטרפות  איסור אבר מן החי לבני נח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פרנצוס  האם אדם הראשון נצטווה באיסור אבר מן החי? מאמר זה מבאר את היחס בין אדם הראשון לבני נח לגבי איסור אבר מן החי, על פי השיטות השונות בראשונים. 
3 הלכות מאכלות אסורים  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
4 הלכות מאכלות אסורים  אדם האוסר ואדם המתיר לגרסת Word הרב מרדכי פרידמן  האם מותר לאדם להגיש לפני חבירו מאכל שלשיטתו הוא מותר אך לשיטת החבר הוא אסור? האם יש כאן איסור של "לפני עוור"? מהו אופיו וטעמו של "לפני עוור"? האם מותר לאדם המחמיר במאכל מסוים לתת אותו לפני החבר המתיר את אותו מאכל? האם מי שאינו סומך על היתר המכירה יכול לקנות פירות שביעית מבעל מכולת הסומך על היתר המכירה? האם יכול האוסר לסמוך על דבריו של המתיר שהוא החמיר כדברי האוסר? האם יש למתיר נאמנות לומר לאוסר שהוא החמיר כדבריו?  
5 הלכות מאכלות אסורים  חצי שיעור לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
6 הלכות בשר בחלב  בעניין שיעורו של ליבון קל, שדינו כהגעלה לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  לעיתים אי אפשר להגעיל כלים מסויימים בגלל גודלם או בשל קשיים טכניים אחרים. האם אפשר ללבן כלים אלו ליבון קל? 
7 הלכות בשר בחלב  הלכות כשרות - ח"ב לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהו בדיוק בשר 'חלק'? מה הבעיה בג'לטין? כיצד מכשירים כבד לאכילה? מה הדין של דם בביצים? 
8 הלכות בשר בחלב  הלכות כשרות - המכשירים במטבח לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  המאמר עוסק בבעיות הכשרות של המכשירים הבסיסיים במטבח: כיריים, תנור, מיקרוגל, כיור ומדיח כלים, ובפתרונות אפשריים לבעיות אלו. 
9 הלכות בשר בחלב  לא תבשל גדי בחלב אמו לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  האם מותר לבשל חמאה בשביל להפריד בין רכיביה השונים, על מנת שנוכל לזהות האם יש בה שומנים מן החי? האם יש בזה בעיה של בישול בשר בחלב? כיצד ענה על כך הרב עובדיה יוסף? מהי הסיבה לכך שהתורה אסרה בישול גדי בחלב אמו? מהי הזיקה בין איסור בישול לאיסור הנאה? האם יש לחלק בין בישול לשם אכילה לבישול שאיננו מיועד לאכילה? מהו שיעור החיוב על בישול, ומהו היחס בינו לבין שיעור החיוב באכילה?  
10 הלכות תערובות  קבוע ופריש לגרסת Word פרופ' ישראל אומן   
11 הלכות תערובות  דין קבוע לגרסת Word הרב עמיחי גורדין   
12 הלכות טבילת כלים  טבילת כלים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מה מקור החיוב לטבול כלים? האם זה דין דאורייתא או דרבנן? האם יש איסור להשתמש בכלי שאיננו טבול? אלו כלים חייבים בטבילה? מה יעשה אורח המתארח במקום שהכלים שבו אינם טבולים? 
13 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  לימוד חכמה יוונית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הגמרא בסוטה כותב שחז"ל גזרו שארור אדם שילמד את בנו חכמה יוונית. מהו היקף הגזירה? מהי ה"חכמה היוונית" שנאסר ללמדה? 
14 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  לימוד חכמה יוונית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לו לאדם ללמוד חכמה יוונית? מאמר זה סוקר בהרחבה את ההשתלשלות ההיסטורית של הגזרה שלא ללמוד חכמה יוונית, את הסיבות השונות לגזרה זו, את היקפה של הגזרה ואת משמעותה לימינו. 
15 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  הרמב"ם באיגרת השמד - איגרת קידוש ה' - מתיר להודות בנביא האיסלם בזמנם. מאמר זה מבאר את הצדדים השונים להם צריך להתייחס בהיתר זה - הגדרת האיסלם, ודיני "יהרג ואל יעבור" השונים. 
16 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  בדבר ההיתר להודות בנביא האיסלם בזמן הרמב"ם - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  בחלקו השני של המאמר, הוא מבאר טעמים נוספים להיתרו של הרמב"ם להודות בנביא מוחמד - העובדה שההודאה היא דיבור בעלמא, וכן היא שקר מוסכם. נקודה נוספת שהוא מעלה היא שההיתר הוא בדיעבד, ומי שיהרג ולא יודה - זכותו גדולה (בניגוד לכל הנהרגים ואינם עוברים במקום שאין חובה ליהרג). 
17 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  גילוח הזקן במכונה לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  כיצד מותר לגלח את הזקן וכיצד אסור לעשות זאת? 
18 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  גילוח הזקן במכונה (ב) לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  לאחר שבשיעור הקודם נידונה ההבחנה בין תער למספרים, עוסק שיעור זה ביישום בפועל של עיקרון זה במכונות גילוח נפוצות 
19 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  גילוח הזקן במכונה - חלק א' לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  מהו בדיוק האיסור בגילוח הזקן בתער? מאמר זה פותח סדרת מאמרים בנושא, ודן במקור הדין, ובאופיו - האם נאסרה תוצאת הגילוח כבתער, או שמא רק מעשה הגילוח בתער נאסר? 
20 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  גילוח הזקן במכונה - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  מה צריך להיות במכונת גילוח כדי שמותר יהיה להתגלח בה? מאמר זה מפרט את השיטות השונות בכך, ומתווה את הקו המנחה להיתר או לאיסור מכונות גילוח. 
21 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  גילוח הזקן במכונה - חלק ג' לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  בחלק זה של המאמר מובא פירוט טכני של מכונות הגילוח השונות והשיטות בהן הן משתמשות. וכך ניתן לזהות אילו מכונות מותרות לשימוש ואילו אינן מותרות לשימוש. 
22 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  בעניין גידול שיער ארוך לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם יש איסור בגידול שער ארוך לגבר? מאמר זה דן בשאלה זו באריכות בהקשר למספר תחומים: חציצה בתפילין, איסור 'לא ילבש', איסור 'בחוקותיהם לא תלכו', וכן בהקשר במוסרי תרבותי - מהו המסר המבוטא בצורת תסרוקת זו - והאם הוא חיובי או שלילי. 
23 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  ספיריטואליזם ויהדות - דרישה אל המתים בהלכה לגרסת Word לגרסת html יאיר מירון  האם קיים איסור בדרישה אל המתים? מאמר זה מבאר את האיסור, באלו מצבים הוא מתקיים ובאלו איננו. כן הוא עוסק בשאלה האם דבר זה הינו חיובי ורצוי או שאין ראוי לבסס עליו את עיקרי האמונה. 
24 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  מכונות גילוח לגרסת Word לגרסת html הרב ישראל רוזן  האם מותר להתגלח במכונות גילוח? מהי ההגדרה של "תער", "מספריים" ו"משפריים כעין תער"? 
25 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  יין נסך ביין מבושל לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור סוקר את גדרי איסור יין הנסך, 'סתם יינם' ומגע גוי ביין שלנו. כמו כן עוסק השיעור בהיתר יין מבושל ובהגדרת הבישול לעניין זה. 
26 הלכות עבודת כוכבים וחוקותיה  אפיקורוס בעל כורחו - עיון בדיני כופר בשוגג לגרסת Word הרב חיים נבון  מהי שיטת הרמב"ם בשאלת עיון בדברים המובילים לידי כפירה? האם יש לחלק בין מי שמפרש את התורה בצורה מוטעית לבין מי שעוסק בכוונה בדעות שנוגדות את התורה? האם יש להגדיר את מי שהוגה בהרהורים שכאלו כאפיקורוס בשוגג או שמא במזיד? האם יש להתחשב במעמדם החברתי של הכופרים בשוגג בקשר לחומרת עונשם? 
27 הלכות ייהרג ואל יעבור  בעניין מחלוקת בן פטורא ורבי עקיבא לגרסת Word לגרסת html הרב אליקים קרומביין  ידועה מחלוקתם של רבי עקיבא ובן פטורה על שנים שהיו מהלכים בדרך והיה מים שמספיקים רק לאחד מהם. מהו יסוד מחלוקם? מאמר זה מבאר את מחלוקתם על פי ההבנות השונות בדין 'יהרג ואל יעבור' לגבי שפיכות דמים. 
28 הלכות ייהרג ואל יעבור  בגדרי שמירת נפש ו"שומר פתאים ה'" ובעניין פיקוח נפש דוחה שבת לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה עמיטל  בעקבות מקרה במהלך מלחמת המפרץ בו נשמעה אזעקה במהלך תפילת העמידה, והיו תלמידים שרצו מיד לחדר האטום, אך חבריהם נותרו לסיים את תפילתם ורק אז רצו לחדר האטום - עלה לדיון הנושא של "שומר פתאים ה'", ועד כמה אדם יכול לסמוך על כך. מאמר זה עוסק בכך ובשאלה האם במקרים בהם הותר לאדם להסתכן, האם מי שאינו מוכן להסתכן - הותר לו לחלל שבת לשם כך? בשאלות אלו עוסק מאמר זה, שהועבר כשיעור לתלמידי הישיבה. 
29 הלכות ריבית  מכירה בתשלומים לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  האם מותר למכור ולקנות חפץ כלשהו אם מחירו באשראי גבוה יותר מן התשלום המקורי, או אם יש הנחה על תשלום במזומן, ואם משלם בתשלומים - ישלם יותר? שאלה זו אינה נוגעת להלכות ריבית, ששייכת רק להלוואות, אלא להלכות מקח וממכר, וכלולה באיסור "אגר נטר". בהבנת האיסור ומפרטים הכלולים בו עוסק מאמר זה ומבאר כיצד בימינו, ברכישת שירותים או חפצים מסויימים אפשר לשלם בצורות השונות, וכיצד הדבר כרוך באיסור. 
30 הלכות ריבית  ריבית דרבנן לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בשיעור זה נעסוק בדיני ריבית דרבנן, ובמה הם נבדלים מריבית דאורייתא. כן נראה את החקירה המרכזית בשאלה האם איסורי ריבית דרבנן הם הרחבה של ריבית דאורייתא או גזירה עצמאית שמטרתה הרחקה מאיסור ריבית דאורייתא. 
31 הלכות ריבית  איסור ריבית - פתרונות הלכתיים לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  בשיעור זה נעסוק בהיתרים האפשריים לאיסור ריבית, על בסיס מה הם בנויים, ומהי הבעייתיות שיש בהם. במסגרת זו נפרט את יסוד דין היתר עיסקה על מקורותיו ובעיותיו, וכן את יישומו למעשה בימינו במסגרות הבנקאיות. 
32 הלכות נידה ומקוואות  חציצה בטבילה ובנטילת ידיים לגרסת Word הרב ברוך גיגי   
33 הלכות נדרים ושבועות  "טוב מזה ומזה" לגרסת Word לגרסת html הרב יובל שרלו  ישנן מימרות סותרות בנוגע לשאלה האם נדר הינו דבר חיובי או שלילי. מאמר זה מעמיק בהבנת הנדר לפי השיטות השונות בראשונים, ומכאן הוא יוצא להבנת משמעות הנדר מבחינה נפשית-פנימית: שמחד קובע גבולות חדשים לאדם, אך מאידך מונע ממנו את ההתמודדויות השונות. שני צדדים אלו משקפים שתי דרכים בעבודת ה'. 
34 הלכות נזירות  האב מדיר את בנו בנזיר לגרסת Word מאיר הרניק  המשנה בנזיר מביאה דין מיוחד של "האב שהדיר את בנו בנזיר". לנזירות זו יש מספר דינים ייחודיים. במאמר זה ננסה להבין מהו יסוד דינים אלו, והאם נזירות זו היא נזירות של הבן או של האב, לאור דעות הראשונים והאחרונים בסוגיה. 
35 הלכות כיבוד אב ואם  מורא אם ואב לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  מה בין מורא אב ואם לכיבוד אב ואם? מאמר זה עונה על שאלה זו על פי שיטות הראשנים השונות, ומשווה בין מצוות מורא אב ואם למצוות מורא מקדש. כן הוא מביא את יסודה הרעיוני של מצווה זו. 
36 הלכות כיבוד אב ואם  ישיבה בארץ ישראל מול כיבוד אב ואם לגרסת Word לגרסת html הרב משה אברמן  לפי הדעות המובאות לאדם מותר לצאת מארץ ישראל באופן ארעי מפני כיבוד הורים. עליה לארץ בניגוד לדעת ההורים תלויה במעמדה של מצות ארץ ישראל בימינו - דאורייתא על פי הרמב"ן או מדרבנן. אם ישוב ארץ ישראל הוא מדרבנן מצות כיבוד הורים שהיא מדאורייתא לא מאפשרת לעלות לארץ ישראל בניגוד לדעת ההורים. 
37 הלכות כיבוד אב ואם  שאל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך לגרסת Word הרב משה טרגין  מהו היחס בין כבוד אביו לכבוד אבי אביו? מהו המקור לחיוב בכבוד זקנו? האם חייב במצווה זו גם על סבא מצד האמא? מהו היחס בין כיבוד בעלה לכיבוד אביה אצל אשה? האם מצוות כיבוד אבי אביו תקפה גם לאחר מותו של זקנו? 
38 הלכות כיבוד אב ואם  יסוד מצוות כיבוד אב ואם לגרסת Word ר' ספי מרקוס   
39 הלכות חינוך ותלמוד תורה  חינוך למצוות לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מאמר זה סוקר את השאלות השונות הנוגעות לחובת חינוך ההורים את ילדיהם למצוות: מהו מקור הדין, האם גם האמא חייבת בכך, האם האב חייב בחינוך ביתו למצוות ובאילו, מהי סיבת החיוב - להרגילם לקיים מצוות כשיגדלו, או שמא זו חובה נפרדת. 
40 הלכות חינוך ותלמוד תורה  דין חינוך במצוות לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהי ההגדרה של מצוַת החינוך? על מי מוטלת מצווה זו? מהו "חינוך" בהקשר זה? 
41 הלכות חינוך ותלמוד תורה  האב חייב בבנו ללמדו תורה לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  האם קיימת חובה מיוחדת על האב ללמד את בנו תורה, או שמא זהו חלק מהמצווה הכללית ללמד את התורה לתלמידים? 
42 הלכות חינוך ותלמוד תורה  עקיפת סמכות ותיקון הוראות בהלכה לגרסת Word לגרסת html הרב דוד טי  הבעייתיות במצב של עקיפת סמכות ברורה ומוכרת לנו מתחומים שונים: צבא, עבודה ועוד; אך כיצד יש להתייחס אליה בנוגע לבעיות הלכתיות? מאמר זה דן בכך ומביא מחלוקת ראשונים בכך - האם אדם ששאל חכם, וזה אסר לו, יכול לשאול חכם אחר כדי שיתיר לו, וכן האם מותר לחכם לפסוק בדין זה. מאמר זה דן באפשרות לקשר דין זה לדין "שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא" - על פי ההבנות השונות שיש בדין זה. 
43 הלכות חינוך ותלמוד תורה  הפקת רווחים כספיים ואישיים מעיסוק בתורה לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דביר  האם מותר לאדם ללמוד תורה על מנת להפיק מכך רווח כספי בצורה זו או אחרת? מאמר זה מביא את המקורות השונים העוסקים בשאלה זו, ומגיע אף למסקנות מעשיות. 
44 הלכות חינוך ותלמוד תורה  לימוד תורה לגויים לגרסת Word הרב יהודה הנקין   
45 הלכות חינוך ותלמוד תורה  הנאה בלימוד תורה לגרסת Word הרב שמואל שמעוני  האם הכלל של "מצוות לאו ליהנות ניתנו" תקף גם לגבי לימוד תורה? האם יש לחלק בין תלמוד תורה שהוא לשם מצווה לתלמוד תורה שאיננו לשם מצווה? 
46 הלכות צדקה  חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים - אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל. 
47 הלכות צדקה  מצות צדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהו מקור חובת נתינת צדקה? האם זו מצווה בפני עצמה או שזו חלק ממצוות גמילות חסדים? מאמר זה מבאר את שני צדדי הספק, ומביא מספר נפקא מינות לכך. 
48 הלכות צדקה  מצות צדקה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  הרמב"ם במצוות צדקה מביא כמקור את הפסוקים בפרשת ראה ובפרשת בהר. אך ניתן למצוא מספר הבדלים בין שתי פרשיות אלו. מאמר זה, השני בסדרה, מבאר את ההבדלים השונים בין הפרשיות - בין חיובים ספציפיים לבין חיובים כלליים במצוות צדקה, ואף מבין כי הן משלימות אחת את השניה. 
49 הלכות צדקה  כפייה על הצדקה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
50 הלכות צדקה  קדימויות בצדקה וחסד לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  מי קודם למי בצדקה? האם יש להתחשב רק בזהות המקבל, או שמא גם ביחס בין הנותן למקבל? האם ישנה עדיפות לתת את הכספים הפנויים לצדקה או שמא יש להשתמש בהם לעשיית גמילות חסדים?איזה חסד עדיף לעשות, במידה והיכולת לעשות חסדים היא מוגבלת, וכן איזו צדקה עדיפה? כיצד צריכה הנתינה עצמה להתבצע? האם צריך להכניס גם שיקולים סובייקטיביים? האם יש הבדל בין שיקול של אדם פרטי לשיקולים של מדינה? 
51 הלכות צדקה  האם יש חובה ציבורית לגמילות חסדים? לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
52 הלכות צדקה  בירורים בהלכות פדיון שבויים לגרסת Word הרב יהודה שביב   
53 הלכות צדקה  בירורים בהלכות פדיון שבויים (ח"ב) לגרסת Word הרב יהודה שביב   
54 הלכות מילה  מציצה בברית מילה - חלק א' לגרסת Word לגרסת html אלדד זמיר  מהו מקורו של חיוב המציצה בברית המילה? מאמר זה מביא את המקורות השונים למציצה, ואת השתלשלות הדיון ההלכתי בפולמוס הגדול לפני כ- 150 שנה על המציצה. הוא מביא שתי סיבות אפשריות למציצה: דאגה לשלומו של התינוק, וחלק ממעשה המילה. 
55 הלכות מילה  מציצה בברית מילה - חלק ב' לגרסת Word לגרסת html אלדד זמיר  בחלקו השני של המאמר הוא מבאר את הדיון ההלכתי - מעשי שהיה בין גדולי האחרונים בדור האחרון לגבי המציצה, שכלל - יצאו כנגד גופים שונים שרצו לבטל ולאסור את המציצה מסיבות שונות. 
56 הלכות מילה  יסודות בענין ברית מילה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין   
57 הלכות מילה  בעניין הטפת דם ברית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין   
58 הלכות מילה  מילה ע"י שליח לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב מדן  האם האב יוצא ידי חובתו במילה ע"י מוהל? השיעור עוסק בשאלה זו ובשאלות העומדות ביסודה: מהי הגדרת המצווה - חיתוך הערלה או שהאדם יהיה מהול? מהי זיקת האב למצווה - אחריות האב על בנו, או המצווה היא בגופו של האב? האם שייכת שליחות במצוות שבגופו?  
59 הלכות מילה  תהליך המילה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  שיעור זה עוסק בחלקיה השונים של מצוַת המילה: חיתוך הערלה, הפריעה, המציצה, והידור המצווה בציצין שאינם מעכבים את המילה. השיעור בוחן את היחס שבין הפריעה למילה עצמה: האם הפריעה היא חלק מהותי מהמצווה, או חלק נפרד וייחודי. כמו כן, עוסק השיעור בחובת המציצה, הקשורה לצרכים הרפואיים הנלווים למילה, ואיננה מהווה חלק אקוטי מן המילה עצמה. 
60 הלכות מילה  מהות מצוַת המילה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  שיעור זה עוסק בשאלות יסוד הקשורות למהות מצוַת מילה: היקף המצווה, המצווים עליה (בני ישראל, או כל בני אברהם), המחוייבים בה (האב, האֵם, בית הדין והנימול עצמו), שאלת אופי המצווה, היחס שבין המילה לפריעה ואפשרות האב למסור את מצוַת המילה המוטלת עליו בידי שליח. 
61 הלכות מילה  שליחות במילה לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  שיעור זה עוסק בשליחות במילה, לאור בחינה מעומקת של דיני שליחות ושל דיני מילה. נראה, כי שאלה זו תלויה בהבנת אופי החיוב המוטל על האב.  
62 הלכות מילה  מילה בשבת לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין  כדי לנתח את נושא המילה בשבת, יש לדון בהלכות מילה ובהלכות שבת. האם השבת הותרה או דחויה בפני מצוַת המילה? מהו הגורם הדוחה (או מתיר) את השבת: מצוַת המילה, או כניסת התינוק בבריתו של אברהם אבינו? 
63 הלכות מילה  בעניין ברכת המילה לגרסת Word הרב בנימין תבורי   
64 הלכות עבדים  "כי לי בני ישראל עבדים" לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מדוע אסור לאדם למכור את עצמו לעבד? מדוע רוצעים את אוזנו של עבד שאינו רוצה להשתחרר אחרי שש שנים? כיצד יכול אדם להשכיר את עצמו לפועל או לקבלן - והלא הוא משועבד רק לקב"ה? 
65 הלכות כתיבת ספר תורה  מצות כתיבת ספר תורה לגרסת Word לגרסת html אוריאל לוסטיג  מוני המצוות מנו מצווה מיוחדת לכתוב ספר תורה. מהו גדרה של מצווה זו? האם היא נוהגת גם בימינו? 
66 הלכות כתיבת ספר תורה  מכירת ספרי קודש לגרסת Word לגרסת html הרב שמואל דוד  האם מותר לאדם למכור ספרי קודש שברשותו? מאמר זה דן בשאלה זו על היבטיה השונים - איסור למכור ספר תורה, והיחס בין ספר תורה לספרי קודש אחרים, ואף מגיע בסופו למסקנה פסיקתית - הלכה למעשה. 
67 הלכות כתיבת ספר תורה  בעניין חק תוכות ותיקון האותיות - חלק א לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  הגמרא כותבת כי 'חק תוכות' פסול. מדובר על מצב שחוקקים את הדיו שמסביב לאות, עד שנותרת האות בלבד. בטעם האיסור מביא מאמר זה שתי גישות: כתיבה פסולה, אינו נחשב כלל כתיבה. כמו כן מביא מאמר זה נפקא מינות שונות בין שני הסברים אלו. 
68 הלכות כתיבת ספר תורה  בעניין חק תוכות ותיקון האותיות - חלק ב לגרסת Word לגרסת html הרב משה טרגין  בחלקו השני של מאמר זה הוא דן בנפקא מינות נוספות הנובעות מהמחלוקת שהובאה לעיל - מהי הבעיה ב'חק תוכות', תוך עיון בדברי הראשונים והאחרונים. 
69 הלכות קדושת ספר תורה  מכירת והחלפת ספרי קודש לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב   
70 הלכות יישוב ארץ ישראל  מצות יישוב ארץ ישראל בימינו לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם מצות יישוב ארץ ישראל נוהגת גם בימינו? 
71 הלכות יישוב ארץ ישראל  יציאה מארץ ישראל לחוץ לארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר לאדם לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ? מאמר זה מבאר את איסור היציאה לפי השיטות השונות, וכן את מתיריו השונים על פי הגמרות, הראשונים והפוסקים השונים. 
72 הלכות יישוב ארץ ישראל  ישיבה בארץ ישראל מול כיבוד אב ואם לגרסת Word לגרסת html הרב משה אברמן  לפי הדעות המובאות לאדם מותר לצאת מארץ ישראל באופן ארעי מפני כיבוד הורים. עליה לארץ בניגוד לדעת ההורים תלויה במעמדה של מצות ארץ ישראל בימינו - דאורייתא על פי הרמב"ן או מדרבנן. אם ישוב ארץ ישראל הוא מדרבנן מצות כיבוד הורים שהיא מדאורייתא לא מאפשרת לעלות לארץ ישראל בניגוד לדעת ההורים. 
73 הלכות ערלה וכלאיים  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין המצוות התלויות בארץ: מעשרות, שביעית וכלאיים? 
74 הלכות ערלה וכלאיים  ראש השנה לאילן לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  האם לט"ו בשבט יש מעמד עצמאי, או שמא הוא רק תאריך טכני הבא לקבוע נתונים לגבי האילנות? מאמר זה עוסק בשאלה זו ומרחיב בכך את היריעה לגבי הדינים השונים הקשורים לט"ו בשבט. כמו כן הוא מביא מספר ראיות לכך שלט"ו בשבט ישנו מעמד עצמאי - ולכן אין אומרים בו תחנון, אין מתענים בו וכד'. 
75 הלכות ערלה וכלאיים  ראש השנה לאילן לגרסת Word לגרסת html הרב שבתי אברהם הכהן רפפורט  מה בין 'נטיעה' ל'אילן'? המשנה במסכת ראש השנה קובעת כי לשניים שני ראשי שנים נפרדים - א' בתשרי וט"ו בשבט. מאמר זה מבאר מהו ההבדל המהותי בין הנטיעה לאילן שבעקבותיו נקבע לאילן ראש השנה משלו, וכן מסביר את ההשוואה הקיימת בחז"ל בין עם ישראל לאילנות השונים. 
76 הלכות ערלה וכלאיים  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין ברכות הנהנין? 
77 הלכות ערלה וכלאיים  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
78 הלכות ערלה וכלאיים  כלאיים לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  על איזה גידולים, על איזה 'חפצא', חל איסור כלאיים - רק על גידולים הראויים לאכילה, גם על גידולים המהווים מאכל בהמה, או אפילו על גידולים המשמשים לרפואה ולנוי? באיזה שלב נאסר הגידול משום כלאיים, ובאיזה שלב הוא אוסר גידולים אחרים? 
79 הלכות ערלה וכלאיים  בעניין נטיעה לרבים בערלה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  המאמר עוסק במחייבים השונים לאיסור עורלה על רקע מחלוקת התנאים בדבר נטיעה לרבים, והפטור מערלה של נטיעה העולה מאליה. 
80 הלכות ערלה וכלאיים  איסור הנאה בכלאי הכרם לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מה מקור איסור ההנאה בכלאי הכרם? מה ההבדל בין כלאי זרעים לכלאי הכרם? מה היחס בין איסור הזריעה לבין איסור ההנאה? מיהו האוסר ומיהו הנאסר בכלאיים בכלל, ובכלאי הכרם בפרט? 
81 הלכות חלה  מעמד חלה כמצווה התלויה בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  מה בין מצוות הפרשת חלה לשאר מצוות תרומות ומעשרות? האם גם היא תלויה בארץ כמותן? מאמר זה מבאר את דיני מצוות חלה בהשוואה למצוות תרומות ומעשרות. 
82 הלכות חלה  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
83 הלכות חלה  אכילת אדם כמחייב בחלה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בקשר המיוחד שבין מצוַת הפרשת החלה לבין אכילת האדם, כפי שעולה מהפסוקים הקשורים למצווה זו. השיעור נוגע במחייבים השונים של המצווה - העיסה והלחם, ובתנאים לחיוב בה. 
84 הלכות תרומות ומעשרות  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"א) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין המצוות התלויות בארץ: מעשרות, שביעית וכלאיים? 
85 הלכות תרומות ומעשרות  בגדרי פרי בתחומים שונים (ח"ב) לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  מה נחשב ל"פרי" לעניין ברכות הנהנין? 
86 הלכות תרומות ומעשרות  הלכות תרומות ומעשרות לגרסת Word לגרסת html הרב ברוך גיגי  אילו גידולים חייבים בתרומות ומעשרות? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות? כיצד פודים כיום מעשר שני? כיצד צריך להתנהג אורח הנמצא בשבת במקום שהאוכל בו אולי אינו מעושר? 
87 הלכות תרומות ומעשרות  תרומות ומעשרות בפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם פירות שביעית חייבים בתרומות ומעשרות? מאמר זה סוקר את האפשרויות השונות לגבי פירות שביעית הבאים מאוצר בית דין, מתבואתו של הגוי, ומפירות היתר המכירה, ומביא אף את מסקנתו הלכה למעשה. 
88 הלכות תרומות ומעשרות  חובת הפרשת מעשר כספים ממשכורת צבאית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם חייל חייב להפריש מעשר כספים ממשכורתו הצבאית? מאמר זה דן ביסוד חיוב מעשר כספים - אם כחלק מחובת מצוות צדקה, או כמצווה נפרדת, וכן בשאלה מתי חל חיוב זה, והאם הוא חל על משכורתו הצבאית של החייל. בסופו מביא מאמר זה גם פסיקה מעשית בשאלה הנ"ל. 
89 הלכות תרומות ומעשרות  המצוות התלויות בארץ לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  השיעור עוסק בסקירה כללית של המצוות התלויות בארץ: סוגי המצוות השונים, ההבדלים ביניהם, ההיבטים הממוניים של מצוות אלו, פן הקדושה והבעלות במצוות התלויות בארץ והאיסורים השונים הקשורים אליהן. 
90 הלכות תרומות ומעשרות  בעניין הפרשה מן היפה בתרומות ומעשרות לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  אחד מדיני הפרשת התרומות והמעשרות הוא החובה להפריש מן התבואה היפה והמובחרת. מהו מקורו של דין זה ומהו אופיו? מהו היחס בינו לבין חובת ההפרשה בעין יפה ולבין חובת הבאת הקרבן מן המובחר? תוך השיעור נידונים ההבדלים בין אופי התרומות לבין אופי המעשרות, ובין אופיים של המעשרות השונים. 
91 הלכות תרומות ומעשרות  פדיון מעשר שני ושביעית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי ההערמה בפדיון מעשר שני? האם ניתן לדבר על רשות נפרדת הנקראת מעשר שני? כיצד מתבצע פדיון מעשר שני? האם קיים קשר כלשהו בין פדיון פירות שביעית לבין פדיון מעשר שני? 
92 הלכות שמיטה  גדרי איסורי עבודת קרקע בשמיטה מן התורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהם עבודות הקרקע האסורות בשמיטה? מאמר זה מפרט את העבודות השונות על פי הלימודים השונים מן הפסוקים, ומבחין בין עבודות האסורות מן התורה לבין אלו האסורות מדרבנן. 
93 הלכות שמיטה  איסורי חרישה ונטיעה בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  כהמשך למאמר הקודם, מפרט מאמר זה דינים שונים לגבי איסורי חרישה ונטיעה בשביעית, כמו כן הוא מבאר את דיני תולדותיהן של המלאכות הנ"ל, ואת משמעות ההבדל ההלכתי בין מלאכות שאסורות מן התורה, לתולדותיהן - שייתכן ואסורות רק מדרבנן. 
94 הלכות שמיטה  היתר מכירת הקרקעות בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  היתר המכירה בשביעית הוא נושא שעמד בעין הסערה במאה השנים האחרונות מספר פעמים. מאמר זה מבאר את ההנחות השונות עליו מתבסס ההיתר - עליהן חולקים מתנגדי ההיתר, וכן את ההשלכות השונות להיתר זה מבחינה הלכתית מעשית. 
95 הלכות שמיטה  קיצור הלכות שמיטת קרקעות לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  לפניכם קובץ המקיף את ההלכות השונות הנוגעות לשמיטת קרקעות - מן המקורות ועד להלכה למעשה - איסורי העבודה בקרקע, ספיחין, ועוד. 
96 הלכות שמיטה  הרהורי שמיטה תשס"א לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם אנו סומכים על היתר המכירה בלב בוטח? בשיחה שהעביר הרב בישיבה הוא עומד על הבעייתיות בין מציאות השמיטה האידיאלית אליה כיוונה התורה, לבין קיום השמיטה כיום - כאשר אנו סומכים על היתר המכירה, הפרוזבול, והיתרים דומים. 
97 הלכות שמיטה  איסור קצירה ובצירה בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יעקב פרנצוס  מהי מהות האיסור לקצור בשביעית? מאמר זה מביא שתי הבנות מרכזיות: איסור מלאכה, איסור להראות בעלות על הפירות. גם את הבנות היסוד הללו ניתן להבין בצורות שונות, ובכך עוסק מאמר זה, על פי דברי הראשונים והאחרונים השונים. 
98 הלכות שמיטה  שיטת הרמב"ם במניין שנות השמיטה לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  כיום מקובל בכל תפוצות ישראל מניין השמיטין. אך הרמב"ם חלק על מניין זה וטען למניין שונה. מאמר זה מבאר את שיטת הרמב"ם ואת הסיבות לכך שלא נפסק למעשה כמותו. 
99 הלכות שמיטה  סוגי הפתרונות השונים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  כיצד ניתן בכל זאת לפתור את הבעיות השונות הקיימות בשביעית? מאמר זה מבאר את הפתרונות השונים ואת הדיונים ההלכתיים שקשורים אליהם: אוצר בית דין, גידול במצע מנותק, קניית פירות מגוי, היתר מכירה. כמו כן הוא מביא את מקורותיו של הפולמוס בנוגע להתיר המכירה, ואת טעמיהן של השיטות השונות בכך. 
100 הלכות שמיטה  שמיטת כספים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם מצוות שמיטת כספים נוהגת גם בימינו? מאמר זה דן בשאלה זו ומבאר את יסוד הדין והשלכותיו לגבי חסכונות בבנק והלוואות פרטיות, כן הוא דן בהיתר הפרוזבול כיצד עליו להיכתב, ואיך הוא פועל. 
101 הלכות שמיטה  פרוזבול לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  מאמר זה מבאר בהרחבה את עניינו של הפרוזבול - כיצד הוא פועל, מסירתו לדיינים, מה בדיוק כתוב בו, מיהם הדיינים, ועוד. 
102 הלכות שמיטה  "ועבד לוה לאיש מלוה" (משלי כ"ב, ז) - עיון בשמיטת כספים לגרסת Word לגרסת html הרב אשר מאיר  מהו הקשר הרעיוני בין מצוות שמיטת כספים לבין מצוות השמיטה והיובל? מאמר זה מבאר את מצוות שמיטת כספים ואת הקשרים השונים בינה לבין השמיטה: קשרים כלכליים, מחשבתיים, חברתיים, ורוחניים. 
103 הלכות שמיטה  גדרי שמיטת קרקע ושמיטת כספים לגרסת Word הרב יהודה עמיטל  האם הפקר הפירות הוא הפקר האדם או אפקעתא דמלכא? האם איסורי מלאכות בשמיטה הן מצד שביתת האדם או מצד שביתת הארץ? האם השמטת הכספים בשמיטה נעשית באופן אוטומטי על ידי התורה, או שמא האדם מצווה להשמיט את החובות, וכל זמן שלא השמיט המלוה הרי שהחוב עדיין קיים? 
104 הלכות שמיטה  בין שמיטה ליובל לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
105 הלכות קדושת שביעית  קיום מצוות משלוח מנות בפירות שיש בהם קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה ברין  האם מותר לקיים את מצוות משלוח מנות בפורים ע"י פירות הקדושים בקדושת שביעית? מאמר זה מנתח את הצדדים השונים בשאלה זו - האם משלוח מנות מהווה מסחר, והאם מסחר כזה נאסר כחלק מאיסורי שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה. 
106 הלכות קדושת שביעית  משלוח מנות מפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב שלמה לוי  האם מותר לשלוח מנות מפירות שביעית? מאמר זה דן במוקדים השונים של שאלה זו: האם נגדיר את משלוח המנות כפריעת חוב - האסורה בשביעית, וכן האם ניתן להגדיר את השולח כבעלים של הפירות, אף על פי שאלו פירות שביעית. בסופו הוא אף מביא את פסיקת ההלכה למעשה בנידון. 
107 הלכות קדושת שביעית  תרומות ומעשרות בפירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  האם פירות שביעית חייבים בתרומות ומעשרות? מאמר זה סוקר את האפשרויות השונות לגבי פירות שביעית הבאים מאוצר בית דין, מתבואתו של הגוי, ומפירות היתר המכירה, ומביא אף את מסקנתו הלכה למעשה. 
108 הלכות קדושת שביעית  סוגי הפתרונות השונים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  כיצד ניתן בכל זאת לפתור את הבעיות השונות הקיימות בשביעית? מאמר זה מבאר את הפתרונות השונים ואת הדיונים ההלכתיים שקשורים אליהם: אוצר בית דין, גידול במצע מנותק, קניית פירות מגוי, היתר מכירה. כמו כן הוא מביא את מקורותיו של הפולמוס בנוגע להתיר המכירה, ואת טעמיהן של השיטות השונות בכך. 
109 הלכות קדושת שביעית  קדושת שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהי 'קדושת שביעית'? מאמר זה עוסק בהבנת קדושת השביעית, בהשוואה לקדושות אחרות שאנו מכירים, ובהשלכות של קדושה זו - לגבי פירות, ירקות, עצי סרק, וכן הוא דן בהלכות השונות שקשורות לקדושה זו - נטילת ידיים, ועוד. 
110 הלכות קדושת שביעית  דיני הפירות הקדושים לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מאמר זה מבאר את הדינים השונים הנוגעים לפירות הקדושים בקדושת שביעית, איסור הפסדם, כיצד לנהוג בעניין סחיטתם, ריסוקם, קליפות וגרעינים, ושיירי הפירות לאחר אכילתם. 
111 הלכות קדושת שביעית  קניית פירות וירקות בשביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהם הבעיות הקשורות לקניית פירות וירקות בשביעית? מאמר זה מבאר את הבעיות ההלכתיות הקיימות בנושא, וכיצד ניתן לפתור אותן. כמו כן עוסק המאמר בבעיה הקיימת בקדושה שחלה גם על המעות שמקבלים כתמורה לפירות אלו, במצבי הקנייה השונים - אשראי, מזומנים. 
112 הלכות קדושת שביעית  הקנייה הלכה למעשה לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מאמר זה עוסק בפירוט של הפירות השונים מתי חלה עליהם קדושת שביעית, ומה ניתן לעשות הלכה למעשה כדי להימנע מלעבור על איסורי שביעית השונים. 
113 הלכות קדושת שביעית  ביעור פירות שביעית לגרסת Word לגרסת html הרב יוסף צבי רימון  מהי חובת ביעור פירות שביעית? מאמר זה מבאר את עניינו של הביעור, מתי מבערים, וכיצד עושים זאת. 
114 הלכות קדושת שביעית  פדיון מעשר שני ושביעית לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהי ההערמה בפדיון מעשר שני? האם ניתן לדבר על רשות נפרדת הנקראת מעשר שני? כיצד מתבצע פדיון מעשר שני? האם קיים קשר כלשהו בין פדיון פירות שביעית לבין פדיון מעשר שני? 
115 הלכות קדושת שביעית  ביעור פירות שביעית לגרסת Word הרב אהרן ליכטנשטיין   
116 הלכות תוכחה  בעניין "הוכח תוכיח את עמיתך" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  מהם גדרי מצוות תוכחה? על אלו עברות יש להוכיח? כיצד יש להוכיח? מהי מטרת התוכחה? על שאלות אלו עונה מאמר זה, המבאר את גדריה של מצוות התוכחה, ומעמיד את השאלות השונות בצילה של השאלה מהי מטרת התוכחה: לתקן את מעשי החוטא, להבהיר לו מהי האמת, או להבהיר ברבים מהו הדבר הנכון לעשותו. 
117 הלכות תוכחה  מצות תוכחה לגרסת Word לגרסת html הרב יאיר קאהן  גם מאמר זה עוסק בגדרי מצוות התוכחה, ומתמקד בשיטות האחרונים השונות לגבי תוכחה - הלכה למעשה, בהתחשב בשאלה אם האדם יקבל את הביקורת, והאם יש להלבינו ברבים על כך. 
118 הלכות תוכחה  "לפני עיוור לא תתן מכשול" לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין  האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר? 
119 הלכות קבורה ואבלות  חיוב קריעה על ערי יהודה, ירושלים והמקדש לגרסת Word לגרסת html הרב בנימין תבורי  מהו אופי הקריעה על ירושלים, על ערי יהודה ועל מקום המקדש? האם חובת הקריעה נוהגת גם בימינו? 
120 הלכות קבורה ואבלות  אבל אם לגרסת Word לגרסת html הרב יהודה שביב  הרמב"ם בהלכות אבל מביא את סדר הקרובים עליהם יש להתאבל, ובראש הרשימה מופיעה האם - בניגוד לסדר המופיע בפסוקים בפרשת אמור. מאמר זה מביא נימוקים שונים לשינוי בדברי הרמב"ם מדברי הפסוקים. 
121 הלכות קבורה ואבלות  קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש בזמן הזה - חלק א לגרסת Word לגרסת html ר' יצחק ברט  האם קיימת כיום חובת קריעה לאדם הרואה את ירושלים ואת מקום המקדש? מאמר זה מבאר את עניינה של חובת הקריעה ואת טעמיה השונים, ועל פיהם הוא דן בשאלה האם בזמן הזה עדיין קיימת חובה זו על כל הרואה את ירושלים ומקום המקדש. 
122 הלכות קבורה ואבלות  קריעה על ירושלים ועל מקום המקדש בזמן הזה - חלק ב לגרסת Word לגרסת html ר' יצחק ברט  בחלקו השני של המאמר הוא דן בפרטי חובת הקריעה - היכן בירושלים יש לקרוע, ימים מסויימים שאין קורעים בהם ומה דינו של תושב ירושלים שנמצא בה יום יום. 
123 הלכות קבורה ואבלות  טיסת כוהנים מעל קברים לגרסת Word לגרסת html הרב דני וולף  האם מותר לכהנים לטוס במטוס שמסלולו עובר מעל בית קברות? מאמר זה מפרט את הבעיות השונות הכרוכות בנידון, את השיקולים ההלכתיים השונים, ואת הפתרונות ההלכתיים - אם הם אפשריים במצב זה. 
124 הלכות קבורה ואבלות  מצוות קבורת המת לגרסת Word לגרסת html הרב אורן דובדבני   
125 הלכות קבורה ואבלות  מצוות קבורה לגרסת Word לגרסת html הרב אהרן ליכטנשטיין   
126 הלכות קבורה ואבלות  מצוות קבורת המת לגרסת Word הרב אורן דובדבני  בתורה מופיע הציווי לקבור את המת כעשה (לקבור באותו היום) ולא תעשה (לא להלין את נבלתו). מהו היחס בין שני חלקי הציווי? מה היחס בין הרוגי ב"ד, שעליהם נאמר הפסוק בתורה, לבין מצוות הקבורה הכללית? האם יש הבדל באיסור בזיון המת בין הרוגי ב"ד לכל אדם? מה דינו של אדם שאומר "לא תקברוני"? 
127 הלכות קבורה ואבלות  קריעה על ירושלים והמקדש? לגרסת Word הרב בנימין תבורי