לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

שואה ואמונה

שואה ואמונה

# כותרתהמחברתקציר
1 שיעור 1  פתיחה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  סדרת השיעורים תבחן מקורות שונים לאור האמונה לאחר השואה. השיעורים יבחנו מספר דברים אצל דמויות שעמדו באמונתם לאחר השואה: כיצד היא השפיעה על האידיאולוגיה שלהם? כיצד היא השפיעה על החוויה הדתית או על הפרקטיקה הדתית שלהם? וכיצד היא השפיעה על התאולוגיה שלהם? באופן כללי, ישנן שתי גישות לשואה: מדובר באירוע חד פעמי שמחייב התייחסות נפרדת ומיוחדת, או שההבדל בין השואה לבין אירועים אחרים בהיסטוריה היהודית והכללית הוא כמותי, אך לא מהותי. השיעורים יעסקו, רובם ככולם, בכתבים שלידתם אחרי השואה, מתוך מבט רטרוספקטיבי. 
2 שיעור 2  לפני השואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מה היה מצבה של היהדות באירופה לפני השואה? אלו תהליכים עברו על הציבור היהודי כולו, ואלו תהליכים חשובים במיוחד עברו על הציבור החרדי, או שנוגעים רק להם? האם צפו גדולי ישראל את השואה ונערכו אליה? כיצד התייחס הרב אלחנן וסרמן למצב היהדות אז במאמרו "עקבתא דמשיחא"? האם הוא חזה את השואה? מה מבטא המושג "עקבתא דמשיחא"?  
3 שיעור 3  דעת תורה ואמונת חכמים - תפיסת ההיסטוריה בעולם החרדי בעקבות השואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  האם אמונה דתית, ניתנת להפרכה מכוח הניסיון ההיסטורי? כיצד השתקמה החברה החרדית לאחר השואה? האם חל בה שינוי מהותי כלשהו, או שמא רק שינויים טכניים הנובעים מחוסר היכולת לחזור ולבנות שוב את הקהילות במיקומן המקורי? האם השואה יצרה משבר רוחני או שמא רק אבדן? 
4 שיעור 4  תפיסת הגאולה והשואה בהגות החרדית הרדיקלית לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מה יחסו של הרב דסלר לאמנציפיציה? מה יחסו לשואה לאחר השואה? מהי תפיסת הגאולה של הרבי מסאטמר? האם השואה באה כעונש? אם כן, מהו החטא החמור כל כך שחייב עונש כה חמור?  
5 שיעור 5  השואה כעונש בהגות החרדית - מבט כללי לגרסת Word הרב תמיר גרנות  השיעור נפתח בביקורת שהופיעה במשך השנים על תורת הגמול ביחס לשואה. לאחר מכן עובר הרב לבחינה שיטתית של תורת הגמול. הרב מונה מספר הסברים שהובאו בספרות: צידוק הדין, גלגול נשמות, הסבל והאושר האמיתיים, הערכה נכונה של החטא וערבות הדדית. הסברים אלו מעלים שאלה נוקבת: כיצד אפשר לחנך לאור תפישות עולם שכאלו? 
6 שיעור 6  על הדרשה ועל הפרישה - הרבי מבעלז והרב טייכטאל אל מול השואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  סקירת תולדות האדמור מבעלז. לפני יציאתו את הונגריה לארץ ישראל, הוא מבטיח שליהודי הונגריה לא יקרה כל רע. הסתירה שעולה מדרשתו היא שהוא מכנה את הציונים נביאי שקר, בעוד הוא רואה עצמו כנביא אמת, אך הוא יוצא מהונגריה עם דרכון ציוני לארץ ישראל. מחלוקת בין האדמו"ר לרב טייכטאל בפירוש דרשתו של ר' אלימלך "דבר אל בני ישראל ויסעו".  
7 שיעור 7  הפיכת לב ציונית - הרב טייכטאל הי"ד לגרסת Word הרב תמיר גרנות  הרב טייכטאל עבר במהלך השואה, מהתנגדות גמורה לציונות, לתמיכה וקריאה לאחרים לאימוץ השיטה הציונית. השיעור עוסק פחות בטיעוניו הציוניים אליהם הגיע לאחר המהפך, ויותר במעבר עצמו. נמנות תשובות שונות של הרב טייכטאל לקושי בקבלת האמת ממקורות 'שליליים'. החידוש המעניין הוא, שכמו הציונות, הרב טייכטאל מבין שיש למצוא את קול ה' בהיסטוריה, ולא להסתפק בקול ה' הבוקע מבין הספרים. 
8 שיעור 8  תפיסת השואה בחיבור "אם הבנים שמחה" לרב טייכטאל הי"ד לגרסת Word הרב תמיר גרנות  למה התנגדו החרדים לציונות? הרב טייכטאל מונה מספר סיבות לעניין, ביניהן תפיסת הגאולה. הוא טוען שהיהדות החרדית יכולה היתה להציל רבבות יהודים, אם היתה מצטרפת לתהליך הגאולה שהובל ע"י הציונות. לאחר מכן עובר הרב טייכטאל לדון במשמעות השואה כעקבתא דמשיחא - חייב לבוא העדר לפני מציאות חדשה. לסיכום נמנה את יסודות השקפתו של הרב טייכטאל, ונשאל האם מדובר בשמרנות או בחידוש? 
9 שיעור 9  השואה בהגותו של רבי יקותיאל יהודה הלברשטם מצאנז-קלויזנברג לגרסת Word הרב תמיר גרנות  השיעור מתייחס להיבטים היסטוריים וביוגרפיים להגותו של הרב יקותיאל יהודה הלברשטם, האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג, שנוסחה בעקבות השואה וכמסקנה ממנה. השיעור כולל סקירה היסטורית קצרה של תולדותיו של האדמו"ר, ועיסוק בשאלת יחס החסידות בגליציה לציונות לפני השואה. כמו כן השיעור עוסק ביחסו של הרבי למדינה ולבנין ארץ ישראל. לבסוף נוגע השיעור בהערות ראשוניות בשאלת השואה והציונות כפי שעולה מציטוטים שונים מדבריו. 
10 שיעור 10  ציונות לאחר השואה בדרשותיו של האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג לגרסת Word הרב תמיר גרנות  דרשותיו של האדמו"ר לפורים עוסקות באופן קבוע בשאלת הגאולה החלקית, כפי שעולה מתוך המגילה וכפי שהיא משתקפת בתקופתו. מחלוקת מרדכי ואסתר משקפת מחלוקת בשאלה כללית - אם יש סבל לנגד עינינו ועכשיו אפשר להציל - האם אין חובה לעשות כן בלי חשבונות? האין התעלמות מן הסבל, ואפילו למען ציפיית גאולה אמתית, בגדר אי-רגישות וחוסר-מוסריות? כיצד עונה האדמו"ר על שאלה זו? מהו מעמדה של ירושלים לאחר מלחמת ששת הימים לדעתו של האדמו"ר? 
11 שיעור 11  אהבת ישראל והיחס לסוטים מדרך התורה בעקבות משנתו של האדמו"ר מצאנז-קלויזנבורג לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהם הביטויים של אהבת ישראל לאורך התקופות השונות? את מי בדיוק היא כוללת? האם הכוונה בתפילת שושנת יעקב כוללת רק את הגויים או גם את הרשעים שבישראל? האם לאחר השואה השתנה היחס לכופרים? האם יש לכך השלכות הלכתיות? האם ניתן לתת הגדרה מחודשת לשאלת מיהו יהודי לאחר השואה? האם מי שלא מאמין בהסתר פנים אין לראות בו סוטה או כופר? 
12 שיעור 12  זהות יהודית ומשמעות השואה במשנתו של בעל "נתיבות שלום" מסלונים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  האם יהודי שנהרג בעל כורחו מפני שהוא יהודי מקדש בכך שם שמים? האם יש לחלק בין קידוש השם של היחיד ושל הכלל? מדוע יש חשיבות מיוחדת שכלל ישראל יהיו שותפים לקידוש ה' דווקא, במסירות הנפש, יותר משאר מצוות או מעשים? מדוע דווקא בדורות אלה, בזמן הזה? האם קידוש ה' הקולקטיבי בדורנו מלמד על ייחודיותו של הזמן? 
13 שיעור 13  זיכרון השואה בהגותו של האדמו"ר מסלונים בעל "נתיבות שלום" לגרסת Word הרב תמיר גרנות  האם יש צורך בקביעת ציון או תגובה כלשהי לשואה מבינה דתית? החזון איש טען שלא, ואילו האדמ"ר מסלונים חשב שכן. מהוה ההבדל בין אופי זיכרון השואה הציוני לבין זה החרדי? מהי תכליתו של זכרון השואה? האם זה רק מהפן ההיסטורי והלקח שיש ללמוד ממנו, או שמא יש כאן פן פנימי רוחני? 
14 שיעור 14  נתיבות שלום - על הסבל והרוע לגרסת Word הרב תמיר גרנות  על מה בוכה הקב"ה? האם הסבל הקוסמי נטוע ועד בבריאת העולם? האם הסבל הוא חלק מהמחזוריות של העולם? האם יש אפשרות להינצל מן הסבל הנתון בבריאה? מהי התכלית של הייסורים והגלות? כיצד יש להבין את גדלות הרוע של הנאצים?  
15 שיעור 15  בינת נבונים - משנת השואה של רבי ברוך יהושע רבינוביץ' לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהו הגורם לבואה של השואה? מדוע לא התממשו הנבואות על הקץ? הרב רבינוביץ' ץולה את שני הדברים במחלוקות בהפנימיות בין הרבנים והאדמורי"ם. השואה איננה עונש על חטא זה אלא מהלך א-לוקי של תיקון החטא במידת הדין. השואה הביא האת העם לאחדות גדולה - הן בשואה עצמה והן בתקומה שאחריה. מהי אמונה בזמן הסתר פנים? זו ההכרה שהקב"ה נמצא עמך גם בצרה ושהכל מכוון מלמעלה. בודדים זכו לחוות קרבת אלוקים בתוך התופת הקשה של השואה. נוכחות אלוקים מנחמת לא רק בגלל תוצואתיה, אלא מעצם היותה. האם אמונה שכזו צ]פויה מיחידי סגולה, או שמא היא אמונה אלמנטרית? 
16 שיעור 16   הסתר פנים ונוכחות ה' בשואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  כיצד התמודדו גדולי הרבנים עם תחושת הסתר הפנים הגדולה שליוותה את השואה? האם ההתמודדות צריכה להגיע מכך שמחזקים את החוייה הדתית קיומית אל מול העיון השכלי? האם האמונה שהקב"ה איתנו בכל מקום מסייעת לעבור את סערת השואה?  
17 שיעור 17   ההתמודדות עם הסבל בשואה במשנת האדמו"ר מפְּיַסֶצְנֶה בעל "אש קודש" לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהן הדרכים שהרבי מפיסצנה מציע להתמודדות עם הסבל והטרור הנאצי ממנו סבל יחד עם שאר יהודי ורשה – בגטו? מה דעתו בשאלת נוכחות א-לוהים בשואה וההתמודדות עם הרוע והסבל? נראה שבעיית הסתר הפנים אינה תופסת מקום מרכזי בהגותו. 
18 שיעור 18   אש קודש (ב) - על האמונה והסבל לגרסת Word הרב תמיר גרנות  כיצד עלינו להתייחס לסבל הפרטי אותו אנו חווים? איך מסביר האדמו"ר מפיסצנה את תחושת הסתר הפנים? האם יש הסתרת פנים אובייקטיבית, מצדו של ה'? איך אפשר לתת משמעות לסבל? מהי המשמעות של האמונה שאין עוד מלבד הקב"ה בעולם? 
19 שיעור 19  אש קודש (ג) - על הניגון העולה מן האפר לגרסת Word הרב תמיר גרנות  כיצד, מבחינה קיומית, יכול אדם להמשיך לחיות ולשמור על שפיות הדעת כאשר האימה והסבל מסביב נראים אינסופיים? האם האמונה מספקת תקווה? האם יש תחליף לתקווה? מה הקשר בין השואה לדשן שעל המזבח? מהו כלי הנגינה הנקרא מגרפה המוזכר בגמרא? מהו הניגון הצומח מאפרם של קרבנות השואה או מאפר המזבח?  
20 שיעור 20  הרצי"ה קוק אל מול השואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  האם מותר בכלל לשאול שאלות תיאולוגיות על השואה, לפי שיטתו של הרצי"ה קוק? מהו החיסרון של נקודת המבט האנושית שממנו אסור לחקור את השואה, ומהי נקודת המבט המבוקשת, מתוכה ניתן לנסות להבין את ההנהגה הא-לוהית? מהי משמעותה של השואה כחלק מהנהגת ה' בהיסטוריה? כלפי מה מכוונת האנטישמיות המודרנית? איך זה קשור להתליך הגאולה של עמ"י? 
21 שיעור 21  תורת הא-לוהות ותפיסת ההיסטוריה על פי משנת השואה של הרצי"ה קוק לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מה מכריח את הרצי"ה קוק להסביר את השואה בכלל? מהו ההכרח התאולוגי להסברו, ומהו ההכרח ההיסטוריוסופי להסברו? מהי הזיקה אותה מוצא הרצי"ה קוק בין השואה לבין הקמתה של מדינת ישראל? 
22 שיעור 22  הגרי"ד סולובייצ'יק על השואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מה היחס בין הציונות הדתית, והאידיאולוגיה שלה לשואה? מהי התגובה המתבקשת לשואה? האם יש לקבלה כגורל, כעובדה, ולא לעשות כלום לגביה, או שמע יש לראותה כייעוד, כאתגר, ולנסות לעשות משהו בדמותה של הציונות? מהי מחשבת ההלכה של הרב סולובייצ'יק וכיד היא קשורה לעמדתו ביחס לשואה ולציונות? מהו המהפך הגדול שמתחולל בתפיסתו המחשבתית של הרב סולובייצ'יק, הן ביחס לציונות, והן ביחס לעולם ההלכה והיהדות בכלל? 
23 שיעור 23  הרב אליעזר ברקוביץ' - אמונה לאחר השואה: השגחה ובחירה (חלק א) לגרסת Word הרב תמיר גרנות  שאלת הצדק הא-לוהי בשואה מבוססת על ארבע הנחות: הקב"ה טוב, כל יכול, משגיחושהשואה היא הופעה של רוע וסבל אבסורדיים . השאלה שיש לשאול כלפי שמיא היא: מדוע לא מנע ה' הופעת רוע וסבל קיצוניים כל כך? אילו סוגי תשובות יש לשאלה זו: כפירה בהשגחה, מידת הדין. הרב ברקוביץ' מציע שמדובר בהסתר פנים. במה שונה הסתר הפנים מגילוי הדין הישיר, ומדוע יש צורך בהנהגת דין כזו? כיצד מתיישבת הסתתרותו של הקב"ה עם היותו מושיע, והאם הישועה באמת חיונית להנהגת העולם? מדוע קשור הצירוף הפרדוכסלי הזה, הסתתרות וישועה, בברית של הקב"ה עם עמו ישראל? 
24 שיעור 24  הרב אליעזר ברקוביץ' - אמונה לאחר השואה (חלק ב) לגרסת Word הרב תמיר גרנות  האומנם הענקת החירות היא העיקרון היחיד הקובע את דרכי הנהגתו של הקב"ה? האם הפקיר הא-ל את העולם לחירותו של האדם? כלום יכולה תפיסה שכזו להתקבל על הדעת אחרי אושוויץ? מהו היחס בין הסתתרותו של הקב"ה לבין היותו מושיע ומה מקומו של צירוף זה בבריתו עם עמו ישראל? 
25 שיעור 25  יוסל רקובר מדבר אל א-לוקים לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהם גלגוליו של המכתב שנקרא "יוסל רקובר מדבר אל א-לוקים"? מי באמת כתב אותו ומתי? המכתב מדבר על תפילה מצד אחד ומחשבות מצד שני. מהו העיקר - התפילה או המחשבות? מהי הנקודה המרכזית במכתב? מה כתב הפילוסוף עמנואל לוינס על מכתב זה? איך בכל זאת אפשר להאמין בא-ל המסתיר את פניו לגמרי, ושאם גם בעומק הרשע אינו מגיב, כבר אי אפשר לצפות להתערבותו? מהו היחס בין הא-ל שבדיבור והא-ל שבהיסטוריה? 
26 שיעור 26  אמונה ללא "אני מאמין"- על אפשרות האמונה ללא תקווה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מה מייחד את סיפורו של הניגון המפורסם ל"אני מאמין? האם ניתן להמשיך להאמין גם ללא תקווה? ביסוס האמונה על התורה ועל התפילה 
27 שיעור 27  מבט על שיעורי השנה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  סיכום שיעורי השנה. תחושות המחבר לאורך השנה, ובסופה 
28   א-ל מלא רחמים באושוויץ וטרבלינקה: על התפילה לאחר השואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  למה נקראו אנשי כנסת הגדולה בשמם? מדוע לא יכלו הנביאים לתקן את נוסח התפילות? האם אמנם הקב"ה לא ריחם בטרבלינקה, או שמא זה האדם שלא ריחם שם? איך היה אפשר לנסח את תפילת "א-ל מלא רחמים"? 
29   השואה ומדינת ישראל לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהי המשמעות של הקמת המדינה כתשובה לשואה? מה משמעות העימות בין הנאציזם לעם ישראל? ישראל המייצגים את הצדקה והחסד מול הנאצים המייצגים את הכוח, הקטטה והשקר. מהו מבחנה הגדול של מדינת ישראל?  

שואה ואמונה - שנה שנייה

# כותרתהמחברתקציר
30 שיעור 1  התגלותו של השטן לגרסת Word הרב תמיר גרנות  סיכום שיעורי השנה הקודמת. סקירה קצרה של הנושאים שיידונו השנה. מהי הכחשת השואה? איך אפשר להגדיר מהי השואה? איך מתמודדים היסטוריונים, ושאר הוגי דעות עם ייחודיותה של השואה? מה מייחד את הרוע הנאצי? האם בכלל אפשר להבין את השואה? מהי התגלותו של השטן בשואה? 
31 שיעור 2  "ונתנה תוקף" מאושוויץ לגרסת Word הרב תמיר גרנות  תחושותיו של המחבר אל מול הר האפר במיידנק, ולאחר ביקורו באושוויץ. הוא מעלה שאלות, על יכולתו של הקב"ה לתת לשטן לשלוט בעולם, ועל חוסר הצדק לכאורה שישנו בעולם.  
32 שיעור 3  שורשי הרשע – על המקורות של ממלכת השטן לגרסת Word הרב תמיר גרנות  נסיון להבין מהי הקרקע התרבותית עליה נבטו שורשי השואה. בחינת פרספקטיבות נוספות על מקורות הרשע הנאצי, אשר יורדות לשורשי מקורותיו, ומחזקות את הטענה כי הנאציזם היווה הופעה של רוע מטיפוס שונה לחלוטין.  
33 שיעור 4  מבט על הרוע הנאצי ויחסו להשמדת יהודות אירופה לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מהו "הרוע השטני" ומהם ההבדלים בינו לבין שאר גילויי הרוע?. האם יכולים הנאצים להתגונן בטענה 'לא ידענו שזה רע'? האם השמדת היהודים נעשתה דווקא מפני שהיהודים ייצגו את 'הטוב' שהנאצים ביקשו להדחיק ולשלול? האם ראו הנאצים בהשמדת היהודים באופן פיזי גם חיסול של הטוב באופן מטפיזי? 
34 שיעור 5  למשמעותו של העימות בין הנאציזם ליהדות לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מה ההבדל בין רוצח לנעקד? האם היהודים בשואה היו 'כצאן לטבח' או 'כנעקד על המזבח'? מה הניע את אברהם בעקידת יצחק? האם הוא הסכים לוותר בקלות על העקידה? במה דומה נסיון השואה לנסיון העקידה? מהו היחס בין תודעתו של הרוצח לתודעתו של הנעקד?  
35 שיעור 6  יעקב-ישראל ועשו לגרסת Word הרב תמיר גרנות  סיפורים רבים מספרים על נצחונם של הנעקדים בשואה - על חיזוק האמונה שלהם, אפילו ברגעיהם האחרונים. כיצד הסביר הרב אהרנסון ששרד את השואה, את העובדה שהיהודים לא עמדו על נפשם בשואה? למה נקרא שמו יעקב - שם המנציח את ההפסד במאבק הראשון? מהו היחס בין השם יעקב לשם ישראל?  
36 שיעור 7  למהותו של הרוע במחשבת ישראל לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מה מקורו של הרע במחשבת ישראל? השיעור דן בארבעה שלבים, שהם גם ארבע עמדות יסוד ביחס לרע בעולם: השלב המקראי, השלב החז"לי, השלב הפילוסופי והשלב הקבלי. כיצד מבינים בכל שלב את הרוע בעולם?  
37 שיעור 8  השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (חלק א) לגרסת Word הרב תמיר גרנות  מה מידת עצמאותו של הסטרא אחרא בפעילותו בעולם? האם עליו לקבל רשות? האם כדי לפעול הוא זקוק לכוח/אנרגיה מצד הקדושה? 
38 שיעור 9  השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (חלק ב) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
39 שיעור 10  השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (חלק ג) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
40 שיעור 11  השואה לאור תפיסת הרע בקבלה (חלק ד) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
41 שיעור 12  הרב אשלג ור' אהרל'ה רוט אל מול השואה לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
42 שיעור 13  "סוד הנחש" – הסטרא אחרא והשואה בדרשות האדמו"ר מצאנז (חלק א) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
43 שיעור 14  "סוד הנחש" – הסטרא אחרא והשואה בדרשות האדמו"ר מצאנז (חלק ב) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
44 שיעור 15  הצופן (חלק א') לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
45 שיעור 16  הצופן (חלק ב') לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
46 שיעור 17  הצופן (חלק ג') לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
47 שיעור 18  הצופן (חלק ד) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
48 שיעור 19  משא ידוובנה – דברים על 'הפנים' לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
49 שיעור 20  משא ז'שוב – על הנקמה (חלק א) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
50 שיעור 21   על הנקמה (ח"ב) - "הקבר ביער" – גואל הדם בא לנקום לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
51 שיעור 22  משא מרקובה – חסידי אומות העולם לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
52 שיעור 23  משא חֶלְמְנוֹ – מסע לחלל הפנוי (ח"א) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
53 שיעור 24  החלל הפנוי (ח"ב) – קושיות שאין עליהן תשובות לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
54 שיעור 25  החלל הפנוי (ח"ג) לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
55 שיעור 26  החלל הפנוי (ח"ד) - "לעיני כל ישראל" לגרסת Word הרב תמיר גרנות   
56 שיעור 27  משא טרנוב - ילדי ישראל לגרסת Word הרב תמיר גרנות