לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

מגילת אסתר

שיעורים במגילת אסתר

# כותרתהמחברתקציר
1 שיעור 1  זמנה של המגילה: בין בית המלך לבית המקדש לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  נראה שהאירועים המתוארים במגילה התרחשו כשלושים שנה לאחר שיבת ציון. עובדה זו מעוררת בנו אי נוחות: בעוד היישוב היהודי בארץ ישראל נאבק על קיומו נהנים יהודי שושן מסעודות פאר שמארגן המלך. המגילה מקבילה בין בית אחשורוש ובין בית ה' בירושלים, וממנה וממדרשי חז"ל ני 
2 שיעור 2  מהיכן להתחיל את הסיפור? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  לכאורה ניתן היה להתחיל את סיפור המגילה בגזירות המן בפרק ג'. הבחירה להקדים את סיפור משתה אחשורוש ובחירת אסתר מלמדת על 'הקדמת רפואה למכה' ונותנת רקע חשוב על היהודים בשושן ועל המלך אחשורוש. 
3 שיעור 3  מלך אדיב או מלך יהיר? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  קריאה מדוקדקת בסיפור משתה המלך מראה כי כותב המגילה לועג לאחשורוש, המלך האדיב. סירוב ושתי לבוא בפני המלך נובע ככל הנראה מהיכרותה את אווירת הפריצות במשתים אלו. לשון המגילה יוצרת השוואה בין סירובה של ושתי וסירובו של יוסף לאשת פוטיפר. 
4 שיעור 4  בין המלך ושריו לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  תיאור אסיפת חכמי המלך לדון במלכה ושתי תורם לגיחוך של המלך ושל חוקיו. נשווה בין אגרות ממוכן לאגרות המן, ובין סיפור זה ובין סיפור העברת המלכות משאול לדוד. 
5 שיעור 5  בחירת מלכה למלך לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  כדי לעמוד על יחס המגילה לתהליך בחירת המלכה החדשה נשווה את הסיפור לסיפור דוד ואבישג, ולאיסוף התבואה בידי יוסף. נראה איך מבנה הסיפור ולשונו מדגישים את האבסורדיות שבו ואת הטרגדיה האישית של אסתר. 
6 שיעור 6  הצגת מרדכי ואסתר בפרק ב' לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  המדרש מקשר בין המצג של מרדכי למשה, שאול ודוד - ובעצם מלמדנו שגם מרדכי נבחר בידי ה' להושיע את ישראל. נדון בשאלה מדוע אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה והאם רצתה אסתר להיבחר למלכה. 
7 שיעור 7  ניסיון המרידה במלך וגדולת המן לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  הסיפור על בגתן ותרש משאיר שאלות רבות פתוחות. נראה כי עיקר תפקיד הסיפור במידע שבו ואין צורך לנסות להשלים את הפרטים החסרים. נסביר את משמעות הביטוי "אחר הדברים האלה", ונדון בפסוקים המתארים את עליית המן. 
8 שיעור 8  מרדכי אינו כורע ואינו משתחווה לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  איך שופטת המגילה את סירובו של מרדכי לכרוע להמן? מדוע בעצם מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה? 
9 שיעור 9  הפלת הפור לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  נסביר את הרקע להטלת הפור ואת משמעותו. עולם המאגיה נקשר פעמים רבות במקרא לרחל ולבניה. הפור של המן נעשה במהלך חגיגות ראש השנה הבבלי ומשקף תפיסת עולם דטרמניסטית. נשווה את הפור של המן לגורל ששימש את הכהן הגדול ביום הכיפורים ואת יהושע בחלוקת הארץ . 
10 שיעור 10  "אם על המלך טוב יכתב לאבדם" -האם יודע המלך על גזירות המן?(חלק א) לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מדוע מזכיר מרדכי את "פרשת הכסף" כאשר הוא מספר לאסתר על גזרת המן? עיון מעמיק בסיפור משתה אסתר השני מראה שככל הנראה אחשורוש לא היה מודע לגזירת השמדת היהודים. 
11 שיעור 11  האם יודע המלך על גזירות המן? (חלק ב') לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  המן מבקש מהמלך בלשון עמומה "לאבדם". בעקבות השאלות מהשיעור הקודם נפרש שהמן הטעה את המלך לחשוב שהוא מתכוון למכור את העם לעבדים ולשפחות. פרשנות זו מסבירה את הדגשת הכסף בדברי מרדכי ואת הפתעת המלך כאשר אסתר מספרת לו את דבר הגזירה. האם פרשנות זו מסירה מאחשורוש  
12 שיעור 12  לאן נעלם התך? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מרדכי קורע את בגדיו וזועק זעקה גדולה ומרה. נשווה זעקה זו לצעקת עשו ונעמוד על משמעות קריעת הבגדים. בשלב זה אסתר מרוחקת מאוד - תיאור שליחת הבגדים חושף ביקורת על אסתר. הפער בין אסתר למרדכי בא לידי ביטוי בדמותו של התך - השליח דרכו הם מדברים. במהלך השיחה נעלם 
13 שיעור 13  מיהו 'גיבור' מגילת אסתר? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  נראה שבתחילת המגילה מרדכי הוא ה'גיבור' ואילו בהמשך המגילה אסתר היא שמניעה את העלילה. בסוף המגילה שניהם גיבורים במקביל. המלך אחשורוש משמש אנטי גיבור וכך דוחף אותנו לחפש את הגיבור החבוי - מלך מלכי המלכים. 
14 שיעור 14  תוכנית אסתר לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מהי תוכניתה של אסתר? מדוע לא ביקשה אסתר על עמה במשתה הראשון? 
15 שיעור 15  "עץ גבוה חמישים אמה" לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  תלייה על עץ היא עונש למורדים במלכות. המן, האחראי על בטחון המלך, זומם להאשים את מרדכי במרידה, אך אינו יודע שמרדכי "מחוסן" מפני האשמות שכאלה. לעומת זאת המלך מתחיל לחשוש שהמן מתכנן מרידה. 
16 שיעור 16  "אלה ברכב ואלה בסוסים..." -למשמעות מעשה הסוס לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מה תפקיד מעשה הסוס? נציע מספר הצעות פרשניות ונראה שמעשה הסוס עומד במוקד הסיפור ומורה על התהפכות העלילה. הארמז המקראי לחליצה טוען במשמעות אירונית את המשפט "ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו" 
17 שיעור 17  יועציו של המן: בין גורל להשגחה לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  תיאור המן "נדחף אבל וחפוי ראש" מזכיר את תיאור צרעת עוזיה, ואת בריחת דוד מאבשלום. תפיסת המן וחכמיו היא דטרמניסטית 'אשר הַחִלּוֹתָ לִנְפֹּל לְפָנָיו לֹא תוּכַל לוֹ', לעומתם מחדשת המגילה שרצון ה' יכול לשנות את המציאות - 'ונהפוך הוא'. 
18 שיעור 18  משתה אסתר השני לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  השוואה בין שני המשתאות מראה כי במשתה השני יש קירבה גדולה יותר בין אסתר למלך. נעסוק בתיאור המשתה ובדרך הניסוח של דברי אסתר. 
19 שיעור 19  "וגם חרבונה זכור לטוב" לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  מהו תפקידו של חרבונה? נשים לב שחרבונה מפיע גם כאחד הסריסים בסיפור ושתי. בשני הסיפורים הוא מקדם את כעס המלך על אדם שקרוב אליו וכך מפנה מקום למרדכי ואסתר. 
20 שיעור 20  "איככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי" לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  הפקדת מרדכי על בית המן נותנת למרדכי גישה לתוכניות המן להשמדת היהודים. נתעמק בבקשתה של מאחשורוש. לשון הבקשה מעורר השוואה לרעיה בשיר השירים וליהודה. 
21 שיעור 21  אגרות מרדכי: "בְּטוּב צַדִּיקִים תַּעֲלֹץ קִרְיָה וּבַאֲבֹד רְשָׁעִים רִנה" לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  נשווה בין אגרות מרדכי לאגרות המן. השינויים נובעים הן משינוי המצב והן מרצון לשוות לאגרות מרדכי נופך חגיגי. הבדל נוסף הוא ביחס ליהודים הנובע משיבה אל הלאומיות היהודית כחלק מהתהליך בסיפור. 
22 שיעור 22  האמנם טבח ללא הבחנה? לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  נסביר מדוע נפל פחד על כל עמי הארץ, ונתבונן במשמעות הארמזים ליציאת מצרים ולכיבוש הארץ. נראה שהמלחמה בסוף המגילה אינה מתארת טבח המוני: היהודים הרגו רק בשונאיהם, הקפידו שלא לגעת בביזה, וספירת ההרוגים מעידה על מהלך מתוכנן ולא הריגה אקראית.  
23 שיעור 23  שלבי התקבלות החג לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  עצם התיאור המפורט של תהליך התקבלות החג מעיד על הצורך בשיכנוע. האם יש לחוג בי"ד או בט"ו? איך יש לשמוח ולציין את היום? נעמוד על השלבים השונים בהתקבלות החג כפי שמשתקף במגילה. 
24 שיעור 24  התקבלות החג (המשך) לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  האם יש לתת מעמד מיוחד לאירועים בשושן? נראה כי המתיחות לגבי קביעת תאריך החג משקפת את המתיחות בין המרכז בגולה למרכז המתחדש בארץ ישראל. סופו של התהליך במשנה כאשר נקבעו שני ימים - אבל החלוקה היא על פי פרמטר ארץ ישראלי - כיבוש יהושע.  
25 שיעור 25  מגילת אסתר וספר יהושע לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  תיאורי גדולת גיבורי מגילת אסתר נשענים על תיאורי גדולת גיבורי ספר יהושע. השוואה זו שמה את הסיפור בפרופרציה - כל ההישג הוא הישרדות, וגם לאחר הישועה יהודי שושן נשארים בגולה. 
26 שיעור 26  גבורת המלך וגדולת מרדכי (פרק י') לגרסת Word הרב יונתן גרוסמן  סיום המגילה בגדולת אחשורוש שמה את כל הסיפור בפרופורציות הראויות. זהו סיפורו של אחשורוש ומלכותו ולא סיפור יהודי, כל גדולת מרדכי תלויה במלך ההפכפך. הסתכלות זו עולה גם מההשוואות הרבות ליוסף לאורך כל המגילה. יוסף זכה לגדולה, אך עם מותו שועבדו היהודים במצרים.