לאתר ישיבת הר עציון
הפוך לאתר הבית דף קשר - בטאון הישיבה נקודת חיבור - בית המדרש לצעירים קשת - קול שידורי תורה מכללת הרצוג להכשרת מורים תורה ברשת - אתרי אינטרנט תורניים עיון בדף היומי

   זריחה:    
   סוזק"ש:  
   מנחה:  
   שקיעה:

זמני השבת:
    הד"נ: 
    יציאה:


שעון קיץ


הזמנים באדיבות kaluach

דף יומי:
   להצגת הדף
   הדף היומיומי
   דפי עזר
   שיעור מוקלט
   קצרדף להאזנה
   קצרדף להאזנה

 

ספר שמואל

תנך שמואל א

# כותרתהמחברתקציר
1 פרק א (1)  דמותה של חנה לגרסת Word הרב אמנון בזק  במרכז סיפורו הראשון של ספר שמואל עומדת דמותה רבת-העצמה של חנה, המתמודדת באמונה ובגדלות נפש עם הקשיים שמערימה עליה סביבתה, תוך פילוס נתיבים חדשים בעבודת ה'. 
2 פרק א (2)  דמותה של חנה לגרסת Word הרב אמנון בזק  במרכז סיפורו הראשון של ספר שמואל עומדת דמותה רבת-העצמה של חנה, המתמודדת באמונה ובגדלות נפש עם הקשיים שמערימה עליה סביבתה, תוך פילוס נתיבים חדשים בעבודת ה'. 
3 פרק ב (1)  תפילת חנה לגרסת Word הרב אמנון בזק  עיון במבנהָ ובתוכנה של תפילת חנה מגלה כמה וכמה קשיים בייחוסה לחנה. בשיעורנו ננסה לפתור קשיים אלו במסגרת פתרון בעיה כללית יותר של אי-התאמה בין מזמורים וכותרותיהם. 
4 פרק ב (2)  שמואל מול בני עלי לגרסת Word הרב אמנון בזק  לפִסקה זו מבנה מעניין, המנגיד בין דרכו של שמואל, ההולך וגדל וטוב, לבין דרכם של חפני ופינחס, בניו הרשעים של עלי, ההולכת ומידרדרת. מלבד הנגדה זו, משיג מבנה הפִּסקה מטרה נוספת: הוא מחלק את פרשת חטאיהם של בני עלי לשני חלקים - חלוקה שעל טיבה נעמוד בשיעור. 
5 פרק ב (3)  שמואל מול בני עלי לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שלמדנו בהרחבה על חטאי בני עלי, מגיע כעת איש הא?לוהים אל עלי, ובפיו תוכחה חמורה ובשורות קשות על העונש הצפוי לביתו. בשיעורנו נעמוד על נבואת התוכחה, על העונשים המתוארים בה ועל התגשמותם 
6 פרק ג  נבואת ההקדשה של שמואל לגרסת Word הרב אמנון בזק  בפרק ג' מתוארת הקדשתו של שמואל לנביא. שיעורנו ידון בדרכה הייחודית של הקדשה זו, בתפקיד המיוחד שתופס בה עלי, ובמהפך שהיא מבשרת באשר להימצאות "דבר ה' " בישראל. 
7 פרק ד (1)  המפלה לפני פלשתים ומות עלי (חלק א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק ד' מתאר את אחת המפלות הקשות ביותר שידעו ישראל בתקופת המקרא. הקושי המרכזי בפרק הוא הבנת הסיבה למפלה: המקרא אינו מציין חטא מיוחד שעליו צריך עם ישראל להיענש כל כך; אדרבה, מן הפרק עולה לכאורה שבני ישראל נהגו כשורה, בפנותם אל ארון ה'! מה גרם אפוא לתבוסה הגדולה? 
8 פרק ד (2)  המפלה לפני פלשתים ומות עלי (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  האפילוג לפרק ד' עוסק בפרשת מותה של אשת פינחס ולידתו של אי-כבוד - סיפור המהווה נספח לפרשת מפלת ישראל במערכה עם פלשתים, אך יש בו כדי לחדד את משמעות הפרק כולו כפי שבוארה בשיעור הקודם. 
9 פרק ה  ארון ה' בפלשתים לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר מפלת ישראל לפני פלשתים מתעוררת בעיה: אף שהמפלה הייתה עונש לישראל, בעיני הפלשתים היא נתפסה כניצחון שלהם לא רק על ישראל, אלא גם על א?לוהי ישראל, המתגלם בארון. פרק ה' מלמד כיצד הופרכה תפיסה זו. 
10 פרק ו  השבת הארון לישראל לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר התפתלויות מרובות משתכנעים הפלשתים להחזיר את הארון לישראל. אירוע משמח זה הפך לטרגדיה גדולה, שבעקבותיה מתו רבבות מישראל. בשיעור נעסוק בשני חלקי הפרק: התפתלויות הפלשתים וחטאם המפתיע של בני ישראל. 
11 פרק ז  ישראל בהנהגתו של שמואל לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק ז' הוא הפרק היחיד, למעשה, בכל ספר שמואל, המתאר את שמואל כמנהיגו של עם ישראל. השיעור עוסק בבחינת הנהגתו של שמואל את העם, ובשאלה אם הצליח שמואל לתקן את הפגמים שהיו בתקופת עלי. 
12 פרק ח (1)  תנה לנו מלך לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק ח' מתאר את אחד האירועים הדרמטיים במקרא: בקשת ישראל למלך. פרשת מלך כתובה בתורה, ואף על פי כן הגיבו הקב"ה ושמואל עצמו בשלילה רבה לבקשה. בשיעור ננסה לבאר: מדוע? האם מלוכה בישראל היא תופעה חיובית או שלילית? 
13 פרק ח (2)  משפט המלך לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שביקשו ישראל מלך, נשלח שמואל לתאר את "משפט המלך". שמואל מתאר תיאור קודר את העתיד לקרות. האם תיאורו של שמואל מבטא מציאות לגיטימית? מה ביקש שמואל להשיג בתיאור זה, ובאילו אמצעים הוא נקט? על זאת ועוד - בשיעור שלפנינו. 
14 פרק ט (1)  המפגש הראשון עם שאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  בפרק ט' אנו פוגשים לראשונה בדמותו של שאול, בסיפור ארוך שבו מחפשים שאול ונערו את האתונות. מה טיבו של סיפור זה? עיון בסיפור מגלה תובנות משמעותיות בדבר אופיו של שאול ובאשר למידת התאמתו להיות המלך הראשון בישראל. 
15 פרק ט (2)  פגישת שמואל ושאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בסיפור פגישתם הראשונה של שמואל ושאול. פגישה זו מלווה בכמה אלמנטים מפתיעים, ובהם מקריות חוזרת וסודיות מעומעמת. בשיעור נעמוד בין השאר על טיבם של אלמנטים אלו. 
16 פרק ט (3)  הסתירות בספר שמואל לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נעסוק בבעיה העולה בפרקים ח'-ט', אך למעשה היא חלק משאלה מרכזית בספר כולו: סתירות לא-מעטות העולות תוך כדי הסיפור. בשיעור מוצגת הדרך לפתרון הבעיה - 'שיטת הבחינות' - ומשמעותה בהקשר של רעיון המלוכה בישראל. 
17 פרק י (1)  האותות לשאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  שמואל שולח את שאול לדרך שבה הוא אמור לקבל שלושה אותות, אשר יבססו את רעיון משיחתו למלך. מה טיבם של אותות אלו? מה חשיבות הפתגם "הגם שאול בנביאים"? מדוע לא סיפר שאול לדודו על משיחתו למלך? 
18 פרק י (2)  המלכת שאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  סיפור המלכת שאול מעורר כמה קשיים: מדוע השתמש שמואל דווקא בדרך של הטלת גורל? מדוע נחבא שאול אל הכלים, אף שידע שייבחר בגורל? ולמה לא יידע שמואל את שאול מראש על הטקס? על שאלות אלו ואחרות - בשיעור שלפנינו. 
19 פרק יא  המלחמה עם עמון (חלק א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  נחש העמוני עולה על אנשי יבש גלעד, ולולא שאול, היו תושבי יבש נאלצים להיכנע לו באופן מביש. מדוע? מדוע לא נחלץ עם ישראל לעזרתם, ומדוע נאלץ שאול לנקוט באמצעים דרסטיים כדי לאסוף את העם? מה משמעות ההקבלות בין הסיפור לבין פרשת פילגש בגבעה? על שאולת אלו ועוד - בשיעור שלפנינו. 
20 פרק יא  המלחמה עם עמון (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שהתמנה שאול למלך בפרק י', עולה נחש העמוני על יבש גלעד בפרק י"א, מבלי שאיש פונה אל שאול לעזרה. שאול חוזר מעבודתו עם הבקר, ורק אז שומע במקרה על המאורעות. מה פשר תופעה זו? כיצד ניתן לקרוא את פרק י"א לאחר פרק י'? על המשך התיאור הכפול בפרקי מלכות שאול - בשיעור שלפנינו. 
21 פרק יב  פרדת שמואל מהעם לגרסת Word הרב אמנון בזק  נאום הפרֵדה של שמואל מן העם מרגש בלשונו ובתוכנו, אך רצוף קשיים לשוניים ותחביריים. בשיעור נבחן, בין השאר, מה טיבם של קשיים אלו, ומה משמעותו של האות שנותן שמואל - מטר בתקופת הקציר. 
22 פרקים יג-יד  המלחמה הראשונה עם הפלשתים לגרסת Word הרב אמנון בזק  "בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל": האומנם?! מה טיבו של פסוק זה?בהמשך השיעור נדון בפתיחת המרד בפלשתים על ידי שאול ויונתן, ונעמוד על המסר הטמון במערכה זו, שהיא חסרת תקדים מבחינת הפערים שבין הכוחות. 
23 פרקים יג-יד  המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  שאול מאבד את מלכותו משום שלא חיכה לשמואל. למה התעכב שמואל עד לרגע האחרון? לאיזה אירוע בתורה מקביל הסיפור, ומה משמעות ההקבלה? 
24 פרקים יג-יד  המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ג) לגרסת Word הרב אמנון בזק  אל מול הפסיביות של שאול במערכה בולטת פעלתנותו של יונתן, היוצר לעצמו אות שיעיד על הסכמת ה' למהלכיו. בשיעור נדון, בין היתר, בשאלה אם אות זה התבסס על ניתוח הגיוני, ואם אין בנתינתו משום איסור ניחוש 
25 פרקים יג-יד  המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ד) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לתיאור כישלונו של שאול והצלחתו של יהונתן במלחמה מצטרפת הקבלה מרשימה בהיקפה שעורך המקרא בין דמויותיהם לבין דמותו של גדעון השופט. השיעור יעסוק בעיקר בהקבלה זו ובמשמעותה הרעיונית 
26 פרקים יג-יד  המלחמה הראשונה עם הפלשתים (חלק ה) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לקראת סיום המלחמה עם הפלשתים, משביע שאול את העם לבל יאכלו. האם צדק שאול במעשהו? האם נהג יהונתן כשורה? השיעור יעסוק בשאלות אלו ובשאלות אחרות הנוגעות לסיום המלחמה. 
27 פרק טו  מלחמת שאול בעמלק (חלק א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  מצוות מחיית עמלק מעוררת שאלות מוסריות רבות, שלחלקן נתייחס בשיעור זה: מדוע הצטוו בני ישראל למחות את זכר עמלק? מה משמעות הפנייה של שאול לקיני לסור מתוך עמלק? מה היה חמור כל כך בהשארתו של אגג מלך עמלק בחיים? 
28 פרק טו  מלחמת שאול בעמלק (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שעמדנו על הסיבה להשארת אגג מלך עמלק בחיים, יש להבין מדוע מעשה זה כל כך חמור, עד שגרם לשאול לאבד את מלכותו. השיעור יעסוק בין השאר בשאלה זו, ובהיבט העקרוני של הנאה משלל מלחמות שבא בהן ציווי על החרמה מלאה. 
29 פרק טו  מלחמת שאול בעמלק (חלק ג) לגרסת Word הרב אמנון בזק  סיום הדיון במלחמת עמלק יעסוק בשתי שאלות מרכזיות: א. של מי היה המעיל שנקרע בסוף הסיפור, ומדוע נקט המקרא בלשון לא-ברורה בעניין; ב. מה היחס בין אבדן המלוכה בפרק זה לבין האבדן הנזכר כבר במלחמה נגד הפלשתים בפרק י"ג. 
30 פרק טז (1)  משיחת דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  בפרשת משיחת דוד ננזף שמואל פעמיים על ידי הקב"ה. השיעור עוסק בפשר התנהגותו של שמואל, ובדרך בה מלמד אותו הקב"ה את דרכי ההשגחה העליונה. 
31 פרק טז (2)  הרוח הרעה על שאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  הרוח הרעה השורה על שאול מביאה בסופו של דבר את דוד לביתו. השיעור עוסק בדרך שבה כיוונה ההשגחה את דוד לבית שאול, במשמעות הרוח הרעה, ובתפנית שעבר דוד לאחר משיחתו על ידי שמואל. 
32 פרק יז (1)  דוד וגלית לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נעסוק בתחילת המערכה בין גלית ועם ישראל. נעמוד על הרקע להתנהלות חריגה זו של המלחמה, על תגובתו של שאול, ועל מערכת היחסים שבין דוד ואחיו ומשמעותה להבנת הסיפור כולו. 
33 פרק יז (2)  דוד וגלית לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נמשיך את עיוננו במערכה בין דוד וגלית. נעמוד על הניגוד הספרותי שבין דוד לבין שאול ושבין דוד לבין גלית, וגם על נקודת הדמיון שבין צורת החשיבה של גלית לזו של שאול. 
34 פרק יז (3)  דוד וגלית לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נסיים את דיוננו בפרשת דוד וגלית. מקום נרחב יוקדש לקשיים הרבים הקיימים ביחס שבין פרקנו לבין הפרק הקודם, ובמיוחד בשאלה מדוע לא הכיר שאול את דוד, שהיה המנגן שלו ונושא כליו. 
35 פרק יח (1)  דוד בבית שאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר הקרב בין דוד וגלית מתחיל שאול לגלות עוינות כלפי דוד. מה הם שורשי עוינות זו? האם צדק שאול בחשבו כי שירת הנשים מבטאת הערכה יתרה לדוד? כיצד הפכה העוינות ליראה ולפחד? על שאלות אלו ואחרות ננסה לעמוד בשיעור זה. 
36 פרק יח (2)  נישואי דוד ומיכל לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שהתחייב שאול לתת את בתו למי שיכה את גלית, עליו לעמוד בהתחייבותו כלפי דוד. האם שאול אכן נוהג ביושר בנושא זה? ומה טיבה של מערכת היחסים הייחודית שבין מיכל לבין דוד? 
37 פרק יט (1)  בריחת דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  ניסיונות הפגיעה של שאול בדוד עוברים לשלב חדש. כיצד מתמודד דוד עם המציאות החדשה? מה המשמעות הרעיונית של השימוש שעושה מיכל בתרפים ובכביר העזים בסייעה לדוד להימלט מיד שאול? 
38 פרק יט (2)  דוד אצל שמואל לגרסת Word הרב אמנון בזק  עם בריחתו של דוד לשמואל, מתרחשת סיטואציה הנראית קומית למדיי: התנבאותם של שליחי שאול, ולבסוף גם של שאול עצמו. מה טיבה של התרחשות זו? מה ניתן ללמוד ממנה על שאול ועל שמואל? ומה בין שמואל לאליהו הנביא? 
39 פרק כ (1)  בין יונתן לדוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  קשיים משמעותיים עומדים בפני המנסה לקרוא את פרק כ' ברצף עם פרק י"ט. מדוע מופתע יונתן מדברי דוד כי שאול רוצה להרגו? וכיצד מצופה מדוד להשתתף בסעודת החודש, לאחר שזה עתה נמלט בעור שיניו משליחי שאול שבאו לעשות זאת? מה עומד מאחורי תופעות אלו? 
40 פרק כא  דוד בנוב לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד בורח אל אחימלך בנוב ומקבל ממנו סיוע. בסופו של דבר, מוצאים אחימלך ובני משפחתו להורג בגלל מעשה זה. מה מידת האחריות של דוד להריגת כוהני נוב? האם נענש על כך? 
41 פרק כב (1)   דוד ואנשיו מול שאול ואנשיו לגרסת Word הרב אמנון בזק  סיפור פרשת נוב נקטע בתיאור נדודי דוד ומשפחתו למואב. האם יש קשר בין שני הסיפורים? כיצד מקשר המקרא בין תיאור אנשיו של דוד ותיאור ההתנהלות השלטונית של שאול? 
42 פרק כב (2)   הריגת כוהני נוב לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור נעסוק בסיום הפרשה הטרגית של הריגת כוהני נוב. מוות זה נגרם באופן ישיר על ידי דואג האדומי, אך בשיעור נזכיר מעגלים נוספים הקשורים, ברמות שונות, לרצח זה. 
43 פרק כג (1)   פרשת קעילה לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשת קעילה מבטאת את מסירותו של דוד להצלת ישראל, אך גם מעלה שאלות על דרכו: מדוע נזקק דוד לשאול פעמיים בה'? ומדוע לא קיבל תשובות מדויקות לשאלותיו? 
44 פרק כג (2)   דוד בין מדבר זיף לעין גדי לגרסת Word הרב אמנון בזק  במפגש האחרון שבין יונתן לדוד נכלל חזונו של יונתן להיות משנה לדוד. מדוע לא יצא חזון זה לפועל? מדוע סייעו הזיפים לשאול, וכיצד הכריע שאול ברגע האחרון במבחן הדרמטי שבפניו עמד? 
45 פרק כד  שאול במערה לגרסת Word הרב אמנון בזק  שאול נופל לידי דוד ואנשיו במערה. מדוע כרת דוד את כנף המעיל של שאול, ומדוע התחרט על כך מאוחר יותר? מהו "משל הקדמוני"? מה משמעותו של מפגש זה שבין שאול ודוד? 
46 פרק כה  פרשת נבל הכרמלי (ח"א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  המקרא מתאר את בקשתו של דוד מנבל הכרמלי ואת דחייתה. האם הייתה הצדקה לבקשה זו, או שמא הצדק עם נבל? באילו דרכים מביע המקרא את שיפוטו בנושא זה? 
47 פרק כה  פרשת נבל הכרמלי (ח"ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר סירובו של נבל לבקשת עבדי דוד, מבקש דוד לפגוע בנבל. האם צדק דוד בכך? באילו דרכים מביע המקרא את עמדתו בנושא? וכיצד הצליחה אביגיל לשכנע את דוד לחזור בו מכוונותיו? 
48 פרק כה  פרשת נבל הכרמלי (ח"ג) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נסיים את פרשת דוד ונבל. במה זכה דוד, שאביגיל הצילה אותו מן החטא? מה פשר תגובתו של נבל לדברי אביגיל? ומה משמעותה של חתימת הסיפור, העוסקת במערכות היחסים שבין דוד לנשותיו? 
49 פרק כו  שאול בידי דוד - פעם נוספת (ח''א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בפרק כ"ו שוב נופל שאול לידי דוד, שוב נמנע דוד מלפגוע בשאול, ושוב מתנהלת ביניהם שיחה המסתיימת בפיוס. מה משמעותו של סיפור זה, הנראה לכאורה כחזרה על המסופר בפרק כ"ד? 
50 פרק כו  שאול בידי דוד - פעם נוספת (ח''ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בחדירת דוד ואבישי למחנה שאול. מה עומד מאחורי הוויכוח בין דוד לאבישי? ומדוע טוען דוד שמי שרודף אחריו מאלץ אותו לעבוד עבודה זרה? 
51 פרק כז  ימי צקלג לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד בורח שנית לפלשתים ומקבל מאכיש את צקלג, המשמשת לו כבסיס ממנו הוא פועל נמרצות כנגד השבטים הנודדים בדרום. כיצד רואה המקרא את מעשיו של דוד? האם צדק דוד בשעה שלא החיה איש ואישה, ובשעה שגילה, כלפי חוץ, נאמנות רבה לאכיש מלך גת? 
52 פרק כח  שאול בעין דור (חלק א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  שאול שואל בה', אך ה' מסרב לענות לו. מדוע? מה גרם לשאול לפנות לבעלת האוב? כיצד ידעו בעלת האוב ושאול כי שמואל הוא זה שעלה באוב? שיעור זה עוסק בחלקו הראשון של הסיפור הדרמטי שהתרחש בעין דור, ערב מותו של שאול המלך. 
53 פרק כח  שאול בעין דור (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נשלים את עיוננו בפרשת בעלת האוב, ונבחן, בין היתר, את השאלות: מדוע התגלה שמואל אל שאול? מה טיב הוויכוח שבין שאול ואנשיו אם לאכול אם לאו? האם בעלת האוב באמת העלתה את שמואל באוב? 
54 פרק כט  דוד במחנה פלשתים לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד יוצא עם אכיש במלחמתו עם ישראל, אך נדחה על ידי סרני פלשתים. מדוע לא הצליחה תכניתו של דוד? האם נהג כשורה כשנתן לאכיש להבין כי יילחם לצדו נגד ישראל? למה שינה הכתוב מן הסדר הכרונולוגי בתיאור האירועים בפרקים כ"ח-כ"ט? 
55 פרק ל  דוד והגדוד העמלקי לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשובו ממחנה פלשתים מגלה דוד שעמלק פשט על מחנהו ולקח בשבי את הנשים ואת הילדים. למה נגרם לדוד צער זה? מדוע הצליח לגבור על עמלק? ומה היחס בין דרכו המוסרית של דוד לזו של עמלק? 
56 פרק לא  מות שאול לגרסת Word הרב אמנון בזק  שאול המלך יוצא לקרב האחרון בידיעה שהוא עומד למצוא בו את מותו. שיעור זה יעסוק בגבורתו של המלך שאול, בקבורתו ובקשר שבין שניהם. 
57 פרק כ (2)  פרשת החצים לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נמשיך לעקוב אחר התפתחותה של מערכת היחסים בין דוד ויונתן על רקע הניסיון לדעת מה כוונותיו של שאול כלפי דוד. בין השאר נעסוק בשאלה מה היה הצורך בחידת החצים, אם ממילא נפגשו דוד ויונתן ישירות בסופו של דבר. 

תנך שמואל ב

# כותרתהמחברתקציר
58 פרק א (1)  דוד והנער העמלקי לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק א' בספר שמ"ב מהווה המשך ישיר לפרק האחרון בספר שמ"א. בשיעור נעסוק במשמעות תיאורו של הנער העמלקי את מותו של שאול, נעמוד על ההבדלים שבינו ובין התיאור המקראי, ונבחן את תגובתו של דוד ואת יחסו לעמלקי. 
59 פרק א (2)  קינת דוד על שאול ויהונתן לגרסת Word הרב אמנון בזק  השיעור עוסק בקינת דוד על שאול ויהונתן: ניתוח תכני הקינה, מבנהָ והביטויים המופיעים בה. 
60 פרק ב (1)  פיצול הממלכה הראשון לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק ב' פותח את תקופת המלכות הראשונה של דוד – מלכותו על יהודה בחברון. מדוע הצעד הראשון שעשה דוד כמלך הוא פנייה לאנשי יבש גלעד? מי האשם בחלוקת עם ישראל לשתי ממלכות – מלכות איש בושת על ישראל ומלכות דוד על יהודה? 
61 פרק ב (2)  הקרב על הברכה בגבעון - ח"א לגרסת Word הרב אמנון בזק  הקרב בין אנשי אבנר בן נר לאנשי יואב בן צרויה על הברֵכה בגבעון מסתיים בתבוסה של אבנר ואנשיו, אך גם יואב אינו יוצא ממנו נקי. על מי מוטלת האחריות לשפיכות הדמים הזו? ומדוע התלקחה בכלל מערכה דווקא על גבעון? 
62 פרקים ב-ג  הקרב על הברכה בגבעון - ח"ב; בני דוד בחברון לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נשלים את עיוננו בפרשת הקרב על הברֵכה בגבעון, ונראה מה ניתן ללמוד מפרשת עשהאל ואבנר. אחר כך נעסוק ברשימת הבנים שנולדו לדוד בחברון, ונבחן את חידת היעלמו של כלאב ממאבקי הירושה של בית דוד. 
63 פרק ג (2)  אבנר עובר למחנה דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  אבנר בן נר מסתכסך עם איש בושת בפרשת רצפה בת איה, ועורק למחנה דוד. מה הרקע לסכסוך זה? מדוע מבקש דוד כתנאי מוקדם להשיב אליו את מיכל בת שאול? האם לקיחת מיכל מפלטי בן ליש הייתה מעשה נכון? 
64 פרק ג (3)  יואב הורג את אבנר לגרסת Word הרב אמנון בזק  ניסיונו של אבנר בן נר לאחד את הממלכה נכשל, בגלל הריגתו בידי יואב. מהי עמדת המקרא בפרשה זו? מה גרם המעשה לדוד, וכיצד הגיב דוד על כך? 
65 פרק ג (4)  בין דוד ליואב לגרסת Word הרב אמנון בזק  האם הייתה לדוד אחריות מסוימת לרצח אבנר? מדוע הותיר דוד את יואב בתפקיד שר הצבא, ומה המחיר ששילם על כך? 
66 פרק ד (1)  הריגת איש בושת לגרסת Word הרב אמנון בזק  רֵכָב ובַעֲנָה רוצחים את איש בושת. מדוע? איך קשור המעשה להיותם תושבי בארות? כיצד יש להבין את רצף הפסוקים הקשה, ומהו הנוסח המפתיע הנמצא בתרגום השבעים לפסוק ו? 
67 פרק ד (2)- ה (1)  הריגת איש בושת ומשיחת דוד למלך על ישראל לגרסת Word הרב אמנון בזק  סופם של רֵכָב ובַעֲנָה: מדוע נהג דוד בדרך זו? ולמה חשבו רכב ובענה שתגובתו תהיה שונה? חלקו השני של השיעור ידון בפסוקים הראשונים של פרק ה', שבהם מתוארת משיחת דוד על כל ישראל. 
68 פרק ה(2)  כיבוש ירושלים לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר שהומלך על כל ישראל, פונה דוד לכבוש את יבוס-ירושלים ולהפוך אותה לעיר הבירה. מדוע בחר דוד דווקא בירושלים? מה פשרם של הפסוקים הקשים בפרק בעניין העיוורים והפיסחים? ומהו 'הצינור'? 
69 פרק ה(3)  התבססותה של מלכות דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק ה' מתאר מהיבטים שונים ובמבנה ספרותי מעניין את ביסוסה של מלכות דוד. השיעור יעסוק במבנה הפרק, במשמעותן של המלחמות הראשונות עם הפלשתים ובחידת ילדיו הראשונים של דוד בירושלים. 
70 פרק ו (1)  פרשת עוזא לגרסת Word הרב אמנון בזק  העלאת הארון לירושלים הייתה לכאורה צעד מתחייב, ואף על פי כן, בשלב הראשון היא הסתיימה בטרגדיה: מותו של עוזא. מה היו נסיבות מותו, ובאיזו מידה היה לדוד עצמו חלק בהן? מה גרם לטעויות השונות שליוו פרשה זו? 
71 פרק ו (2)  העלאת הארון וצחוקה של מיכל לגרסת Word הרב אמנון בזק  כיצד הצליח דוד לתקן את הפגמים שהתגלו בהעלאת הארון הראשונה? למה צחקה מיכל לדוד, ומדוע הגיב דוד בחריפות גדולה כל כך? מדוע לא היה למיכל ילד עד יום מותה? 
72 פרק ז (1)  חזון נתן: מדוע לא בנה דוד את בית המקדש לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרק זה הוא מן החשובים בפרקי הנביאים, ועיוננו יעסוק באחד מנושאיו המרכזיים: מדוע לא בנה דוד את בית המקדש? ומה היחס בין חזון נתן לבין דברי דוד בספר דברי הימים כי הקב"ה מנעו מבניין המקדש מפני ששפך דמים רבים והיה איש מלחמות? 
73 פרק ז (2)  חזון נתן: מלכות הנצח של בית דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  ה' אמנם דחה את בקשתו של דוד לבנות את בית המקדש, אך הוא הבטיח לו מלכות נצח בעם ישראל. האם יש קשר בין הדברים? האם מלכות הנצח הזו מותנית? כיצד הגיב דוד על חזון נתן? 
74 פרק ח  מלחמות דוד (א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר חזון נתן מתוארת סדרת ניצחונות צבאיים של דוד על עמי הסביבה. מה היחס שבין פרק זה לבין הפרק הקודם, הפותח במילים "וַיְהִי כִּי יָשַׁב הַמֶּלֶךְ בְּבֵיתוֹ וַה' הֵנִיחַ לוֹ מִסָּבִיב מִכָּל אֹיְבָיו" (ז', א)? מדוע נהג דוד במואב באופן אכזרי במיוחד? מדוע עיקֵר דוד את הרכב של ארם, ומה ההבדל בינו לבין שאול בעניין זה? 
75 פרק ח  מלחמות דוד (ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בין ספר שמואל לספר דברי הימים יש הבדל מהותי בשאלה אם היה לדוד חלק בבניין המקדש. מה טעמו של הבדל זה, וכיצד הוא משתקף בפרקנו? ומה לפסוקי סיכום באמצע הספר? 
76 פרק ט  דוד ומפיבושת לגרסת Word הרב אמנון בזק  בפרקנו מתחילה פרשת ציבא ומפיבושת. בהמשך הספר מתברר שבין שני האנשים האלה שררה מערכת יחסים בעייתית מאוד. מי מהם הוא 'האיש הרע'? האם שורש הסכסוך ניכר כבר בפרקנו? 
77 פרק י(1)  דוד ומשלחת המנחמים לעמון לגרסת Word הרב אמנון בזק  מחווה של רצון טוב שעשה דוד – שליחת מנחמים למלך בני עמון – הסתיימה במפח נפש ובהשפלתם של חברי המשלחת. מה הסיבה הרוחנית להשפלה זו? 
78 פרק י(2)  שתי המלחמות עם עמון וארם לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר השפלתה של משלחת המנחמים יצאו דוד ויואב למלחמות נגד עמון ובני בריתם הארמים. מה ההבדל בין שתי המלחמות? וכיצד קשורים האירועים בפרק זה לפרשת דוד ובת שבע?  
79 פרק י"א  פרשת דוד ובת שבע (חלק א') לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשת דוד ובת שבע היא מן האירועים הקשים ביותר במקרא. בשיעור נעסוק, בין היתר, בשאלות האלה: האם יש בפרק מפתח להבנת נפילתו של דוד? מה הקשר בין נפילה זו ובין המלחמה המתוארת בפרק הקודם? מדוע סירב אוריה לרדת אל ביתו? 
80 פרק י"א  פרשת דוד ובת שבע (חלק ב') לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בפרשת דוד ובת שבע, ובעיקר בשליחתו של אוריה החתי למוות. האם ביצע יואב את פקודתו של דוד במלואה? האם היה נאמן לדוד? וגם: מהי נקודת הזכות של דוד בכל הפרשה? 
81 פרק יב(1)  כבשת הרש לגרסת Word הרב אמנון בזק  מדוע היה צורך במשל כדי להעמיד את דוד על חטאו? 
82 פרק יב(2)  העונש והתשובה לגרסת Word הרב אמנון בזק  השיעור עוסק בעונשים שהוטלו על דוד, בוחן את השאלה מדוע לא איבד דוד את מלכותו בעקבות הפרשה – הנראית כחמורה הרבה יותר מחטאיו של שאול קודמו – וננסה להבין את התנהגותו של דוד לאחר מות הבן. 
83 פרק יב(3)  גישות בחז"ל ובראשונים לפרשת דוד ובת שבע לגרסת Word הרב אמנון בזק  שיעור זה יחרוג מרצף העיון בפשטי המקראות ויציג את עיקרי הגישות בחז"ל ובראשונים לפרשת דוד ובת שבע. 
84 פרק י"ב (4)  סיומה של מלחמת עמון וסיכום היחידה לגרסת Word הרב אמנון בזק  נפתח באפילוג לפרשת דוד ובת שבע: כיבוש רבת בני עמון. לאחר מכן נסכם את עיקרי הדברים שלמדנו השנה, מתקופת מלכותו של דוד על שבט יהודה ועד התמודדותו עם פרשת בת שבע. 
85 פרק י"ג (1)  פרשת אמנון ותמר (חלק א) לגרסת Word הרב אמנון בזק  פרשת אמנון ותמר פותחת את שרשרת הצרות הניתכות על ראשו של דוד לאחר פרשת בת שבע. בשיעור זה נבחן את סיפור אונס תמר לעומקו, ונדון בשאלות המתעוררות ממנו. 
86 פרק י"ג (2)  פרשת אמנון ותמר (חלק ב) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשיעור זה נמשיך לעסוק בפרשת אמנון ותמר, ונדון במשמעותן של ההקבלות הספרותיות הברורות שבין פרשה זו ובין שתי פרשיות בספר בראשית. 
87 פרק י"ג (3)  רצח אמנון לגרסת Word הרב אמנון בזק  איך הערים אבשלום על דוד? כיצד המקרא משווה בין אבשלום לאמנון? מה הייתה התוצאה העיקרית של פרשה זו עבור דוד? 
88 פרק י"ד (1)  האישה התקועית לגרסת Word הרב אמנון בזק  משל האישה התקועית מביא את דוד להשיב את אבשלום לירושלים. בשיעור נבחן את האמצעים שהאישה נקטה בהם לחיזוק דבריה, נדון בפשרם של דבריה הסתומים לאחר שקיבלה את אישורו של דוד, ונבחן אם המשל הוא אכן מעין הנמשל. 
89 פרק י"ד (2)  אבשלום בירושלים לגרסת Word הרב אמנון בזק  המקרא מאריך בתיאור יופיו המיוחד של אבשלום. אריכות זו – מה עניינה? מדוע תיאור זה קוטע את רצף הסיפור על ישיבתו של אבשלום בירושלים? כיצד אילץ אבשלום את יואב להביאו לפני דוד? האם נהג בחכמה? 
90 פרק ט"ו  מרד אבשלום (חלק א') לגרסת Word הרב אמנון בזק  הפרק פותח בהכנות של אבשלום למרד, וממשיך בתיאור פרוץ המרד ותגובתו הנמרצת של דוד. בשיעור נסקור את הנעשה בשני המחנות, ונבחן את הקשר המפתיע שבין סיפור בריחתו של דוד מירושלים ובין מגילת רות. 
91 פרק ט"ו  מרד אבשלום (חלק ב') לגרסת Word הרב אמנון בזק  בזמן בריחת דוד מירושלים זכתה ירושלים לראשונה בהיסטוריה למעמד דתי. כיצד התרחשה תפנית זו, ובאיזו דרך ספרותית מחדד המקרא את הדבר? בהמשך השיעור נדון גם בדרכו המיוחדת של דוד בהתמודדותו עם המרד. 
92 פרק ט"ז (1)  דוד, ציבא ושמעי בן גרא לגרסת Word הרב אמנון בזק  בפרקנו באה האפיזודה השנייה במשולש היחסים המורכב דוד-ציבא-מפיבושת. מדוע נכשל דוד בפסיקה לא-הוגנת? מה הקשר בין יחסו של דוד למפיבושת לבין יחסו ליהונתן אביו? וכיצד קשורה פרשה זו לסיפור הקללות שקילל שמעי בן גרא את דוד? 
93 פרק ט"ז (2)  חושי ואחיתופל לגרסת Word הרב אמנון בזק  חושי הארכי נשלח אל אבשלום על מנת לסכל את עצת אחיתופל. באילו אמצעים פעל חושי? מדוע יעץ אחיתופל לאבשלום לבוא על פילגשי אביו, ומדוע שתק חושי ולא ערער על עצה זו? 
94 פרק י"ז (1)  עצת חושי לגרסת Word הרב אמנון בזק  בנאום מזהיר מצליח חושי הארכי לסכל את עצת אחיתופל, אף שהכתוב מעיד עליה כי הייתה טובה יותר. מהם האמצעים שחושי נקט בהם? במה דומה פרשה זו לפרשת העצות שקיבל רחבעם בתחילתו של מרד ירבעם? 
95 פרק י"ז (2)  דוד עובר את הירדן לגרסת Word הרב אמנון בזק  אף על פי שעצת חושי התקבלה, דוד ממהר לברוח לעבר הירדן. מה משמעותו של צעד זה? מי סייע לדוד בעבר הירדן, ומה המשמעות הסמלית הנלווית לסיוע זה? 
96 פרק י"ח (1)  מות אבשלום לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד יוצא לקרב המכריע נגד אבשלום בלב מלא חששות לגורל בנו. כיצד מביע המקרא את שיפוטו כלפי דרכו של דוד בעניין זה? כיצד הומת אבשלום, ומדוע הומת בדרך זו דווקא? 
97 פרק י"ח (2)  הבשורה על מות אבשלום לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד יושב ומצפה בכיליון עיניים לשמוע על גורל בנו. הבשורה באה אליו בדרך מפתיעה ביותר. מה מגמתו של המקרא בתיאור זה? 
98 פרק י"ט (1)  תגובת דוד למות אבשלום לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד מתאבל על אבשלום אבל שאין דומה לו במקרא. הוא מפגין את אבלו לעיני כל העם, ויואב בן צרויה תוקף אותו בחריפות על התנהגותו. 
99 פרק י"ט (2)  שובם של שמעי וציבא לגרסת Word הרב אמנון בזק  בדרכו חזרה לירושלים דוד פוגש בשמעי בן גרא, שבא להתחנן על נפשו. מדוע אין דוד משיב לו כגמולו הרע? האם באמת סלח לשמעי? 
100 פרק י"ט (3)- כ' (1)  ראשיתו של מרד שבע בן בכרי (ועוד עניינים) לגרסת Word הרב אמנון בזק  בשובו לירושלים פגש דוד במפיבושת בן יונתן, שהסביר את האירועים מזווית הראייה שלו. האם צדק דוד בהחלטתו בעניין שדה מפיבושת? 
101 פרק כ' (2)  מרד שבע בן בכרי לגרסת Word הרב אמנון בזק  דוד שולח את עמשא בן יתר, שר הצבא החדש, לדכא את מרד שבע בן בכרי, אך הלה נכשל במשימתו לגייס את תומכי דוד. מה הסיבות לכישלונו? מה הצעד המפתיע שעשה לאחר הכישלון? האם צדק יואב בהריגתו? 
102 פרק כ' (3)  סיומו של מרד שבע בן בכרי לגרסת Word הרב אמנון בזק  מרד שבע בן בכרי הוכרע בזכות חכמתה של האישה מאבל מעכה. במה התבטאה חכמתה? מה היחס בינה ובין שתי נשים אחרות במקרא – האישה התקועית והאישה מתבץ? 
103 פרק כ"א (1)  דוד והגבעונים לגרסת Word הרב אמנון בזק  שלוש שנות רעב באו על ישראל בגלל פגיעת שאול בגבעונים. מה הרקע לפגיעה זו? 
104 פרק כ"א (2)  המלחמות עם הענקים לגרסת Word הרב אמנון בזק  מדוע מבקשים הגבעונים להרוג שבעה מצאצאי שאול? האם צדק דוד כשנענה להם? 
105 פרק כ"ב  שירת דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  מה בין שאול לדוד בעניין קיום שבועה? 
106 פרק כ"ג  דברי דוד האחרונים, גיבורי דוד לגרסת Word הרב אמנון בזק  מה טיבם של "דברי דוד האחרונים"? כמה קבוצות ייחודיות היו בין גיבורי דוד? לאן 'נעלם' הגיבור השלושים ושבעה? האם באמת היו רק שלושים ושבעה גיבורים? 
107 פרק כ"ד (1)  חטא המפקד לגרסת Word הרב אמנון בזק  הפרק המסיים את ספר שמואל עוסק בחטא המפקד. במה חומרת המעשה? מדוע נכשל בו דוד? כיצד הגיב דוד לאחר החטא, וכיצד הדבר מאפיין את דמותו? 
108 פרק כ"ד (2)  העונש לגרסת Word הרב אמנון בזק  לאחר תשובתו של דוד הוא מתבקש לבחור אחד משלושה עונשים. האם בחר דוד בעונש הנכון? מדוע לא פסק הדֶבר לאחר שלושה ימים? 
109 פרק כ"ד (3)  קניית הגורן לגרסת Word הרב אמנון בזק  המקרא מאריך בתיאור קניית גורן ארוונה. אריכות זו - מה עניינה? מה באה ללמד ההקבלה בין סיפור זה ובין סיפור קניית מערת המכפלה? 
110 פרק כ"ד (4)  גורן ארוונה ובחירת ירושלים לגרסת Word הרב אמנון בזק  מה עניינה של ההקבלה בין פרשת קניית גורן ארוונה ובין עקדת יצחק? מדוע נבחר סיפור זה לחתום בו את ספר שמואל?