Haftora Shiurim
Teacher Title Abstract
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Ha-Gadol - (Malakhi 3:4-23)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Acharei-Mot - A Parasha of Exile a Vision of Redemption (Amos 9:7-15)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Emor - (Yechezkel 44:15-21)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Behar - (Yirmiyahu 32:6-27)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Bechukotai - (Yirmiyahu 16:19-17:14)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Bamidbar - "I Led Her in the Desert" (Hoshea 2:1-21)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Naso - Shimshon the Nazir (Shoftim 13:2-25)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Beha'alotekha - When It Traveled - When It Rested (Zekharia 2:14-4:7)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Shelach - Seekers vs. Spies (Yehoshua 2)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Korach - The Cycle of History (Shmuel I 11:14 - 12:22)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Chukat - In Each Generation ... (Shoftim 11:1-33)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Balak - (Mikha 5:6-6:8)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Parashat Pinchas (Melakhim I 18:41-19,21)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Haftora for Erev Rosh Chodesh - "Tomorrow is the New Moon..." (Shmuel I 20:8-42) Haftora for Erev Rosh Chodesh
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Haftora for Rosh Chodesh - (Yishayahu 66)
שיעורי טקסט Rav Yehuda Shaviv Seven Haftorot of Comfort

Pages