אוכל פרוה שבושל בכלי בשרי או חלבי

  • הרב יוסף צבי רימון

download