אזכרה לרב יהודה שביב ז"ל בתום השבעה

  • רבני ותלמידי הישיבה
עם דברים מפי הרב ברוך גיגי, הרב יואל בן נון, הרב יעקב מדן, וחתנו הרב יואל גודיס. יהי זכרו ברוך.