אחריות חברתית בהסכם קדם נישואין

  • ד"ר אביגיל ראק
ז' באדר תשע"ט התקיים ערב עיון בבית כנסת גלנווד, חשמונאים,
עם ראש הישיבה הרב ברוך גיגי שדבר על הסכם קדם נישואין הלכתי למניעת סירוב-גט. את השיעור שלו ניתן לראות בקישור זה.
יחד עם ד"ר רחל לבמור, ד"ר אביגיל ראק ז"ל ויונינה שפיגלמן.
את דבריה של ד"ר לבמור על הצגת והבנת הסכם קדם-נישאוין למניעת סירוב-גט, ניתן לראות בקישור זה.
את דבריה של יונינה שפיגלמן ניתן לראות בקישור זה.
 
את דבריה של ד"ר אביגיל ראק ז"ל על ההיבט האידיאולוגי מעשי, ניתן לראות פה. לו"ז המלא בקובץ הנספח.