איוב מעולה בבל היה

  • הרב משה ליכטנשטיין

download