בבא בתרא דף קיח – עצתו של יהושע לבני יוסף

  • הרב ברוך וינטרוב

הגמרא אומרת כי דברי יהושע לבני יוסף הם עצה כנגד עין הרע:

"והיינו דקאמר להו יהושע, דכתיב: 'ויאמר אליהם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה' (יהושע י"ז, טו) – אמר להו: לכו והחבאו עצמכם ביערים שלא תשלוט בכם עין רע" (קיח ע"א).

והקשה הבן איש חי על דברי הגמרא הללו (בספרו בן יהוידע על אתר): וכי מה עניין עצתו של יהושע לבני יוסף כנגד עין הרע לתלונתם שהם עם רב וצריכים מקום גדול? "והרי זה דומה ל'טענו חיטים והודה לו בשעורים'"!

נראה שכדי להבין את המדרש עלינו לעיין בפרשה זו בספר יהושע (פרק י"ז). בפס' יב שם נאמר כי בני מנשה לא הצליחו להוריש מקצת מערי הכנענים שנפלו בחלקם. בפס' יד מובאת תלונתם לפני יהושע:

"וַיְדַבְּרוּ בְּנֵי יוֹסֵף אֶת יְהוֹשֻׁעַ לֵאמֹר מַדּוּעַ נָתַתָּה לִּי נַחֲלָה גּוֹרָל אֶחָד וְחֶבֶל אֶחָד וַאֲנִי עַם רָב עַד אֲשֶׁר עַד כֹּה בֵּרְכַנִי ה'".

יהושע משיב להם (פס' טו) שהם יכולים לבָרֵא את השטחים המיוערים שבנחלתם. בני יוסף מנסים לטעון כי גם אם יבראו את ההר, לא יהיה בכך די, והורשת הכנענים היא למעלה מכוחם. אך יהושע משיב להם על פי טענתם הם (פס' יז–יח):

"וַיֹּאמֶר יְהוֹשֻׁעַ אֶל בֵּית יוֹסֵף לְאֶפְרַיִם וְלִמְנַשֶּׁה לֵאמֹר עַם רַב אַתָּה וְכֹחַ גָּדוֹל לָךְ לֹא יִהְיֶה לְךָ גּוֹרָל אֶחָד.  כִּי הַר יִהְיֶה לָּךְ כִּי יַעַר הוּא וּבֵרֵאתוֹ וְהָיָה לְךָ תֹּצְאֹתָיו כִּי תוֹרִישׁ אֶת הַכְּנַעֲנִי כִּי רֶכֶב בַּרְזֶל לוֹ כִּי חָזָק הוּא".

יהושע טוען כלפי בית יוסף כי היא הנותנת: מאחר שהם אכן שבט גדול, יש בכוחם גם לברא את ההר וגם לגבור על הכנענים שבעמק.

ונראה שזו גם כוונת המדרש. טענתם של בני יוסף הייתה עלולה להביא עליהם 'עין הרע': הטיעון שריבוי טבעי גבוה מעניק זכויות יתר – חלק נוסף בארץ ישראל – עלול לעורר את קנאתם ורוגזם של שאר השבטים על בני יוסף, שאין די להם בברכת הפריון שנתברכו בה, והם מבקשים להם זכויות נוספות בשל כך.

על כן השיבם יהושע כי מוטב להם 'להיחבא'. אל להם לצעוק ולדרוש בגלל ברכת ה' שחלה עליהם. אדרבה: לא זכויות היא נותנת להם, כי אם חובות. מאחר שהם מרובים וחזקים, הריהם מסוגלים להוריש את הכנענים, בעלי רכב הברזל.

ובכן, יהושע מלמד אותנו כי הדרך להימנע מעין הרע היא לראות בברכת ה' מנוף לעשייה, ולא לתלונות ותביעות.