בין גט שחרור עבד לגט אשה

  • הרב ברוך גיגי

download