בין דור יוצאי מצרים לדור הכניסה לארץ

  • הרב אמנון בזק

download