בין התחברות למחויבות

  • הרב יהודה עמיטל

חמש שיחות על תורה, נוער וחינוך

בשנים האחרונות, חווה הנוער הדתי-לאומי מתחים קשים. כחלק מן המגמות התרבותיות-עולמיות ומההוויה הישראלית בכללה, בני הנוער מיטלטלים בין כלליות לפרטיות, בין תלמוד תורה וקיום מצוות מתוך חובה וכורח לבין חיים דתיים הנובעים מרצון ומחוויה פנימית. בין התחברות למחויבות.

הרב יהודה עמיטל, ראש ישיבת ההסדר 'הר עציון' באלון שבות, מנתח את המגמות הללו. הוא עומד על הגורמים שבבסיסן, על מאפייניהן ועל דרכי ההתמודדות איתן. מתוך עמקות תורנית, מתוך תחושת אחריות חינוכית ומתוך מעורבות בהוויה הישראלית, מתווה הרב עמיטל, בחמש שיחות שניתנו בישיבה, נתיב משמעותי להתמודדות עם אתגרי החינוך של דורנו.

[מתוך ההקדמה לספר]