בית המדרש נפתח בהדרגה!

  • הרב יעקב מדן

ברגשות שמחה והודיה בית הישיבה פתח השבוע את שעריו בפני ראשוני התלמידים. במהלך יום שלישי חזרו לישיבה בני שיעור ב' ותלמידים נוספים. החזרה ההדרגתית לישיבה מבוצעת באופן הדרגתי ומבוקר על פי הנחיות ונהלים קפדניים שהישיבה הגדירה. במסגרת הנהלים, חולק בית המדרש לשלושה אזורים באמצעות מחיצות ניילון. הכניסה לבית המדרש מתבצעת דרך שלושת הכניסות על פי חלוקה מסודרת.
כולנו תקווה שמגמת השיפור תמשך ושיעורים נוספים יוכלו לחזור וללמוד יחדיו בישיבה. לאחר השיעור הכללי ביום שלישי העביר הרב מדן שיחה בעניין החזרה.

אתם מוזמנים לצפות בסרטון החזרה לישיבה ובשיחת הרב מדן ...