דיני פועלים: האם יש זכות לפועל להמשיך בעבודתו הקבועה

  • הרב מיכאל אדרעי

download