הגורם המתיר בהתרת והפרת נדרים

  • הרב משה ליכטנשטיין

download