הגותו ודמותו של הרב יהודה עמיטל זצ"ל

  • רבני ותלמידי הישיבה
הגותו ודמותו של הרב עמיטל זצ"ל
1. אנושיות, מפי הרב אמנון בזק
2. לימוד תורה בעיון, מפי הרב שלמה ברין
3. מידות וערכים, מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי
4. המעלות ממעמקים, מפי ראש הישיבה הרב יעקב מדן
5. אישיותו של הרב עמיטל זצ:ל, מפי ראש הישיבה הרב משה ליכטנשטיין