ההיבט הצבאי והרוחני של ניסי הכניסה לארץ

  • הרב דוד נתיב

download