הימים הנוראים במשנתם של הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין זצ"ל

  • רבני ותלמידי הישיבה
שיח עם הרב יהודה גלעד והרב אליקים קרומביין, בהנחיית נועם שליט.
כיצד הרב ליכטנשטיין ראה את אתגר התשובה - כחובה או הזדמנות? מה קסם לרב עמיטל בשעה שבה החמה עומדת בראש האילנות בטרם תפילת נעילה וכיצד משנה זו שונה ממשנת רבותיהם- הגרי"ד והרב קוק?
 
רוצה קישורים לשאר השיעורים שהתקיימו ביום הלימוד של עשרת ימי תשובה תשפ"א?   ניתן עדיין "להירשם" ולקבל גישה.