הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #5, מה קורה אם עבר ולא ביער

  • הרב יוסף צבי רימון

download