הלכה יומית - פסח - ביעור מעשרות #9, חיוב וידוי

  • הרב יוסף צבי רימון

download