המוכר שטר חוב וחזר ומחלו

  • הרב שמואל שמעוני

download