המשך ביטוים מגשימים שבתנך

  • הרב מיכאל אדרעי

download