הפה שאסר הוא הפה שהתיר

  • הרב עזרא ביק

download