הקדמה ל'נפש החיים'

  • הרב משה כהן
בית המדרש הוירטואלי

 

עיון ב'נפש החיים'

הקדמה ל'נפש החיים'

טרם בואנו לעסוק בתוכנו של ספר נפש החיים יש להכיר מעט את מחברו הלוא הוא הרב חיים איצקוביץ, הידוע יותר בשם רבי חיים מוולוז'ין (ז' בסיון תק"ט, 1749 - י"ד בסיון תקפ"א, 1821). ר' חיים היה מחשובי תלמידיו של הגאון מווילנה, רב העיירה וולוז'ין ומייסדה של ישיבת עץ חיים, המוכרת כישיבת וולוז'ין - "אם הישיבות". בצעירותו למד במשך שנתיים אצל הרב רפאל זיסקינד מהמבורג שהיה רבה של מינסק‏‏, ואחר כך אצל ה'שאגת אריה', שהיה רב העיירה באותה עת. מגיל 19 התחיל ללמוד אצל הגאון מווילנה, ובהסכמתו ובברכתו חזר רבי חיים מווילנה לוולוז'ין ושימש כרבה של העיירה ככל הנראה בשנת ה'תקל"ד (1774). בראשית המאה ה-19, לאחר פטירת של הגר"א, ייסד ר' חיים את ישיבת עץ חיים בוולוז'ין ובכך הפך לאבי הישיבות הליטאיות הגדולות. לקראת ייסודה של הישיבה, יצא בשנת ה'תקס"ב, במכתב גלוי אל "אוהבי התורה" בליטא, ובו קרא להרים את קרן לימוד התורה והישיבות.

כדי להבין את מטרת כתיבת הספר יש להתוודע לרקע ההיסטורי של אותה התקופה. בשנת ה'תקנ"ז (1796) פורסם בידי ר' שניאור זלמן מלאדי ספר התניא, שהוא ספר היסוד של חסידות חב"ד, ואחד מספרי היסוד של תנועת החסידות בכלל. ספר התניא כולל הנחיות לדרך חיים ולעבודת הבורא, המבוססת על עבודה משותפת של רגש והבנה המביאים ליצירת דבקות אמיתית בה'. זהו הספר הראשון שניסח את עקרונות החסידות בדרך שיטתית, והייתה לו השפעה רבה גם בחוגים לא-חסידיים.

ספר זה יחד עם תנועת החסידות עצמה עוררו את התנגדותו התקיפה של הגר"א, רבו של ר' חיים, ועוררו פולמוס רב ואף מספר חרמות. בניגוד לגר"א, היה ר' חיים מתון ביחסו לתנועת החסידות. את התנגדותו לחסידות לא ביטא בחרמות, אלא בכתיבת ספרו "נפש החיים", שבו העמיד את תלמוד התורה כתחליף לדבקות החסידית‏. מטרת הספר להסביר את הסוגיות החשובות ביהדות ובעבודת השם, וכאמור, הוא נכתב גם כביקורת ואלטרנטיבה לרעיונותיה המחודשים של תנועת החסידות. רבי חיים מוולוז'ין מבקר בחריפות את הרעיונות החסידיים, כמו עליונות הדבקות הרגשית ויראת השמים על-פני לימוד התורה, הזלזול במי שלומד תורה שלא במעלה העליונה של לשמה, ואי ההקפדה על קיום פרטי המצוות. הספר מתבסס על ספר הזוהר, עץ חיים לר' חיים ויטל, וספרי קבלה נוספים, ובפרט על תורת הגאון מווילנא

הכתוב מבוסס על הערכים בויקיפדיה 'חיים מוולוז'ין', 'נפש החיים' ו'ספר התניא'.

הרב משה כהן