הקלטת דברי מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל באזכרה לתלמידיו שנפלו במלחמת יו"כ

  • הרב יהודה עמיטל
הקלטת דברי מו"ר הרב יהודה עמיטל זצ"ל באזכרה לתלמידיו אשר ירון, שריאל בירנבוים, אבנר יונה, רפאל נוימן, דניאל אורליק, משה טל, אמציה אילני ובנימין גל הי"ד שנפלו במלחמת יום הכיפורים.
"באזכרה שעשינו בישיבה, עשיתי מאמץ בלתי רגיל לנסות לאפיין כל אחד לחוד.
אני רוצה להגיד לכם, לכל מה שהגעתי, הפנמתי. זה הפך להיות חלק מאישיותי, הם חיים בתוכי.
אני מעביר אותם זה 30 שנה, אני מלמד לא רק טקסט, אני מעביר אותם, והדברים חיים.
לפני הרבה שנים הכרתי זקן אחד ברחובות, משרידי השואה. הוא בא פעם אליי ממש בתחנונים "תשיג לי טייפ, אני היחידי שזוכר את הניגון של תפילת טל, אם אני אלך לעולמי אף אחד לא ידע את הניגון".
רבותיי, כל אחד היה ניגון מיוחד והניגון הזה מתנגן בנו. לכן, מוריי ורבותיי, זה חלק מאישיותי, הניגון הזה מתנגן."