הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל

  • רבני ותלמידי הישיבה
בית הישיבה משתתף באבל על פטירתו של הרב זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, מחשובי הפוסקים ומגדולי תלמידי החכמים בדורנו שהלך לעולמו היום.

זכינו להינות מלמדנותו, רוחב דעתו ושיעוריו של הרב גם בישיבה, ורבים מבוגרינו אף הוסמכו אצלו לרבנות.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

 

 

דיני שליחות [תשע"ב]


download
21/08/20