ושפטו את העם משפט צדק היחס בין משפט לצדק

  • הרב יעקב אריאל

download
28/12/12