זיכרונותיו של הרב יואל בן נון משחרור ירושלים

  • הרב יואל בן נון