חוק וחמלה בשדות בית לחם

  • פרופ' יונתן גרוסמן
שיעורו השלישי של פרופ' יונתן גרוסמן בסדרת בין פסח לעצרת, השיעור הועבר בקהילת "שירת אהרן", גבעת שמואל, בכ"ד באייר תשעט.