ידיים שאינן מוכיחות בגיטין ובשס

  • הרב יעקב מדן

download