יחוד מוקצב והכנתו לשימוש בשבת

  • הרב שלמה לוי

download